رفتن به مطلب

پست های پیشنهاد شده

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 89 مدیریت mba

[table=align: Center]

[tr=bgcolor: #cccccc]

[td=width: 72]

زبان

[/td]

[td=width: 72]

gmat

[/td]

[td=width: 72]

ریاضیات

[/td]

[td=width: 72]

رتبه

[/td]

[td=width: 72]

معدل موثر

[/td]

[/tr]

[tr]

[td=width: 72]

72.67

[/td]

[td=width: 72]

60.83

[/td]

[td=width: 72]

75.86

[/td]

[td=width: 72]

24

[/td]

[td=width: 72]

13.82

[/td]

[/tr]

[tr]

[td=width: 72]

46

[/td]

[td=width: 72]

65.81

[/td]

[td=width: 72]

74.44

[/td]

[td=width: 72]

50

[/td]

[td=width: 72]

12.8

[/td]

[/tr]

[tr]

[td=width: 72]

68.67

[/td]

[td=width: 72]

50

[/td]

[td=width: 72]

62.22

[/td]

[td=width: 72]

75

[/td]

[td=width: 72]

16.45

[/td]

[/tr]

[tr]

[td=width: 72]

56.33

[/td]

[td=width: 72]

42.5

[/td]

[td=width: 72]

50.57

[/td]

[td=width: 72]

197

[/td]

[td=width: 72]

16.49

[/td]

[/tr]

[tr]

[td=width: 72]

39.67

[/td]

[td=width: 72]

52.5

[/td]

[td=width: 72]

40.23

[/td]

[td=width: 72]

332

[/td]

[td=width: 72]

14.08

[/td]

[/tr]

[tr]

[td=width: 72]

49.33

[/td]

[td=width: 72]

42.5

[/td]

[td=width: 72]

40

[/td]

[td=width: 72]

449

[/td]

[td=width: 72]

12.73

[/td]

[/tr]

[tr]

[td=width: 72]

33

[/td]

[td=width: 72]

59.17

[/td]

[td=width: 72]

24.44

[/td]

[td=width: 72]

474

[/td]

[td=width: 72]

14.87

[/td]

[/tr]

[tr]

[td=width: 72]

42.33

[/td]

[td=width: 72]

36.67

[/td]

[td=width: 72]

32.22

[/td]

[td=width: 72]

690

[/td]

[td=width: 72]

13.93

[/td]

[/tr]

[tr]

[td=width: 72]

2.66-

[/td]

[td=width: 72]

50.83

[/td]

[td=width: 72]

24.44

[/td]

[td=width: 72]

830

[/td]

[td=width: 72]

18.1

[/td]

[/tr]

[tr]

[td=width: 72]

14.67

[/td]

[td=width: 72]

40.83

[/td]

[td=width: 72]

24.44

[/td]

[td=width: 72]

1116

[/td]

[td=width: 72]

15.43

[/td]

[/tr]

[tr]

[td=width: 72]

28.67

[/td]

[td=width: 72]

19.17

[/td]

[td=width: 72]

32.22

[/td]

[td=width: 72]

1422

[/td]

[td=width: 72]

15.44

[/td]

[/tr]

[tr]

[td=width: 72]

24.33

[/td]

[td=width: 72]

28.33

[/td]

[td=width: 72]

22.99

[/td]

[td=width: 72]

1434

[/td]

[td=width: 72]

15.9

[/td]

[/tr]

[tr]

[td=width: 72]

23

[/td]

[td=width: 72]

22.5

[/td]

[td=width: 72]

26.67

[/td]

[td=width: 72]

1761

[/td]

[td=width: 72]

14.79

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

1.33

[/td]

[td]

56.67

[/td]

[td]

س

[/td]

[td]

1890

[/td]

[td]

15.45

[/td]

[/tr]

[tr]

[td=width: 72]

25.33

[/td]

[td=width: 72]

28.33

[/td]

[td=width: 72]

19.54

[/td]

[td=width: 72]

1909

[/td]

[td=width: 72]

14.1

[/td]

[/tr]

[tr]

[td=width: 72]

س

[/td]

[td=width: 72]

33.33

[/td]

[td=width: 72]

22.22

[/td]

[td=width: 72]

2035

[/td]

[td=width: 72]

15.3

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

31.67

[/td]

[td]

32.50

[/td]

[td]

3.33

[/td]

[td]

2114

[/td]

[td]

16.45

[/td]

[/tr]

[tr]

[td=width: 72]

24

[/td]

[td=width: 72]

42.5

[/td]

[td=width: 72]

س

[/td]

[td=width: 72]

2328

[/td]

[td=width: 72]

14.3

[/td]

[/tr]

[tr]

[td=width: 72]

س

[/td]

[td=width: 72]

55

[/td]

[td=width: 72]

س

[/td]

[td=width: 72]

2344

[/td]

[td=width: 72]

14.01

[/td]

[/tr]

[tr]

[td=width: 72]

4

[/td]

[td=width: 72]

38.33

[/td]

[td=width: 72]

5.56

[/td]

[td=width: 72]

2563

[/td]

[td=width: 72]

16.61

[/td]

[/tr]

[tr]

[td=width: 72]

17

[/td]

[td=width: 72]

25.83

[/td]

[td=width: 72]

7.78

[/td]

[td=width: 72]

2591

[/td]

[td=width: 72]

17.96

[/td]

[/tr]

[tr]

[td=width: 72]

36

[/td]

[td=width: 72]

32.5

[/td]

[td=width: 72]

2.21-

[/td]

[td=width: 72]

2593

[/td]

[td=width: 72]

15.58

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

20

[/td]

[td]

20

[/td]

[td]

18.89

[/td]

[td]

2613

[/td]

[td]

15.29

[/td]

[/tr]

[tr]

[td=width: 72]

س

[/td]

[td=width: 72]

42.5

[/td]

[td=width: 72]

س

[/td]

[td=width: 72]

2631

[/td]

[td=width: 72]

17.67

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

35.33

[/td]

[td]

19.17

[/td]

[td]

5.56

[/td]

[td]

2688

[/td]

[td]

17.48

[/td]

[/tr]

[tr]

[td=width: 72]

19.67

[/td]

[td=width: 72]

35.83

[/td]

[td=width: 72]

4.6

[/td]

[td=width: 72]

2946

[/td]

[td=width: 72]

13.5

[/td]

[/tr]

[tr]

[td=width: 72]

3.33

[/td]

[td=width: 72]

49.17

[/td]

[td=width: 72]

س

[/td]

[td=width: 72]

2984

[/td]

[td=width: 72]

13.16

[/td]

[/tr]

[tr]

[td=width: 72]

غ

[/td]

[td=width: 72]

44.17

[/td]

[td=width: 72]

س

[/td]

[td=width: 72]

3004

[/td]

[td=width: 72]

15.63

[/td]

[/tr]

[tr]

[td=width: 72]

3

[/td]

[td=width: 72]

28.33

[/td]

[td=width: 72]

17.78

[/td]

[td=width: 72]

