رفتن به مطلب

مدارک ابزاردقیق


پست های پیشنهاد شده

Process Flow Diagrams :

 

دراین نقشه مهم ترین هدف نمایش تجهیزات فرآیندی بصورت شماتیک است.این نقشه ها نشان دهنده این است که چه محصولاتی به چه میزانی تولید می شوند.در PFD تجهیزات اصلی فرآیند و نیزچگونگی ارسال مواد بین آنها نشان داده می شود.معمولا اعداد مربوط به نقشه در زیر نقشه درج می شود که به آن Mass Balance می گویند.

 

عناوینی که در یک PDF ذکر می شود عبارتند از:

 

- کلیه جریان های فرآیند

 

- بخشی از جریان سرویس های جانبی مانند آب سرد یا بخار آب

 

- لوله کشی فرآیند

 

- سمبل و نام و کد شناسائی تجهیزات اصلی

 

- شیرها و شیرهای کنترلی که برروی عملکرد سیستم اثر مستقیم می گذارند

 

- ارتباط با سایرسیستم ها

 

- انشعابات فرعی

 

- مقادیر عملکردی متغییرهای فرآیند

 

- ترکیب مایعات

 

 

 

یک PFD اطلاعات زیر را ارائه نمی دهد.

 

- نوع لوله ها

 

- شماره خط لوله

 

- انشعابات فرعی غیرمهم

 

- شیرهای جداسازی و توقف Shut off valves

 

- شیرهای ایمنی

 

- اطلاعات مربوط به کدها

 

- اطلاعات مربوط به ارتعاشات

 

 

 

 

 

Process and Instrument Diagrams :

 

نام دیگر این اسناد Piping & Instrumnetation diagram می باشد.نقشه ای دقیق تر از PFD می باشد. علاوه بر نمایش فرآیندی و مکانیکی ، خطوط لوله ها و تجهیزات ابزاردقیق شامل اندازه گیر ها و توابع کنترل ، ارتباطات بین این تجهیزات براساس فرآیند واحد و نحوه کنترل آنها را نمایش می دهد.

 

یک P&ID کلیه خطوط لوله شامل ترتیب اتصالات ، ثبات ها ، شیرآلات ، تجهیزات مکانیکی ، تجهیزات ابزاردقیق ، اینترلاکها و توابع کنترل را نمایش می دهد.P&ID یکی از مهم ترین مداراک پایه کنترل و ابزاردقیق می باشد. بعنوان مثال Tag Number تمامی تجهیزات در این نقشه نمایش داده می شود. از P&ID کارشناسان پایپینگ جهت تهیه مداراک تفضیلی نظیر نقشه ایزومتریک و کارشناسان ابزاردقیق جهت طراحی مدارک تفضیلی ابزاردقیق نظیر منطق کنترلی و Data sheet و غیره اقدام می کنند. در واقع می توان گفت P&ID یکی از کلیدی ترین مدارک جهت تهیه بسیاری از مدارک و کسب اطلاع در مورد فرآیند می باشد.

 

دراین نقشه برای نشان دادن تجهیزات و وسایل کنترلی از سمبل ها و اشکال خاصی براساس استانداردهای خاص(مانند استاندارد ISA5.1) استفاده می شود.

 

یک P&ID باید شامل موارد زیر باشد.

 

- تجهیزات مکانیکی به همراه شماره شناسائی

 

- خطوط لوله فرآیندی شامل شماره شناسائی و مشخصات آن

 

- تجهیزات ابزاردقیق به همراه شماره شناسائی Tag num آنها

 

- شیرآلات

 

- خطوط راه انداز

 

- محل های نمونه برداری از فرآیند

 

- جهت جریان ها

 

- Drain و Vent ها

 

- فیتینگ های ویژه

 

- ثبات ها

 

- ورودی و خروجی اینترلاکها

 

- ارتباط بین تجهیزات

 

- ارتباط تجهیزات ابزاردقیق با سیستم کنترلی

 

- مرجع های ارتباط بین نقشه ها

 

 

 

P&ID نمایشگر موارد زیر نمی باشد.

 

- سخت افزار سیستم کنترلی از قبیل رله ها ، کارت های ورودی خروجی

 

- منبع تغذیه سیستم کنترل

 

- ترمینال ها

 

- ظرفیت و Rate تجهیزات مکانیکی

 

- تیوبینگ تجهیزات ابزاردقیق مانند Impulse Line و Hookup

 

- زانوها ، سه راهی ها و فیتینگ هائی از این قبیل

 

- اطلاعات مربوط به متغییرهای فرآیندی که در PFD ذکر می شوند.

لینک ارسال

Instrument List

 

مدرک Instrument List که در پروژه های مختلف بنام Instrument Schedule یا Instrument Index معروف می باشد یک لیست کامل از کلیه اطلاعات هر یک از اجزای لوپهای ابزاردقیق شامل تجهیز Component و تابع Function می باشد.

