رفتن به مطلب

ارسال های توصیه شده

علل وقوع تصادفات در معابر شهری

 

نویسنده:

فهیمه احمدی - كارشناس راهنمایی و رانندگی

 

خلاصه مقاله:

افزایش روز افزون وسایل نقلیه و استفاده كنندگان از راه از جمله مسائل مهم و گسترده ای است كه ابعاد متنوع و پیچیده ای را شامل می شود ٬ در حال حاضر در كلیه جوامع اعم از مترقی و رو به رشد ٬بر تهیه آمارهای دقیق و صحیح بسیار تأكید می شود ٬ زیرا نتایج بررسی های آماری می توان بعنوان ابزاری قوی برای اتخاذ تصمیم گیریهای مناسب در نظر گرفت ٬آمار زیر بنای همه برنامه ریزیها می باشد ٬ لذا دسترسی به آمار تصادفات درونشهری به منظور ارائه راهكارهای مناسب نیز از این قاعده مستثنی نیست ٬ بن ابراین در جه ترفع موانع و تسهیل در امر ترافیك درونشهری اهتمام ویژه ای به مقوله آن از دیدگاه آم اری بیش از پیش احساس می گردد ٬ از یك سو بكارگیری سیستمهای پیشرفته مدیریت حوادث رانندگی و سیستم پاسخ اضطراری به وسایل نقلیه و استفاده كنندگان از راه ٬ و از سوی دیگر راهه ای پیشگیری از وقوع حوادث رانندگی به همراه اطلاع رسانی مناسب و اف زایش س طح آگاهیه ای مردم از جمله اقداماتی است كه در بهبود وضعیت حم ل و نقل و ایجاد بستر و زمینه مناسب برای توسعه آن لازم و ضروری می باشد ٬ لذا در این مقاله سعی شده است تابا اشاره ودیدگاه آماری به تصادفات درونشهری در مبناهای گوناگون بصورت گسترده ودقیق در مدت ۷ ماه ه اول سالجاری پرداخته شود .

 

 

كلمات كلیدی:

وسیله نقلیه – تصادف – علل وقوع تصادف – كمربند ایمنی – ر اننده مقصر شدت صدمه – ایام هفته

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه
  • پاسخ 79
  • ایجاد شد
  • آخرین پاسخ

بهترین ارسال کنندگان این موضوع

بهترین ارسال کنندگان این موضوع

بررسی تأثیر ساماندهی صنایع و مشاغل بر ترافیك و حمل و نقل درون شهر تهران

 

نویسندگان:

فتاح رمضانعلی - فاطمه سلطانی

 

خلاصه مقاله:

هدف این تحقیق بررسی تأثیر دو كاربری ت جاری و صنعتی از بین كاربریهای 12 گانه در حمل و نقل و ترافیك تهران می باشد . این شهر بنا به دلایل تاریخی ٬ اجتماعی ٬ سیاسی و اقتصادی و حضور صنایع و مشاغل كه اغلب نقش فراشهری و ملی دارند ٬ 30% صنایع كشور ٬ 640/000 فعالیت شغلی و 400/000 واحد صنفی را در خود جای د اد ه و موجب شده است كه ۴۴ % سفرهای درون شهری تهران با هدف تأمین كالا ٬ خدمات و اشتغال صورت پذیرد كه بیش از دو میلیون سفر در روز خواهند داشت . لذا در نگاه اجمالی باتوجه به سرانه های تجاری در تهران كه 1/8 و صنعتی ۲ / ۷ می باشد می توان دریافت كه این آمار از ۴ شهر بز رگ كشور نیز بالاتر می باشد . همچنین كانونهای شغلی ( علاوه بر تعداد قابل توجه آنها ) ٬ به علت استقرار در شریانهای اصلی و مبادی ورودی و خروجی شهر ٬ حمل و نقل كالا و كاركنان ٬ انجام امور اداری و فقدان مدیریت اصولی تقاضا در حمل و نقل شهری و ترافیك نقش بسیار مؤثر می دارد . در این خصوص ضمن بررسی اثر و نقش ساماندهی اینگونه فعالیتها و كاربریها كه علاوه بر تأمین اهداف زیست محیطی از جنبه های ترافیكی هم مهم می باشد واحدهایی كه مستقیم و غیر مستقیم در ترافیك تأثیر دارند از طریق بند ۰۲ ماده ۵۵ قانون شهرداریها به منظور رفع معضلا ت ترافیكی ٬ كاهش تقاضا و سفرها زاید مورد بررسی قرار گرفته است . در این تحقیق از میان ۶۶ نوع شغل ( كل ) ٬ 47 نوع آنها كه به صورت مستقیم ترافیك زا می باشند و همچنین ۸۲ مورد كانون شغلی كه بصورت راسته ای ( بورس ) فعالیت می كنند مطالعه شده است .

در نهایت پیشنهادها و راهكارها با در نظر گرفتن معیارهای مكان گزینی و طراحی هندسی معابر ٬ همسو با طرحهای بالادستی و الگوهای رفتاری مناسب ٬ افزایش سطح خدمت رسانی با چگونگی نظارت بر تأسیس و ادامه فعالیت واحدهای تجاری و صنعتی مدنظر قرار گرفته است .

