رفتن به مطلب

کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی (زراعت)


ارسال های توصیه شده

کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی (زراعت)

رشد جمعیت و مسئله غذا به عنوان یک سلاح استراتژیک در آینده‌ی تمام کشورهای جهان مطرح است. تأمین امنیت غذایی و سلامت تغذیه‌ای بیش از ۶ میلیارد نفر جمعیت جهان تنها در ارتباط با بخش کشاورزی است. بخش کشاورزی در هر کشوری علی‌الخصوص در کشور عزیز ما ایران از اساسی‌ترین اهرم‌های توسعه‌ی اقتصادی است.

با توجه به روند رو به رشد تعداد فارغ التحصیلان این رشته در مقطع کارشناسی، ضرورت ادامة تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد این رشته جهت کسب جایگاه‌‌های برتر شغلی و آشنایی با دستاوردهای جدید و ورود به مقاطع بالاتر مضاعف می‌گردد.

رشته کشاورزی در مقطع کارشناسی ارشد دارای ۲۸ گرایش به شرح زیر می‌باشد:

مهندسی منابع طبیعی (آبخیزداری) – مهندسی کشاورزی (آبیاری و زهکشی) – اصلاح نباتات- زراعت – اقتصاد کشاورزی – باغبانی – ترویج و آموزش کشاورزی – جنگلداری – خاک شناسی – علوم دامی‌- تولید و پرورش طیور – شیلات – صنایع چوب – صنایع غذایی – حشره‌شناسی – بیماری شناسی گیاهی – تاسیسات آبیاری – محیط زیست – مرتع‌داری – مکانیک ماشین‌آلات – هواشناسی کشاورزی – مدیریت مناطق بیابانی – مکانیزاسیون کشاورزی – بیابان‌زدایی – بیوتکنولوژی – توسعه روستایی – آشنایی و مبارزه با علف‌های هرز – مدیریت کشاورزی

منابع پیشنهادی برای مطالعه !

فیزیولوژی

۱- فیزیولوژی گیاهان زراعی، ترجمه سرمدنیا.

۲- مبانی فیزیولوژیکی رشد و نمو گیاهان زراعی، مجتمع علوم زراعی آمریکا، ترجمه عوض کوچکی.

طرح آزمایشات

۱- طرح‌های آزمایشی در علوم کشاورزی، مصطفی ولیزاده، محمد مقدم.

۲- طرح‌های آزمایشی درعلوم کشاورزی، عبدالله بصیری.

۳- طرح‌های آماری در کشاورزی، مقدم، رضایی.

زراعت

۱- زراعت نباتات صنعتی، خواجه‌پور، خدابنده.

۲- زراعت عمومی، خواجه‌پور.

۳- گیاهان زراعی، ‌هادی کریمی.

۴- اصول و مبانی زراعت، خواجه پور.

۵- زراعت در مناطق خشک، عوض کوچکی.

۶- زراعت، پورصالح، خدابنده.

۷- جنبه‌های فیزیولوژیکی زراعت دیم، تالیف گوپتا.

خاک شناسی

۱- مبانی خاک شناخت، حق نیا.

۲- خاک شناسی عمومی، محمودی.

اکولوژی

۱- بوم‌شناسی، میمندی‌نژاد.

۲- مبانی اکولوژی کشاورزی، عوض کوچکی.

زبان انگلیسی

۱- Agriculture I.

2- Agriculure II.

3- زبان عمومی تألیف آقای عسگری انتشارات کانون فراهنگی آموزش

۴- جزوات گرامری.

ژنتیک

۱- ژنتیک، اصول و مسائل، تألیف: ویلیام د. استنسفیلد ، ترجمه محمد صبور- حمیده غروی- انتشارات فاطمی

۲- مبانی ژنتیک، آساد.

۳- اصول ژنتیک، کاظمی.

۴-اصول ژنتیک- تألیف دکتر بهمن یزدی صمدی- دکتر بدرالدین ابراهیم سید طباطبایی- انتشارات دانشگاه تهران

اصلاح نباتات

۱- اصلاح گیاهان زراعی، ارزانی.

۲- اصلاح نباتات، اهدایی.

۳- اصلاح نباتات زراعی، یزدی صمدی و عبد میشانی.