 

این لیست علاوه بر اطلاعاتی از قبیل شماره شناسائی Tag No ، سرویس ، رنج ، واحد اندازه گیری Unit ، شماره خط یا تجهیزی که روی آن نصب شده است Equipment or Line No و هشدارها Alarm شامل لیست کلیه مدارکی که به هر نحو شامل اطلاعاتی از آن ابزاردقیق می باشد از قبیل اطلاعات خرید ، نصب و راه اندازی نیز هست. بعنوان مثال شماره نقشه P&ID ، شماره مدرک و صفحه Data Sheet ، شماره مدرک و صفحه Loop Diagram ، شماره مدرک Hook Up ، شماره نقشه Instrument Location Layout و..... از جمله اطلاعاتی است که در یک Instrument List خواهد بود.

 

Instrument List می بایست بصورت حروف الفبا و براساس شماره شناسائی مرتب شود. بعبارت دیگر لوپهای ابزاردقیق ابتدار براساس حروف الفبا و سپس براساس شماره شناسائی مرتب می گردند.

 

همچنین می بایست در نظر بگیریم که کلیه اجزای و توابع یک لوپ پشت سرهم بیایند و نحوه مرتب نمودن از سنسور به اطلاق کنترل و سپس از اطلاق کنترل به المان نهائی کنترل می باشد.

 

به عنوان مثال در ذیل نحوه مرتب نمودن یک مدرک Instrument List نمایش داده شده است.

 

AT 005

 

AI 005

 

FT 002

 

FI 002

 

FAL 002

 

FT 003

 

FI 003

 

شروع تهیه نمودن این مدرک پس از انتشار شدن P&ID بوده و تقریبا تا انتهای پروژه می بایست بر روی آن کار نمود و در انتهای پروژه نهائی خواهد گشت.

 

با توجه به وجود نرم افزارهائی جدید طراحی از جمله Intools مدرک Instrument List بعنوان پایگاه داده Data Base مهندسی ابزاردقیق بوده و تهیه آن بصورت خودکار می باشد.

 

امروزه در کلیه پروژه ها یک Data Base برای ابزاردقیق تهیه می گردد که در آن اطلاعات بیشماری از ابزاردقیق های پروژه تعریف می گردد و مدرک Instrument List و یا Instrument Index خود بخشی از این Instrument Data Base میباشند.و در اکثر پروژه به خاطرحضور در لیست مدارک است که منتشر می شود و با توجه به داشتن Data Base مذکور کاربردی در زمان نصب و راه اندازی صنایع پس از اتمام مهندسی نخواهد داشت.

 

 

 

در ذیل اطلاعاتی که در یک Instrument List مستقیما می بایست بیاید نشان داده شده است.

 

Basic Data : Tag Number , Function , Service , Line No or Equipment No , I/O Type

 

Technical Data : Calibration Range , Units , Rating , Power 24VDC or 120VAC , Location

 

Index Data : P&ID , Loop Sheet Number , Installation Plan Number

 

Connection Data : Junction Box , Marshalling Panel , I/O Rack Address

 

Maintenance and Operations : Stores or Stocking Number , Calibration Data , Manufacturer , Model Number , Vendor , Purchase Order , Receiving Report Number

 

Construction Data : Calibration or Shop Approved , Installed Date , Commissioning Date , Turnover Date

لینک ارسال

Specification Form

 

مدرک Specification Form یا Instrument Data Sheet مدرکی است که هر یک از سازندگان تجهیزات ابزاردقیق و کنترل را با جزئیات برای سازندگان تشریح می نماید و سازندگان تشریح می نماید و سازندگان با استفاده از این مدرک است که می توانند تجهیز مورد نظر پروژه را پیشنهاد فنی و مالی داده و آنرا با توجه به شرایط پروژه تهیه نمایند.

 

زمانیکه نقشه های P&ID در بخش ابزاردقیق و کنترل در حال اضافه شدن سیمبل ها و شماره شناسائی Tag No می باشند همزمان دو فعالیت در گروه قابل انجام می باشد. اولین آن ، اضافه نمودن شماره شناسائی ها در مدرک Instrument List و یا به نوعی اضافه نمودن ابزاردقیق ها در بانک اطلاعات پروژه Data Base جهت مطمئن شدن از تک بودن Unigue شماره شناسائی در نظرگرفته شده می باشد. و دومین فعالیت تعریف نوع تجهیز ابزاردقیق که این تجهیزچه کاری و با چه روشی انجام داده و با استفاده از چه سیگنالی با اطلاق کنترل در ارتباط می باشد. همه این تعاریف همزمان در فرمهای مخصوصی وارد می شوندکه درپروژه های مختلف به آن Specification Form و یا Instrument Data Sheet گفته می گویند.

لینک ارسال

اکثر فرآیندهای پیوسته شامل On-Off Control می باشند. این کنترلها می توانند یک پمپ را روشن خاموش بکنند و یا جهت Shut Down نمودن یک واحد صنعتی در شرایط Unsafe Condition مورد استفاده قرار گیرد.