3033

[/td]

[td=width: 72]

14.23

[/td]

[/tr]

[tr]

[td=width: 72]

26

[/td]

[td=width: 72]

31.67

[/td]

[td=width: 72]

س

[/td]

[td=width: 72]

3061

[/td]

[td=width: 72]

15.27

[/td]

[/tr]

[tr]

[td=width: 72]

15

[/td]

[td=width: 72]

36.67

[/td]

[td=width: 72]

3.33

[/td]

[td=width: 72]

3120

[/td]

[td=width: 72]

14

[/td]

[/tr]

[tr]

[td=width: 72]

6

[/td]

[td=width: 72]

45.83

[/td]

[td=width: 72]

س

[/td]

[td=width: 72]

3157

[/td]

[td=width: 72]

13.34

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

9.32-

[/td]

[td]

50

[/td]

[td]

س

[/td]

[td]

3214

[/td]

[td]

14.51

[/td]

[/tr]

[tr]

[td=width: 72]

5.67

[/td]

[td=width: 72]

37.5

[/td]

[td=width: 72]

س

[/td]

[td=width: 72]

3249

[/td]

[td=width: 72]

16.31

[/td]

[/tr]

[/table]

آخرین رتبه مجاز در گرایش مدیریت mba : 3260 س= سفید

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 90 رشته مدیریت mba

[table=width: 535, align: Center]

[tr]

[td] زبان[/td]

[td] استعداد[/td]

[td] ریاضیات[/td]

[td] معدل[/td]

[td] رتبه کل[/td]

[td] رتبه پیام نور[/td]

[td] تراز[/td]

[td] میانگین وزنی[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 72[/td]

[td] 83.33[/td]

[td] 92.86[/td]

[td] 15.31[/td]

[td] 7[/td]

[td] -[/td]

[td] 8938[/td]

[td] 84.87[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 79[/td]

[td] 81.67[/td]

[td] 75.86[/td]

[td] 17.78[/td]

[td] 18[/td]

[td] -[/td]

[td] 8655[/td]

[td] 78.81[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 45.67[/td]

[td] 70.83[/td]

[td] 95.4[/td]

[td] 13.28[/td]

[td] 65[/td]

[td] -[/td]

[td] 7928[/td]

[td] 75.63[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 54.67[/td]

[td] 74.17[/td]

[td] 80.46[/td]

[td] 13.05[/td]

[td] 92[/td]

[td] -[/td]

[td] 7657[/td]

[td] 72.78[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 63.33[/td]

[td] 71.67[/td]

[td] 58.62[/td]

[td] 14.49[/td]

[td] 175[/td]

[td] 37[/td]

[td] 7102[/td]

[td] 64.78[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 60.67[/td]

[td] 62.5[/td]

[td] 63.1[/td]

[td] 15.67[/td]

[td] 196[/td]

[td] -[/td]

[td] 7010[/td]

[td] 62.37[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 41.33[/td]

[td] 49.17[/td]

[td] 85.71[/td]

[td] 14.56[/td]

[td] 219[/td]

[td] 53[/td]

[td] 6885[/td]

[td] 62.22[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 55.33[/td]

[td] 60.83[/td]

[td] 62.07[/td]

[td] 15.15[/td]

[td] 244[/td]

[td] 58[/td]

[td] 6771[/td]

[td] 60.22[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 65[/td]

[td] 60.83[/td]

[td] 55.95[/td]

[td] 13.3[/td]

[td] 308[/td]

[td] 82[/td]

[td] 6540[/td]

[td] 59.71[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 40.33[/td]

[td] 61.67[/td]

[td] 65.48[/td]

[td] 13.45[/td]

[td] 325[/td]

[td] -[/td]

[td] 6487[/td]

[td] 58.93[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 1[/td]

[td] 74.17[/td]

[td] 65.52[/td]

[td] 15.49[/td]

[td] 339[/td]

[td] 95[/td]

[td] 6443[/td]

[td] 56.07[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 24[/td]

[td] 57.5[/td]

[td] 73.81[/td]

[td] 13.24[/td]

[td] 367[/td]

[td] 106[/td]

[td] 6326[/td]

[td] 57.32[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 53.67[/td]

[td] 36.67[/td]

[td] 66.67[/td]

[td] 13.1[/td]

[td] 542[/td]

[td] 170[/td]

[td] 5854[/td]

[td] 52.07[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 41.67[/td]

[td] 55.83[/td]

[td] 47.62[/td]

[td] 14.99[/td]

[td] 546[/td]

[td] 172[/td]

[td] 5837[/td]

[td] 49.71[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 37[/td]

[td] 51.67[/td]

[td] 50[/td]

[td] 15.19[/td]

[td] 602[/td]

[td] -[/td]

[td] 5714[/td]

[td] 48.06[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 46[/td]

[td] 40[/td]

[td] 59.52[/td]

[td] 13.92[/td]

[td] 628[/td]

[td] 211[/td]

[td] 5669[/td]

[td] 49[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 50.67[/td]

[td] 32.5[/td]

[td] 59.52[/td]

[td] 15.38[/td]

[td] 649[/td]

[td] 217[/td]

[td] 5634[/td]

[td] 46.94[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 42.67[/td]

[td] 38.33[/td]

[td] 36.9[/td]

[td] 14.44[/td]

[td] 1120[/td]

[td] 435[/td]

[td] 4815[/td]

[td] 38.62[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 70[/td]

[td] 55.83[/td]

[td] 0[/td]

[td] 14.57[/td]

[td] 1271[/td]

[td] -[/td]

[td] 4627[/td]

[td] 36.33[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 72.33[/td]

[td] 26.67[/td]

[td] 13.1[/td]

[td] 16.42[/td]

[td] 1616[/td]

[td] 686[/td]

[td] 4292[/td]

[td] 30.37[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 2.67[/td]

[td] 57.5[/td]

[td] 7.14[/td]

[td] 18.71[/td]

[td] 1778[/td]

[td] -[/td]

[td] 4174[/td]

[td] 26.39[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 0[/td]

[td] 76.67[/td]

[td] 0[/td]

[td] 14.15[/td]

[td] 1910[/td]

[td] 852[/td]

[td] 4091[/td]

[td] 30.66[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 29[/td]

[td] 25.83[/td]

[td] 27.38[/td]

[td] 14.80[/td]

[td] 2311[/td]

[td] -[/td]

[td] 3843[/td]

[td] 27.08[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 28.67[/td]

[td] 44.17[/td]

[td] 10.71[/td]

[td] 14.29[/td]

[td] 2348[/td]

[td] -[/td]

[td] 3845[/td]

[td] 27.68[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 0[/td]

[td] 70.83[/td]

[td] 0[/td]

[td] 13.66[/td]

[td] 2360[/td]

[td] 1108[/td]

[td] 3838[/td]

[td] 28.33[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 37[/td]

[td] 29.17[/td]

[td] 17.86[/td]

[td] 15.4[/td]

[td] 2379[/td]

[td] 1121[/td]

