رفتن به مطلب

کنترل کیفیت اجرا در پروژه های عمرانی


پست های پیشنهاد شده

ببخشيد وسط كلاس درس وارد ميشم

يه پيشنهاد دارم اگه موافق باشيد بعد پايان بخش سوم يه امتحان گرفته بشه و امتيازات خوبي هم داده ميشه

شرايط امتحان هم بعد باهم بررسيش يكنيم

كه 2 روز قبل امتحان تاپيك محو ميشه و از اين دست كارا ....؟

لینک ارسال
ببخشيد وسط كلاس درس وارد ميشم

يه پيشنهاد دارم اگه موافق باشيد بعد پايان بخش سوم يه امتحان گرفته بشه و امتيازات خوبي هم داده ميشه

شرايط امتحان هم بعد باهم بررسيش يكنيم

كه 2 روز قبل امتحان تاپيك محو ميشه و از اين دست كارا ....؟

عالیه منم موافقم :a030: مطالب قابل کپی برداریه پس حذف تاپیک خیلی دستو نمی بنده:ws52:

لینک ارسال
  • 4 weeks later...

بررسی ژئوتکنیکی و شناسایی خاکها

هدف:

تعریف آن دسته از شرایط فنی است که بررسیهای ژئوتمنیکی و شناسایی خاکهای مربوط به یک طرح ساختمانی باید در محدوده آنها به عمل آید.

محدوده یا دامنه کاربرد

این مقررات در تمامی حالات مربوط به بررسیهای ژئوتکنیک و شناسایی محلهایی که بنایی در آن احداث خواهد شد کاربرد دارد.

تعاریف:

بررسی ژئو تکنیکی

بررسیهای ژئوتکنیکی، لایه های زمین و آبهای زیرزمینی را به عنوان عوامل دخیل در پایداری و رفتار مناسب اینیه موقتی و دائمی مورد مطالعه قرار می دهد. این بررسیها به منظور ارائه داده های مربوط به رفتار خاک، که در طراحی و ساخت بناها لازم می آید، صورت می گیرد. همچنین اثرات بنابر محیط اطراف را نیز همین بررسیها مشخص میکنند.

شناسایی خاکها

برای شناخت عوامل مختلف با به کار گرفتن وسایل و امکانات لازم از خاکها شناسایی به عمل می آید.

مهندس ژئوتکنیک

شخصیتی است حقیقی یا حقوقی که در مکانیک خاک و مهندسی و طراحی پی ها تخصص و تبحر داشته باشد. این مهندس مشاور فنی طرح در زمینه های زیر خواهد بود:

- تعریف و تدوین برنامه با برنامه های شناسایی

- نظارت و کنترل اجرای شناساییها

- تفسیر نتایج حاصل از شناساییها

- طراحی پی ها و ارائه نحوه اجرای آنها به گونه سازگار با بنای مورد نظر

- بررسی اثرات اجرای کارهای ساختمانی بر محیط ژئوتکنیکی اطراف

- طراحی ابنیه خاکی،نظیر خاکریزها،خاکبرداریها و نظایر آن و ارائه نحوه اجرای مناسب آنها.

حفار

مجری چیره دستی است که برنامه های شناسایی در محل را اجرا می کند و مسئولیت اجرای صحیح عملیات مربوط به شناسایی و به کارگیری لوازم و دستگاههای مناسب برای این کار با اوست.

آزمایشگاه

عبارت از آزمایشگاه مکانیک خاک واجد شرایط و مجهز که آزمایشها در آنجا انجام شود.

گستره ژئوتکنیکی حفاظتی

منطقه ای است که مسایل زیر باید در ارتباط با محدوده آن مورد توجه باشد:

- پایداری زمین و ابنیه موجود از یک سو

- پایداری بناهایی که باید احداث شود(در طی کار و پس از اتمام آن)

- اندرکنش دوردیف فوق و اشکالات احتمالی

لینک ارسال

محتوای بررسی ژئوتکنیکی

بررسی مقدماتی

1- بررسی مشخصات اصلی طرح

2- بازدید مفصل از محل طرح

3- کسب اطلاع از اشخاص و بررسی مدارک موجود در محل

4- تدوین گزارشی تحلیلی،شامل تعریف یک برنامه شناسایی متناسب با محل و طرح

شناسایی زمین زیر پی

این شناسایی باید شامل تعداد گمانه، به منظور مشخص شدن بی شبهه موارد زیر باشد:

- تشکیلات زمین شناسی لایه های زمین،وموقعیت فضایی عوامل مختلف(از قبیل حفره ها، مسیر قنوات،چاههای فاضلاب و ...)

- تشخیص نوع زمین شناسی و فیزیکی- مکانیکی لایه های خاک تحت اثر میدان تنشهای حاصل از بنا، در داخل گستره ژئوتکنیکی تحت حفاظت.

- ژرفای گمانه ها باید بیشتر از از ژرفایی باشد که پی ها بر آن اثر می گذارند، همچنین باید از ژرفای سطوح لغزش محتمل بیشتر باشد.

منظو.ر از سطوح لغزش محتمل، سطوح لغزشی است که در اثر تغییرات موقتی یا دائمی پستی و بلندیهای طبیعی و شرایط هیدرولیکی منطقه امکان فعال شدن داشته باشند.

