رفتن به مطلب

هيدروپس جنين(هيدروپس فتاليس)


پست های پیشنهاد شده

هیدروپس جنين ..

 

 

هيدورپس حالتی است که در آن تجمع مایع،حداقل در دو عضو ،شامل بافت همبند زیر جلد بیش

 

از 5میلیمتر و یکی از فضاهای خالی سروزی ،شامل فضای پلور ،پریکارد یا صفاق دیده شود.این

 

حالت بیماری خاصی نیست بلکه مجموعه ای است که بر اثر بیماری های بسیار متعددی بروز

 

میکند.لازم است علت هیدروپس جنین پیش از اینکه جنین سقط شود یا مرگ پیرامون تولد رخ

 

دهد،مشخص شود تا درصورت امکان درمان انجام گیرد.

 

 

 

علل هیدورپس فتالیس را میتوان به دو گروه اصلی تقسیم کرد :

 

الف:عوامل ایمونولوژیک

 

ب:عوامل غیرایمونولوژیک

 

 

 

 

عوامل ایمونولوژیک

 

 

بروز هیدورپس جنینی ایمونولوژیک ،آنتی ژنهای خونی Rh به ویژه RhD و عوامل خفیف دیگری است که سبب تولید آنتی بادی (پادتن) علیه آنتی ژنهای گلبولهای قرمز در خون مادر می شود .

 

 

 

 

 

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

 

 

 

 

 

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
](آسيت،هيدروپس جنيني_مقطع عرضي(كراس سكشن)ابدومن)

 

 

 

 

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
اريتروبلاستوز ....(در بررسيهاي به عمل آمده مشخص شد كه عامل بروز اين مورد هيدرپس جنين اريتروبلاستوز جنيني ميباشد)

لینک ارسال

عوامل غير ايمونولوژيك..

 

عوامل غیر ایمونولوژیک مسبب جنینی بسیار متنوعند و پیشگیری از آنها برخلاف عوامل ایمونولوژیک آسان نیست.

 

 

عوامل هیدروپس جنینی غیر ایمونولوژیک:

 

 

کم خونی،ناهنجاری کروموزومی،اشکالات عملکردی دستگاه قلبی _عروقی،ناهنجاری اسکلتی ،عفونت

 

جنینی،بیماری های دستگاه ادراری،اختلالات متابولیک،ناهنجاری های بیماری های گوارشی ،ناهنجاری های

 

ریوی و نارسایی تنفسی،ناهنجاری های مادرزادی و موارد نامشخص.

 

 

 

کم خونی:

 

 

غیر از لیز گلبولهای قرمز ناشی از آنتی بادی های خون مادر هر عاملی که موجب کم خونی جنین شود میتواند منجر به هیدروپس جنینی شود هموگلوبینوپاتی ها از علل اصلی این گروه هستند.

 

 

بیماری های ناشی از هموگلوبینوپاتی به دو صورت می باشند:

 

1_تغییر در ساختار اسید امینه ی گلوبین:در این حالت هموگلوبین ساخته می شود ولی از نظرکارایی با هموگلوبین طبیعی متفاوت می باشد،مثل کم خونی داسی شکل.

 

2_اشکال در ساختار گلوبین (تالاسمی):که در آن هموگلوبین به میزان کافی ساخته نمیشود که ناشی از کمبود یا فقدان یکی از زنجیره ها می باشد.

 

برحسب نوع گلوبین بیماری تالاسمی را دسته بندی می کنند و با عناوین آلفا،بتا،دلتا،گاما،نام گذاری می کنید.

 

عدم تعادل در تولید زنجیره ی گلوبین به تجمع زنجیره های ازاد گلوبین در پیش سازگلبول های قرمزمنجر می شود و از آنجایی که این زنجیره ها نامحلول هستند،در گلبولها رسوب می کنندو باعث لیز گلبولهای قرمز و مانع بلوغ آنها می شود.

 

 

برای جبران کم خونی،مراکز خون سازی تحریک می شوند و هیپرپلازی شدید پیدا می کنند.