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

بررسی تأ ثیر سن رانندگان در احتمال مرگ و میر در تصادفات با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره AHP

 

نویسندگان:

محمدحسین فیروزجائیان - كارشناس ارشد برنامه ریزی حمل و نقل

حسن ذوقی - استادیار و عضو هیئت علمی ٬ دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

 

خلاصه مقاله:

تصادفات یكی از عوامل مهمی می باشد كه موجب می شود صنعت حمل و نقل كاركرده ای تعریف شده خود را نتواند به طور كامل انجام دهد . لذا باید با اتخاذ برنامه های درست و بهینه ٬ به كاهش اثرات تصادفات در اختلال جریان ترافیكی دست یابیم . با توجه به آمار رو به افزایش افراد مسن دارای گواهینامه و بروز مشكلات جسمی و روحی متناسب با افزایش سن در آنها ٬ این گروه سنی بهترین گزینه برای تحلیل و بررسی رفتار ترافیكی می باشند تا با ارائه راه كارهایی به اصلاح رفتار ترافیكی آنها منتج شده و روند افزایشی ریسك پذیری آنها در وقوع تصادفات كنترل گردد . در این نوشتار به بررسی آمارهای موجود در مورد نسبت افراد دارای گواهینامه در سنین مختلف ٬ بررسی عواملی كه موجب ایجاد تلفات در رانندگان مسن در تصادفات می شوند و بررسی مشكلات ناشی از افزایش سن در رانندگان پرداخته می شود . سپس با روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP ) به مدلی در مورد رابطه اف زایش سن با عوامل مرگ و میر در تصادفات دست پیدا خواهیم كرد .

 

كلمات كلیدی:

رفتار ترافیكی ٬ رانندگان مسن ٬ احتمال مرگ و میر ٬ روش AHP

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

عوامل موثر بر ایمنی در تقاطعات همسطح

 

نویسندگان:

شهریار افندی زاده - دانشیار دانشكده مهندسی عمران ٬ دانشگاه علم و صنعت ایران

محمود احمدی نژاد - استادیار دانشكده مهندسی عمران ٬ دانشگاه علم و صنعت ایران

سیدابراهیم عبدالمنافی - كارشناسی ارشد برنامه ریزی حمل ونقل ٬ دانشگاه علم و صنعت ایران

خلاصه مقاله:

امروزه استفاده از وسیله نقلیه شخصی موردتوجه عموم مردم است . هر روزه بر تعداد و میزان استفاده از اتومبیل افزوده می شود . این امر در عین حال كه تحولی اساسی در حمل و نقل بوجود آورد ه است ٬ مشكلاتی را نیز موجب گشته است . استفاده روزافزون از اتومبیل با ساختار فیزیكی و بافت شهرها هماهنگ نیست . در نتیجه با گذشت زمان ٬ مشكلات و معضلات استفاده از این وسیله بر همگان آشكار گردید . یكی از مشكلا ت قابل توجه ٬ عدم وجود ایمنی كافی در معابر شهری و تقاطعات به دلیل تصادفات ناشی از برخورد وسائل نقلیه با عابرین پیاده و یا با وسایل نقلیه دیگر می باشد . كه باعث از بین رفتن سرمایه های انسانی و مالی در جوامع می شود . در بروز تصادفات در تقاطعات همسطح عوامل مختلفی تاثیرگذار می باشند ٬ كه شناسایی این عوامل می تواند در ارائه راهكا رهای مناسب كمك نماید . در این مقاله به بررسی عوامل تاثیرگذار در بروز تصادفات در تقاطعات و ارائه راهكارهای مناسب جهت رفع آنها پرداخته خواهد شد .

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

نگرشی حقوقی به سرمایه گذاری بخش خصوصی در شبكه حمل و نقل عمومی تهران

 

نویسنده:

محمد بلغاری - مدیر كل حقوقی شركت واحد مشاور حقوقی معاونت حمل و نقل و ترافیك و مدرس دانشگاه

 

خلاصه مقاله:

سیاست های انقباضی سازمان تاكسیرانی در صدور پرونده تاكسیرانی درگذشته و همچنین غفلت شركت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در عدم توجه به وظایف قانونی خود در گسترش انواع حمل و نقل همگانی تهران سبب شده است خیل انبوه مسافربرهای شخصی و دهها آژانس غیر مجاز به لحاظ عدم تعادل عرضه و تقاضا و تقاضای سفر ا ز یك سو و دهها شخص حقیقی و حقوقی با فرسوده ترین اتوبوس و مینی بوس از سوی دیگر وارد شبكه حمل و نقل شده و مسئولیت جابجایی شهروندان و ایاب و ذهاب كاركنان وزارتخانه ها ٬ سازمانهای دولتی و خصوصی ٬ سرویس مدارس را به عهده داشته و قسمتی از ناوگان فرسوده خود راننده نیز تحت نظارت شركت واحد انتقال شهروندان در حومه تهران را انجام داده و تا كنون نیز چهره زشت مینی بوس های دودزا و فرسوده در بعضی از خطوط داخلی كاملاً مرتفع نشده است و این در حالی است كه باز هم به لحاظ كمی وسیله حمل و نقل ٬ موتور تاكسی به تدریج و به عنوا ن یك آلترناتیو خطرناك جای خود را در شبكه حمل و نقل باز می كند كه در صورت عدم اقدام جدی به یك پدیده خطرناك و غیر قابل كنترل تبدیل خواهد شد و با همه این مشكلات قسمتی از ناوگان رسمی تاكسیرانی و اتوبوسرانی شامل سیه زار دستگاه تاكسی خطی ٬ گردشی ٬ ترمینال و فرود گاه و حدود 5000دستگاه اتوبوس شركت واحد از كیفیت مناسبی برخوردار نیست . وضعیت ناهنجار شبكه مسافربر های شخصی به مرحله ای رسیده است كه ذهن دولت ٬ مدیریت شهری را به خود اختصاص داده و هر از چند گاهی طرح ساماندهی مسافربر های شخصی را طراحی و اجرا می كنند و سپس چون با انبوه خودروهای فرسوده این قشر روبرو می شوند به فكر دادن وام و تبدیل به احسن مسافربرها می شوند كه به لحاظ اینكه درآمد خودرو فرسوده آنها با خودروهای نو تفاوت چندانی نمی كند از طرح تبدیل به احسن استقبال نمی كنند و تازه اگر استقبال كنند مشكل ایجاد تشكل آنها به لحاظ اینكه از اقشار مختلف مردم هستند لاینحل باقی می ماند . اشتباه اساسی از آنجایی شروع میشود كه با سیاست انقباضی گذشته سازمان تاكسیرانی در صدور پروانه تاكسیرانی برای خیل انبوه جویندگان كار كه اكثر دارای مدارك معتبر دانشگاهی هستند به فكر ساماندهی وضعیت موجود و ساماندهی مسافربرهای شخصی افتاده اند كه به لحاظ وجود تقاضای سفر دائماً بر تعداد آنها افزوده شده و این دوره تسلسل ادامه خواهد داشت در حالیكه اگر مشكل را از پایه حل كنیم پدیده ای به نام مسافربری شخصی خود بخود مرتفع می شود و عده ای آنها از مبدا وارد شبكه تاك سیرانی می شوند و عده ای كه نیز شرایط لازم را نداشته باشد خود بخود به سویسایر مشاغل هدایت خواهند شد . نگاه به پدیده موتور تاكسی نیز بدون توجه به مشكل اصلی شبكه ٬ مار را به گمراهی خواهد برد و تا زمانیكه سیاست كلان كشور در خصوص موتور سیكلت ه ا و كارخانجات موتور سیكلت سازی مشخص نباشد ایجاد محدودیت های موقت یا توقیف آنها و سپس در انتظار رسیدن ایام ویژه جهت رفع توقیف از آنها كار بیهوده و مقطعی است . جابجایی مسافر توسط شركت واحد نیز از مشكلات بغرنج رنج می برد در حالیكه حدود 5000 دستگاه اتوبوس با كمترین امكانات و ممل و از مسافر به جابجایی شهروندان می پردازند توقف های ناشی از نقص فنی آنها در روی پلها ٬ سطح بزرگراهها وضعیت اسفباری را بوجود آورده است با 571 هزار نفر پرسنل و حدود 10میلیارد تومان حقوق و همچنین معادل همین مبلغ هزینه های جاری و تعمیراتی نتو انسته است الگویی مناسب از جابجایی مسافران به پایتخت كشور ارائه نماید و این در حالی است كه ظرفیت جابجایی آن با اتوبوسهای فرسوده موجود حدود یك میلیارد نفر در سال است .

