رفتن به مطلب
سیندخت

از متد سیلوا و قدرت آن چه می دانید؟

پست های پیشنهاد شده

دوستان در این تایپیک به بررسی وارایه راهکارهای انرژی درمانی با متد سیلوا پرداخته میشود. مطالب برگرفته ازکتاب دستان شفابخش نوشته خوزه سیلوا میباشد. توصیه می کنم این کتاب فوق العاده رو حتما مطالعه کنید.

 

لطفا اگر از این متد چیزی می دونید و یا تجربه ای حتی کم از اجرای این روش یا روش های مشابه دارید این جا عنوان کنید.:icon_gol:

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

متد سیلوا چیست؟

متدسیلوا شیوهای است برای ریلاکس وارمیدن ذهن و بدن وسپس استفاده از فرکانسهای کم بسامد مغزی وتوانهای نهانی نیمکره راست برای ایجاد نتایج وموفقیتهای مطلوب ومثبت .

در متد سیلوا نیمکره راست مغز کلید اصلی است چراکه این نیمکره در تماس با شعور حاکم برعالم میباشد وبنابراین خلاق وپدید اورنده است.

هرجاکه مشکلی باشد نیمکره راست راه حلی خلق میکند.هر جاعیب ونقصی موجود باشد نیمکره راست سلامت وبی عیبی ایجاد میکند. هر جاکه تضاد وناهماهنگی باشد این نیمکره توازن وهماهنگی ایجاد میکند.

متد سیلوا چیزی فراتر از یک مراقبه معمولی میباشد زیرا فعال وپویاست نه ساکن و ایستا .

انچه در این متد پس از سه نفس عمیق اتفاق میافتد. حالت بیذهنی که در مراقبه اتفاق میافتد نیست.بلکه بیشتر حالت ذهن سرشار میباشد.

این متد شیوه ای است برای استفاده از ذهن برای رسیدن به نهایت اگاهی وشعور.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

سطح آلفاي مغز

متد سيلوا، ارتباط تنگاتنگي با عملكرد سيبرنتيكي مغز دارد ـ يعني اين متد همانند يك كامپيوتر ذهني به عمل مي‌پردازد. مغز انسان داراي سي بيليون سلول عصبي (نرون) مي‌باشد و اين سلولها به مانند قطعات دروني يك كامپيوتر مانند ما، آنچنان برنامه‌ريزي شده است كه بدن ما را اداره كند و تجارب و يادگيري هايمان را ذخيره سازد، تا در موقع لزوم بتواند آنها را مورد استفاده قرار دهد.

هر تصور ذهني، واكنش بدني خاص خود را بدنبال دارد. براي آزمايش اين مسئله به ترتيب زير عمل كنيد :

هر دو دستتان را به صورت موازي و در يك سطح، در جلوي بدنتان دراز كنيد.

چشمانتان را ببنديد و تصور كنيد كه وزنة سنگيني از دست راست شما آويزان، و بادكنكي پر از گاز هليوم، به دست چپ شما بسته شده است. سعي كنيد، اين تصوير آنچنان در ذهن شما گسترش يابد كه گويي واقعاً چنين اتفاقي بر دو دست شما روي داده است. پس از لحظاتي چشمانتان را باز كنيد، خواهيد ديد كه دست راستتان در سطحي پايينتر از دست چپتان قرار دارد.

 

آلفا:

آلفا سطحي از امواج مغزي است كه فركانس آن نصف فركانس امواج مغز در حالت بيداري كامل است. مي‌دانيم كه فركانس امواج مغزي، در حالت بيداري كامل از 14 تا 21 سيكل در ثانيه است كه آن را سطح امواج بتا مي‌گوييم. زماني كه در بستر قرار گرفته و به خواب مي‌رويم، فركانس اين امواج كاهش مي‌يابد. در حالتي كه ما با آسودگي و با چشماني بسته در رختخواب خود مي‌آراميم، فركانس امواج مغزي به 7 تا 14 سيكل در ثانيه كاهش مي‌يابد كه اين همان سطح آلفاست ـ يعني حالتي از يك خواب سبك. وقتي كه به تدريج خوابمان عميقتر مي‌گردد، نزول امواج مغزي از اين هم بيشتر مي‌شود كه اين حالت تتا ناميده‌ مي‌شود و فركانسي بين 4 تا 7 سيكل در ثانيه دارد. در عميق‌ترين حالت خواب، فركانس امواج مغزي 4 سيكل در ثانيه و پايينتر است كه آن را دلتا مي‌گويند.

