رفتن به مطلب

ارسال های توصیه شده

نمك زدايي _ اولين مرحله در پالايش نفت خام نمك و آب زدايي نفت خام فرايند مهمي كه بدين وسيله تركيب هاي نا مطلوب نفت قبل از اينكه به واحد اصلي برسند جدا مي شوند. شايان ذكر است كه بوجود آوردن تغيير در عمل يك سيستم نمك زدا دشوار مي باشد و بهتر اين است كه ما يك حالت توازن و حد و وسط را به وجود آوريم. يك تعادل(توازون) مطلوب بايد در تمام مدتي كه پارامتر هاي بهينه سازي انتقال نمك همچون شدت مخلوط شدن،خصوصيات آب سشتشو و خوراك امولسين كننده شيميايي كنترل مي شوند،حفظ شود. براي بهينه كردن فرايند نمك زدايي ما بايد پيوسته شرايط متفاوتي را اعمال كنيم كه اين عامل مهمي براي عمل پالايش كامل به شمار مي رود. عمل اصلي يك دستگاه نمك زدا(desalter)جدا كردن نمك و آب از نفت خام مي باشد. علاوه بر نمك و آب مااحتياج داريم كه ديگر مواد زائد موجود در نفت همچون گل و لاي ،زنگ و... را نيز جدا كنيم. زيرا اين مواد وقتي در سطح هاي انتقال حرارت قرار بگيرند مي_ توانند باعث خوردگي و خرابي دستگاه بشوند. همچنين علاوه بر مواد ذكر شده در بالا ممكن است فلز هايي نيز وجود داشته باشد كه مي توان از آن ها به عنوان كاتاليزور هاي غير فعال در فرايند تصفيه استفاده كرد.

 

مباني نظري دستگاه نمك زدا دستگاه نمك زدا به وسيله امولسيون كردن نفت خام با مواد شيميايي و تزريق آب براي به وجود آوردن تماس بين نفت و آب ،مواد زائد(آلودگي ها)را از نفت خام جدا مي كند. بعد از تزريق آب و ايجاد شدن مخلوط امولسيون نفت و آب، امولسيون كننده شيميايي اضافه ميشود و يك ميدان الكتروستاتيكي به كار برده مي شود براي اينكه امولسيون نفت و آب را بشكند. دستگاه نمك زدا در اندازه اي(size)كه به نفت وآب اجازه مي دهد طبق قانون استوك(stoke law)ساكن و جدا بشوند. علاوه بر اين، مواد جامد موجود در نفت در ته محفظه دستگاه (desalter) ته نشين مي شوند. دستگاه بايد بطور پيوسته اين مواد جامد را شسته و به جاي ديگري انتقال دهد براي همين منظور يك سيستم شستشوي گل ولاي در پايين محفظه نصب مي شود. دستگاه گل شوي (mud washing)داراي قسمتي است كه مواد جامدي را كه در فاضلاب وجود دارند و اين امكان وجود دارد كه به سيستم فاضلاب ضربه بزنند،را بازيافت مي كند.

 

جريان دستگاه نمك زدا در فرايند نمك گيري ابتدا نفت با استفاده از مبدل هاي گرمايي تا120є-150є گرم شده(به منظور اينكه به سطح ويسكوزيته مطلوب كه در حالت عادي در حدود5-15 سانتي استوك (centi _ stoke)برسد‍‍‍‍‍‍‍‍(وبعد درجه حرارت به وسيله فشار بخار ماده خام مصرفي محدود ميشود. 2تا6درصد آب شستشو كه به وسيله كنتور اندازه گيري شده و در جلوي دستگاه (desalter) وجود دارد عاملي است كه به حل شدن نمك ها و رسوب ها كمك مي كند. و در بالاي يك دريچه مخلوط كننده، مخلوطشدن شديدي اتفاق مي افتد. [TABLE]

[TR]