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

ارزیابی چگونگی برآورد هزینه های خارجی آلودگی هوا ناشی از صنایع و وسایط نقلیه موتوری

 

نویسنده:

سید محمد رضا هیبتی - كارشناس ارشد مهندسی انرژی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران – دانشكده محیط زیست و انرژی

 

خلاصه مقاله:

هزینه های خارجی از نقطه نظر( Griffin وSteele 1986 ) وقتی ایجاد می شود كه " سود یا هزینه های محاسبه شده اختصاصی متفاوت با ارزش هزینه یا سود جامعه باشد " .آلودگی به صورت یك هزینه خار جی ظاهر می شود چراكه صدمات ناشی از آن كل جامعه را در بر گرفته و تأثیر آن در معاملات بازار منعكس می شود . آلودگی های ناشی از تجمع وسایط نقلیه موتوری در ترافیك ٬نیروگاهای تولید برق ٬ صنایع ٬ و دیگر منابع می توانند سلامتی انسان ٬ محصولات كشاورزی و جنگلها و ساخ تمانها را مورد تهدید و آسیب جدی قرار دهند .تأثیر این آلودگی به صورت هزینه های اجتماعی ما را به سمت استفاده درست و بهینه از منابع كمیاب هدایت می كند . در این مقاله ٬ ما با مقایسه روشهای مختلف قیمت گذاری چون ٬روش های لذت گرایی (HPM) ٬ارزشگذاری مشروط )CVM) و د یگر روشهای ارزشگذاری زیست محیطی به یك راه حل منطقی جهت محاسبه هزینه های سلامتی و مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا رسیدیم و سپس به كمك تحلیل تابع خسارت ناشی از این آلودگی به انسان ٬روش پولی كردن آن مشخص گردید در نهایت هزینه های خارجی در صنایع مختلف برآورد شد .م تأسفانه اغلب محاسبات هزینه های خارجی به علت فرضهای مختلف ٬ مقایسه را مشكل ساخته چراكه عدم قطعیتهای موجود در این تخمینها بسیاربوده و حتی خطاهای ناشی شده از آن در بعضی مراحل قابل اندازه گیری است .

 

كلمات كلیدی:

هزینه های خارجی – وسایط نقلیه موتوری – ترافیك آلودگی هو ا ارزشگذاریهای زیست محیطی – تابع خسارت

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

نقش محیط راه در ایمنی موتورسیكلت

 

نویسندگان:

عبدالرضا شیخ الاسلامی - عضو هیئت علمی دانشكده مهندسی عمران ٬ دانشگاه علم و صنعت ایران

احسان اردكانی - كارشناس ارشد حمل و نقل

 

خلاصه مقاله:

محیط راه به عنوان یكی از مؤلفه های سه گانه تاثیرگذار بر ایمنی ٬ از اهمیت و نقش غیرقابل ا نكاری در این زمینه برخوردار است . تاثیرات محیط راه بر ایمنی و تصادفات وسایل نقلیه ای نظیر اتومبیل ٬ دوچرخه و . . . بارها در تحقیقات و مقالات مختلف مورد بررسی قرار گرفته است . لیكن این موضوع درخصوص موتورسیكلت به چشم نمی خورد . به طوركلی در كشورهای توسعه یافته به دلیل استفاده تفریحی از موتورسیكلت ٬ چندان به مباحث مربوط به موتورسیكلت و ایمنی آن ( نظیر تاثیر محیط راه ) پرداخته نمی شود . درحالی كه موتورسیكلت به دلیل آسیب پذیری بیشتر و دارا بودن تنها دو چرخ ٬ نسبت به سایر وسایل نقلیه از حساسیت بسیار زیادتری در برابر مخاطرات و نقایص راه برخوردار است . به همین دلیل لزوم بررسی نقش محیط راه درمورد موتورسیكلت بیش از پیش اهمیت می یابد . در مقاله حاضر ضمن بررسی عوامل تاثیرگذار محیط راه بر ایمنی موتورسیكلت و نیازهای خاص موتورسیكلت رانان در محیط راه ٬ راهكارها و اقداماتی كه می توانند ا یمنی موتورسیكلت رانان را در حین حركت در یك راه تامین و بهبود بخشند ٬ معرفی می شوند .

