رفتن به مطلب

ارسال های توصیه شده

سلام

بزودی متن کامل پایان نامه مهندسی کشاورزی با عنوان : نقش اقلیم بر عملکرد محصولات زراعی دراین تاپیک قرار داده میشه

توضیحاتی درزمینه موضوع تحقیق رو درادامه مشاهده میفرمایید

موفق باشیم:icon_gol:

 

 

 

مقدمه و هدف :

محیطی که بشر در آن زندگی و فعالیت می کند همیشه تحت تاثیر آب و هوا قرا می گیرد . به همین دلیل است که ما همیشه به دانستن وضعیت جوی علاقه مند بوده و توجه خاصی به حوادث آب و هوای غیر طبیعی و حادثه خیز معطوف داشته ایم . بندرت می توان موافق خوب و یا بد بودن وضعیت جوی بود . زیرا علائق و انتظارات جامعه و افراد ، متخصص و غیره متخصص از آب و هوا بسیار متفاوت است . کشاورزان دیدگاه خاصی نسبت به آب و هوا دارند. برای آنها آب و هوا یک عامل تولید است که نمی توان با کار طاقت فرسا یا مهارت خاصی آن را تحت تاثیر قرار داد . کشاورزی در فضای باز صورت می گیرد و آب و هوا فعالیتهای کشاورزی را در تمام طول سال تحت تاثیر خود قرار می دهد . علاوه بر این تاثیر آب و هوا و فاکتورهای اقلیمی بر تولید محصولات غذائی اهمیت خاصی دارد. با افزایش روز افزون جمیت ، نوسانات کمی و کیفی عملکرد ، عواقب اقتصادی جدی دارد که ممکن است باعث بروز مشکلات اجتماعی بزرگی شود . امروزه عملکرد محصولات زراعی به ظرفیت پتانسیل خود نزدیک می شوند . لذا تولیدات کشاورزی در مقابل آب و هوا آسیب پذیر شده اند . در مزارع مدرن و مکانیزه که آخرین اطلاعات علمی بکار گرفته می شود و تمام عملیات در بالاترین سطح تکنولوژی انجام می گیرد ،آب و هوا بعنوان یک عامل موثر در تمامی تمهیدات کشاورزی فشرده خودنمائی می کند . در نتیجه کشاورزان ، جستجو در مورد اثرات آب و هوا بر عملکرد ، الگوهای عملکرد در شرایط مختلف آب و هوائی و خصوصا روشهایی که اثرات منفی آب و هوا بر عملکرد را با انجام عملیات به زراعی خاصی کاهش می دهندرا شروع نموده اند . اگر چنانچه پیش بینیهای وضع هوا بموقع و درست انجام شود کشاورزان می توانند مدیریت صحیح در مصرف سوخت ، نهاده های کشاورزی غیر ضروری صرفه جوئی نموده و بطور مستقیم و غیر مستقیم به بهبود کیفیت محصولات زراعی کمک نمایند . تاثیر هر عامل از پارامترهای هواشناسی نمی تواند بصورت مجرد مورد توجه قرار گیرد ، فاکتورهای هواشناختی همیشه با هم عمل نموده و روابط متقابلی با شرایط خاک و روشهای زراعی دارند . اتمسفر و تغییرات انرژی درون آن بعنوان یکی از عوامل اصلی تولید قلمداد می شود . اتمسفر در حقیقت تنها منبع طبیعی است که بشر می تواند بدون صرف هزینه ای بصورت گسترده از آن استفاده نمایدو مزیت بزرگ آن این است که تجدید پذیر می باشد . بهینه نمودن ساختار تولید محصولات کشاورزی بعنوان بهترین روش برای بهره برداری مطلوب از منابع طبیعی مورد توجه قرار گرفته است. آب و هوا یکی از مهمترین عواملی است که در طول تاریخ مورد توجه بشر بوده است . کمتر کشاورزی است که در طول روز با یک یا چند عامل هواشناختی برخورد نداشته باشد . بعضی از کشاورزان به نقش و اهمیت آب و هوا بر محصول واقف بوده و تلاش در حذف و از بین بردن عوامل محدود کننده اقلیمی دارند . علت این امر نقش مهم آب و هوا بر زندگی بشر و خصوصا تولیدات کشاورزی است .