۴-اصول اصلاح نباتات، تألیف دکتر محمد فارسی، دکتر عبدالرضا باقری- جهاد دانشگاهی مشهد

آمار و احتمالات

۱- مفاهیم آمار واحتمالات، عبدالمجید رضایی.

۲- مفاهیم کاربردی آمار و احتمالات، عبدالله زاده.

۳- مقدمه‌أی بر آمار و احتمالات، زالی- جعفری شبستری.

۴- آمار تجربی عمومی، اهدایی.

طرح آزمایشات

۱- طرح‌های آماری در پژوهش‌های کشاورزی، یزدی صمدی، رضایی، ولیزاده.

۲- طرح‌های آزمایشی در کشاورزی، ولی‌زاده، مقدم.

۳- طرح‌های آماری در علوم کشاورزی، عبدالله بصیری.

۴- طرح و تحلیل آزمایشات کشاورزی، آساد.

زبان عمومی: ۱- گرامر زبان عمومی کلیه رشته‌های کارشناسی ارشد، تألیف وحید عسگری، انتشارات: کانون فرهنگی آموزش. ۲- لغت: ۵۰۴ absolutely essntial words , TOFEL flash (vocabulary) 3- درک مطلب : TOFEL flash (Reading) ، -زبان انگلیسی عمومی ۲(درک مطلب)، انتشارات کانون فرهنگی آموزش

زبان انگلیسی

۱- – Agriculture I

2 – - Agriculture II

3- زبان عمومی تألیف آقای عسگری انتشارات کانون فراهنگی آموزش

۴- جزوات گرامری.

زراعت

۱- زراعت عمومی، خواجه‌پور.

۲- زراعت، پور صالح، خدابنده.

۳-زراعت در مناطق خشک – عوض کوچکی

۴- مبانی زراعت عمومی، تألیف دکتر داریوش مظاهری، ناصر مجنون حسینی

لینک به دیدگاه
  • 3 ماه بعد...
  • 2 هفته بعد...

[h=3]رشته‌ هاي‌ امتحاني‌ دوره‌ كارشناسي‌ ارشد گروه‌ کشاورزي[/h] [TABLE=align: center]

[TR=bgcolor: #99ccff]

[TD=width: 20%, align: center]کد رشته امتحاني[/TD]

[TD=width: 60%, bgcolor: #99ccff]نام رشته امتحاني[/TD]

[TD=width: 20%, bgcolor: #99ccff] [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center]1301[/TD]

[TD]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
[/TD]

[TD]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center]1302[/TD]

[TD]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
[/TD]

[TD]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center]1303[/TD]

[TD]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
[/TD]

[TD]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center]1304[/TD]

[TD]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
[/TD]

[TD]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center]1305[/TD]

[TD]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
[/TD]

[TD]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center]1306[/TD]

[TD]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
[/TD]

[TD]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center]1307[/TD]

[TD]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
[/TD]

[TD]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center]1308[/TD]

[TD]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
[/TD]

[TD]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center]1309[/TD]

[TD]مجموعه

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
[/TD]

[TD]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center]1310[/TD]

[TD]مجموعه

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
[/TD]

[TD]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center]1311[/TD]

[TD]مجموعه

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
[/TD]

[TD]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center]1312[/TD]

[TD]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
- چوب[/TD]

[TD]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center]1313[/TD]

[TD]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
[/TD]

[TD]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center]1314[/TD]

[TD]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
[/TD]

[TD]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center]1315[/TD]

[TD]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
[/TD]

[TD]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center]1317[/TD]

[TD]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
[/TD]

[TD]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center]1319[/TD]

[TD]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
[/TD]

[TD]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center]1320[/TD]

[TD]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
[/TD]

[TD]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center]1321[/TD]

[TD]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
[/TD]

[TD]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center]1322[/TD]

[TD]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
[/TD]

[TD]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center]1323[/TD]

[TD]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
[/TD]

[TD]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center]1324[/TD]

[TD]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
[/TD]

[TD]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center]1325[/TD]

[TD]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
[/TD]

[TD]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center]1326[/TD]

[TD]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
[/TD]

[TD]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center]1327[/TD]

[TD]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
[/TD]

[TD]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...