در حالتي كه امواج مغزي آلفا فعال هستند، احساسات طبيعي راحتي، صلح، صفا و آرامش سراسر وجود ما را فرا مي‌گيرد و با استفاده‌ از تكنيكهاي متد سيلوا، خواهيم توانست هر موقع كه اراده كنيم، در اين سطح قرار بگيريم.

شما به منظور اينكه كنترل بدنتان را در اختيار بگيريد، پيش از آن لازم است به ذهنتان كنترل داشته باشيد. جهت اينكه كنترل ذهنتان را در اختيار بگيريد، مي‌بايد بر امواج آلفا كنترل داشته باشيد و براي اينكه كنترل امواج آلفا را در اختيار داشته باشيد، لازم است كاملاً ريلاكس شويد.

به عبارت ديگر، شما بايد در امر ريلاكس كردن بدنتان، كاملاً ورزيده شويد و چنين مهارتي جز با تمرين حاصل نخواهد شد.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

تمرينات ريلاكس و رفتن به سطح آلفاي مغز

 

تمرين ريلاكس نقطة آغازين متد سيلوا به شمار مي‌رود.

 

اگر شما آماده باشيد، مي‌توانيد به ترتيب زير تمريناتتان را شروع كنيد:

1ـ فردا صبح پس از بيداري از خواب به حمام برويد و پس از استحمام، دوباره به بسترتان باز گرديد. ساعت شماطه دارتان را طوري تنظيم كنيد كه پس از 15 دقيقه زنگ بزند.

2ـ چشمانتان را ببنديد و زاوية نگاهتان را به آهستگي رو به بالا به طرف ابروهايتان(پردة نمايش ذهني) تغيير دهيد.

3ـ به صورت شمرده، از شمارة 100 تا 1 از بالا به پايين بشماريد. اين شمارش مي‌بايد بدون سر و صدا و ذهني انجام يابد. مابين شماره‌ها حدود يك ثانيه مكث كنيد.

4ـ هنگامي كه به شمارة يك رسيديد، تصويري سرزنده، بشاش، تندرست و جذاب از خودتان در ذهنتان بسازيد.

5 ـ ذهناً چند بار تكرار كنيد «جسم و روان من هميشه كاملاً سالم خواهند بود».

6 ـ در ذهنتان به خود بگوييد «مي‌خواهم از شمارة 1 تا 5 بشمارم. با شمارة 5 چشمانم را باز خواهم نمود و در آن موقع احساس عالي و توام با تندرستي و سلامتي خواهم داشت – احساسي بسيار بهتر از گذشته».

7ـ شروع به شمارش نماييد. وقتي به شمارة 3 رسيديد، تكرار كنيد «هنگامي كه با شمارة 5 چشمانم را باز كنم در آن موقع احساس عالي و توام با تندرستي و سلامتي خواهم داشت – احساسي بسيار بهتر از گذشته».

8 ـ شمارش را تا 4 و5 ادامه دهيد با شمارة 5 چشمانتان را باز و ذهناً تاكيد كنيد«من كاملاً بيدار و هوشيار هستم، احساس عالي و توام با سلامتي و تندرستي دارم ـ احساسي بسيار بهتر از گذشته».

 

چهل روزي كه زندگي شما را دگرگون خواهد ساخت

اكنون كه از برنامة تمريني فرداي خود آگاه شديد، تمريناتتان را در روزهاي بعد با چشمان بسته و رو به بالا:

1ـ به مدت ده روز از 100 تا 1 از بالا به پايين بشماريد.

2- به مدت ده روز از 50 تا 1 از بالا به پايين بشماريد.

3ـ به مدت ده روز از 25 تا 1 از بالا به پايين بشماريد.

4ـ به مدت ده روز از 10 تا 1 از بالا به پايين بشماريد.

