رفتن به مطلب

پست های پیشنهاد شده

معرفی

از مسئولیتهای مهم و اساسی در واحدهای صنعتی ،برنامه ریزی و کنترل موجودیها است.فعالیتهای متمرکز شده با عنوان کنترل موجودیها همواره مورد توجه خاص مدیریت ،بخش کنترل مواد و سفارشات و مهندسی صنایع است.سایر واحدهای صنعت نیز با توجه به اهداف و وظایفی که به عهده دارند هر یک به نوعی خاص ،سیاستهای رایج و نحوه اعمال فعالیتهای برنامه ریزی و کنترل موجودیها را مورد توجه قرار داده و بنا بر مصالح خود به نوعی سیاست و خط مشی برای اداره این فعالیت گرایش دارند .در این میان وظیفه مسئولین و دست اندر کاران بخش کنترل تولید و موجودیها و مهندسی صنایع و مدیریت مواد و سفارشات آن است که با در نظر گرفتن اهداف و استراتزیهای کل سازمان و ضمن توجه به مجموعه عوامل و شرایط حاکم بر سازمان روشها و سیاستهایی را اتخاذ نموده و به اجرا در آورندکه در اقتصاد کلی سازمان اثر مثبت داشته باشد.

حتی در شرایط امروزی صنعت و استفاده از سیستمهای پیشرفته تولید که سعی می شودسطح موجودیها را درکارخانه ها پایین نگه دارند،با این حال هنوز سرمایه درگیر بصورت موجودی در مواردی تا 225 درصد کل سرمایه کارخانه را در برمی گیرد. هزینه نگهداری موجودیها نیز در موارد زیاد حتی در صنایع پیشرفته تاحدود 5 درصد کل فروش کارخانه می رسد.در صنایع کشور ما هنوز بخش قابل توجهی از قطعات یدکی و کالای مصرفی صنایع تولیدی از خارج از کشور وارد شده و باعث تحمیل هزینه های ارزی می شود.در چنین شرایطی ممکن است میزان هزینه های تحمیل شده بر صنعت در اثر نگهداری موجودیها ،حتی از این ارقام بالاتر باشد. متاسفانه آمار دقیقی در این مورد در حال حاضر قابل دسترسی نیست.

علی رغم هزینه های مرتبط با نگهداری موجودیها ،داشتن موجودی در کارخانه امری غیر قابل اجتناب می باشد مسئله مهم اینست که هزینه های روبرو شدن با کمبود کالا و مواد اولیه و قطعات یدکی ،مشکلات توقف تولید ،از دست رفتن فرصت فروش کالا و کسر اعتبار سازمان را در بر خواهد داشت. درمواردی هزینه این اشکالات می تواند به مراتب بیشتر از هزینه های ذخیره موجودی باشد . هدف اصلی امور برنامه ریزی و کنترل موجودی آن است که با تجزیه و تحلیل شرایط و هزینه ها،مناسبترین سیاستها را برای سفارش و نگهداری موجودی در کارخانه اتخاذ نماید.

فعالیتهای برنامه ریزی و کنترل موجودی ،همانگونه که از عنوان ان مشخص است به دو بخش "برنامه ریزی" و "کنترل" قابل تفکیک است.در بخش برنامه ریزی سیاستها و شیوه های مناسب اقتصادی تدوین می شود.بخش کنترل نقش اجرا کننده و بکار گیرنده این روشها و سیاستهای تدوین شده را بعهده خواهد داشت.امور برنامه ریزی و کنترل موجودی باید در همکاری و تبادل نظر نزدیک با حسابداری صنعتی ،بخش فروش و بازاریابی ،امور تولید،بخش خرید و تدارکات و انبارها به بررسی شرایط و تدوین سیاستها بپردازد.

بدیهی است با توجه به اصول تعریف شده در زنجیره تامین*و همبستگی حلقه های زنجیره ،بخشهای فروش و بازاریابی ،اطلاعات مرتبط را از توزیع کنندگان و مشتریان به سیستم کنترل موجودی انتقال می دهند. همینطور بخشهای خرید ،تدارکات و سفارشات نیز اطلاعات مورد نیاز را از سمت ورودی سازمان (تامین کنندگان کالا و مواد اولیه)به سیستم برنامه ریزی و کنترل موجودی می رسانند.