 

یک سیستم On-Off Control می تواند پشتیبان یک Analog Control system مربوط به یک Tank Level Control جهت اطمینان از سریزنشدن تانک و یا عدم کار نمودن پمپ بدون مایع ورودی باشد.

 

سیستم On-Off چه ساده و یا پیچیده باشدو چه بصورت سخت افزاری و یا نرم افزاری باشد نیاز به اسنادی جهت ارائه لاجیک مربوطه دارد.

 

همانگونه که می دانیم P&ID ها جهت نمایش فرآیند ها و همچنین ارتباطات ما بین فرآیندها می باشد و جهت نمایش ارتباطات مربوط به سیستم کنترل On-Off به سندی بنام Interlock and Qequence Diagram و یا Logic Diagram نیاز خواهیم داشت.

 

حداقل سه روش جهت تکمیل مدارک کنترل On-Off می باشد که اسناد و مدارک Logic Diagram می تواند به تنهائی از یکی از روش ها و یا ترکیبی از آنها تهیه گردد . این سه روش عبارتند از :

 

Text Description

 

Ladder Diagrams

 

Logic Diagrams

 

قابلیت یک طراح مدرک لاجیک چگونگی استفاده از سیمبلها به یکی از سه روش فوق می باشد و یک بهره بردار خوب و یا کارشناس تعمیرات خبره قابلیت خواندن صحیح سیمبل ها را خواهد داشت.

 

 

 

Text Description :

 

در این روش چگونگی حس کردن شرایط فرآیند توسط تجهیزات و تاثیرگذاری آنها برروی المانهای نهائی کنترل بصورت جملات خلاصه آورده می شود. این نحوه نوشتن معمولا بصورت یک Interlock Note در سمت راست نقشه های P&ID و در قسمت Nots آورده می شود. البته شماره Note حتما در داخل یک لوزی در کنار کلیه تجهیزات مربوطه مانند ترانسمیتر ، سوئیچ ، شیر و یا پمپ قرارخواهد گرفت.

 

البته لاجیک های پیچیده را نمی توان با یک Note در کنار نقشه های P&ID نمایش داد بلکه نیاز است توضیحات مربوط به آن در یک مدرک جداگانه ای بنام Functional Specification یا Operation Description آورده شود.معمولا در پروژه های مختلف نام های مختلفی برای این مدرک گذاشته می شود. اسناد و مدارک که براساس Text Description می باشند معمولا همراه با نقشه های P&ID و توسط تیم فرآیند تهیه می گردند.

 

 

 

Ladder Diagram :

 

این مدرک یک سند بر اساس Wiring Diagram مربوط به لاجیک سخت افزاری که با استفاده از رله های الکترونیکی در یک سیستم تهیه شده است ، می باشد. Ladder Diagram معمولا جه برنامه ریزی یک سیستم PLC و یا یک کنترل On-Off در یک سیستم کنترل DCS و یا یک سیستم سخت افزاری رله ای بکار می رود.

 

Ladder Diagram نمایش دهنده دو خط عمودی ، که نمایش قطب های مثبت و مقنی منبع تغذیه می باشد است. بین این دو خط لاجیک مربوط با استفاده از سیمبلهائی جهت نمایش کنتاکت باز و یا بسته رله و نیز المان های نهائی کنترل بهمراه سری و موازی کردن آنها نوشته می شود.

 

 

 

Logic Diagrams :

 

مرسوم ترین روش جهت نمایش کنترل On-Off می باشد. آموزش کوتاه و تجربه ای کم نیاز است تا این روش خوانده شود ولی برای نوشتن آن مهارت زیادی می باشد. سیمبل های آن براحتی قابل درک می باشد.

 

کلیه سیمبل های این قسمت در استاندارد ISA5.2 تعریف شده اند. و برای تهیه کردن مدرک Logic Diagram نیاز به داشتن این استاندارد می باشد.

 

تهیه Ladder Diagram بعهده بخش ابزاردقیق و کنترل می باشد ولی یک کارشناس خبره ابزاردقیق و کنترل نیز نمی تواند به راحتی جهت فرآیند واحد لاجیک بنویسید بلکه این کارشناسان فرآیند پروژه هستند که با تهیه مداراکی مانند Cause & Effect Diagram , Control Philosophy و یا Logic Description یه کمک مهندس ابزاردقیق در تهیه مدرک Logic Diagram کمک می کنند.

 

 

 

Safety Instrumented System :

 

این لاجیک که SIS نامیده می شود جهت ایمن نمودن واحد در شرایط نا ایمت Unsafe Condition می باشد و در این شرایط می بایست توقف اضطراری Emergency Shut Down داده شود که این کار توسط سیستم SIS انجام می پذیرد.

 

نام های دیگری برای این سیستم در پروژه های مختلف گفته می شود ار قبیل :

 

Discrete Systems , Emergency Shutdown System , ESD or ESS , Interlocks , Interlock Systems , Protective Logic Systems , Safety Instrumented Systems SIS , Safety Interlock Systems , Safety Shutdown Systems SSD , Saftey Systems , Shutdown Systems

لینک ارسال

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...