[TD=bgcolor: transparent][/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

در يك مرحله در محفظه تحت فشار دستگاه، نمك و مواد زائد ديگر با آب شستشو ساكن مي شوند و متمايل مي شوند به سمت تشكيل يك امو لسيون و در مرحله بعد آب شستشو ‌‌] به وسيله ته نشين كردنالكترو ستاتيكي با به بكار بردن غير امو لسيون كننده ها و اسيد [ جدا مي شود و نمك باقي مي ماند. نمك هايي كه جدا مي شوند عمدتاّ كلريد ها و كربنات ها هستند كه اگر جدا نشوند مي توانند باعث خوردگي و بهم زدن جريان مبدل هاي گرمايي،كوره ها و واحد هاي تقطير بشوند. نمك زدايي به روش الكتريكي عبارت است از بكار گيري يك ولتاژ الكتريكي بسيار بالا براي اينكه قطره هاي معلق آب را كه در پايين مخزن ته نشست وجود دارد،را جمع بكند. وهنگامي كه ميزان جامد هاي معلق موجود در نفت زياد باشد مواد كم كننده فشار سطحي نيز اضافه مي شوند. از ديگر فرايند هايي كه ديگر رايج نمي باشد اين است كه نفت خام گرم شده را با به بكار گيري خاك دياتومه و رفتار شيميايي و ته نشين كردن (رسوب كردن) تصفيه مي كنند و اغلب آمو نياك را نيز براي كاهش خوردگي به كار مي برند. و همچنين ممكن است باز يا اسيدي براي تنظيم PH آب شستشو اضافه بشود. فا ضلاب ها و ديگر مواد زائد از مخزن ته نشيني تخليه مي شوند و نفت خام نمك گيري شده كه در بالاي مخزن وجود دارد به سمت واحد تقطير مي رود. اگر دستگاه نمك زدا به طور صحيح عمل كند تقريباّ 90% نمك موجود در نفت جدا مي شود. نكته ديگر در باب فاضلاب توليد شده اينكه علاوه بر دارا بودن مواد زائد يك مقداري هم هيدرو كربن مثل ذرات معلق نفت(oil Under carry) در آن وجود دارد كه به دليل اندازه اي (size)كه دارند امو لسيون ها نمي توانند آن ها را كاملاّ بشكنند. بدين ترتيب يك مقداري از نفت در سيستم فاضلاب از بين مي رود. اگر ميزان اين ذرات معلق نفت كاهش پيدا كند نه تنها باعث كاهش بارگيري فاضلاب مي شود بلكه با اين كار مي توان مواد خام با ارزشي را كه احتمال از بين رفتن آن ها وجود دارد را بازيافت كرد.

لینک به دیدگاه

تصفيه سطحي VSEP (تكنولوژي براي تصفيه فاضلاب Desalter) دستگاه نمك زدا اصلي ترين منبع فاضلاب در يك پالايشگاه مي باشد و اگر مشكل جزيي براي بخشي از دستگاه به وجود آيد مي تواند باعث بهم خوردن چرخه فاضلاب بشود و احتمال اين خطر وجود دارد كه فاضلاب ها به درستي تخليه نشوند. روش رايج عملكرد دستگاه نمك زدا تمركز دارد روي ايجاد و تنظيم به وسيله تغيير در جريان هاي متغيري كه دائمي اند. اين روش شامل يك جدا كننده گرانشي نفت است كه ادغام(كامل)مي شود با دستكاري هاي شيميايي و عملگر متخصص.] اين فرايند بسيار نا مطلوب و قديمي است.[ جريان تصفيه سطحي (پوسته اي ) پليمريك VSEP يك فن جدا سازي ابتكاري و دقيق را براي تصفيه نفت خام ارائه مي دهد. علاوه بر اين مي تواند براي هر حالت جدا سازي مطلوب براي آن حالت را قرار بدهد و به كار بردن اين روش باعث كاهش هزينه هاي مصرفي مي شود.