*زنجیره تامین فعالیتهای مرتبط با تامین کنندگان مواد اولیه و یا خدمات ،تولید کنندگان محصول یا خدمات و مصرف کنندگان یا مشتریها می باشد.

ادامه دارد

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

تعریف موجودی

صرف نظر از معنی لغوی کلمه "موجودی" آنچه که درادبیات مدیریت موجودیها و مهندسی صنایع از این واژه برداشت می شود به شرح زیر است:

موجودی ها عبارتند از :اجناس ،مصالح ،مواد و قطعاتی که در امر تولید و فروش و اداره صنعت مورد مصرف قرار می گیرند.

در کاربرد این تعریف باید توجه و دقت کافی مبذول شود.در این تعریف از واژه "مصرف" استفاده شده و بنابراین دارایی هایی نظیر ساختمان ،زمین ،ماشین آلات،وسایل ومبلمان اداری جزو موجودیها قلمداد نمی شوند. همچنین موجودیهای مالی نظیر اسناد دریافتنی،مبالغ نقدینگی موجود در صندوق و یا در حسابهای بانکی ونظایر انها ،با توجه به اینکه در مجموعه اجناس ،مصالح و مواد و قطعات قرار نمیگیرند جزو موجودیها به آن مفهوم که مورد نظر ماست نمی باشند.

برای روشن شدن موضوع مناسب است ضمن ارائه مثالی اقلامی از موجودیهای یک واحد صنعتی با آن مفهوم که در این بحث مورد نظر است نام برده شوند،همچنین اقلامی از دارائیهای یک واحد صنعتی که در این مفهوم جزو موجودیها محسوب نمی شوند ذکر گردد،تا برای خوانندگان امکان تفکیک میسر باشد.برای مثال یک کارخانه سازنده یک وسیله خانگی ،نظیر کولر های آبی در نظر گرفته می شود و موجودیهای این کارخانه به مفهوم مورد نظر ما ،در بخشهای مرتبط با تولید ،فروش و اداره صنعت نام برده می شوند:

الف)در بخش تولید

 • اجناس و مواد نظیر ورقهای فولاد برای ساخت بدنه،رنگ برای رنگ آمیزی بدنه،الکترودهای جوشکاری،و نظایر آنها.
 • قطعات،نظیر موتورهای الکتریکی،تسمه پروانه ها،پمپ آب،پیچ و مهره ها و غیره.
 • محصولات نیمه ساخته شده ای که در مسیر خط تولیددر کارخانه انباشته شده اند،نظیرقسمتهای مختلف بدنه که پس از پرس کاری جهت جوشکاری در جلوی کارگاه جوشکاری انباشته شده اند.
 • کارتن ها،برچسبها،تسمه های فلزی و غیره که در بسته بندی نهایی محصول مصرف می شوند.
 • ...

ب) در بخش فروش

 • محصولات ساخته شده و آماده فروش که در این مثال عبارتند از کولرهای ساخته شده و بسته بندی شده و در انبارهای محصولات ساخته شده نگهداری می شوند. این محصولات بنا به تعریف ،توسط قسمت فروش "مصرف" خواهند شد.

ج)در بخش اداره صنعت

 • قطعات یدکی ماشین آلات ،شامل قطعاتی که روی ماشین آلات و ابزار تولیدی (و نه روی محصول کارخانه)مورد استفاده قرار می گیرند.
 • مواد مصرفی ماشین آلات نظیر روغن،گریس که در مورد مصرف ماشینهای خط تولید است.
 • مواد سوخت نظیر گازوئیل و گاز مایع (در صورتیکه در منابع کارخانه ذخیره شده باشندو نه در صورتیکه از طریق شبکه لوله کشی شهری به کارخانه مرتبط باشند)
 • مواد شیمیایی مورد استفاده در تصفیه خانه آب و نظایر آنها.
 • مواد مصرفی دفتری ،نظیر کاغذ،نوشت افزار،فرمهای چاپ شده و غیره.
 • ...

