رفتن به مطلب

کاهش تلفات زلزله با روشی جدید -طرح اتاق امن-


ارسال های توصیه شده

بطور کلی ساختمانهای موجود در کشور را به سه دسته زیر می توان تقسیم کرد:

الف) ساختمانهایی که دارای اسکلت نیست.

این دسته از ساختمانها دارای سیستم دیوار باربر خشتی و یا آجری است که در برابر زلزله های نسبتا شدید مقاوم نیستند و در هنگام وقوع زلزله، ساکنان آنها به علت ریزش آوار در امان نخواهند بود.

 

ب) ساختمانهایی که دارای اسکلت فلزی و یا بتنی است ولی برای نیروهای افقی ناشی از زلزله محاسبه نشده اند.

 

این قبیل ساختمانها در صورت اجرای صحیح اسکلت و یکپارچگی سقفها در برابر زلزله های با بزرگی کم و متوسط تا حدی مقاومت می نمایند و خسارت های وارد بر آنها کمتر باعث آسیب دیدگی ساکنان آنها می شود. البته در این نوع ساختمانها باید ایمن سازی محیط داخلی ساختمان و یا به عبارتی مبلمان آن به نحوی باشد که در اثر حرکتهای ناشی از زلزله، آسیبی از طرف آنها به ساکنان وارد نشود.

 

ج) ساختمانهای ساخته شده با اسکلت فلزی یا بتنی که برای نیروهای افقی ناشی از زلزله محاسبه شده اند.

 

این دسته از ساختمانها در مقابل نیروهای جانبی ناشی از زلزله پیش بینی شده توسط آیین نامه 2800 مقاومت می نمایند. اصولاً چنین ساختمانهایی, در صورت اجرای صحیح نیازی به مقاوم سازی ندارد ولی باید مبلمان داخلی ساختمان به نحوی باشد که در اثر تکانهای شدید، آسیبی از این بابت به ساکنان آن وارد نگردد.

 

روش های موجود ایمن سازی ساختمانها در برابر زلزله

 

همانگونه که قبلاً عنوان شد بخش قابل توجهی از ساختمانهای کشور مقاومت لازم را در برابر زلزله های شدید ندارند. بطور کلی جهت ایمن سازی این نوع ساختمانها، دو راه حل کلی زیر وجود دارد:

 

الف) تخریب و بازسازی اصولی و مطابق ضوابط و آیین نامه ها

 

ب)مقاوم سازی این نوع ساختمانهابدون تخریب آنها

 

قطعاً از نظر مدیریت شهری که علاوه بر ایمن سازی بافتهای مسکونی در برابر زلزله، دیگر معیارها از قبیل شهرسازی، اصلاح بافتهای مسکونی، استفاده از مصالح نوین و استاندارد، اصلاح ساختار ترافیک، استفاده بهینه از انرژی و خدمات رسانی استاندارد نیز مهم هستند روش الف راه حل اصولی و نهایی جهت حل مشکل است. لیکن همانطور که قبلاً عنوان شد اجرای این روش به طور کامل به چند دهه زمان نیاز دارد و به عبارت دیگر راه حل بلندمدت است ودرکوتاه مدت مشکل را حل نمی نماید.

 

اما در خصوص روش ب، تاکنون محافل مختلف علمی و اجرایی, نظرات کارشناسی متعددی مطرح نموده اند و حتی روشهایی عملی نیز برای انجام این کار ارایه کرده اند. اما بدلیل عدم صرفه اقتصادی (روش ب)دربافتهای فرسوده تاکنون توفیق جامعی در این روش نیز مشاهده نشده است. حتی در ساختمانهای دولتی که طرح مقاوم سازی بعنوان یک سر فصل اجباری برای مدیران آنها طرح شده است نیز موفقیت قابل توجهی مشاهده نشده است. علت این امر را می توان پر هزینه بودن، گاهی غیر عملی بودن، طولانی بودن زمان اجرا و عدم وجود متخصص کافی عنوان کرد.

 

بدین ترتیب مشاهده می شود که هیچ یک از روشهای دوگانه فوق مسئله ایمن سازی واحدهای مسکونی در برابر زلزله را در حال حاضر حل نکرده است.

 

طرح اتاق امن

 

اتاق امن مربوط به ساختمان های قدیمی موجود در بافت های فرسوده است. این ساختمان ها عموماً دارای سیستم دیوار باربر بدون کلاف های قائم و افقی هستند که تخریب آنها در زمان وقوع زمین لرزه های ویرانگر, قطعی است.