 

انتخاب هاي VSEP در فرايند در طي فرايند تخليه مواد معلق موجود در دستگاه Desalter ،جامد _هاي ته نشين شده در خارج از سيستم شسته مي شوند. اين كار به اين دليل صورت مي پذيرد كه از تجمع آن ها جلو گيري بشود.وقتي اين حالت رخ مي دهد لايه هاي قديمي امو لسيون نيز با آن ها حركت مي كنند و اين تخليه به صورتي است كه فاضلاب هاي شيميايي رايج را توليد مي كند. VSEP مي تواند به دو گونه تنظيم شود. حالت اول به گونه اي است كه VSEP كل جريان فاضلاب را در دستگاه كنترل مي كند كه در اين حالت دستگاهDesalter تنظيم مي شود براي اينكه پيوسته گل و لاي را بشويد تا اينكه بارگيري جامدات را كه به عنوان منبع تغذيه اي براي VSEP هستند كامل كند. سپس VSEP اين فاضلاب ها را آبكشي كرده و به دستگاه تبديل كك (Coker) مي فرستد. در حالت دوم VSEP با استفاده از دريچه هاي اتو ما تيك مي تواندبه نحوي تنظيم شود كه تنها لايه هاي قديمي تخليه را كنترل كند كه در اين حالت دستگاه گل شوي (Mud washing) دريچه هاي مقصد را متناسب با آن كنترل مي كند.

 

بررسي در مورد فرايند ضايعات نفتي به عنوان منبع تغذيه VSEP به شمار مي آيند. در واقع منبع تغذيه VSEP همان مخزن ته نشيني است كه در پايين قيف وجود دارد و جامد هاي سنگين به هنگام به سرعت در آن ته نشين مي شوند. در هنگام شروع به كار سيستم ، به وسيله يك پمپ ، فشار تا 70psi بالا مي رود. سپس دريچه تنظيم كننده ، جريان برگشتي كه با يك سرعت عبور مي كند و باعث به وجود آمدن جامد هاي معلق مي شود، را كنترل ميكند. جريان برگشتي جمع شده كه شامل 13.3% كل جامدهاي معلق (TSS) است به واحد تبديل كك(Coker) فرستاده مي شود تا اينكه نفت و هيدرو كربن هاي موجود در آن بازيافت شوند.

 

فوائد استفاده از VSEP VSEP مي تواند به عنوان يك جريان فرعي (جانبي) براي فاضلاب Desalter نصب شود. و همچنين مي تواند با توجه به تقاضاي ما به صورت اتوماتيكي بر اساس سطح مخزن عمل كند. اين دستگاه انتخاب هايي را ارائه مي دهد كه در عمل براي فرايند پالايش بسيار مهم مي با شد. يكي از آن ها همان موردي مي با شد كه در بالا ذكر شد يعني VSEP مي تواند كاملاّ يك مجراي فرعي باشد} به شرط انكه VSEP ما مطلوب باشد و تمام فاضلاب هاي Desalter هم،رفتارهاي مشابهي داشته باشند.{ و ديگري اينكه VSEP تمام جريان Desalter را كنترل كندو به تخليه فاضلاب ها كمك كند و بدين ترتيب هم ظرفيت و هم حاشيه امنيت دستگاه Desalter را افزايش دهد.

 

به نقل از وبلاگ اقای ابراهیمی

لینک به دیدگاه

اکثراوقات نفت خامی که از چاههای نفت به دست می اید مقداری اب نمک به همراه دارد که درنفت خام به صورت معلق Suspended یافت میشود.نمکهای حل شده دراب همراه نفت مختلف هست ولی عمدتا شامل کلرورهای سدیم ، کلسیم ومنیزیم میباشد.درتمام انواع نفت های خام ذرات معلق دیگری که به انها اصطلاحا ذرات معلق مکانیکی Mechanical Suspension گفته میشود یافت میشود.

که اینها عبارتند از لجن Silt اکسید اهن Iron oxide نوعی از ماسه ها Quartz sand وانواعی ازنمکهای بلورین Crystalline salt

بسته به نوع نفت خامی که باید نمک زدایی شود مناسبترین درجه حرارت برای ان معمولا بین 90 - 150 درجه سانتی گراد میباشد.

معمولا دستگاه نمک زدا Desalter را درمسیر قبل از کوره قرار میدهند...

 

 

جزوه اموزشی نمک زدایی نفت خام Desalter را ازلینک زیر دریافت نمایید.

 

 

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

 

پسورد :

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

یا

http://www.noandishaan.com

لینک به دیدگاه

درادامه هم میتوانید مقاله ای با عنوان :

 

 

جداسازی اب ونمک از نفت خام درمیدان الکتریکی غیر یکنواخت را دانلود فرمایید

 

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...