بخشی از دارائیهای این کارخانه که جزو موجودیها (به مفهوم مورد نظر در اینجا)محسوب نمی شوندعبارتن از:

 • ساختمان و زمین کارخانه.
 • ماشین آلات خط تولید.
 • مبلمان و وسایل دفتری.
 • دارائیهای نقدی و اسناد و مدارک مربوط به امور مالی.
 • ...

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

گروه بندی موجودیها

 

موجودیها را می توان بنا به شرایطی که در مسیر تولید در بر دارند به پنج گروه تقسیم بندی نمود:

 1. مواد اولیه.
 2. قطعات مربوط به تولید.(آماده مونتاژ)
 3. قطعات نیمه تمام در مسیر تولید .(قطعات بین گارگاهی)
 4. مجصولات تمام شده.(فرآورده نهایی)
 5. سایر مواد و قطعات.(مواد غیر مستقیم)

1-مواد اولیه

مواد اولیه در این گروه بندی نباید با مواد خام* اشتباه شود. با وجود این بعضی از مواد اولیه یک کارخانه ،میتواند مواد خام باشد.مواد خام به آن دسته از مواد اطلاق می شود که مستقیما از طبیعت برداشت شده اند و تغییرات فیزیکی و شیمیایی قابل توجهی بر روی آنها صورت نگرفته است.

برای مثال موادی نظیر سنگ آهن،بوکسیت،نفت خام یا غلات و میوه ها جزو مواد خام محسوب می شوند.در مقابل ،مواد اولیه یک کارخانه آن دسته از مواد و مصالح هستند که در کارخانه مورد نظر هیچگونه کاری بر روی آنها انجام نگرفته است.مثلا در یک کارخانه سازنده نان ماشینی ،آرد جزو مواد اولیه است.در صورتیکه در یک کارخانه تهیه آرد ،گندم و جو جزو مواد اولیه هستندو آرد محصول نهایی می باشد.در مثال کارخانه سازنده کولرهای آبی،ورقهای فولادی جزو مواد اولیه اند.این ورقها جزو محصولات تمام شده یافرآورده نهایییک کارخانه نورد محسوب می شودکه مواد اولیه آن عبارت از شمشهای فولادی است.شمشهای فولادی جزو محصولات نهایی کارخانه ذوب آهن است و از جمله مواد اولیه کارخانه ذوب آهن ،سنگهای استخراج شده از معادن را می توان نام برد.

 

2-قطعات مربوط به تولید

قطعات مربوط به تولید ،قطعاتی هستند که بر روی آنها کلیه عملیات ساخت انجام شده و هم اکنون به صورت یک قطعه کامل آماده مونتاز شدن بر محصول نهایی هستند.ممکن است قطعات مربوط به تولید توسط خود کارخانه سازنده محصول نهایی ساخته شده و در انبار ذخیره شده باشند. همینطور دراکثر موارد قطعات مربوط به تولید توسط سایر سازندگان ساخته شده و به کارخانه فروخته می شوند.در هر حال مناسب است بین قطعات مربوط به تولید با مواد و مصالحی که کارخانه از یک کارخانه دیگر خریداری می کند تفکیکی قائل شویم (در مثال کارخانه سازنده کولرهای آبی،ورقهای فولادی از جمله مصالحی هستند که قبلا در کارخانه دیگری تولید شده اند ،ولی در کارخانه سازنده کولرهای آبی نیز قرار است روی آنها کارهای برش ،پرس کاری ،جوشکاری و رنگ آمیزی صورت گیرد. بنابراین ورقهای فولادی در گروه قطعات مربوط به تولید قرار نمیگیرند)

ممکن است قطعات مربوط به تولید به صورت یک قطعه مرکب ،ترکیب ترکیب شده از چندین قطعه کوچکتر باشند.یا فقط از یک قطعه ساده و غیر قابل تفکیک تشکیل شده باشند. در مورد اول می توان مثالهایی نظیر کاربراتورهای موتورهای درونسوز (یا حتی کل موتور درون سوز )را برای یک کارخانه تولید خودرو مطرح نمود. در مورد دوم پیچ و مهره ها ،واشرها و یا بسیاری از قطعات وعناصر ساده مشابه را می توان مثال آورد.