 

در این روش بخشی از ساختمان که امکان حضور ساکنان در هنگام وقوع زلزله در آن فراهم است توسط ساخت و نصب یک سازه مقاوم، ایمن سازی می شود. نقش این سازه آن است که در هنگام بروز زلزله و در زمانی که ساختمان شروع به تخریب می کند از ریزش آوار به داخل محدوده امن جلوگیری می نماید و در واقع یک منطقه حفاظتی جهت مراقبت از جان ساکنان ایجاد می کند. منطقی است که یک یا دو اتاق که اعضاء خانواده حضور بیشتری در شبانه روز در آنها دارند به این امر اختصاص داده شود. البته در هنگام وقوع زلزله, معمولاً از زمان شروع لرزش تا تخریب, فرصت حیاتی (چند ثانیه) جهت انتقال ساکنین از نقاط دیگر ساختمان به داخل اتاق امن وجوددارد.

 

در این طرح یک قاب فلزی در داخل هر طبقه از این نوع ساختمانها پیش بینی شده است تا پس از وقوع زلزله و تخریب ساختمان, آوار بر سر افراد فرو نریزد. استفاده از این قاب ها در ساختمانهای تا سه طبقه پیش بینی شده است و روش کار به این صورت است که مطابق شکل یک این قاب ها در هر طبقه بر روی قاب طبقه زیرین خود قرار می گیرند تا این ساختمانها در زمان زلزله و همچنین پس لرزه ها دارای استحکام لازم جهت پیش گیری از صدمات جانی باشند.

 

در طرح حاضر هیچگونه تغییری در ساختمان اصلی ایجاد نمی شود و فقط در داخل بخشی از آن یک قاب فلزی باربر قرار می گیرد. نحوه عملکرد این قاب به این صورت است که پس از وقوع زلزله و تخریب ساختمان، آوار بر سر افراد فرو نمی ریزد و بر روی این سازه جای می گیرد و همانطور که قبلاً عنوان شد این سازه در برابر پس لرزه های متعارف هم مقاوم است

 

 

 

مزایای اتاق امن

 

در صورت اجرای این طرح از به وقوع پیوستن یک فاجعه انسانی در زمان زلزله جلوگیری می شود و میزان تلفات ناشی از آن تا حد زیادی کاهش می یابد.

 

هزینه اجرای این طرح و ایمن سازی بخشی از یک طبقه از ساختمان بسیار معقول است و در شرایط فعلی کمتر از پانصد هزار تومان تخمین زده می شود.

 

در این طرح از یک سیستم کاملاً پیش ساخته استفاده شده است و کلیه جوش های اصلی در کارخانه و تحت نظارت دقیق انجام می شوند و فقط جوش های دارای درجه دوم اهمیت ,هنگام نصب اجرا می گردند.

 

سرعت اجرای این طرح بسیار زیاد است و نصب کامل هر قاب در محل مورد نظر کمتر از یک روز طول می کشد.

 

این طرح انعطاف پذیراست. بدین معنی که قابلیت انطباق با ساختمانهای متفاوت رادارد.

 

قابلیت مخفی کردن قاب با استفاده از طرحهای متنوع معماری وجود دارد.

 

در ضمن لازم به توضیح است که در این طرح فرضیات اولیه زیر مد نظر بوده اند:

 

الف- ابعاد مناسب جهت اتاق امن در پلان حدود 4×3مترمربع است.

 

ب- بار وارد بر اتاق امن در زمان تخریب ساختمان به ترتیب در صورت قرارگرفتن یک، دو و سه سقف بر روی آن برابر ده، بیست و سی تن خواهد بود. تقریبا تمام ساختمان های موجود در مناطق فرسوده مشمول این قاعده می شوند.

 

پ- سیستم باربر جانبی در زمان پس لرزه ها، قاب خمشی فولادی است.

 

ت- کلیه عملیات اجرایی تحت نظارت بسیار دقیق انجام می شوند و کلیه جوش های اصلی مربوط به اتصالات تیر به ستون توسط آزمایش های مافوق صوت و یا پرتو نگاری کنترل می گردند.

 

آزمایش های انجام شده

 

تا کنون آزمایش های متعددی برای اجرایی نمودن طرح انجام شده است که شامل آزمایش های بار ثقلی و جانبی بوده است.