[td] 3827[/td]

[td] 26.21[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 39[/td]

[td] 39.17[/td]

[td] 0[/td]

[td] 16.94[/td]

[td] 2600[/td]

[td] 1261[/td]

[td] 3742[/td]

[td] 23.46[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 35.67[/td]

[td] 40[/td]

[td] 2.3[/td]

[td] 15.13[/td]

[td] 2939[/td]

[td] -[/td]

[td] 3611[/td]

[td] 24.05[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 0[/td]

[td] 57.5[/td]

[td] 0[/td]

[td] 15.35[/td]

[td] 3153[/td]

[td] -[/td]

[td] 3542[/td]

[td] 23[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 64.67[/td]

[td] 28.33[/td]

[td] 4.75-[/td]

[td] 15.01[/td]

[td] 3440[/td]

[td] 1784[/td]

[td] 3453[/td]

[td] 22.36[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 23[/td]

[td] 46.67[/td]

[td] 0[/td]

[td] 13.89[/td]

[td] 3572[/td]

[td] -[/td]

[td] 3419[/td]

[td] 23.26[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 38.33[/td]

[td] 28.33[/td]

[td] 4.76[/td]

[td] 15.63[/td]

[td] 3661[/td]

[td] 1973[/td]

[td] 3386[/td]

[td] 20.9[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 13.33[/td]

[td] 54.17[/td]

[td] 5.94-[/td]

[td] 14.67[/td]

[td] 3742[/td]

[td] 1986[/td]

[td] 3383[/td]

[td] 21.95[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 0[/td]

[td] 56.67[/td]

[td] 0[/td]

[td] 14[/td]

[td] 3762[/td]

[td] -[/td]

[td] 3378[/td]

[td] 22.66[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 27.67[/td]

[td] 35[/td]

[td] 0[/td]

[td] 16.65[/td]

[td] 3796[/td]

[td] 2023[/td]

[td] 3369[/td]

[td] 19.53[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 37.33[/td]

[td] 27.5[/td]

[td] 0[/td]

[td] 17.56[/td]

[td] 3805[/td]

[td] 2030[/td]

[td] 3367[/td]

[td] 18.47[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 27[/td]

[td] 41.67[/td]

[td] 1.19[/td]

[td] 13.66[/td]

[td] 3961[/td]

[td] -[/td]

[td] 3333[/td]

[td] 22.54[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 0[/td]

[td] 49.17[/td]

[td] 0[/td]

[td] 16.06[/td]

[td] 4012[/td]

[td] -[/td]

[td] 3322[/td]

[td] 19.67[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 48.67[/td]

[td] 30.83[/td]

[td] 0[/td]

[td] 13.93[/td]

[td] 4029[/td]

[td] -[/td]

[td] 3319[/td]

[td] 22.06[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 0[/td]

[td] 60[/td]

[td] 9.51-[/td]

[td] 15.32[/td]

[td] 4140[/td]

[td] 2257[/td]

[td] 3294[/td]

[td] 20.2[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 0[/td]

[td] 49.17[/td]

[td] 0[/td]

[td] 15.68[/td]

[td] 4185[/td]

[td] 2286[/td]

[td] 3284[/td]

[td] 19.66[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 5[/td]

[td] 55[/td]

[td] 2.37-[/td]

[td] 13.51[/td]

[td] 4222[/td]

[td] 2307[/td]

[td] 3275[/td]

[td] 22.05[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 40.33[/td]

[td] 28.33[/td]

[td] 0[/td]

[td] 15.52[/td]

[td] 4380[/td]

[td] 2408[/td]

[td] 3245[/td]

[td] 19.39[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 0[/td]

[td] 46.67[/td]

[td] 0[/td]

[td] 16.13[/td]

[td] 4395[/td]

[td] -[/td]

[td] 3242[/td]

[td] 18.66[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 0[/td]

[td] 41.67[/td]

[td] 2.38[/td]

[td] 16.9[/td]

[td] 4470[/td]

[td] 2469[/td]

[td] 3227[/td]

[td] 17.62[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 37.33[/td]

[td] 24.17[/td]

[td] 0[/td]

[td] 17.08[/td]

[td] 4583[/td]

[td] 2550[/td]

[td] 3202[/td]

[td] 17.13[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 30.67[/td]

[td] 43.33[/td]

[td] 8.32-[/td]

[td] 14.41[/td]

[td] 4603[/td]

[td] 2562[/td]

[td] 3198[/td]

[td] 20.13[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 0[/td]

[td] 45[/td]

[td] 4.76[/td]

[td] 14.33[/td]

[td] 4777[/td]

[td] 2681[/td]

[td] 3169[/td]

[td] 19.90[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 0[/td]

[td] 44.17[/td]

[td] 0[/td]

[td] 16.2[/td]

[td] 4821[/td]

[td] 2716[/td]

[td] 3162[/td]

[td] 17.66[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 0[/td]

[td] 49.17[/td]

[td] 0[/td]

[td] 14.37[/td]

[td] 4870[/td]

[td] 2756[/td]

[td] 3153[/td]

[td] 19.66[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 0[/td]

[td] 46.67[/td]

[td] 0[/td]

[td] 15.05[/td]

[td] 4961[/td]

[td] 2820[/td]

[td] 3134[/td]

[td] 18.66[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 29.67[/td]

[td] 28.33[/td]

[td] 0[/td]

[td] 16.19[/td]

[td] 4994[/td]

[td] 2842[/td]

[td] 3126[/td]

[td] 17.26[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 0[/td]

[td] 46.67[/td]

[td] 0[/td]

[td] 14.77[/td]

[td] 5119[/td]

[td] 2918[/td]

[td] 3106[/td]

[td] 18.67[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 33.67[/td]

[td] 22.5[/td]

[td] 0[/td]

[td] 17.19[/td]

[td] 5217[/td]

[td] 2987[/td]

[td] 3091[/td]

[td] 15.73[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 6.67[/td]

[td] 44.17[/td]

[td] 0[/td]

[td] 14.25[/td]

[td] 5273[/td]

[td] 3028[/td]

[td] 3083[/td]

[td] 19[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 13.67[/td]

[td] 44.17[/td]

[td] 0[/td]

[td] 12.70[/td]

[td] 5486[/td]

[td] 3172[/td]

[td] 3050[/td]

[td] 20.4[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 26.33[/td]

[td] 30[/td]

[td] 0[/td]

[td] 15.24[/td]

[td] 5618[/td]

[td] 3273[/td]

[td] 3031[/td]

[td] 17.27[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 37.67[/td]

[td] 24.17[/td]

[td] 0[/td]

[td] 15.3[/td]

[td] 5618[/td]

[td] 3273[/td]

[td] 3031[/td]

[td] 17.2[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 1.33[/td]

[td] 35.83[/td]

[td] 0[/td]

[td] 17.45[/td]

[td] 5704[/td]

[td] 3331[/td]

[td] 3019[/td]

[td] 14.59[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 0[/td]

[td] 44.17[/td]

