رفتن به مطلب

** اظهار نظر در مورد دیگری .... به چه روشی ؟؟ **


ارسال های توصیه شده

انواع سه گانه اظهار نظر

 

مثبت، منفی و بی طرف

اظهار نظر مثبت می تواند کلی و یا مشخص باشد اظهار نظر مثبت و کلی، مثل :

" تو برای همکاری فوق العاده ای " یا اینکه " من برای مهارت شما ارزش قائلم" که این امر در مردم احساس خوبی (هم در مورد شما وهم در مورد خودشان) ایجاد می کند.

اگر شما فردی راستگوو صادق هستید ویا در نزد دیگران دارای اعتبار می باشید، نظر مثبت شما اعتماد به نفس را افزایش خواهد داد وارتباط موجود بین شما وآنها را مستحکم خواهد ساخت.

 

اظهار نظر مثبت ومشخص، از قبیل :

" تو برای همکاری فوق العاده ای ، چون همیشه آنچه را که می گویی انجام می دهی"

یا " تو می توانی بدون اینکه خودت عصبانی شوی، یک مشتری عصبانی را آرام کنی و این موضوع براستی برای من ارزشمند است."

چنین اظهار نظرهائی از این جهت خوب است که مامی توانیم مطمئن باشیم آن رفتار خاص، دوباره تکرار خواهد شد.

 

هر چند وقت یکبار سعی کنید برای تحکیم روابط وایجاد احساس خوشایند در افراد، از اظهار نظر مثبت وکلی استفاده کنید.

برای تکرار یک رفتار می توانید بلافاصله بعد از آن از اظهار نظرهای مثبت ومشخص استفاده کنید. این کار خود را تکرار کنید تا سابقه خوبی در میان همکارانتان داشته باشید.

 

اظهار نظر منفی نیز می تواند کلی یا مشخص باشد.

اظهار نظر منفی وکلی؛ مثل :

" پسر مگه تو لال هستی!" یا "تنهام بگذار !" یا " تو زیاد تلاش نمی کنی! " ، در مردم احساس بدی به وجود می آورد.اعتماد به نفس افراد را کم می کند و موجب تیره شدن روابط می شود.

 

هرگز از اظهار نظر منفی وکلی استفاده نکنید.

 

 

اظهار نظر منفی ومشخص، از قبیل:

" آنطوری که من می خواهم، عمل نمی کنی " یا " دوباره امروز صبح دیر کردی" اظهار نظر منفی مشخص باید بدقت مطرح شود، در غیر اینصورت غالبا به بر طرف کردن رفتار نادرست منجر نمی شود وبه آسانی می تواند موجب بروز اختلافاتی در رفتار صحیح افراد شود.

 

ما اشتباهاتی را مرتکب می شویم واز آنها تجربه کسب می کنیم. هنگامیکه اظهار نظر منفی لازم است؛ مراقب باشید به طریقی آن را ارائه دهید که به تغییر رفتار فرد کمک کند.

به خاطر داشته باشید هنگامیکه ناظر بر ایجاد اصلاحاتی هستید، اظهار نظرمنفی خود را حتماً همراه اظهار نظر مثبت ومشخص بکار برید.

 

 

هنگامیکه هیچ اظهار نظری وجود ندارد، مردم از نظر روانی پژمرده می شوند و می میرند. این امر بدین مفهوم است که :

" نه شما ونه کاری که انجام می دهید هیچکدام برای من مهم نیستند."

اگر در افراد چنین تصوری بوجود آید که کاری که انجام می دهند فاقد اهمیت است، علاقه خود را نسبت به آن از دست می دهند و هیچگونه تلاشی در جهت بهبود آن عمل انجام نمی دهند. در نتیجه، این عدم تلاش آنها اظهار نظر منفی بدنبال خواهد داشت.

 

هیچگاه بی طرف نباشید! یعنی، نسبت به مردم بی توجه نبوده وسعی کنید آنها را وآنچه را که انجام می دهند، به طریق مثبتی مورد توجه قرار دهید.

 

 

 

مفهوم شدن

 

 

اظهار نظر را به عنوان آیینه ای تلقی کنید که به وسیله آن می توانید به بیان نظرات خود درباره رفتارمشخص دیگران بپردازید. همچنین می توانید گامی فراتر نهاده و تاثیر رفتار او را روی خود ویا احساسات و عکس العملهای خود در مورد آن رفتار به فرد متقابل منعکس نمایید.

 

اظهار نظر خود را طوری ارائه دهید که دریافت کننده بتواند آن را درک وقبول کند. در اینجا دستورالعملهایی وجود داردکه ما را با آن می رساند.

 

اظهار نظر مشخصی داشته باشی

د

 

کلماتی مانند : " بی ادب" و" تند مزاج" ممکن است برای شما معنی خاصی داشته باشند ولی ممکن است برای شخصی که شما او را متهم به بی ادبی یا تند مزاجی می کنید کاملا مفهوم متفاوتی داشته باشد از آنجائیکه این کلمات کلی هستند وتعبیر های متفاوتی دارند، زیاد مورد استفاده قرار نمی گیرند اما عبارتی مثل:" تند صحبت کردن"، " برخورد چشمی زیاد ایجاد نکردن"،" حین صحبت کردن با کار دیگری سرگرم بودن"، مشخص هستند.