 

كلمات كلیدی:

محیط راه ٬ موتورسیكلت ٬ ایمنی ٬ موتورسیكلت ران

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

ارزیابی ٬ مدلسازی و سنجش ترازهای صوتی ناشی از فرودگاه مهر آ باد وارائه راهكارهای كنترلی

 

نویسندگان:

ساناز زبانی - شركت كنترل كیفیت هوا ٬ واحد صوت

یوسف رشیدی - شركت كنترل كیفیت هوا ٬ مدیر عامل

روزبه قوسی - شركت كنترل كیفیت هوا ٬واحد صوت و عضو گروه مهندسی ایمنی دانشكده صنایع _دانشگاه علم و صنعت ایران

حسین مهرآوران - شركت كنترل كیفیت هوا ٬ واحد صوت

 

خلاصه مقاله:

آلودگی صوتی ناشی از فرودگاهها یكی از مهمترین معضلات جوامع امروز شهری است . نوع هواپیما ٬ وسعت ٬ شكل ٬ محل قرارگیری فرودگاه و مسیر باندهای پروا ز از جمله عوامل متعددی هستند كه مشكلات عدیده ای را برای شهرنشینان مجاور فرودگاهها ایجاد نموده است . در این مقاله ضمن گزارش نتایج حاصل از اندازه گیری ترازهای صوتی فرودگاه مهرآباد ٬ ارزیابی و مدلسازی اطلاعات ٬ راهكارهایی به منظور كنترل و كاهش اثرات سوء آلودگی صوتی ناشی از فرودگاه ارائه شده است

 

 

كلمات كلیدی:

تراز معادل صدا ٬ آلودگی صوتی ٬ موانع و حفاظهای صوتی ٬ عایق بندی صدا ٬ مدلسازی صدا

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

كاربرد روش گرادیان در برآورد تقاضای سفر ایام خاص شهر مشهد

 

نویسندگان:

مهدی محمودآبادی - كارشناس ارشد مهندسی و برنامه ریزی حمل و نقل ٬ مدیر عامل مهندسین مشاور بهین تردد

سیدعلی صحاف - دانشجوی دكتری راه و ترابری و رئیس هیأت مدیره مهندسین مشاور بهین تردد

 

خلاصه مقاله:

شهر مشهد به لحاظ وجود حرم مطهر امام رضا ( ع ) در طول سال دارای ویژگیهای مختلف حمل و نقل است . در فصل تابستان و عید نوروز به علت حضور زائرین حرم مطهر ٬ شهر مشهد دارای تقاضای سفر خاصی بوده كه با تقاضای سفر ایام دیگر سال متفاوت می باشد . فرآیند برآورد تقاضای سفر ٬ بخصوص تقاضای سفر ایام خاص ( تابستان و عید نوروز ) مشهد ٬ فرآیندی پیچیده ٬ زمان بر و هزینه بر می باشد ٬ لیكن در این مطالعه سعی شده تا تقاضای مذكور از راههای ساده تر و از روی آمار شمارش حجم برآورد گردد . روش مورد استفاده روش گرادیان ( فرود در تندترین شیب ) می باشد . این روش یك روش تكراری است كه با استفاده از یك ماتریس تقاضای ا ولیه و آمار شمارش حجم روی برخی كمانهای شبكه ٬ ماتریسی را برآورد می كند كه حجم هایی نزدیك به حجم های مشاهده شده را تولید كند . در این مطالعه روش مورد اشاره در محیط نرم افزار EMME/ برای شهر مشهد پیاده سازی شده و با استفاده از آمار شمارش حجم شهریورماه ٬ ما ت ر یس تقاضای سفر ایام خاص ( تابستان ) برای شهر مشهد برآورد گردیده است.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

بررسی و اثرسنجی تمركززدایی از كلان شهر تهران در بهبود شاخص های ترافیكی ٬ حمل و نقلی و زیست محیطی

 

نویسندگان:

شهریار افندی زاده - دانشیار ٬ دانشكده عمران ٬ دانشگاه علم و صنعت

كامبیز مستوفی - كارشناس ارشد شركت مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیك تهران

 

خلاصه مقاله:

امروزه در بسیاری از كشورهای توسعه یافته جهان ٬ الگوهای توسعه پایدار بر مبنای توزیع متناسب مراكز كار و فعالیت و كاربری های گوناگون ٬ بین شهرهای مختلف استوار است . از مهمترین اثرات اجرایی این سیاست گذاری ٬ جلوگیری از تك قطبی شدن كشورها ٬ مهاجرت بی رویه به كانون های خاص ٬ رونق اقتصادی در نقاط مختلف و جلوگیری از بحران های ترافیكی و زیست محیطی و بسیاری از موارد دیگر است . همچنین اجرای سیاست تمركززدایی به عنوان یكی از محورهای اصلی مدیریت تقاضای حمل و نقل همواره مورد توجه سیاست گذاران و مسئولین مربوطه بوده است . با توجه به اهمیت موضوع ٬ در این مطالعه اثرات تمركززدایی و انتقال حداكثر 15درصد از جمعیت كارمن دان و خانواده های مربوطه از شهر تهران ٬ در بهبود شاخص های حمل و نقلی ٬ ترافیكی و زیست محیطی ٬ با استفاده از فرآیند چه ار مرحله ای برآورد تقاضای حمل و نقل و در قالب شبیه سازی ریاضی رایانه ای حاصل از فرآیند تخصیص ترافیك در محیط نرم افزار حمل و نقلی صورت پذیرفته است . همچنین گزینه فوق با گزینه های عدم انجام كار و گزینه توسعه تسهیلات و زیرساخت های حمل و نقل ٬ شامل شبكه معابر و حمل و نقل همگانی مورد مقایسه قرار گرفته است . بطور مشخص با توجه به نتایج حاصله و درنظرگیری ویژگی های خاص جغرافیایی و زیست محیطی شهر تهران از نظر میانگین سالانه سرعت باد و نزولات جوی ٬ لزوم توجه جدی به موضوع تمركززدایی و انتقال بخشی از مشاغل به سایر نقاط كشور در یك افق زمانی میان و بلندمدت اجتناب ناپذیر است