 

3- قطعات نیمه تمامک در مسیر تولید (یا قطعات بین کارگاهی)

قطعات نیمه تمام در مسیر تولید به موجودیهایی گفته میشود که در مراحل مختلف در مسیر خط تولید قرار گرفته اند و هنوز عملیات تولیدی روی انها به اتمام نرسیده است.بنابراین یا در حال حاضر کار ساخت بر روی انها ادامه دارد یا در بین ماشینهای تولید و کارگاه ها انباشته شده اند ،تا در زمان مناسب عملیات لازم بر روی آنها ادامه یابد.برای مثال در یک کارخانه تولید لباس ،ممکن است مقداری پارچه از مرحله برش گذشته باشد و در جلوی ماشینهای دوخت،منتظر عملیات دوخت باشد. قسمت دیگری از لباسهای نیمه تمام که بر روی آنها عملیات دوخت انجام یافته است احتمالا در قسمت دکمه دوزی انباشته شده اند. کلیه این کالاها در گروه قطعات نیمه تمام قرار می گیرند.

در یک تعریف کلی هر نوع مواد،مصالح و قطعاتی که وارد خط تولید شده و هنوز به صورت تمام شده به انبار تحویل نگردیده اند،جرو این گروه از موجودیها به حساب مب ایند.

 

4-محصولات تمام شده(فر آورده نهایی)

محصولات تمام شده و اماده فروش یا فرآورده نهایی ،آنهایی هستند که کلیه عملیات تولیدی ،و کنترل کیفیت و بسته بندی بر روی آنها انجام گرفته و به انبار تحویل شده اند.این محصولات ممکن است بنا به سفارش مشتری به مقدار معین تولید شده باشند ،ولی هنوز به مشتری تحویل نشده باشند،همینطور ممکن است بر اساس پیش بینی های بخش فروش ،محصولات آماده شده و تدریجا به بازار تحویل شوند.

 

5-سایر مواد و قطعات(مواد غیر مستقیم)

مواد غیر مستقیم آنها هستند که در جریان تولید (یا در پشتیبانی از تولید)در کارخانه مصرف شده اند،ولی در فرآورده نهایی اثری از آنها وجود ندارند.برای مثال در کارخانه سازنده کولرهای آبی و در کارگاه پرسکاری،انواع روغنهای هیدرولیک در داخل پرسها مورد استفاده قرار می گیرد. یا در تصفیه خانه آب صنعتی کارخانه ،مواد شیمیایی مصرف می شوند،ولی این مواد در محصول نهایی حضور ندارند.اینگونه مواد و مصالح جزو موجودیهای مواد غیر مستقیم منظور می شوند. علاوه بر ان انواع مواد و قطعات مورد مصرف اداری ،و دارای مصارف عمومی نظیر لوازم التحریر و وسایل مصرفی ایمنی نظیر دست کش ها و عینکهای ایمنی نمونه هایی از موجودیهای این گروه می باشند.

منبع:دکتر علی حاج شیر محمدی،کتاب اصول برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودیها.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

شکل زیر زنجیره تامین را نشان می دهد که در پست یک در پاورقی ، تعریف آن ارائه شد:

4lbzfwzz3jcdsvppihs9.jpg

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

هزینه های موجودی

در این بحث به تشریح هزینه هایی می پردازیم که موجودیهای یک کارخانه یا سازمان به آن کارخانه یا سازمان تحمیل می نماید.و همچنین به مزایا یا فواید نگهداری موجودی خواهیم پرداخت و به این نکته خواهیم رسید که علی رغم هزینه های نگهداری موجودی ،برای هر سازمان صنعتی و تولیدی نگهداری سطح معین و صحیحی از موجودیها امری الزامی خواهد بود.