شما، پس از چهل روز تمرينات ريلاكس توام با شمارس معكوس، فقط با شمارش معكوس از 5 تا 1 به سطح امواج آلفا خواهيد رسيد.

اگر شما به مدت چهل روز صبحها به تمرين بپردازيد، خيلی زود توانايی کنترل ذهنتان را در سطح آلفا کسب خواهيد کرد. ممکن است در آغاز، دراز کشيدن و به صورت معکوس شمردن، از نظر شما کمی بچگانه به نظر برسد ولی با ادامه تمرينات، اثرات معجزه آسای آنها را بر روی خود، به عينه مشاهده خواهيد کرد.

در طي چهل روز تمرين ، زمان، مكان و مراحل تمرينات شما، ثابت و بدون تغيير خواهد بود و تنها چيزي كه تغيير پيدا خواهد كرد، كاهش شمارش معكوس از 100 به 50 سپس به 25 و بعد به 10 و سرانجام به 5 مي‌باشد كه هر ده روز يك بار صورت خواهد گرفت. پس از پايان تمرينات چهل روزه، شما در حالي كه روي صندلي نشسته و چشمان بسته‌تان را به سمت پردة نمايش ذهني گردانيده‌ايد، با شمارش معكوس از 5 تا 1 خواهيد توانست در جهت رسيدن به انرژي بيشتر، شادماني افزونتر، تندرستي و خوش‌بيني زيادتر و داشتن يك روز پرثمر، برنامه‌ريزي كنيد

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

آموزش سفر خيالي به درون بدن

 

جهت ارتباط با اعضای بدنتان، شما احتياجی به دانستن آناتومی اين اعضا نداريد.بلکه هر گونه برداشت ذهنی شما از اعضايي همچون قلب، کبد وکليه به منزله صحه گذاشتن بر عملکرد اين اعضا به شمار خواهد رفت. اگر شما در طی سفر خيالی به درون بدنتان، در اين سفر غرق شويد و به آنچه که بعدها اتفاق می افتد، اصلاً فکر نکنيد، اين سفر برای شما بسيار شگفت انگيز و پرثمر خواهد بود. به اين منظور شما می توانيد از شخص ديگری خواهش کنيد که مطالب آموزشی مربوطه برای شما بخواند، يا اينکه ميتوانيد پس از ضبط اين مطالب بر روی نوار پس از قرار گرفتن در حالت ريلاکس به آن گوش داده و عمل کنيد.

 

روند آموزش اين تمرين به قرار زير است.

1- بر روی صندلی راحتی بنشينيد، چشمانتان را ببنديد و آن را به آرامی به سمت پرده نمايش ذهنی حرکت دهيد، سپس شروع به شمارش معکوس کنيد.

2-وقتی به شماره 1 رسيديد، نوار را روشن کنيد و يا از کسی بخواهيد که مطالب آموزشی را برای شما بخواند.

3-پس از پايان سفر خيالی، طبق معمول با شمارش از 1 تا 5 چشمانتان را باز کنيد.

 

عضلات بدنتان را ريلاکس کنيد و چند نفس عميق بکشيد. به هنگام بازدم، سعی کنيد بدنتان را عميقتر ريلاکس کنيد.آگاهيتان را بر فرق سرتان متمرکز کرده و خيال کنيد که موهايتان در حال نفوذ به داخل فرق سرتان ميباشند. آگاهيتان را توسط رشته ای از موهايتان، به سمت پايين و درون بدنتان نفوذ دهيد. در آنجا، با جنگلی از ريشه های مو روبرو خواهيد شد. از موهايتان به خاطر اينکه مانند تاجی به شما شکوه و جلال بخشيده اند، تشکر کنيد. همچنين اين سپاسگزاری را از فرق سرتان به خاطر حمايتی که از موهايتان ميکند، به عمل آوريد. فرق سرتان را در حالتي به تصور در آوريد که گويي کلمات تشکرآميزی را به تمام سلولهای پوست سرتان، به خاطر خدماتی که نسبت به بدنتان انجام ميدهند، ابراز می دارد.