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

نقش ETC در كاهش آلودگی هوا و مصرف انرژی

 

نویسنده:

مسعود جبارزاده - مدرس دانشگاه علوم انتظامی ناجا

 

خلاصه مقاله:

دراین مقاله ابتدا سیستم اخذ الكترونیكی عوارض معرفی می گردد سپس با استفاده از مدل محاس به میزان كاهش مصرف سوخت در سیستم ETC كه در پروژه Path دانشگاه بركلی ارائه شده است میزان تردد ٬ مدت زمان توقف در عوارضی ٬ مصرف سوخت و میزان آلاینده ها در دو سیستم سنتی و الكترونیكی بررسی می گردد . این بررسی بصورت پایلوت در عوارضی آزاد راه قزوین - زنجان در ا یستگاه مهرشهر انجام گرفته و با آخرین داده های تردد در این ایستگاه كه از شركت ملی آزادراه قزوین - زنجان اخذ گردیده میزان صرفه جوئی در سوخت و آلاینده ها محاسبه شده و تاثیر اخذ عوارض الكترونیكی بر كاهش آلودگی تعیین و در پایان پیشنهاداتی جهت بهبود در امر حمل و نقل و كاهش آلودگی زیست محیطی ارائه می گردد .

 

كلمات كلیدی:

اخذ الكترونیكی عوارض سیستم شناسائی خودكاروسیله نقلیه سیستم تعیین كلاس وسیله نقلیه سیستم اجرای مقررات مصرف سوخت زمان توقف - كاهش انتشار آلاینده ها

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

آیا ادعای سهم 70 درصدی عامل انسانی در تصادفات كشور قابل دفاع است؟

 

نویسندگان:

محمدرضا عارفی - كارشناس گروه ITS سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای

احمدطاهر شمسی - عضو هیئت علمی و رییس دانشكده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیركبیر

مسعود طیبی - مجری طرح ITS سازمان راهداری و استادیار مدعو دانشگاه صنعتی امیركبیر

 

خلاصه مقاله:

سالیانه شاهد بروز تصادفات قابل توجهی در سطح كشورمان هستیم تا جایی كه متاسفانه بر اساس آ مار پزشكی قانونی در سال 1383 بیش از 72000 تن از هموطنانمان دراین صحنه های تصادف جان خود را از دست داده ا ند . این موضوع به حدی مشكل ساز شده است كه تصادفات جاده ای در ایران عامل دوم مرگ و میر بعد از حمله قلبی معرفی شده است در حالیكه در سطح جهانی این شاخص ششمین عامل مرگ و میر می باشد . شاید اولین سوالی كه به ذهن هر كسی خطور كند این باشد كه چه عاملی باعث این تصادفات است و چگونه میتوان این عامل را شناسایی كرد و یا چگونه می توان این عامل شناسایی شده را مهار كرد؟ پاسخ این سوالات با یك بینش خردمندانه و مطالعه علمی كامل و جامع میتواند بررسی و پ ا س خ داده شود . اما ایا این مطالعات انجام شده و پاسخ ها و امارهای ارائه شده از زبان مسئولان كشور مبتنی بر نتایج همین مطالعات علمی است ! ؟ این مقاله قصد آ ن دارد تا هر چند كوتاه ٬ اما بر پایه اطلاعات گردآوری شده از تصادفات راههای كشور در جریان انجام سایر طرحهای مر ت بط پاسخ قابل اتكایی را برای سوالات مطرح شده فوق ارائه دهد . در این راه ٬ با نگاهی به آمار و ارقام جهانی و مقایسه آن با شرایط كشور به مقایسه ای تحلیلی پرداخته و با ذكر دلایل تفاوتهای مشاهده شده به طرح چند راهكار برای حل مسئله می پردازد . تصادف حاصل اشتباه و ن قص در عملكرد یكى از سه عامل انسان ٬ راه ( و محیط اطراف آن ) و خودرو است . مادامى كه هر یك از این سه عامل وظیفه خود را درست انجام دهند و بدون عیب باشند ٬ احتمال بروز حادثه به صفر می رسد . اما زمانی كه حداقل یكى از این سه عامل وظیفه خود را بدرستی انجام ندهد هیچ اتفاق ناگوارى دور از انتظار نیست . از میان اركان اصلى تصادف ٬ انسان هوشمند ترین آنها است به گونه ای كه علاوه بر سهم خود به عنوان یك عامل ٬ كنترل نقش دو عامل دیگر در بروز تصادفات نیز توسط وی امكان پذیر است . به همین دلیل هر تصادفى كه اتفاق مى افتد ٬ تمام قضاوتها م توجه عامل انسانى است ٬ حتى اگر دو ركن دیگر یعنى راه و خودرو باعث تصادف شده باشند . اهمیت این موضوع بحدی است كه بارها از طریق رسانه های گروهی كشور و از زبان مسئولین محترم مربوط به ایمنی و راه كشور سهم ۰۷ درصد ی خطای انسانی در بروز تصادفات در كشور اشاره شده است . بدون تردید مقایسه این سهم در چند محور نمونه كشور و مقایسه آن با معیارهای جهانی می تواند زمینه مطمئن تری را برای تحقق نقش 70 درصدی انسان و بررسی علمی تر چگونگی بهبود این سهم بوجود آورد .