 

عمده ترین هزینه های موجودیها عبارتند از:

 1. هزینه های قیمت مواد یا هزینه مواد.
 2. هزینه سفارش دهی.
 3. هزینه های نگهداری (انبار داری).
 4. هزینه های مواجهه با کمبود کالا.

1-هزینه قیمت مواد یا هزینه مواد

این هزینه ها شامل پولی است که برای خرید موجودیها پرداخته می شود.فرض کنیم برای یک کارخانه در سال به 1000 عدد از یک نوع قطعه خاص نیاز باشد و قیمت این قطعه در طول سال ثابت و برابر با هر عدد 2500 ریال تعیین شده است.هزینه مواد کارخانه بابت این قطعه خاص در یک سال برابر2.5 میلیون ریال خواهد بود . در همین جا لازم است به این نکته توجه شود که در این مثال ساده که مصرف سالیانه معلوم و قیمت واحد کالا نیز در طول سال ثابت است ،هزینه سالیانه قیمت مواد تحت تاثیر مقدار هر بار سفارش نخواهد بود.فرض کنیم کارخانه تعداد 1000 عدد از این قطعه را به طور یک جا در یک نوبت در سال یا همین مقدار را در 10 نوبت و هر بار 100 عدد یا 50 نوبت و هر بار 20 عدد سفارش و خریداری نماید.در هر حال جمع پولی که کارخانه بابت خرید این کالاپرداخت می نماید همان 2.5 میلیون ریال خواهد بود.

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

2- هزینه های سفارش دهی

در آغاز این بحثلازم است به یک موضوع مهم و قابل توجه که همواره در امور برنامه ریزی و کنترل موجودی با ان سرو کار داریم توجه شود: قسمت های کنترل مواد یا سفارشات یا انبارهای یک کارخانه معمولا برای تامین مواد ،"سفارش خرید" یا " سفارش ساخت " تهیه می کنند.سفارشهای خرید برای تامین کالا از خارج از کارخانه تهیه می شود.در مواردی نیز به جای سفارش خرید ،سفارش ساخت به داخل کارخانه داده می شود.در این حالت نیز عملا بخش انبار ،یا کنترل مواد ،یا سفارشات،کالا را از بخش تولید کارخانه خریداری می نماید . گرچه در این حالت عملا انتقالات پولی بین بخشهای کنترل مواد و تولید انجام نمی شود ،ولی از نظر اسناد حسابداری ،انبار در مقابل اجناسی که از قسمت تولید تحویل گرفته است به بخش تولید بدهکار شده است.انبار پس از تحویل مجدد این قطعات به قسمت تولید (احتمالا به منظور مونتاژدر محصول نهایی)به همان مقدار طلبکار می شود،و بدین ترتیب تسویه حساب به عمل می آید.

در هر حال صرف نظر از اینکه سفارشات به صورت خرید از خارج از کارخانه یا سفارش ساخت به داخل کارخانه باشند،هر بار که سفارشی صادر می شود ،هزینه هایی بر سازمان تحمیل می شوند که در اینجا به تشریح این هزینه ها می پردازیم:

هزینه های دفتری واداری:در هر بار سفارش و مخصوصا سفارشات خرید ،مخارجی بابت صرف وقت کارمندان جهت تهیه سفارش و توزیع ان ،تماس گرفتن با فروشندگان و دریافت پیشنهاد قیمت ،تشکیل کمیسیون های خرید جهت بررسی پیشنهادات،تائید بودجه و تامین نقدینگی،عملیات بانکی ،هماهنگی امور حمل و نقل ،ماموریتهای اداری جهت تماس حضوری با فروشندگان ،هزینه های مخابراتی تلفن ،فکس،و بسیاری هزینه های دیگر اداری صرف خواهد شد.در صورتیکه سفارش مربوط به خرید از خارج از کشور باشد،علاوه برانچه که گفته شد،عملیات تماس با مسئولین دولتی،دریافت اجازه واردات،تامین اعتبار ارزی،عملیات ترخیص گمرکی و نظایر آنها نیز در هر بار سفارش خرید هزینه قابل توجهی را بر سازمان تحمیل خواهد نمود.