 

نتایج تحقیقات انجام شده

 

استفاده از سیستم اتاق امن پیشنهاد شده صرفاً در صورت رعایت کلیه نکات فنی، می تواند برای مقاوم سازی بافتهای فرسوده بکار رود.

 

در سازه اتاق امن پیشنهاد شده بایستی از سیستم تیر قوی و ستون ضعیف استفاده شود.

 

با انجام یک سری تحقیقات بر روی سازه های فلزی، می توان بدون افزایش وزن قابل توجه در فولاد صرفی، قدرت باربری آنها را به شدت افزایش داد.

 

انجام جوشکاری بی مورد در محلهای غیر ضروری، باعث کاهش قدرت باربری سازه می شود. لذا باید صرفا"جوشکاری های توصیه شده درطرح اجرا گردد.

 

استفاده از دستک، قدرت باربری جانبی سازه را به مقدار قابل توجهی بالا می برد.

 

با انتخاب جزییات مناسب در اتصالات می توان انعطاف پذیری سازه را افزایش داد.

 

توصیه ها:

 

ستونهای اتاق امن درطبقات مختلف تا حدامکان در امتدادیکدیگرقرارگیرند.

 

بر روی اتاق امن دولایه توری دارای میلگرد به قطر چهار میلیمتر که دارای فاصله چشمه های پنج سانتی‌متراست قرارگیرد. درز این توری های ردیف اول و دوم نباید در امتداد هم باشند. فاصله خال جوش های اتصال توریها به تیرهای سقف برابر بیست سانتیمتر است.

 

بر روی توری هایک لایه فوم ازجنس پلی استایرن قرارداده شود. حداقل ضخامت این فوم برابر دو سانتیمتر است.

 

به ساکنین منزل آموزش داده شودکه درهنگام وقوع زلزله درقسمت های میانی اتاق بایستند و از نزدیک شدن به دیواره های اتاق پرهیزنمایند.

 

به خانواده ها توصیه می شود در هنگام وقوع زلزله که معمولاً چند ثانیه قبل ازشروع با یک صدای مهیب همراه است با سرعت به داخل اتاق امن بروند و در قسمت میانی اتاق (تا پایان زلزله) درکنار هم بایستند.

 

پس از زلزله درصورت امکان اتاق امن را ترک نموده و به فضای باز و دور از ساختمانهای در حال ریزش مستقر شوند.

 

از چیدن وسایل بزرگ و سنگین نظیر کتابخانه و کمد درون اتاق امن اجتناب شود.

 

از نصب وسایلی که درهنگام زلزله امکان سقوط آنها وجود دارد (دراتاق امن) پرهیز شود.

 

نصب اتاق امن در شهر های کوچک و روستاها بدلیل روند کند نوسازی توصیه میشود.

 

جزییات فنی «اتاق امن»

 

 

 

مطالعات این طرح از اسفند سال ۸۲ آغاز شده و با انجام آزمایش های نهایی در اسفند سال ۸۳ نتایج قطعی آن برای اجرایی شدن طرح ارایه شد.

 

مهندس محرابیان مدیر این پروژه و دكتر مظلوم دبیر گروه علمی پروژه درباره جزییات فنی این طرح اشاره كردند كه اتاق امن قابی فلزی و سه بعدی است كه در یك یا چند اتاق از واحدهای غیر مقاوم در برابر زلزله ساخته می شود. این قاب در صورت بروز زلزله از ریزش آوار بر سر ساكنان آن جلوگیری می كند.

 

این گزارش می افزاید: وزن هر قاب حدود ۵۰۰ كیلوگرم و هزینه ساخت آن حدود پانصد هزار تومان بوده و از این نظر امكان بهره مندی از آن برای اغلب شهروندان وجود دارد. برای تكمیل مطالعات فنی این پروژه ۶۰ آزمایش به مقیاس واقعی و با انواع بارگذاری تا زمان تخریب انجام شده است. در مهمترین آزمایش انجام شده یك ساختمان سه طبقه در شمال منطقه سعادت آباد در معرض نیروی افقی ویرانگر (مشابه توان تخریب یك زلزله با مقیاس بیش از هفت ریشتر) قرار گرفت و سه اتاق از این ساختمان در طبقات اول، دوم و سوم كه مجهز به تجهیزات اتاق امن شده بود كاملا از خطر فروریزی در امان ماند.