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

نقش خبر و اطلاع رسانی در مهندسی ترافیك و حمل و نقل شهری

 

نویسندگان:

محمد مقاره - دانشجوی كارشناسی ارشد حمل و نقل

سمیرا ابراهیمی - دانشجوی كارشناسی ارشد حمل و نقل

 

خلاصه مقاله:

برای دست یابی به نتیجه بهینه در پروژه های حمل و نقلی لازم است در تمام زمان اجرای یك پروژه ٬ از زمان مطالعات تا سال ها پس از بهره برداری اطلاع رسانی مناسب و به هنگام انجام شود . این اطلاع رسانی باعث اجرای بهتر و موفق تر طرح ها ٬ جلب مشاركت شهروندان ٬ توزیع مناسب اخبار و اطلاعات و جلوگیری از رانت خبری ٬ فراهم كردن زمینه نقد كارشناسی و جلوگیری از غیركارشناسی و سیاسی شدن فضا ٬ ایجاد بستر استفاده از ایده كارشناسان خارج از طرح ٬ تبلیغات بدون هزینه در رسانه ها ٬ كسب رضایت شهروندان از مدیریت شهری می شود . البته نباید فراموش كرد كه رعایت اصول صداقت ٬ پرهیز از بزرگنمایی و در نهایت انتشار صحیح و به موقع اخبار در هر مرحله از اطلا رسانی طرح ها بسیار موثر است . با رعایت این اصول و توصیه ها می توان امیدوار بودن زمینه توفیق طرح های حمل و نقل و ترافیك بیش از پیش فراهم شود .

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

بررسی اطلاعات آماری ترافیك تهران بر اساس شاخصهای حمل و نقل پایدار شهری

 

نویسندگان:

مهری احمدی - دانشجوی كارشناسی ارشد مدیریت محیط زیست ٬دانشگاه علوم و تحقیقات

ناصر محرم نژاد - دكترای محیط زیست ٬ عضو هیئت علمی دانشكده محیط زیست و انرژی دانشگاه علوم و تحقیقات

 

خلاصه مقاله:

حمل و نقل پایدار شهری در واقع حركت روان وسایل نقلیه ٬ مردم و كالاهاست كه مستلزم آسایش مردم و پایداری محیط با مطلوبترین هزینه و تلاش است . برای برنامه ریزی پایدار و جامع سیستم حمل و نقل بهتر آن است كه مجموعه ای متوازن از شاخصها كه تركیبی از اهداف اقتصادی ٬ اجتماعی و زیست محیطی باشد را در نظر بگیریم . دفت در انتخاب نوع شاخص بگونه ای كه پوسشش دهنده اهداف كلی باشد ٬ بسیار مهم است همچنین می بایست مجموعه شاخ صها با واقع بینی انتخاب شوند ودر دسترس بودن اطلاعات ٬ قابلیت فهم و قابلیت استفاده از آنها در تصمیم گیریها در نظر گرفته شود .مدیران و سیاستگزاران امر ترافیك با مطالعه دقیق و دستیابی به بانك اطلاعاتی قوی و به روز می توانند نسبت به اخذ تصم یمات صحیح اقدام نمایند . همچنین می تواند از شاخصها به عنوان اطلاعات پایه در سیاستگزاریهای حمل و نقل و پایش نتایج استفاده نمود . منفعت بسیار مفید دیگر توسعه شاخصها استفاده از آنها در برای مقایسه معنادار وضعیت حمل و نقل با سایر شهرها می باشد . در حال حاضر هیچ مجموعه استانداردی از شاخصها برای برنامه ریزی جامع و پایدار حمل و نقل وجود ندارد . هر حوزه یا هر سازمانی می بایست شاخصهای مورد نیاز خویش را بر اساس نیازمندیها و توانمندیهای خویش انتخاب در این مقاله ضمن معرفی شاخصهای حمل و نقل پایدار به مقایسه وضعیت فعلی اطلاعات آماری مربوط به ترافیك تهران بر اساس این شاخصها پرداخته شده است . نتایج این مقایسه نشان می دهد تنها تعداد بسیار كمی از اطلاعات موجود با شاخصهای حمل و نقل پایدار دارای انطباق است و این موضوع نیاز به تجدید نظر جدی در تعیین چارچوب اطلاعات مورد نیاز را آشكار می نماید .

 

كلمات كلیدی:

شاخصهای حمل و نقل پایدار

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

نوآوری ها در عرصه سیستمهای حمل ونقل ریلی در قرن 21

 

نویسندگان:

محمدعلی صندیدزاده - استاد و عضو هیئت علمی دانشكده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت

میثم اسكندری - كارشناسی ارشد مهندسی راه آهن برقی دانشگاه علم و صنعت

 

خلاصه مقاله:

همواره با ورود ایده های نو از عرصه تئوری به عرصه صنعت ٬ تكنولوژی های پیشرفته تری به منظور پیشبرد اهداف انسانها فراهم می شود . در عرصه استفاده از نوآوری های علمی در محیط صنعتی شركتهای مختلفی فعال هستند ك ه یكی از پیشگامان آنها بخصوص در عرصه حمل و نقل ریلی شركت هیتاچی می باشد . شركت هیتاچی به عنوان یك مجموعة صنعتی گسترده ٬ دارای فعالیت های زیادی برای برآوردن نیاز شركتهای راه آهن می باشد و راه حلهای مبتكرانه ای را درزمان لازم انجام می دهد . به نظر بسیاری از متخصصان استفاده از مترو و مونوریل كه دارای ظرفیت حمل و نقل مناسبی در نواحی شهری هستند ٬ دارای هزینه احداث نسبتا كم می باشند . شركت هیتاچی در زمینه این سیستمها كه برای قرن 21 بسیارمناسب می باشند و نیز سیستم قطار maglev بسیار فعال بوده و آزمایشات زیادی در ا ین مجموعه در این زمینه انجام شده یا در حال انجام است . همچنین سیستم های كنترل بهره برداری ٬ تكنولوژی مهم دیگری است كه برای ایمنی و بهره برداری به موقع و مناسب ٬ در راه آهن و نیز در این شركت در حال توسعه می باشد . به علاوه شركت در زمینه هایی از قبیل تولید انواع وسائل نقلیه ریلی ٬ سیستم های سیگنالینگ جدید ٬ سیستمهای كنترل كج شدن قطار ٬ سیستمهای اطلاعاتی ٬ نیرو ٬ تبدیل انرژی و . . . در راه آهن عمل می كند . همچنین یكی از علوم جدید كه به سرعت كاربرد خود را در عرصه های مختلف توسعه می دهد ٬ دانش منطق فازی می باشد كه همانند سایر زمینه ها در صنعت حمل و نقل ریلی نیز به سرعت در حال استفاده است . از جمله الگوریتم های فازی و كاربردهای الگوریتمهای فازی در كنترل اتوماتیك قطار و طرحهای كنترل كج شدن قطار از جمله این نو آوریهای علمی در عرصه صنعت حمل و نقل ریلی می باشد .