اگر به هنگام ارائه اظهار نظر، نظر مشخصی داشته باشید، مردم بوضوح در خواهند یافت که شما چه چیزهایی را می پسندید ویا نمی پسندید آنها بطور مشخص متوجه خواهند شد که چه کاری انجام دهند واز چه کاری بپرهیزند.

 

هنگام اظهار نظر به جای توجه به تعابیر شخصی وبرچسبها ، " رفتار" را مخاطب قرار دهید.

 

کلماتی نظیر" تنبل" و" بد اخلاق" اصطلاحاتی کلی، بی معتی وبر چسبهایی یا تعابیر منفی می باشند اما تعابیری از قبیل) من هرگز ندیده ام که تو، پس از اتمام کارت به دیگران کمک کنی؛ چیزی که من می بینم آن است که تو وانمود می کنی برای سیگار کشیدن بیرون می روی)؛ " تو خیلی آرام راه میروی وپاهایت را روی کف اتاق می کشی" ،

" تو میگذاری تلفن بیشتر از چهار بار زنگ بزند و بعد به آن جواب میدهی" ، وبعد اطلاعات دیگری از این قبیل برای شنیدن آسانتر است زیرا بدون دخالت تعابیر شخصی ویا بر چسب زدن، رفتارهای مشخصی را مخاطب خود قرار می دهند.

 

از لغات واصطلاحات مشخصی استفاده کنید که رفتار فرد را به وضوح توضیح دهد. این روش در تعبیرات یا تاثیرات ویا دریافتهای سریع فکر شما بسیار مناسبتر است.

 

سازنده باشید

 

بعضی از مردم به گونه ای اظهار نظر می کنند که گویی سعی دارند تمام ناراحتیهای خود را یکجا بیان کنند، این کار ممکن است باعث شود حال بهتری داشته باشند؛ ولی هرگز برای مخاطب مفید واقع نمی شود مثلا :

" تو این کار را کردی و آن کار را هم کردی وباز هم این کار را می کنی وموقعی که ما آنجاییم ..." .

چنین اظهارات تحقیر آمیزی باعث بروز پاسخهای دفاعی توام با عصبانیت می گردند. بعضی دیگر با اظهار نظرهای خود افراد را تحقیر می کنند،گویی در هم کوبیدن وتحقیر کردن فرد مخاطب باعث سربلندی وسازندگی فرد گوینده می شود برای اینکه اظهار نظری مفید واقع شود، گوینده باید احساس کند که آن اظهار نظر برای سازندگی ارائه شده است و روح حمایت وتشویق در آن نهفته است.

 

هدفتان از اظهار نظر ایجاد انگیزه وقدرت در دیگران باشد.تا آنجا که می توانید اظهار نظرهای خود را با جملاتی نظیر:

" من فکر می کنم که شما مفیدتر واقع می شوید اگر..." یا "شما ممکن است به سعی در... توجه کنید " ، بیان کنید.

مردم را در قبول یا رد اظهار نظرهایشان آزاد بگذارید.

میانه رو معتدل باشید ، به همان اندازه که به اظهار نظرهای منفی می پردازید ، اظهار نظرهای مثبت نیر ارائه دهید این نشانه بی طرفی شما ست وبه مردم کمک می کند که تصویر واقعی تری از خودشان در اختیار داشته باشند.

 

 

واقع بین باشید

 

رفتاری که درباره آن اظهار نظر می کنید باید به گونه ای باشد که شخص بتواند آن را اجرا کند اگر شخصی خیلی خجالتی است ودر ارتباط با مشتریان مشکلات بسیاری دارد، هیچ اظهارنظری نکنید، هر چند معتقدید که آن اظهار نظر می تواند سازنده یا مفید باشد( تو واقعا لازم است یاد بگیری هنگام صحبت کردن با مشتریان، خونسرد باشی)

واقع بین بودن، همچنین بدان معتی است که شما باید اظهار نظرهای تازه ای ارائه دهید نه اظهار نظرهای قدیمی .

نظراتتان را برای ماههای بعد یا برای ارزیابی سالیانه نگه ندارید . درباره امور پرزحمت، بهترین شیوه اظهار نظر معمولا بلافاصله بعد از دقایقی تفکر به ذهن می رسد بعداً مشکل است که دوباره آنچه را که اتفاق افتاده دقیقا به یاد آورید ودر نتیجه آن اظهار نظر تاثیر خود را از دست می دهد.

 

 

در صورت درخواست دیگران به اظهار نظر بپردازید

 

بهترین نوع اظهار نظر آن است که از شما تقاضای اظهار نظر کرده باشند، مثل :

" کارم چطور بود ؟"

ویا " فکر می کنید که من برای اصلاح خود چه کاری باید انجام دهم؟"

در صورت درخواست دیگران، اظهار نظری صادقانه، سازنده وسودمند ارائه دهید.

 

هنگام اظهار نظر، پیامدهای مشترک را یاد آوری کنید

 

این کار به فرد امکان می دهد که با شنیدن اظهار نظر دیگران، نتایج رفتار خود را بشناسد، مثلا بداند تاثیر رفتارش بر مخاطب ویا یک هدف اجرایی چیست.

 

نظرات خود راکوتاه وصادقانه بیان کنید اظهار نظر، یک وسیله اجرایی قدرتمند است از این شیوه برای ایجاد روابط وعملکرد خوب و مفید استفاده کنید.

منبع:فهماندن وارتباط موثر

نوشته :کریس کول

برگردان: دکتر پروانه کارکیا

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...