 

كلیه قسمت های سازه اتاق امن به صورت پیش ساخته بوده و ابعاد آن در سه جهت طول، عرض و ارتفاع قابل تغییر است. همچنین اتاق امن مانع استفاده معمولی از منزل نبوده و زمان لازم برای نصب آن حدود ۵ ساعت است.

 

كارشناسان شهرداری تأكید كردند كه اتاق امن جایگزین طرح نوسازی بافت های فرسوده نبوده و قطعا كماكان مهمترین رویكرد برای كاهش خطر زلزله در شهر نوسازی این بافتها و مقاوم سازی ساختمان های جدید است، اما برای ایمنی ساختمان های موجود و بافت هایی كه عجالتا امكان بازسازی ندارند، طرح اتاق امن طراحی و پیشنهاد شده است

 

طرح «اتاق امن» به عنوان یك پروژه ملی در كشور زلزله خیز ایران می تواند در تمامی مناطق كشور به ویژه در مناطقی كه ساختمانها اغلب بلند مرتبه نبوده و تا سه طبقه هستند و نیز از نظر اقتصادی امكان نوسازی و مقاوم سازی سریع بافت های مسكونی وجود ندارد، مورد استفاده قرار گیرد.

 

دیدگاه طراحان در این روش, صیانت وحفاظت از جان شهروندان در هنگام وقوع زلزله است باتاکید براین نکته که ساختمان فرسوده درهنگام وقوع زلزله محکوم به تخریب است. در واقع در این طرح از ایده سنگر برای حفظ جان ساکنین در برابر آوار استفاده شده است و سیستمی تعبیه گردیده است که در صورت تخریب ساختمان، آوار بر روی آن جای گیرد و بر سر افراد فرو نریزد. جهت کاهش هزینه ها نیز می توان صرفا بخشی از هر ساختمان را ایمن نمود و نیازی به نصب این سیستم در کل بنا نیست.

لینک به دیدگاه
مهندس محرابیان مدیر این پروژه و دكتر مظلوم دبیر گروه علمی پروژه درباره جزییات فنی این طرح اشاره كردند كه اتاق امن قابی فلزی و سه بعدی است كه در یك یا چند اتاق از واحدهای غیر مقاوم در برابر زلزله ساخته می شود. این قاب در صورت بروز زلزله از ریزش آوار بر سر ساكنان آن جلوگیری می كند.

 

جا داره در اینجا از ابداع کننده طرح

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
هم یاد بشه که طرح به یغما رفته شون اینگونه مورد استفاده سودجویان قرار گرفت.

فکر میکنم این طرح با توجه به قیمت پایین وعدم رغبت به نوسازی ساختمان ها. واز همه مهمتر فراموشی ای که ما ایرانی ها از حوادث مرگبار زلزله داریم, به صورت اجباری در بیاد تا به این وسیله جان انسانهای بیگناه بیشتری نجات پیدا بکنه.

لینک به دیدگاه

بهزاد راست میگه. مخترع اصلی این طرح فرزاد سلیمی بود. من چند ماه پیش تو روزنامه همشهری در مورد سرقت این طرح خوندم و عکسی از کتاب منتظر شده هم گذاشته شده بود که دوتا از نویسنده های کتاب اسمشون مشخص بود ولی نفر سوم اسمش تار شده بود که با کمی دقت مشخص میشد که اسم ا.ن نوشته شده.

 

تقریباً همون مطلبی که بهزاد تو ویکیپدیا معرفی کرد رو نوشته بود و فقط اسامی رو به این صورت دقیق نیاورده بود. الان که این مطلب تو سایت ویکیپدیا خوندم مطمئن شدم. واقعاً جای تأسف داره.

لینک به دیدگاه
  • 5 ماه بعد...

مقدمه :

 

اكثر ساختمانهاي دنيا ( شايد 80 % ) در مقابل خطر زلزله و جنگ مقاوم نيستند و بازسازي كلي آنها نيز به دليل هزينه سنگين ، مقرون به صرفه نيست ؛ ولي، مي توان با اجراي طرح اتاقك ضدزلزله و حتي با وجود تخريب كلي ساختمان ، جان ساكنان را محافظت نمود ؛ به طوري كه در هنگام وقوع زلزله بتوانند ظرف مدت چند ثانيه خود را به داخل اتاقك برسانند و پناه بگيرند.