[td] 0[/td]

[td] 14.76[/td]

[td] 5708[/td]

[td] -[/td]

[td] 3018[/td]

[td] 17.66[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 9[/td]

[td] 31.67[/td]

[td] 0[/td]

[td] 17.36[/td]

[td] 5851[/td]

[td] 3435[/td]

[td] 2998[/td]

[td] 14.46[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 0[/td]

[td] 44.17[/td]

[td] 0[/td]

[td] 14.13[/td]

[td] 6118[/td]

[td] 3632[/td]

[td] 2955[/td]

[td] 17.66[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 26.67[/td]

[td] 29.17[/td]

[td] 0[/td]

[td] 14.36[/td]

[td] 6387[/td]

[td] 3819[/td]

[td] 2919[/td]

[td] 17[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 0[/td]

[td] 47.5[/td]

[td] 0[/td]

[td] 12.41[/td]

[td] 6575[/td]

[td] 3952[/td]

[td] 2899[/td]

[td] 19[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 21.33[/td]

[td] 33.33[/td]

[td] 2.29-[/td]

[td] 14.21[/td]

[td] 6767[/td]

[td] 4093[/td]

[td] 2876[/td]

[td] 16.68[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 0[/td]

[td] 38.33[/td]

[td] 0[/td]

[td] 15.37[/td]

[td] 6782[/td]

[td] 4102[/td]

[td] 2874[/td]

[td] 15.33[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 29.33[/td]

[td] 25.83[/td]

[td] 0[/td]

[td] 14.45[/td]

[td] 6937[/td]

[td] -[/td]

[td] 2858[/td]

[td] 16.19[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 0[/td]

[td] 35.83[/td]

[td] 0[/td]

[td] 16.01[/td]

[td] 7006[/td]

[td] 4260[/td]

[td] 2851[/td]

[td] 14.33[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 0[/td]

[td] 35[/td]

[td] 0[/td]

[td] 16.24[/td]

[td] 7047[/td]

[td] 4291[/td]

[td] 2845[/td]

[td] 14[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 0[/td]

[td] 35[/td]

[td] 0[/td]

[td] 16.21[/td]

[td] 7072[/td]

[td] 4310[/td]

[td] 2842[/td]

[td] 14[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 0[/td]

[td] 34.17[/td]

[td] 0[/td]

[td] 15.86[/td]

[td] 7605[/td]

[td] -[/td]

[td] 2778[/td]

[td] 13.66[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 0[/td]

[td] 35.83[/td]

[td] 0[/td]

[td] 15.21[/td]

[td] 7672[/td]

[td] 4705[/td]

[td] 2771[/td]

[td] 14.33[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 0[/td]

[td] 31.67[/td]

[td] 0[/td]

[td] 16.50[/td]

[td] 7833[/td]

[td] -[/td]

[td] 2755[/td]

[td] 12.67[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 0[/td]

[td] 32.5[/td]

[td] 0[/td]

[td] 16.06[/td]

[td] 7989[/td]

[td] 4934[/td]

[td] 2740[/td]

[td] 13[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 13.67[/td]

[td] 23.33[/td]

[td] 4.76[/td]

[td] 15.40[/td]

[td] 7896[/td]

[td] 4866[/td]

[td] 2749[/td]

[td] 13.97[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 27.33[/td]

[td] 18.33[/td]

[td] 7.14[/td]

[td] 13.68[/td]

[td] 8044[/td]

[td] 4974[/td]

[td] 2733[/td]

[td] 15.65[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 0[/td]

[td] 27.5[/td]

[td] 0[/td]

[td] 17.33[/td]

[td] 8467[/td]

[td] 5292[/td]

[td] 2692[/td]

[td] 11[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 0[/td]

[td] 34.17[/td]

[td] 0[/td]

[td] 14.92[/td]

[td] 8552[/td]

[td] 5348[/td]

[td] 2684[/td]

[td] 13.66[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 0[/td]

[td] 30.83[/td]

[td] 0[/td]

[td] 16.03[/td]

[td] 8609[/td]

[td] 5389[/td]

[td] 2679[/td]

[td] 12.33[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 14.67[/td]

[td] 28.33[/td]

[td] 0[/td]

[td] 14.3[/td]

[td] 8643[/td]

[td] 5413[/td]

[td] 2675[/td]

[td] 14.26[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 0[/td]

[td] 26.67[/td]

[td] 0[/td]

[td] 17.4[/td]

[td] 8686[/td]

[td] 5443[/td]

[td] 2671[/td]

[td] 10.66[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 0[/td]

[td] 32.5[/td]

[td] 0[/td]

[td] 15.22[/td]

[td] 8841[/td]

[td] 5545[/td]

[td] 2656[/td]

[td] 13[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 0[/td]

[td] 36.67[/td]

[td] 0[/td]

[td] 13.75[/td]

[td] 8850[/td]

[td] 5551[/td]

[td] 2655[/td]

[td] 14.67[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 5.67[/td]

[td] 29.17[/td]

[td] 0[/td]

[td] 15.24[/td]

[td] 9006[/td]

[td] 5668[/td]

[td] 2641[/td]

[td] 12.8[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 1.67[/td]

[td] 34.17[/td]

[td] 0[/td]

[td] 14.14[/td]

[td] 9065[/td]

[td] 5708[/td]

[td] 2635[/td]

[td] 14[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 26.33[/td]

[td] 15[/td]

[td] 0[/td]

[td] 16.14[/td]

[td] 9510[/td]

[td] 6036[/td]

[td] 2597[/td]

[td] 11.26[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 0[/td]

[td] 30.83[/td]

[td] 0[/td]

[td] 15.16[/td]

[td] 9576[/td]

[td] -[/td]

[td] 2592[/td]

[td] 12.33[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 5.67[/td]

[td] 32.5[/td]

[td] 0[/td]

[td] 13.37[/td]

[td] 9853[/td]

[td] -[/td]

[td] 2570[/td]

[td] 14.13[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 0[/td]

[td] 32.5[/td]

[td] 0[/td]

[td] 14.28[/td]

[td] 9958[/td]

[td] 6362[/td]

[td] 2562[/td]

[td] 13[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 2.33[/td]

[td] 27.5[/td]

[td] 0[/td]

[td] 15.56[/td]

[td] 10044[/td]

[td] 6422[/td]

[td] 2556[/td]

[td] 11.46[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 1.33[/td]

[td] 42.5[/td]

[td] 10.33-[/td]

[td] 13.91[/td]

[td] 10271[/td]

[td] 6595[/td]

[td] 2536[/td]

[td] 13.13[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 0[/td]

[td] 25.83[/td]

[td] 0[/td]

[td] 16.32[/td]

[td] 10305[/td]

[td] -[/td]

[td] 2533[/td]

[td] 10.33[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 0[/td]

[td] 32.5[/td]

[td] 0[/td]

[td] 13.95[/td]

[td] 10366[/td]

[td] 6666[/td]

[td] 2529[/td]

[td] 13[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 0[/td]