 

آلفا _تالاسمی ممکن است از جهش یک یا دو ژن مسئول ساخت زنجیره آلفا منشا گیرند و معمولا علایم خفیفی ایجاد می کند و به درمان نیاز ندارند.

 

موارد شدید بتا_تالاسمی از علل هیدرپس جنینی است.

 

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
تالاسمي...

لینک ارسال

ناهنجاری های کروموزومی :

 

 

کلیه ی اشکالات کروموزومی به ویژه نشانگان ترنر_ تریزومی 21_تریزومی18 و تریپلوئیدی ها،از عوامل ایجاد هیدرپس جنینی هستند.این ناهنجاری های کروموزومی به هیدورپس فتالیس و مرگ جنین منجر می شود.

 

 

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
سندرم ترنر...45x

 

 

 

 

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
تريزومي 21(سندرم دان)..

لینک ارسال

ناهنجاری ها و اشکالات عملکردی دستگاه قلب و عروق:

 

این اشکالات ناشی از ناهنجاری های مادرزادی قلب _مانند تترالوژی فالوت ،هایپرپلازی قلب راست وچپ ،قلب

 

یا بطن تک حفره ای ،جابجایی عروق اصلی قلب ،انسداد سوراخ بیضی ،داکتوس آرتریوزوس باز(pda) آژنری یا

 

آترزی لتهای دریچه ها،باز بودن وسیع دیواره ی بین دو بطن آترزی دریچه یشریان ریوی و عفونت میوکارد ناشی

 

شود.همچنین نارسایی قلبی ،به علت اشکالات عملکردی قلبی ،شامل تاکی کاردی فوق بطنی یا حمله اي

 

،تاکی کاردی دهلیزی و فلوتر دهلیزی ،برادی کاردی های قلب ،نشانگان ولف_پارکینسون _وایت ، برادی

 

آریتمی،بلوک کامل قلب و یا درنتیجه ی خروج زیاد خون در کوریوآنژیوما،آنژیوم های بزرگ یا آنوریسم سیاهرگ

 

گالن نیز ممکن است منجر به بروز هیدروپس جنینی شود.

 

 

 

 

ناهنجاری های اسکلتی :

 

 

دیسپلازی های حرکتی مانند آکندروپلازی ،استئوژنزیس ایمپرفکتا،دیسپلازی قفسه سینه می تواند عامل هیدرپس جنینی شوند.

لینک ارسال

عفونت های جنینی :

 

 

عفونت های باکتریال مانند سیفلیس،عفونت های انگلی مانند توکسوپلاسموزو عفونته ای ویروسی مانند CMV_VZV_HSV و سرخجه.

 

 

اعتقاد بر این است که اگر علت مشخصی برای هیدروپس جنینی مشخص نشد می بایست مادر را از نظر عفونت مورد بررسی قرار داد.

 

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
عفونت با CMV...

 

 

بیماری های دستگاه ادراری :

 

نفروز کلیوی ،کلیه ی پلی کیستیک ،آژنزی و هیپو پلازی کلیه ها و ناهنجاری کلیوی ،شامل تنگی در محل اورتر و لگنچه و اشکال در خروج ادرار از مثانه ممکن است با هیدروپس جنینی همراه باشد.

لینک ارسال

اختلالات متابولیک:

 

بسیاری از اختلالات متابولیک شامل بیماری های ذخیره ای گلیکوژن و دیابت از عوامل قابل توجه هیدروپس جنینی هستند.

 

 

ناهنجاری ها و بیماری های گوارشی:

 

شامل آترزی روده ها،پیچ خوردگی رودههای ،سیروز کبدی ،بیماری های فیبروز کیستیک و هپاتیت ممکن است به هیدرپس جنینی منجر شود.

 

ناهنجاري ها ي ريوي و تنفسي....

 

شامل آدنوماتوئید کیستیک جنینی ،نقص پلور و فتق دیافراگمیک

 

ناهنجاری های مادرزادی

 

 

شامل میکروسفالی ،هیدروسفالی،سندرم دان و....