آگاهيتان را کمی پايينتر بر روی جمجمه تان متمرکز کنيد. از جمجمه تان به خاطر اعمال قهرمانانه اش تشکر کنيد. جمجمه تان را در حالتی تصور کنيد که از تمام سلولهای استخوانی، به خاطر فراهم آوردن ساختاری محکم و قوی، تشکر ميکند.

باز هم پايينتر برويد و بر روی مغزتان تمرکز کنيد. با ابراز قدردرانی از مغزتان تشکر کنيد-عضو باشکوه و هوشمندی که همانند کامپيوتر بر کار بدن نظارت ميکند و ظهور هوش و استعداد را تدارک ميبيند. با نفوذ عميقتر، از چشمانتان به خاطر قوه بينايي، از بيني تان بخاطر حس بويايی و نقش تنفس آن و از زبان و دهانتان بخاطر نقش آنها در گفتار، قوه چشايی و هضم غذا تشکر کنيد.

همانطور که از طريق گلو به سمت معده پيش ميرويد، از هر دو عضو به دليل نقش قابل توجه شان در بدن سپاسگزاری کنيد. در اطراف معده، لوزالمعده، کبد، کيسه صفرا و طحال قرار دارند. از تمام اين اعضا به خاطر ايفای موثر نقششان در زمينة هضم غذا و ساير عملکردهايشان تشکر نماييد. در قسمت خروجی معده، وارد رودة کوچک ميشويد. از اين قسمت تا ابتدای رودة بزرگ، سفر پر پيچ و خمی در پيش داريد. از رودة کوچکتان به خاطر نقش آن در تکميل فرآيند هضم غذا، و نيز نقش آن در جذب مواد غذايی و انتقال آن به سلولهای بدن تشکر کنيد. وقتی که وارد رودة بزرگ ميشويد، در ابتدای آن با راست روده (کولون) و در انتهای آن با آپانديس روبه رو ميگرديد.

از رودة بزرگ به خاطر نقشی که در انتقال مواد زايد بدن به خارج دارد کمال تشکر را به عمل آوريد.

هنگامی که هنوز در داخل شکمتان قرار داريد، از کليه هايتان به خاطر تصفية خون از مواد آلاينده تشکر کنيد. از عضلات شکمتان تشکر کنيد و از آن بخواهيد که اين تشکر و قدردانی را به ساير عضلات و بافتها اتنقال دهد.

اکنون وارد سرخرگها و سياهرگها بشويد و سوار بر امواج جريان خون به گردشتان ادامه دهيد. از سرخرگها و سياهرگها به خاطر تميز بودن مجاری آنها و نقشی که در انتقال خون به تمام اعضای بدن به عهده دارند، سپاسگزاری کنيد. از خود مايع خون و نيز مواد شناور در خون همچون گويچه های قرمز و مخصوصاً گويچه های سفيد که نقش سربازان مدافع بدن را ايفا ميکنند، قدردانی نماييد. همچنين، از آنها بخاطر نقشی که در ايمن ساختن بدن در برابر بيماريها به گردن دارند، تشکر کنيد.

موقتاً از جريان خونتان با ورود به ريه ها، خارج شويد. از ريه هايتان به خاطر تامين اکسيژن جريان خون که نهايتاً آن را به اعضای بدن انتقال ميدهند، سپاسگزاری کنيد. همچنين از نقشی که ريه ها در تبديل دی اکسيدکربن بدن به اکسيژن دارند، تشکر کنيد. دوباره وارد جريان خون بشويد و به سمت قلب حرکت کنيد. از قلبتان به خاطر پمپاژ بيست وچهارساعتة خون به اعضای بدن، کمال سپاسگزاری را به عمل آوريد. با ورود به جريان خون، به سمت بالا حرکت کنيد تا به فرق سرتان برسيد. با توسل به يک رشته از موهايتان از بدنتان خارج شويد. مانند گذشته با شمارش از 1 تا 5 چشمانتان را باز کنيد و با احساس از هشياری کامل از خيالات بيرون آييد.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

مرسی گل مریمی از تاپیک عالیت و مطالب کاملت:icon_gol:

اگه چیز اضافه تری رو پیدا کردم حتما می ذارم

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از ۷۵ اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به عنوان یک لینک به جای

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.


×
×
  • جدید...