[td] 31.67[/td]

[td] 0[/td]

[td] 14.24[/td]

[td] 10366[/td]

[td] 6666[/td]

[td] 2529[/td]

[td] 12.66[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 0[/td]

[td] 29.17[/td]

[td] 0[/td]

[td] 14.6[/td]

[td] 11047[/td]

[td] 7155[/td]

[td] 2478[/td]

[td] 11.66[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 3.99[/td]

[td] 20.83[/td]

[td] 3.45[/td]

[td] 16.88[/td]

[td] 11217[/td]

[td] 7283[/td]

[td] 2465[/td]

[td] 10.51[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 0[/td]

[td] 27.5[/td]

[td] 0[/td]

[td] 14.73[/td]

[td] 11680[/td]

[td] 7612[/td]

[td] 2432[/td]

[td] 11[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 0[/td]

[td] 26.67[/td]

[td] 0[/td]

[td] 14.90[/td]

[td] 11836[/td]

[td] 7726[/td]

[td] 2421[/td]

[td] 10.67[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 0[/td]

[td] 18.33[/td]

[td] 0[/td]

[td] 17.79[/td]

[td] 11890[/td]

[td] 7757[/td]

[td] 2418[/td]

[td] 7.33[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 0[/td]

[td] 31.67[/td]

[td] 0[/td]

[td] 12.85[/td]

[td] 12267[/td]

[td] 8041[/td]

[td] 2390[/td]

[td] 12.66[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 0[/td]

[td] 23.33[/td]

[td] 0[/td]

[td] 15.72[/td]

[td] 12337[/td]

[td] 8096[/td]

[td] 2386[/td]

[td] 9.33[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 0[/td]

[td] 25.83[/td]

[td] 0[/td]

[td] 14.8[/td]

[td] 12402[/td]

[td] 8144[/td]

[td] 2381[/td]

[td] 10.33[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 4[/td]

[td] 21.67[/td]

[td] 0[/td]

[td] 15.08[/td]

[td] 13118[/td]

[td] 8655[/td]

[td] 2334[/td]

[td] 9.46[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 0[/td]

[td] 20.83[/td]

[td] 0[/td]

[td] 15.82[/td]

[td] 13526[/td]

[td] -[/td]

[td] 2308[/td]

[td] 8.33[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 0[/td]

[td] 18.33[/td]

[td] 0[/td]

[td] 16.68[/td]

[td] 13546[/td]

[td] 8961[/td]

[td] 2307[/td]

[td] 7.33[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 10.67[/td]

[td] 25.83[/td]

[td] 7.13-[/td]

[td] 14.47[/td]

[td] 13875[/td]

[td] 9208[/td]

[td] 2285[/td]

[td] 9.61[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 0[/td]

[td] 21.67[/td]

[td] 0[/td]

[td] 15.05[/td]

[td] 14251[/td]

[td] 9477[/td]

[td] 2261[/td]

[td] 8.67[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 0[/td]

[td] 20.83[/td]

[td] 0[/td]

[td] 15.31[/td]

[td] 14310[/td]

[td] 9520[/td]

[td] 2257[/td]

[td] 8.33[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 0[/td]

[td] 23.33[/td]

[td] 4.76[/td]

[td] 12.6[/td]

[td] 14580[/td]

[td] 9722[/td]

[td] 2240[/td]

[td] 11.23[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 11[/td]

[td] 23.33[/td]

[td] 9.51-[/td]

[td] 15.21[/td]

[td] 15316[/td]

[td] 10269[/td]

[td] 2195[/td]

[td] 7.73[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 0.33[/td]

[td] 20[/td]

[td] 0[/td]

[td] 14.58[/td]

[td] 15846[/td]

[td] 10663[/td]

[td] 2162[/td]

[td] 8.06[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 3.33[/td]

[td] 38.33[/td]

[td] 14.28-[/td]

[td] 12.45[/td]

[td] 16136[/td]

[td] 10884[/td]

[td] 2143[/td]

[td] 10.29[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 0[/td]

[td] 22.5[/td]

[td] 0[/td]

[td] 13.46[/td]

[td] 16334[/td]

[td] 11038[/td]

[td] 2131[/td]

[td] 9[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 0[/td]

[td] 23.33[/td]

[td] 0[/td]

[td] 12.9[/td]

[td] 16758[/td]

[td] 11364[/td]

[td] 2104[/td]

[td] 9.33[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 0[/td]

[td] 22.5[/td]

[td] 0[/td]

[td] 12.42[/td]

[td] 18038[/td]

[td] 12318[/td]

[td] 2027[/td]

[td] 9[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 0[/td]

[td] 15[/td]

[td] 0[/td]

[td] 14.78[/td]

[td] 18435[/td]

[td] 12617[/td]

[td] 2001[/td]

[td] 6[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 0[/td]

[td] 10.83[/td]

[td] 0[/td]

[td] 16.07[/td]

[td] 18681[/td]

[td] 12798[/td]

[td] 1984[/td]

[td] 4.33[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 0[/td]

[td] 6.67[/td]

[td] 0[/td]

[td] 15.4[/td]

[td] 21807[/td]

[td] 15214[/td]

[td] 1773[/td]

[td] 2.66[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 0[/td]

[td] 1.67[/td]

[td] 0[/td]

[td] 13.82[/td]

[td] 25263[/td]

[td] 17820[/td]

[td] 1440[/td]

[td] 0.66[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 5.32-[/td]

[td] 1.67[/td]

[td] 14.28-[/td]

[td] 17.38[/td]

[td] 26413[/td]

[td] 18678[/td]

[td] 1206[/td]

[td] 6.1-[/td]

[/tr]

[/table]

 

آخرین رتبه مجاز به انتخاب رشته: 5329

توضیحات:

1- میانگین درج شده، میانگین وزنی (با تاثیر ضرایب هر درس) می باشد.

2- عدم درج رتبه داوطلب در دانشگاههای پیام نور و غیرانتفاعی به منزله عدم تمایل وی به انتخاب این دانشگاهها هنگام ثبت نام می باشد.

3- معدل درج شده، معدل موثر می باشد.

4- رتبه های درج شده، رتبه کل داوطلب بدون سهمیه می باشد.