 

 

موارد نامشخص :

 

 

یک مشکل مهم در بررسی هیدروپس جنینی عدم بررسی لازم و کامل مادر و جنین می باشد .در این موارد

 

اغلب نارسایی قلبی بیماری های ایمونولوژیک ،بیماری های انعقادی عامل بروز نیستند.مدارک پزشکی ناقص یا

 

پوسیدگی (ماسراسیون)کامل جنین مانع بررسی بیشتر میشود.

لینک ارسال

در موارد زیر باید به هیدروپس جنینی فکر کرد:

 

 

بروز علائم غیر طبیعی در ضربان قلب جنین

 

کاهش حرکات جنین

 

بزرگ یا کوچک بودن جنین برای سن بارداری

 

جدا شدن زودرس جفت یا زایمان زودرس

 

کم خونی یا بروز علائم دیابت در مادر

 

تجمع مایع در زیر پوست یا فضاهای سروزی جنین در سونوگرافی

 

 

 

 

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
(اگه به اين گرافي توجه بشه...همون شكل شكم برجسته كه داخل عكساي قبل از جنين گرفته شده قابل مشاهدس...)

 

 

 

 

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
(اندازه گيري ضخامت پشت گردن )

 

 

 

 

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
(مقطع عرضي ابدومن و اندازه گيري قطر و ضخامت پوست و بافت اطراف آن)

 

 

سونو مربط به جنینی سفال

 

پلاسنتا خلف

 

مایع آمنیوتیک طبیعی است

 

 

سن جنین در حدود 15_16 هفته می باشد.

 

 

 

ضخامت در ناحیه گردن 11میل)NT(neck thickness)=11mm

 

 

 

ادم شدید در نسج نرم اطراف شکم

 

سر و اندام ديده میشود

 

ضخامت پوست در ناحیه ی شکم 8mm

 

 

تغییرات ناشی از هیدروپس شدید

 

ضربان قلب مشاهده شد

 

جنین حرکت دارد.

 

دفورمیتی در اندام دیده میشود که ناشی از کلب فوت میباشد.

لینک ارسال

بررسی:

 

 

سونوگرافی (اندازه گیری ضخامت جفت)،بررسی شاخص مایع آمنیوتیک( ,afi

,sle، آزمون کومبس،ekg) ،مطالعات داپلر

 

 

درمان:

 

 

1_تجویز دارو به صورت خوراکی یا تزریقی بوسيله ي اثر ارتباط خونی مادربا جنین(در صورت امكان) _2_سقط جنین.

لینک ارسال
 • 1 year later...

یه سوال دارم که ممنون میشم جواب بدین من 22 سالمه و 4 ساله که با پسر خالم ازدواج کردم و در آبادان زندگی میکنم سال 89 باردار شدم و در ضض ماهگی تشخیص به هیدروپس داده شد و سقط کردم پارسال دوباره باردار شدم که پچه دو ماهه سقط شد و برای بار سوم بچه چهار ماهه بود که تشخیص هیدروپس و سندروم دان داده شد و باز هم سقط شد الان کاملا گیج و سردر گم هستم نمی دونم باید چی کار کنم و یا اصلا مشکلم چیه و هر دکتری که تا حالا مراجعه کردم نتیجه اش این بوده که تعریف کردم خواهش میکنم کمکم کنید

لینک ارسال
 • 2 years later...

سلام من خانم 24 ساله ای هستم که بچه ام بخاطر هیدروپس شدید جنینی در 32 هفتگی سقط شد منو شوهرم فامیل هم نیستیم. میخوام دوباره حامله شم ولی خیلی میترسم دوباره این اتفاق بیفته. شما میدونی دلیلش چی بوده آخه فامیل هم نیستیم.

لینک ارسال
 • 2 months later...

چقدر قديميه این سوالا

در مورد هر دو باید بررسی بشه به پزشک معالجتون مراجعه کنید و آزمایشات لازم و انجام بدین تا دلیل مشخص بشه.

 

Sent from my C6802 using Tapatalk

لینک ارسال

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
 • اضافه کردن...