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

ایمنی در حمل و نقل ریلی الكتریكی : جریانهای سرگردان و پتانسیل ریل به زمین و راههای كاهش اثرات مضر آنها

 

نویسندگان:

محمدعلی صندیدزاده - استاد و عضو هیئت علمی دانشكده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت

میثم اسكندری - كارشناسی ارشد مهندسی راه آهن برقی دانشگاه علم و صنعت

 

خلاصه مقاله:

انرژی محرك در لكوموتیوهای دیزل و برقی ٬ صرف راه اندازی تراكشن موتورها می شود . لكوموتیوهای برقی انرژی الكتریكی مورد نیاز تراكشن موتورهای خود را مستقیماً از طریق شبكه تغذیه كه به ۲ صورت خط بالا سری یا ریل سوم است تامین می كنند . یكی از انواع خط وط تراكشن الكتریكی خطوط DC یا جریان مستقیم می باشند . انرژی الكتریكی در محلی كه پست كشش ۱ نامیده می شود به سیستم راه آهن برقی تحویل می گردد . جریان تراكشنی تامین شده توسط پست كشش از طریق شبكه تغذیه به وسیله تراكشنی رسانده می شود ٬ سپس از طریق ریلها به سمت باسبار منفی پست كشش باز می گردد . از آنجا كه ریلهای حركتی نسبت به زمین به طور كامل عایق نیستند بخشی از جریان مسیر برگشت به داخل زمین نشت پیدا می كند . این جریان نشتی به زمین نفوذ كرده و یك مسیر موازی با مسیر اصلی برگشت جریان ( ریلها ) را از درون زمین ایجاد خواهد كرد و از طریق زمین به سوی منبع تغذیه كه همان پست تراكشن ( باس بار منفی پست ) باز خواهد گشت ٬ به این جریان نشت پیدا كرده به داخل زمین ٬ جریان سرگردان ۲ گفته می شود . مهمترین عناصر تشكیل دهنده مسیر جریانهای سرگردان خطوط لوله فلزی قرار گرفته در داخل زمین و تقویت كننده های فلزی داخل بتن تقویت شده می باشند . مهمترین آثار سوء این جریانه ای سرگردان خوردگی الكتروشیمیائی خطوط لوله فلزی و ساختارهای فلزی است كه ناشی از یونیزاسیون خاك در اثر عبور این جریانهای سرگردان می باشد كه در اثر آن لوله ها ٬ سازه های فلزی ٬ تقویت كننده های بتن مسلح و . . . دچار خوردگی الكتروشیمیائی می شوند و با خطر و ریسك جدی مواجه می شوند . در واقع تاسیسات فلزی كه باید دارای عمر مفیدی در حدود 40 تا 50 سال باشند در صورت مواجه با این جریانهای سرگردان عمر مفیدشان به شدت كاهش یافته و بر حسب شدت جریان به 10 ت20 سال كاهش خواهد یافت . در این مقاله همچنین پارامترهای مختلفی كه بر روی میزان جریانهای سرگردان اثرگذار هستند ارائه می شوند . سپس اصول كلی كنترل این جریانهای سرگردان ارائه می شوند . همچنین روشهای اندازه گیری جریانهای سرگردان عنوان می شوند و در نهایت شدت جریان سرگردان در یك خط مفروض توسط شبیه سازی انجام شده برپایه یكی از این روشهای اندازه گیری ( روش اندازه گیری جریانهای سرگردان برحسب نوع سیستم زمین ) ارائه می شود .

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

سیستم هوشمند ثبت تخلفات و بررسی سوانح رانندگی مبتنی بر GIS

 

نویسنده:

قاسم كاهه - عضو هیئت علمی پژوهشگاه هوافضا ( وزارت علوم و تحقیقات و فناوری )

 

خلاصه مقاله:

با گسترش كاربرد وسایل نقلیه و افزایش تعداد آنها ٬ كنترل و مدیریت آنها به روش های سنتی بسیار كند و هزینه بر بوده ضمن اینكه جوابگو نمی باشد . استفاده از سیستم های هوشم ند برای ثبت تخلفات و بررسی حوادث رانندگی یكی از نیازهای كلان شهرها می باشد . این سیتم ها اطلاعات مسیر و پارامترهای مختلف را در بازه های زمانی مشخص نمونه برداری نموده و ذخیره می نماید . با دادن این اطلاعات به یك نرم افزارGIS كه در آن نقشه های دیجیتالی همراه با اطلاعات و محدودیت های ترافیكی وجود دارد ٬ سیستم می تواند بسیاری از تخلف های صورت گرفته را تشخیص و برای مراكز كنترل مثل پلیس گزارش نماید . در كشور ما كه آمار سوانح رانندگی بالا بوده و متاسفانه تلفات بسیاری را بر جامعه تحمیل می نماید استفاده از این سیستم می تواند كمك بزرگی برای حل مشكلات رانندگی باشد . در این مقاله طراحی یك سیستم هوشمند ثبت تخلفات رانندگی و بررسی حوادث رانندگی همراه با قسمت های مختلف آن شرح داده می شود .