5- قرمز بودن رتبه داوطلب به این معنی است که داوطلب مجاز به انتخاب رشته نشده است.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

مقایسه رتبه داوطلبان و رشته / محل قبولی آنها در آزمون سال 85 - mba

 

[TABLE]

[TR]

[TD] رتبه در گرایش

 

[/TD]

[TD] شهر و رشته قبولی

 

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]1

[/TD]

[TD] MBA شریف

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]6

[/TD]

[TD] MBA شریف

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]14

[/TD]

[TD] MBA شریف

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]24

[/TD]

[TD] MBA شریف

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]93

[/TD]

[TD] MBA / دانشگاه غیر انتفاعی علوم و فنون مازندران

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

مقایسه رتبه و محل قبولی داوطلبان مدیریت mba در کنکور 87

[table]

[tr=bgcolor: #cccccc]

[td=width: 93]رتبه در گرایش[/td]

[td=width: 150]رشته/گرایش[/td]

[td=width: 114]

دانشگاه

[/td]

[td=width: 96]

روزانه/شبانه

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]51[/td]

[td]mba[/td]

[td]تهران[/td]

[td]روزانه[/td]

[/tr]

[tr]

[td]81[/td]

[td]mba[/td]

[td]شریف[/td]

[td]شبانه[/td]

[/tr]

[tr]

[td]93[/td]

[td]mba[/td]

[td]شریف[/td]

[td]شبانه[/td]

[/tr]

[tr]

[td]97[/td]

[td]گرایش مدیریت بازاریابی[/td]

[td]تهران[/td]

[td]روزانه[/td]

[/tr]

[tr]

[td]110[/td]

[td]mba - گرایشهای استراتژی و مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی[/td]

[td]صنعتی مالک اشتر[/td]

[td]روزانه[/td]

[/tr]

[tr]

[td]132[/td]

[td]mba -گرایش مدیریت عملیات-دانشکده فنی[/td]

[td]تهران[/td]

[td]شبانه[/td]

[/tr]

[tr]

[td]153[/td]

[td]گرایش استراتژی[/td]

[td]تبریز[/td]

[td]روزانه[/td]

[/tr]

[tr]

[td]172[/td]

[td]mba[/td]

[td]تهران (واحد دماوند)[/td]

[td]پیام نور[/td]

[/tr]

[tr]

[td]216[/td]

[td]گرایشهای تکنولوژی، کارآفرینی، مدیریت عملیات و سیستمهای اطلاعات مدیریت[/td]

[td]سمنان[/td]

[td]روزانه[/td]

[/tr]

[tr]

[td]234[/td]

[td]گرایش استراتژی[/td]

[td]غیرانتفاعی علم و فرهنگ تهران[/td]

[td]غیرانتفاعی[/td]

[/tr]

[tr]

[td]275[/td]

[td]mba[/td]

[td]علوم و فنون مازندران[/td]

[td]غیرانتفاعی[/td]

[/tr]

[tr]

[td]372[/td]

[td]mba - زمینه تخصصی محصول و بازار-دانشکده علوم مهندسی[/td]

[td]واحد بین المللی دانشگاه صنعتی شریف (کیش)[/td]

[td]غیرانتفاعی[/td]

[/tr]

[tr]

[td]393[/td]

[td]mba[/td]

[td]موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی قشم[/td]

[td]غیرانتفاعی[/td]

[/tr]

[tr]

[td]632[/td]

[td]mba[/td]

[td]غیرانتفاعی نور طوبی- تهران[/td]

[td]مجازی غیرانتفاعی[/td]

[/tr]

[tr]

[td]820[/td]

[td]mba[/td]

[td]غیرانتفاعی نور طوبی- تهران[/td]

[td]مجازی غیرانتفاعی[/td]

[/tr]

[tr]

[td]853[/td]

[td]mba[/td]

[td]غیرانتفاعی نور طوبی- تهران[/td]

[td]مجازی غیرانتفاعی[/td]

[/tr]

[/table]

گردآوری شده در س

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

مقایسه رتبه و محل قبولی داوطلبان مدیریت mba در کنکور کارشناسی ارشد سال 1388

[table]

[tr=bgcolor: #cccccc]

[td=width: 36]

رتبه

[/td]

[td=width: 307]

نام دانشگاه

[/td]

[td=width: 64]

نوع

[/td]

[td=width: 147]

گرایش

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

7

[/td]

[td]

صنعتی شریف

[/td]

[td]

روزانه

[/td]

[td]

-

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

34

[/td]

[td]

صنعتی شریف

[/td]

[td]

روزانه

[/td]

[td]

-

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

60

[/td]

[td]

تهران

[/td]

[td]

روزانه

[/td]

[td]

مدیریت بازاریابی

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

73

[/td]

[td]

تهران

[/td]

[td]

روزانه

[/td]

[td]

مدیریت بازاریابی

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

75

[/td]

[td]

تهران

[/td]

[td]

روزانه

[/td]

[td]

مدیریت بازاریابی

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

77

[/td]

[td]

صنعتی شریف

[/td]

[td]

شبانه

[/td]

[td]

-

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

91

[/td]

[td]

تهران

[/td]

[td]

روزانه

[/td]

[td]

مدیریت عملیات

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

92

[/td]

[td]

صنعتی شریف

[/td]

[td]

شبانه

[/td]

[td]

-

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

99

[/td]

[td]

تهران

[/td]

[td]

روزانه

[/td]

[td]

مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

112

[/td]

[td]

صنعتی شریف

[/td]

[td]

شبانه آموزش محور

[/td]

[td]

-

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

131

[/td]

[td]

صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

[/td]

[td]

روزانه

[/td]

[td]

-

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

140

[/td]

[td]

تهران

[/td]

[td]

شبانه

[/td]

[td]

مدیریت عملیات

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

160

[/td]

[td]

تهران

[/td]

[td]

شبانه

[/td]

[td]

مدیریت عملیات

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

169

[/td]

[td]

دانشکده علوم اقتصادی

[/td]

[td]

روزانه

[/td]

[td]

-

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

199

[/td]

[td]

دانشکده علوم اقتصادی

[/td]

[td]

روزانه

[/td]

[td]

-

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

215

[/td]

[td]

صنعتی مالک اشتر

[/td]

[td]

روزانه

[/td]

[td]

استراتژی و مدیریت تکنولوژی

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

225

[/td]

[td]

دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

[/td]

[td]

روزانه

[/td]

[td]

-

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

240

[/td]

[td]

دانشگاه تبریز

[/td]

[td]

روزانه

[/td]

[td]

استراتژی

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

250

[/td]

[td]

سمنان

[/td]

[td]

روزانه

[/td]

[td]

مدیریت عملیات

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

266

[/td]

[td]

دانشگاه صنعتی شاهرود

[/td]

[td]

روزانه

[/td]

[td]

-

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

272

[/td]

[td]

سمنان

[/td]

[td]

روزانه

[/td]

[td]

مدیریت بازاریابی

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

273

[/td]

[td]

صنعتی مالک اشتر

[/td]

[td]

شبانه

[/td]

[td]

استراتژی و مدیریت تکنولوژی

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

290

[/td]

[td]

دانشگاه علم و فرهنگ تهران

[/td]

[td]

غیرانتفاعی

[/td]

[td]

استراتژی

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

343

[/td]

[td]

دانشگاه علم و فرهنگ تهران

[/td]

[td]

غیرانتفاعی

[/td]

[td]

استراتژی

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

368

[/td]

[td]

سمنان

[/td]

[td]

شبانه

[/td]

[td]

بازاریابی

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

380

[/td]

[td]

سمنان

[/td]

[td]

شبانه

[/td]

[td]

مدیریت توسعه و منابع انسانی

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

407

[/td]

[td]