تاریخ خشکسالیها و تر سالیها ، سالیان سال است که از نسلی به نسل دیگر منتقل شده است . در زندگی روزمره نیز با تمام پیشرفتهایی که بشر در زمینه تکنولوژی تولید و اصلاح گیاهان زراعی انجام داده ، ولی تا کنون آب و هوا از جمله عواملی است که عمدتا غیر قابل کنترل باقی مانده است . در کشور ما بعلت محدودیت شدید بارندگی که کمتر از 3/1 بارندگی جهان را دریافت می نماید،وجود امواج گرما و سرما ی طاقت فرسای تابستان و زمستان و همچنین نابهنگام بودن آنها جایگاه ویژه ای در تولید محصولات زراعی پیدا کرده است . میزان عملکرد و یا افت عملکرد همبستگی بالائی با نزولات جوی و مناسب بودن شرایط آب و هوائی در هر سال دارد . انتشار امراض و آفات گیاهی بطور صد در صد تابع شرایط آب و هوا است . پوشش گیاهی مرتع و حتی گسترش علفهای هرز نیز از شرایط آب و هوائی تبعیت می کنند . لذا فهم دقیق و عمیق تاثیر آب و هوا بر عملکرد محصولات زراعی کمک بزرگی به استفاده بهینه از منابع خدادادی دارد . شناخت و آگاهی از زمان وقوع و یا امکان وقوع در زمان رشد و مراحل حساس گیاه امکان اتخاذ تصمیم مناسب جهت انجام عملیات زراعی بموقع را فراهم می نماید . انجام تحقیقات منطقه ای جهت شناخت دقیق عکس العمل هر گیاه در مراحل مختلف رشد در برابر عوامل آب و هوائی لازم است . اصولا تولید محصولات زراعی به دو عامل مهم وابسته است 1- مقدار و اثر بخشی هزینه های مانند نیروی کارگر ،کمیت و کیفیت مصرف نهاده های کشاورزی ، زمان کاشت و نوع بذر 2- شرایط آب و هوائی مانند مقدار و تعداد بارندگی و تنشهای دمائی ، عامل اول معمولا در دوره های بلند مدت تغییر میکند زیرا هزینه های تولید از یک سال تاسال دیگر تا اندازه ای ثابت و پیوسته و تدریجی است واما شرایط آب و هوائی و فاکتورهایی مانند درجه حرارت ، بارش سالانه و توزیع آن طی ماه و سال تغییر میکند . این تغییرات در داخل یک اقلیم عامل اصلی تفاوت در عملکرد کمی و کیفی محصولات زراعی بین سالهای مختلف است . تاثیر آب و هوا بر عملکرد هر گیاه متفاوت است . عملکرد غلات ، گیاهان علوفه ای ، چغندرقند ، میوه ها هرکدام از طریق خاصی تحت تاثیر آب و هوا و تغییرات آن قرا می گیرند. توسعه عمده کشاورزی در کشور ما حول افزایش غلات بوده است که نقش عمده ای در مجموع رشد بازده محصولات زراعی داشته است . بنابر این غلات از لحاظ مقدار و راندمان هزینه ها عکس العمل مثبتی داشته اند و این عکس العمل در غلات نسبت به سایر گیاهان زراعی محسوس تر است .

 

 

 

 

 

ضرورت طرح مسئاله:

بطورکلی جهان بیشترو بیشتر در حال وابسته شدن به منابع طبیعی قابل دسترس محدود از یک سو و شرایط آب و هوا و اقلیمی از سوی دیگر است. در حالی که این منابع در گذشته نه چندان دور صرفا بر اساس تجربیات کشاورزان مورد بهره برداری قرار می گرفت . امروزه این منابع هم در دوره های کوتاه مدت وهم در دوره های دراز مدت برنامه ریزی کشاورزان مهم هستند. وابستگی تولید به آب و هوا و اقلیم با افزایش جمیعت زمین و نیازمندیهای جامعه بطور قابل توجهی افزایش یافته است. علاوه بر افزایش رقابت اقتصادی در بسیاری از مناطق ،تولیدات زراعی به سمت بهینه شدن محصولات زراعی سوق داده می شود . فشار فزاینده برای(اسفاده بی رویه از آبهای زیر زمینی و خاک ) استفاده مطلوب از منابع طبیعی برای افزایش تولید محصولات زراعی دیده می شود . همچنین برای افزایش مداوم عملکرد در جهت کاهش فاصله بین جمعیت و تولید، یک تقاضای جهانی وجود دارد و به همین دلیل اهمیت خدمات هواشناسی بارزتر می شود. خدمات هواشناسی کشاورزی به بهبود راندمان کشاورزی کمک شایانی می نماید . البته تعیین سهم دقیق هر یک از این عوامل هواشناختی مشکل است. زیرا روش دقیق قابل دسترسی برای چنین ارزیابی وجود ندارد. معمولا تنها از طریق بررسی کلی می توان حداقل ارزش اقتصادی خدمات هواشناسی کشاورزی را ارزیابی نمود . تجربه بوضوع نشان می دهد که داده های هواشناسی وقتی حداکثر استفاده را خواهند داشت که بطور ویژه ای در جهت حل مشکل هدایت شوند و برای استفاده کننده به شکل مناسبی تهیه شوند . داده های اقلیم شناسی زراعی سنتی و پیشگوئیهای کلی آب و هوا دیگر قانع کننده نیست . لذا نیاز ارائه خدمات برای مناطق کوچکتر و امکان ارتباط و مشاهده مستقیم بین کشاورز و هواشناس ضروری است . در کشورهای توسعه یافته وظیفه اصلی هواشناسی سهیم بودن آن در پیشرفت و توسعه جوامع است . در این کشورها فایده خدمات هواشناسی معمولا بصورت کاهش خسارات که بر اثر پیش بینیهای خوب وصحیح شرایط جوی بیان می گردد ، مشخص می شود . اطلاعات اقلیم شناسی کشاورزی در مورد ریسک و خطرات عوامل آب و هوائی مثل تنشهای خشکی ، سیلاب ، تگرگ ، بادهای شدید و سرمازدگی امکان برنامه ریزی دقیق تولیدات زراعی را در یک مدت طولانی فراهم ساخته و خسارات احتمالی وارده را به حداقل ممکن می رساند . استفاده بهتر از منابع طبیعی و توجه دقیق به محیط زیست از دیگر عواملی هستند که به هواشناسی کشاورزی ارتباط دارد. بعنوان مثال اگر رشد یک گیاه در منطقه با توجه به شرایط اقلیمی کنترل شود و یا تا حد ممکن در معرض یخبندان و تنشهای دمایی قرار نگیرد از لحاظ تجربی سودی بدون هزینه بدست خواهد داد. بطور مشابه اگر یک محصول زراعی بر اساس خدمات پیش آگاهی ، حاصل از شیوع آفات سمپاشی شود ، تعداد دفعات سمپاشی می تواند کاهش یابد . این موضوع نه تنها باعث می شود که مقدار زیادی از هزینه ها صرفه جوئی شود ، بلکه اثرات جانبی سمپاشی روی محیط زیست نیز کاهش می یابد . اگر کاربرد کارگر و ماشین بر اساس شرایط آب و هوائی مورد انتظار سازماندهی شود ، اثر بخشی آنها افزایش می یابد ، از کارهای غیر ضروری ممکن است اجتناب شود و بنابر این مجدا سود اقتصادی قابل توجهی عاید خواهد شد. بعضی از عملیات زراعی و استفاده از نهاده های کشاورزی تاثیر نامطلوب آب و هوا را کاهش می دهند . بطور مثال مصرف ازت برای تقویت گیاهانی که در طی زمستان در درجه حرارتهای پائین ضعیف شده اند ، استفاده از تنظیم کننده رشد برای مقاومت گیاه نسبت به بادزدگی و خوابیدگی ، آبیاری در شرایط ناکافی بودن بارندگی ، کنترل آفات و بیماریهایی که انتشار آنها از طرف آب و هوا تشدید می گردد ، کاربرد مواد ضد تعرق در آب و هوای خشک و بهبود مقاومت به سرما و یخبندان از طریق کاربرد مواد فعال کننده فیزیولوژی ...موارد مذکور در شرایطی قابل اجرا بوده و بیشترین تاثیر را دارد که ما از اقلیم و تغییرات آن و محیطی که در ان زندگی می کنیم شناخت کافی داشته باشیم تا مقابله با عوامل محدود کننده بموقع و درست انجام شود . بهر حال آب و هوا بطور مستقیم و غیر مستقیم کمیت و کیفیت محصولات زراعی را تحت تاثیر قرا می دهد ، که در اینجا لازم است خصوصیات فیزیکی آب و هوا ، تاثیر آب و هوا بر جذب مواد غذائی و انتشار آفات و امراض ، اثر تنشهای دمائی و نقش پیش بینیهای هواشناسی در رابطه با نحوه و میزان عملکردگیاهان زراعی مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد.