شایان توجه است که هزینه های دفتری و اداری مربوط به سفارش در ظرف سال بستگی به تعداد دفعات صدور سفارش دارد.برای مثال فرض کنیم کارخانه در ظرف سال به 1000 عدد از یک نوع قطعه خاص نیاز دارد و بطور یکجا و یکباره در سال سفارش بدهد ،در صورتیکه هزینه های دفتری مربوط به هر بار سفارش مثلا 1 میلیون ریال فرض شود،آنگاه هزینه سفارش دهی این کالا در سال همان یک میلیون ریال خواهد بود . حال در صورتیکه این 1000 قطعه مثلا در 5 نوبت و هر بار 200 عدد سفارش داده شود ،انگاه کارخانه هزینه ای برابر با 5 میلیون ریال را در سال بابت هزینه سفارش دهی این کالا خواهد پرداخت.

هزینه های آماده سازی برای ساخت:در صورتیکه بجای سفارش خرید ،لازم باشد برای کالایی سفارش ساخت به داخل کارخانه صادر شود بدیهی است که به عملیات اداری ومالی کمتری در مقایسه با سفارش خرید نیاز خواهد بود. در این حالت به جای هزینه های اداری دفتری ،عملیات و هزینه های آماده سازی تجهیزات مطرح می شوند.برای هر بار ساخت یک قطعه یا یک ماده خاص ،لازم است که کارگاه ماشینها را متوقف نماید،ابزار و قالبهای لازم را روی ماشین نصب نماید و تنظیمات لازم را به عمل اورد.علاوه بر آن لازم خواهد شدکه مهندسین تولید نحوه ساخت قطعه یا کالا را بررسی مجدد نموده و به کارگران یاداوری نمایند.همینطور لازم است مواد اولیه لازم برای تولید از انبار تحویل گرفته شود .علاوه بر اینها معمولا در شروع عملیات تولیدچندین قطعه معیوب تولید شده و در پایان عملیات تولیدنیز ممکن است قطعاتی ناسالن بوجود آیند.کلیه این عملیات و اتفاقات باعث توقف تولید و در نهایت ایجاد کننده هزینه خواهند بود .اینگونه هزینه ها نیز عینا در مدلهای مالی و اقتصادی کنترل موجودی دارای نقش مشابه هزینه های دفتری و اداری هستند که در سفارشات خرید تشریح شدند. به این مفهوم که هزینه های اماده سازی برای ساخت یک قطعه در داخل کارخانه نیز بستگی به تعداد دفعات ساخت ان قطعه در ظرف سال دارند.برای مثال ،فرض کنیم یک کارخانه خودرو سازی برای تولید 10000 دستگاه خودرو از یک مدل خاص ،به تعداد50000 عدد رینگ اتومبیل نیاز داشته باشد و قرار باشداین رینگها در بخش تولید کارخانه خودرو سازی تولید شوند. در صورتیکه هزینه آماده سازی سیستم تولید برای هر بار تولید این نوع رینگ 5 میلیون ریال باشد و این تعداد رینگ در 5 نوبت و هر بار 10000 عدد تولید شوند ،هزینه سالیانه آماده سازی کارخانه برای تولید این قطعه 25 میلیون ریال خواهد شد.ولی در صورتیکه کارخانه بدلایلی نظیر محدودیت فضا و غیره این کالا را در ظرف سال در 20 نوبت (هر بار 2500عدد)تولید نماید ،آنگاه هزینه های آماده سازی سالیانه به100 میلیون ریال خواهد رسید.