دانشگاه پیام نور مرکز تهران – واحد دماوند

[/td]

[td]

پیام نور

[/td]

[td]

-

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

426

[/td]

[td]

دانشگاه علوم و فنون مازندران-بابل

[/td]

[td]

غیرانتفاعی

[/td]

[td]

-

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

487

[/td]

[td]

دانشگاه پیام نور مرکز تهران – واحد دماوند

[/td]

[td]

پیام نور

[/td]

[td]

-

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

518

[/td]

[td]

موسسه غیرانتفاعی قشم

[/td]

[td]

غیرانتفاعی

[/td]

[td]

-

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

514

[/td]

[td]

واحد بین الملل دانشگاه گیلان- رشت – محل تحصیل انزلی

[/td]

[td]

بین الملل

[/td]

[td]

-

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

632

[/td]

[td]

دانشگاه اصفهان

[/td]

[td]

مجازی

[/td]

[td]

-

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

665

[/td]

[td]

موسسه غیرانتفاعی قشم

[/td]

[td]

غیرانتفاعی

[/td]

[td]

-

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

691

[/td]

[td]

واحد بین الملل دانشگاه گیلان- رشت – محل تحصیل انزلی

[/td]

[td]

بین الملل

[/td]

[td]

-

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

700

[/td]

[td]

واحد بین الملل دانشگاه صنعتی شریف- کیش

[/td]

[td]

بین الملل

[/td]

[td]

بازار و محصول

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

742

[/td]

[td]

غیرانتفاعی قشم

[/td]

[td]

غیرانتفاعی

[/td]

[td]

-

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

796

[/td]

[td]

واحد بین الملل دانشگاه صنعتی شریف- کیش

[/td]

[td]

بین الملل

[/td]

[td]

بازار و محصول

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

1095

[/td]

[td]

غیرانتفاعی مجازی مهرالبرز تهران

[/td]

[td]

غیرانتفاعی مجازی

[/td]

[td]

-

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

1125

[/td]

[td]

غیرانتفاعی مجازی مهرالبرز تهران

[/td]

[td]

غیرانتفاعی مجازی

[/td]

[td]

-

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

1310

[/td]

[td]

غیرانتفاعی مجازی مهرالبرز تهران

[/td]

[td]

غیرانتفاعی مجازی

[/td]

[td]

-

[/td]

[/tr]

[tr]

[td]

1465

[/td]

[td]

غیرانتفاعی مجازی مهرالبرز تهران

[/td]

[td]

غیرانتفاعی مجازی

[/td]

[td]

-

[/td]

[/tr]

[/table]

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

مقايسه رتبه و محل قبولي داوطلبان مديريت mba در کنکور کارشناسي ارشد سال 1389

[table]

[tr=bgcolor: #cccccc]

[td=width: 32] رتبه[/td]

[td=width: 365] محل قبولي[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 7[/td]

[td] شريف - روزانه - آموزش محور[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 9[/td]

[td] شريف - روزانه - آموزش محور[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 12[/td]

[td] شريف - مديريت - روزانه[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 24[/td]

[td] شريف - روزانه - آموزش محور[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 31[/td]

[td] شريف - مديريت - روزانه[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 33[/td]

[td] شريف - مديريت - روزانه[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 34[/td]

[td] شريف - مديريت - روزانه[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 36[/td]

[td] شريف- شبانه - آموزش محور[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 50[/td]

[td] شريف- شبانه - آموزش محور[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 58[/td]

[td] تهران- روزانه - بازاريابي[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 66[/td]

[td] تهران- روزانه[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 84[/td]

[td] تهران- روزانه[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 86[/td]

[td] تهران- روزانه[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 95[/td]

[td] شريف- شبانه - آموزش محور[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 100[/td]

[td] شريف- شبانه - آموزش محور[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 117[/td]

[td] صنعتي خواجه نصير - روزانه[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 150[/td]

[td] غيرانتفاعي علوم و فنون- با همکاري دانشگاه کانپور هندوستان[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 164[/td]

[td] صنعتي خواجه نصير - شبانه[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 166[/td]

[td] علوم اقتصادي - گرايش استراتژي - روزانه[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 169[/td]

[td] علوم اقتصادي - گرايش مالي - روزانه[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 170[/td]

[td] علوم اقتصادي - گرايش مالي - روزانه[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 173[/td]

[td] علوم اقتصادي - گرايش استراتژي - روزانه[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 206[/td]

[td] صنعتي شاهرود - روزانه[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 270[/td]

[td] دانشگاه سمنان - روزانه - گرايش مديريت استراتژي[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 281[/td]

[td] دانشگاه سمنان - روزانه - گرايش سيستمهاي اطلاعاتي مديريت[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 314[/td]

[td] غيرانتفاعي علم و فرهنگ - گرايش استراتژي[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 332[/td]

[td] دانشگاه سمنان - شبانه - گرايش مديريت استراتژي[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 342[/td]

[td] غيرانتفاعي علوم و فنون- با همکاري دانشگاه کانپور هندوستان[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 343[/td]

[td] غيرانتفاعي علوم و فنون- با همکاري دانشگاه کانپور هندوستان[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 349[/td]

[td] پيام نور - مرکز تهران[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 351[/td]

[td] غيرانتفاعي علوم و فنون- با همکاري دانشگاه کانپور هندوستان[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 356[/td]

[td] پيام نور - مرکز تهران[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 365[/td]

[td] صنعتي شاهرود - شبانه[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 368[/td]

[td] سمنان - گرايش سيستم هاي اطلاعاتي مديريت - شبانه[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 384[/td]

[td] غيرانتفاعي علوم و فنون- با همکاري دانشگاه کانپور هندوستان[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 412[/td]

[td] غيرانتفاعي علوم و فنون- با همکاري دانشگاه کانپور هندوستان[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 419[/td]

[td] غيرانتفاعي علوم و فنون- با همکاري دانشگاه کانپور هندوستان[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 422[/td]

[td] غيرانتفاعي علوم و فنون- با همکاري دانشگاه کانپور هندوستان[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 475[/td]

[td] غيرانتفاعي نبي اکرم تبريز- گرايش بازاريابي[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 486[/td]

[td] غيرانتفاعي نبي اکرم تبريز- گرايش بازاريابي[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 505[/td]

[td] غيرانتفاعي نبي اکرم تبريز- گرايش بازاريابي[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 571[/td]

[td] غيرانتفاعي نبي اکرم تبريز- گرايش بازاريابي[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 667[/td]

[td] بين المللي قشم[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 689[/td]

[td] بين المللي قشم[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 690[/td]

[td] مجازي اصفهان[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 691[/td]

[td] بين المللي قشم[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 767[/td]

[td] مجازي نور طوبي - گرايش استراتژي[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 856[/td]

[td] مجازي نور طوبي - گرايش استراتژي - آموزش محور[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 1116[/td]

[td] مجازي مهر البرز - آموزش محور[/td]

[/tr]

[/table]

رتبه هاي درج شده آخرين رتبه قبولي نيست و الزاما نشان دهنده ترتيب پر شدن دانشگاهها نمي باشد

ممکن است برخي از موارد بالا داراي سهميه شاگرد اولي بوده باشند که در محل قبولي آنها تاثيرگذار است

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

منابع کنکور MBA دوره های فراگیر پیام نور

منابع ذیل توسط دانشگاه پیام نور در دفترچه راهنمای پذیرش دانش پذیر دوره های فراگیر کارشناسی ارشد سال 1390 آورده شده است و امکان تغییر منابع در سالهای بعد از آن وجود دارد.