لینک به دیدگاه

در راستای افزایش عملکرد محصولات مختلف مثل گندم و جو تحقیقات زیادی بر روی نقش اقلیم بر عملکرد محصولات زراعی در داخل و خارج از کشور انجام شده است . از جمله مهمترین آنها می توان به کتاب منتشر شده بنام آب و هواو عملکرد محصولات زراعی نوشته جی .پتر (نتیجه تحقیق و پژوهش طی سالیان متمادی در مراکز تحقیقات هواشناسی کشاورزی بر انواع محصولات زارعی در کشور چک) ترجمه آقایان دکتر محمد کافی ،فرهاد شریعتمدار و احمد نظامی اشاره کرد . توسط آقای مهندس سمیعی (1367) با بهره گیری از روشهای آماری و با استفاده از داده های روزانه دمای حداقل ایستگاههای همدیدی جداول مربوط به تخمین تاریخهای شروع و خاتمه یخبندانهای پائیزه و بهاره را در سطوح احتمالی انتخابی در 12 آستانه بحرانی دما ارائه نموده است . . همچنین ترسیم نقشه های هم احتمال تاریخ رخداد اولین سرما و یخبندان پائیزه و آخرین سرمای بهاره و طول دوره بدون یخبندان در سطوح احتمالی انتخابی توسط آقای دکتر کمالی (1380) انجام شده است . در مورد سرمازدگی مقالات متعدد در کنفرانسهای مختلف ارائه گردیده است . از مقالات داخلی می توان به مقاله آقای قطره سامانی با عنوان اثر تنش سرما بر تولید بادام در منطقه سامان شهرکرد اشاره نمود. نتیجه تحقیق اینکه آستانه یا صفر گیاهی بادام 5/4 درجه سانتی گراد بوده وواحدهای گرمایی که مورد نیاز است تا درخت بادام به شکوفه رود درحدود 140-160 درجه روز می باشد. در این مرحله آستانه تحمل بادام کاهش یافته و نزول دمای پاینتر از 5/4- درجه سانتی گراد باعث از بین رفتن شکوفه ها می گردد. مقاله آقای دکتر محمدی با عنوان اثر تنشهای دمایی بر ویژگیهای خوشه گندم منتشر شده در دانشگاه تهران(سایت اینترنیتی دانشگاه تهران) به این شرح می باشد . در این تحقیق سه نوع گندم با نامهایkauz-mtrwa116-rils درزمان خوشه رفتن در دو شرایط کنترل شده و تحت استرس مورد آزمایش قرار گرفت ونشان داده شد که نوع kauz واکنش کمتری از نظر کاهش وزن خوشه و طول ایام پر شدن دانه در حالت استرس نشان می دهد . در مجموع عملکرد در حالت استرس 20 در صد کاهش نشان می داد.

در بخش هواشناسی کشاورزی ، مطالعات امواج گرمای شدید در جنوب ایران توسط آقای سید حسن اولیا یی و مهندسین مشاورشرکت فنی مهندسی آوای برف و باران در سال 1383 به بررسی اثرات امواج گرمائی بر روی محصولات کشاورزی و محیط زیست پرداخته است .

طرح تحقیقاتی مطالعات خشکسالی استان قم نیز دز سال 1377 توسط پژوهشگاه هواشناسی و زیر نظر خانم مهندس نوحی انجام گردید که در این طرح دوره های خشکسالی و ترسالی با توجه به عناصر اقلیمی دما ، بارندگی ، تبخیر ....و بکار گیری روش دهکها تعیین گردیده است.

از پژوهش دیگری که در این زمینه انجام شده است مقاله خانم فخری مقدسی با عنوان چگونگی آسیب رسانی سرما های زیانبخش به عرصه های تولید کشاورزی چاپ شده در مجموعه مقالات دومین همایش مقابله با سرمازدگی می باشد . مقالات دیگری نیز با عناوین اثرات تنش خشکی و شوری بر روی گندم که بطور غیر مستقیم نقش تنشهای دمایی مورد مطاله قرار گرفته است را می توان ذکر کرد

لینک به دیدگاه

دانلود بخش اول پایان نامه مهندسی کشاورزی با عنوان :

 

نقش اقلیم بر عملکرد محصولات زراعی

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

پسورد :

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه
  • 5 ماه بعد...

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...