 

اتاقك ضد زلزله ( مدل تك واحدي ) :

 

در طرح اتاقك زلزله ، پنج عامل مهم مد نظر بوده است :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اين اتاقك چون پخشي از فضاي ساختمان يا آپارتمان است به راحتي قابل دسترسي مي باشد ، مكان امني محسوب مي گردد؛ با احداث اسكلت مذكور ، ايمني آن دوچندان مي شود و مالك به تناسب وسعت جا و توان مالي مي تواند از چند اتاقك نيز استفاده نمايد . بدليل آنكه اكثر آپارتمانها نقشه مشابه دارند ، اين اتاقكهاي زلزله در تمام طبقات به شكل ستوني و روي هم قرار مي گيرندكه در اين صورت ضريب ايمني آنها چندين برابر مي شود و به نحو مطلوبي عمل مي نمايد . اتاقك را مي توان بسيار آسان و سزيع و بدون تخريب ساختمان و حتي مخفي و كم هزينه اجرا نمود ( البته تشويق عمومي ، اطلاع رساني ؛ كار فرهنگي ، پرداخت يارانه و حمايت دولت نيز مي تواند به موفقيت و اجراي همگاني ا ين طرح كمك كند ) و هزينه هر اتاقك به طور متوسط چهارصد هزار تومان برآورد مي شود . مساحت مطلوب براي اين اطاقك ، سه يا چهار متر مربع مي باشد كه اين فضا را به راحتي مي توان در راهروها ، انباريها ، دالانها ، پستوها ، هال كوچك و .... هر ساختماني اعم از مسكوني ، اداري و تجاري در نظر گرفت كه پس از مقاوم و مجهز شدن آنجا به اسكلت ضدزلزله ، تاثير منفي در نحوه استفاده از ان فضا ايجاد نخواهد نمود . اتاقك كاملا تجهيز شده است به طوري كه افراد در داخل آن حتي تا چندين روز با استفاده از وسايل جاسازي شده ، مي توانند زنده بمانند .

 

1- حفظ جان و سلامتي انسانها ، حتي با وجود تخريب ناقص و يا كامل ساختمان ؛ 2- جلوگير از تخريب ناگهاني ساختمان و امكان فرصت فرار يا پناهگيري براي ساكنين ؛ 3- جلوگيري از تخريب كلي ساختمان ؛ 4- ايجاد امنيت رواني براي ساكنان مناطق زلزله خيز ؛ 5 – كم هزينه بودن ، سادگي اجرا و كاربردي بودن طرحها ، با توجه به بافت شهري و روستايي مزايا و ويژگيهاي اتاقك ضدزلزله :

 

حفاظت از انسان : حتي با تخريب كلي ساختمان و آپارتمان ، احتمال زنده ماندن افراد داخل اتاقك ، بيش از 80 % مي باشد .

 

سهولت اجرا : اجراي اتاقك به تخصص خاصي نياز ندارد و صرفا به نظارت شهرداريها يا ستاد ويژه و يا كارشناسان آموزش ديده به سهولت قابل اجراست .

 

كم هزينه بودن : به دليل كوچك بودن اتاقك (حداكثر 2*2 متر ) ، براي ساخت آن مصالح كمي مورد نياز است و كم هزينه خواهد بود ؛ به ويژه اگر با يارانه دولتي همراه باشد . به عنوان مثال ، هزينه اتاقك حتي با هزينه ايمن سازي يك فضاي حداقل 60 متري قابل مقايسه نيست ( هزينه اتاقك 15/1 مي باشد) . از آنجا كه ايمن سازي كل ساختمان ، داراي پيچيدگي و مشكلات اجرايي و هزينه فوق العاده مي باشد ، ساخت اين اتاقك به منظور ايمني در برابر زلزله براي اكثر قشرها امكان پذير و مقرون به صرفه است .

 

جامعيت و عموميت داشتن : اين طرح براي عموم ساختمانهاي شهري و روستايي ساخته شده قديمي و يا در حال ساخت ( اعم از مسكوني ، تجاري ، اداري و آموزشي ) كه در برابر زلزله مقاوم نمي باشند ، قابل اجرا خواهد بود .

 

عدم نياز به تغيير نما و تركيب ساختمان : در اجرا نيازي به تخريب بخشهايي از ساختمان نيست ؛ لذا ، با مخالفت مالك روبرو نخواهد شد .