[TABLE]

[TR=bgcolor: #cccccc]

[TD=width: 45] ردیف[/TD]

[TD=width: 383] نام منبع درسی[/TD]

[TD=width: 145] مولف/مترجم[/TD]

[TD=width: 140] ناشر[/TD]

[TD=width: 140] توضیحات[/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #ccccff]

[TD=colspan: 5] 3 واحد - تئوری های مدیریت 1[/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #ccffcc]

[TD=width: 45] 1[/TD]

[TD=width: 383] مبانی سازمان و مدیریت[/TD]

[TD=width: 145] علی رضاییان[/TD]

[TD=width: 140] سمت[/TD]

[TD=width: 140] --------[/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #ccffcc]

[TD=width: 45] 2[/TD]

[TD=width: 383] تئوری های سازمان (ساختار و طرح سازمانی)[/TD]

[TD=width: 145] استیفن رابینز - ترجمه الوانی و دانایی فرد[/TD]

[TD=width: 140] صفار (اشراقی)[/TD]

[TD=width: 140] --------[/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #ccccff]

[TD=colspan: 5] 3واحد - زبان تخصصی MBA[/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #ccffcc]

[TD=width: 45] 1[/TD]

[TD=width: 383] زبان تخصصی مدیریت بازرگانی - بازاریابی[/TD]

[TD=width: 145] داور ونوس - میترا صفاییان[/TD]

[TD=width: 140] نگاه دانش[/TD]

[TD=width: 140] --------[/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #ccccff]

[TD=colspan: 5] 3 واحد - مدیریت استراتژیک[/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #ccffcc]

[TD=width: 45] 1[/TD]

[TD=width: 383] سازمان استراتژی محور[/TD]

[TD=width: 145] رابرت کاپلان و دیوید نورتون - ترجمه پرویز بختیاری[/TD]

[TD=width: 140] سازمان مدیریت صنعتی[/TD]

[TD=width: 140] --------[/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #ccffcc]

[TD=width: 45] 2[/TD]

[TD=width: 383] نگرشی جامع بر مدیریت استراتژیک[/TD]

[TD=width: 145] علیرضا علی احمدی، مهدی فتح اللهی، ایرج تاج الدین[/TD]

[TD=width: 140] تولید دانش[/TD]

[TD=width: 140] --------[/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #ccccff]

[TD=colspan: 5] منابع کمکی پیشنهادی سایت مدیر[/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #ccffcc]

[TD=width: 45]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD=width: 383]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD=width: 145]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD=width: 140]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD=width: 140]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #ccffcc]

[TD=width: 45] 2[/TD]

[TD=width: 383]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD=width: 145]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD=width: 140]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD=width: 140]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #ccffcc]

[TD=width: 45]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD=width: 383]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD=width: 145]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD=width: 140]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD=width: 140] [/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #ccffcc]

[TD=width: 45] 4[/TD]

[TD=width: 383]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD=width: 145]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD=width: 140]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD=width: 140] [/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #ccffcc]

[TD=width: 45]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD=width: 383]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD=width: 145]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD=width: 140]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD=width: 140]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #ccffcc]

[TD=width: 45] 6[/TD]

[TD=width: 383]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD=width: 145]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD=width: 140]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD=width: 140]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد دوره های فراگیر سال 1390 دانشگاه پیام نور رشته mba

[table=width: 592, align: Center]

[tr]

[td] مدیریت استراتژیک(3واحد)[/td]

[td] تئوری های مدیریت (3واحد)[/td]

[td] زبان تخصصی (3واحد)[/td]

[td] معدل[/td]

[td] محل قبولی[/td]

[td] تراز[/td]

[td] رتبه[/td]

[td] آخرین قبولی سهمیه[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 16.67[/td]

[td] 12[/td]

[td] 14[/td]

[td] 13.70[/td]

[td] دماوند[/td]

[td] 15.38[/td]

[td] 80[/td]

[td] 83[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 16[/td]

[td] 7.33[/td]

[td] 17.33[/td]

[td] 15.05[/td]

[td] دماوند[/td]

[td] 15.06[/td]

[td] 97[/td]

[td] 107[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 16[/td]

[td] 5.33[/td]

[td] 16[/td]

[td] 16.73[/td]

[td] -[/td]

[td] 14.41[/td]

[td=colspan: 2] مردود[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 13.33[/td]

[td] 8[/td]

[td] 11.33[/td]

[td] 12.77[/td]

[td] قشم[/td]

[td] 12.52[/td]

[td] 44[/td]

[td] 44[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 16[/td]

[td] 10[/td]

[td] 5.33[/td]

[td] 14.78[/td]

[td] -[/td]

[td] 12.24[/td]

[td=colspan: 2] مردود[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 11.33[/td]

[td] 10.67[/td]

[td] 8.67[/td]

[td] 15.30[/td]

[td] -[/td]

[td] 12.15[/td]

[td=colspan: 2] مردود[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 6[/td]

[td] 6[/td]

[td] 10[/td]

[td] 16.75[/td]

[td] -[/td]

[td] 9.87[/td]

[td=colspan: 2] مردود[/td]

[/tr]

[/table]

 

نمونه کارنامه ها مربوط به کنکور برگزار شده برای پذیرش در مهرماه سال 1390 است

نمرات درج شده از 20 نمره می باشد.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

دانشگاههای ارائه دهنده و ظرفیت پذیرش رشته مدیریت mba در کنکور سال 1390 فراگیر پیام نور

[table=align: Center]

[tr=bgcolor: #cccccc]

[td=width: 97]

واحد دانشگاهی

[/td]

[td=width: 55]

ظرفیت عادی

[/td]

[td=width: 55] ظرفیت آموزش محور

[/td]

[/tr]

[tr]

[td=width: 97]

تهران

[/td]

[td=width: 55]

15

[/td]

[td=width: 55] 15

[/td]

[/tr]

[tr]

[td=width: 97]

دماوند

[/td]

[td=width: 55]

15

[/td]

[td=width: 55] 15

[/td]

[/tr]

[tr]

[td=width: 97]

مرکز بین الملل قشم

[/td]

[td=width: 55]

15

[/td]

[td=width: 55] 15

[/td]

[/tr]

[tr]

[td=width: 97] همدان

[/td]

[td=width: 55] 15

[/td]

[td=width: 55] 15

[/td]

[/tr]

[/table]

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از ۷۵ اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به عنوان یک لینک به جای

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.


×
×
 • جدید...