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

3-هزینه های نگهداری(انبارداری)

 

برای نگهداری کالا در انبار عمدتا هزینه های زیر به سازمان تحمیل می شوند:

 • هزینه های سرمایه راکد
 • هزینه های فضا
 • هزینه های نیروی انسانی
 • هزینه های بیمه و مالیت
 • هزینه های متروکه شدن و فساد کالا

هزینه های سرمایه راکد:بابت خرید و ذخیره کالا در انبار ،سرمایه قابل توجهی مصرف شده و این سرمایه درانبار راکد می شود. بهره بانکی که به این سرمایه تعلق می گیرد شامل هزینه برای کارخانه خواهد بود.همچنین در صورتیکه یک واحد صنعتی نقدینگی بالایی داشته و مبالغ مربوط به خرید موجودیها را بصورت وام دریافت نکرده باشد ،می توان گفت پولی را که بابت خرید و موجودیها پرداخته است می توانست در تولید و یا فعالیت سود آور دیگری بکار انداخته و از آن راه سودی بدست آورد. بنا براین عدم استفاده از این مبلغ نقدینگی جهت سود آوری،نوعی هزینه برای سازمان محسوب می شود.

 

هزینه های فضا: برای نگهداری کالاها به فضایی با حجم کافی و شرایط فنی مناسب نیاز است . قسمت اعظم کالاها باید در زیر سقف و بدور از بارندگی یا تابش آفتاب باشند.بعضی از کالاها باید در محیطی با درجه حرارت و رطوبت مناسب نگهداری شوند و از گردو خاک مصون بمانند . نگهداری مواد شیمیایی نیاز به مخازن و تانکهای خاص دارد .تامین فضای مناسب و شرایط مناسب و تجهیزات لازم حمل و نقل و غیره برای نگهداری اجناس و قطعات هزینه قابل توجهی را در بر خواهد گرفت،که هزینه های فضا نامیده می شود.

 

هزینه های نیروی انسانی: طبیعی است که برای اداره انبار و اقدامات نگهداری ،دریافت ،صدور و کنترل موجودی به نیروی انسانی در سطوح سرپرستی ،برنامه ریزی ،اداری و کارگری نیاز خواهد بود.هزینه هایی که سازمان برای این بخش از نیروی انسانی متحمل می شود،جزو هزینه های نیروی انسانی برای نگهداری کالا محسوب می شود.

 

هزینه های بیمه و مالیات: به ازاء مقادیر کالا که در انبار نگهداری می شود،سالیانه به سازمان مالیات تعلق خواهد گرفت و به همین نحو خرید قرار داهای بیمه در مقابل آتش سوزی،سرقت و سایر خسارتهایی که می تواند به صورت غیر منتظره به کالا وارد شود شامل هزینه خواهد بود . این هزینه ها بخشی از هزینه های نگهداری کالا را تشکیل می دهند.

 

هزینه های متروکه شدن و فساد کالا: در موارد زیادی دیده می شودکه مقدار قابل توجهی از انواع مواد وقطعات در انبار مانده اندو کارخانه برای آنها مصرفی ندارد. مثلا قطعات یدکی نوعی ماشین تولیدی در انبار مانده اند ولی اصل ماشین از خط تولید خارج شده است. همینطور در مواردی که کارخانه در طرح ،کیفیت و یا خصوصیات فنی فرآورده نهایی تغییراتی ایجاد می نماید ،ممکن است استفاده از بعضی از کالاها در خط تولید متوقف شده و این کالاها در انبار بدون استفاده بمانند. علاوه بر حالتهای فوق که کالا دچار تغییر حالت و فساد نشده - ولی عملا متروکه و غیر قابل استفاده شده است-،در موارد زیادی کالاها دچار تغییر حالت فیزیکی و یا شیمیایی شده و کیفیت خود را برای کاربری در کارخانه از دست می دهند.فساد کالاهایی نظیر مواد خوراکی،داروئی و شیمیایی و زنگ زدگی قطعات فلزی،نمونه هایی از انواع مشکلاتی است که می تواند برای اجناس داخل انبار اتفاق بیافتد. هزینه های مربوط به اینگونه شرایط نیز بخشی از هزینه های نگهداری کالا را تشکیل می دهند.

منبع:دکتر علی حاج شیر محمدی،کتاب اصول برنامه ریزی وکنترل تولید و موجودی

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از ۷۵ اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به عنوان یک لینک به جای

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.


×
×
 • جدید...