 

پناهگاه و ايجاد آرامش خاطر : علاوه بر اينكه اتاقك ، محل امني مي باشد ، موجب آرامش مردم نيز خواهد بود و ساكنين تا رفع خطر ترجيح خواهند داد ساعاتي را حتي بطور فشرده و نشسته در آنجا به سر برند .

 

سهولت دسترسي و افزايش ضريب امكان نجات افراد داخل اتاقك توسط نيروهاي امدادي : چه بسا ، فرصت فرار و يا شرايط بد جوي ، مانع فرار به فضاي باز شده و لذا ساكنان ، پناه گرفتن در اتاقك را در چند متري شان واقع شده است بر فرار ترجيح مي دهند . از آنجا كه اكثر زلزله هاي مخرب ، علائم هشدار دهنده و پيش لرزه هايي دارند ؛ ساكنين مي توانند در اين هنگام ، براي چندين ساعت و با خيال راحت در اتاقك مستقر شوند تا خطر رفع شود ؛ حتي اگر افراد و ساكنين غافلگير شده و فرصت فرار به داخل اتاقك را پيدا ننمايند ، در اين صورت نيز اين اتاقك چندين مزيت دارد . از جمله :

 

· اتاقك به شعاع سه متري در اطراف خود فضاي خالي ايجاد و از ريزش آوار جلوگيري مي نمايد .

 

· اتاقك ، پس از زلزله و ريزش آوار ، يك برآمدگي ايجاد مي نمايد كه راهنماي امدادگران براي يافتن محبوس شدگان خواهد بود . امكان شروع امداد رساني را حتي توسط نيروهاي مردمي و غير متخصص و بدون وجود تجهيزات خاص و ماشين آلات سنگين بيشتر فراهم مي سازد ؛ به طوري كه به راحتي از فضاي ايجاد شده در اطراف اتاقك مي توانند با ابزار ساده ، وارد اتاقك شوند و محبوس شدگان را نجات دهند .

 

اشتغال زايي : اجراي اين طرح ملي همگاني ، در شرايط مناسب فعلي كشور مي تواند در بعد اشتغال زايي نيز مفيد و موثر باشد و طيف وسيعي از بيكاران را به كار گمارد .

 

پنهان بودن : اتاقك به وسيله نازك كاري يا پوشش كاذب ، پوشانده مي شود و در هماهنگي نماي داخلي ، تاثير منفي نمي گذارد .

 

تجربه ملي عمراني : اجراي موفقيت آميز طرح مي تواند يك آزمون بزرگ و ارزشمند عمراني باشد .

 

الگو ونمونه جهاني : اجراي موفقيت آميز اين طرح ، حركتي نمادين براي ساير ملل جهان خواهد بود و علاوه بر آن ، مي تواند مبين اهميت دادن به جان مردم ايران توسط دولت باشد .

 

تيرآهنهاي اتاقك : تيرآهنهاي قوي هستند كه اين فضا را امن ساخته اند و با نازك كاري و گچ بريها پوشانيده شده ، به طوري كه نماي اتاقك هماهنگ و جزو نماي داخلي محسوب مي شود . بيننده را آزرده نمي كند و سقف ، كمد و حداقل دوضلع ديوار اتاقك ، توسط ورق آهن پوشيده مي گردد تا از ريزش خاك و آجر به داخل اتاقك جلوگيري نمايد .

 

كمد مخفي : آذوقه شامل انواع كنسرو ، آب و مايعات ، چراغ قوه ، شمع و كبريت ، بيسكويت ، نان سوخاري ، راديو كوچك ، ماسك بيني و ... مي باشد . تمامي موادهاي غذايي ، دارويي و فاسد شدني ، بايد به طور فصلي ، كنترل و بررسي شوند .

 

فضاهاي خالي ديوار : شامل پتو ، كبسول اكسيژن كوچك ، حس گر ارسال علامت ، جعبه كمكهاي اوليه ، كبسول آتش نشاني و ديلم ( براي ايجاد روزنه هوا يا راه نجات ، كه در داخل تيرآهن و ديوار ، جاسازي شده است ) مي باشد و دستگيره هايي نيز به اسكلت فولادي متصلند تا در هنگام وقوع زلزله ، ساكنان با گرفتن آنها به حفظ تعادل خود كمك نمايند

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...