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

كاربرد هنر در افزایش شمار مسافران حمل و نقل درون شهری

 

نویسنده:

فرید حسینیان تهرانی - كارشناس ارشد مدیریت شهری

 

خلاصه مقاله:

در این مقاله تلاش می شود با بررسی نمونه های موفق استفاده از انواع هنرها ی تجسمی ( نقاشی ٬ مجسمه سازی ٬ گرافیك ٬ معماری ٬ طراحی منظر و ا ینستالی شن ) در قالب نمادها ٬ نماها ی وسایل نقلیه و ا یستگاهها و نیز منظرها ی مجاور آنها ٬ به میزان تاثیر هنر در افزایش جذابیت سیستم حمل و نقل عمومی و در همین راستا ارتقاء سطح استفاده از این سیستم در شهرها ٬ اشاره شود . از آنجا كه فاكتورها ی مزبور اصولا كیفی ) )Soft بوده و اندازه گیری كمی آنها جز به صورت نسبی و مقایسه ای امكان پذیر نیست ٬ هدف این مقاله تنها سعی در بازشناسی تاثیر عامل زیبایی شناسی در رفتار شهروندی است و روشن نمودن تمایل مشتریان حمل و نقل عمومی به فضاهای آراسته و سامان یافته ٬ كه متاسفانه تابحال در كشور ما به ویژه ِدر مدیریت شهری مادرشهر پایتخت ؛ تهران به حد شایسته مورد توجه قرار نگرفته است . در صور تی كه این مباحث به طور عمده در حوزه ای میان رشته ا ی (I nterdisciplinary ) تحت عنوان روانشناسی محیط Environmental Psychology ) بازه وسیعی را در مطالعات برنامه ریزی شهری و شهرساز ی كشورهای پیشرفته به خود اختصاص داده است .

 

كلمات كلیدی:

حمل و نقل شهری ٬ هنر ٬ هنر تجسمی ٬ فضای شهری ٬ طراحی شهری ٬ رفتار شهروندی

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

متدلوژی طراحی و اجرای خط ویژه اتوبوس در خیابانهای كاشانی - امینی شهرستان ارومیه

 

نویسنده:

حمید شیرمحمدی - عضو هیئت علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه ارومیه

 

خلاصه مقاله:

موضوع این تحقیق بررسی تبعات خط ویژه(Exclusive Bus Lane )در مسیر خیابان كاشانی امینی و لزوم اجرای این طرح می باشد . ایجاد این خط ویژه سبب كاهش 27 درصدی طول مسیر حركت اتوبوسها نسبت به مسیر قبلی می گردد . كاهش 27 درصدی در مسافت سفر اتوبوسها سبب كاهش آلودگی ٬ كاهش هزینه تعمیر و نگهداری اتوبوسها و از همه مهمتر كاهش زمان سفر اتوبوسها می گردد كه آن نیز ٬ سبب افزایش رغبت استفاده از اتوبوس و سیستم حمل و نقل عمومی از سوی مردم در این خط می شود و توجیه قابل قبولی از اجرای این طرح ارائه می باشد .

 

كلمات كلیدی:

خط ویژه ٬ ارومیه ٬ ضریب كسترش

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

امكان سنجی استفاده ازاستراتژی كنترل رمپ به همراه در آزاد راه همت (HOV) اولویت به وسایل نقلیه چند سرنشین

 

نویسندگان:

محمدرضا بمانیان

غلامحسین سلمانی زرنق - دانشجوی دكترای برنامه ریزی حمل و نقل

 

خلاصه مقاله:

كنترل یا سنجش رمپ )ramp metering) بعنوان یكی از اقدامات موثر برای مقابله با پدیده تراكم درآزادراهها و بزرگراهها تشخیص داده شده و مورداست فاده قرارمی گیرد . بطوركلی استراتژی كنترل ترافیك بنحوی است كه ترافیك ورودی به آزادراه از رمپهای ورودی )onramps) طوری تنظیم می گردد ، كه جریان آزادراه از ظرفیت آن تجاوز ننماید . درسالهای اخیر الگوریتم های مختلفی برای اطمینان ازكارایی استراتژی سنجش رمپ، توس عه داده شده است . هدف از این تحقیق امكان سنجی استفاده از روش فوق برای كنترل رمپهای ورودی درآزادراه همت می باشد . انجام كنترل رمپ به عوامل متعددی همچون : (حجم ترافیك شرایط ترافیك در پایین دست رمپها و طول صف ) بستگی دارد و اثرات آن برترافیك خیابانهای اطراف د ر امركنترل رمپ بایستی مدنظر قرار گیرد ، كه دراین مطالعه پس از تجزیه وتحلیل وضعیت ترافیك و آنالیز عرضه و تقاضای سیستم ، كاستی های موجود و نقاط بحرانی ( دارای تراكم ) در ساعات اوج ترافیك در مقاطع مختلف مطالعه موردی (آ زادراه همت حد فاصل بزرگراههای مدرس و شیخ فضل ا ... نوری ) شناسایی گردیده است وبرای رفع مشكلات فوق ، استراتژی سنجش رمپ از تركیب توأم استفاده ازكنترل رمپ و اولویت به وسایل نقلیه پرسرنشین )‘HOV‘ درقالب سناریوها و الگوریتم های مختلف ارائه گردیده است و تجزیه و تحلیل آن از روش طراحی سناریو )Scenario Planning) انجام گرفته است . نتایج ، بهبود قابل ملاحظه ای را درخط اصلی آزادراه بدنبال داشته است ، لیكن برای اینكه اعمال روشهای فوق هرچه بیشترموثر واقع گردد ، بایستی طرحها و اقداماتی درجهت بهبود شبكه و توجیه و تشویق شهروندان برای رعایت اصول مورد نظر تهیه گردد و برنامه ریزیهای لازم برای توسعه آتی آن بعمل آید .

 

كلمات كلیدی:

رمپ - كنترل - بزرگراه

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.


×
×
  • اضافه کردن...