لینک ارسال
  • 2 months later...

تجزیه و تحلیل و جمع بندی بررسی مقدماتی و شناسایی

1- تهیه برشها و نیمرخهای زمین شناسی و ژئوتکنیکی ، مطابق با نتایج گمانه زنیها و آزمایشها که معرف موقعیت فضایی و ابعاد عوامل مختلف و تشکیلات شناسایی شده باشد.

2- دستیابی به مشخصات مختلف خاکها،که برای تدوین طرح و انجام محاسبات مربوط به آن لازمند.

3- شناخت جریانهای مختلف آبهای زیرزمینی و سفره های آب

4- بررسی حساسیت لایه های سطحی خاک در برابر یخبندان.

5- چگونگی خورندگی خاکها و آبها در برخورد با مصالح ساختمانی پیش بینی شده در طرح.

6- بررسی رفتار خاکها در برابر بارهای دینامیکی (زلزله، دستگاههای لرزنده و...) ، در صورت لزوم.

تفسیر نتایج به منظور تدوین طرح و اجرای آن:

1- اجرای عملیات خاکی

2- پایداری شیروانیهای موقتی یا دائمی و پایداری ابنیه نگهبان.

3- زهکشی،پایین آوردن سطح سفره آبهای زیرزمینی و ناتراواکردن ابنیه زیرزمینی.

4- روشهای اجرای پی های ساختمانها،دربردارنده ی :

- نوع و تراز تکیه پی های ممکن

- تنشهای مجاز توصیه شده

- تخمین تقریبی نشستهای کل و نامساوی

5- به طور کلی، کلیه نکات مربوط به اندرکنش خاک و سازه.

لینک ارسال

بررسی ژئوتکنیکی و شناسایی خاکها

1)توصیه می شود که این بررسی از مرحله انتخاب محل آغاز شود و حداقل تا اجرای پی ها ادامه یابد.

2) برحسب برنامه بررسی ژئوتکنیکی،شناسایی ممکن است شامل چند مرحله باشد و در حین اجرا نیز با توجه به نتایج حاصل،دستخوش تغییراتی شود.

3) از جمله دستگاههایی که می توانند در این باره مورد سوال قرار گیرند عبارتند از:

- شهرداریها و دفاتر فنی استانداریها

- سازمان هواشناسی

- ادارات مسکن و شهرسازی

- ادارات راه و ترابری

- سازمان زمین شناسی کشور

- آزمایشگاه مکانیک خاک

مدارک مورد بررسی هم می تواند به شرح زیر باشد:

- نقشه های ترازبندی محلی و عکسهای هوایی

- نقشه های زمین شناسی

- نقشه ای ویژه از قبیل منطقه بندی زلزله، یخبندان و غیره.

4) منظور از گمانه زنی کلیه عملیاتی است که در سطح زمین و در لایه های زیر آن به منظور ممکن ساختن شناسایی عوامل مختلف(از قبیل:حفره ها، مسیر قنوات، چاههای فاضلاب و...) و تشکیلات زمین شناسی محل انجام می گیرد.

تعداد این گمانه ها تابع عوامل زیر است:

- گستردگی محیط ژئوتکنیکی تحت حفاظت و ناهمگنی زمین در اعماق.

- حساسیت سازههای مورد احداث نسبت به نشست های نامساوی

- تفسیر صحیح نتایج آزمایشهای در محل، معمولاً نیازمند بررسی عمیق نتایج یک حفاری معرف، به همراه بررسی های لازم درباره نمونه های نشاندهنده تشکیلات مختلف زیرزمینی است.

در مورد پی های عمیق (شمعها) لازم است ژرفای شناسایی دست کم 7 برابر قطر شمع، که در هر صورت نباید از 5 متر کمتر باشد، پایین تر از تراز نوک شمع ها ادامه یابد.در نظر گرفتن اثرات ناشی از گروههای شمع ممکن است ژرفای شناسایی را باز هم بیشتر کند.

لینک ارسال

شالوده ها(پی های سطحی)

محدوده کاربرد و موضوع:

این مقررات پی های برخی از بناهای خاص را، که از قواعد ویژه پیروی میکنند، شامل نمی شود. این مقررات ضابطه هایی را مشخص می کند که به عنوان یک مبنای کمینه رعایت آنها برای سازنده اجباری است.

هرگاه نسبت عرض یک پی به ارتفاع آن کمتر از یک ششم باشد و ژرفای پی از 3 متر تجاوز کند آن پی را عمیق می خوانند (بررسی پی های عمیق موضوع بخش جداگانه ای است.)

گودبرداریهای لازم برای اجرای شالوده ها

الف:ضوابط کلی اجرای گودبرداری

گودبرداری برای پی به عملیات خاکی ای اطلاق می شود که هدف آن ایجاد گودهایی است که بخشاهایی از ساختمان که در تماس مستقیم با زمین هستند در آن قرار گیرد.

ب: ضوابط ویژه اجرا

حفاظت کف گودها

کف گودهای مربوط به شالوده ی ساختمان ها باید هر چه کمتر در معرض اثرات جوی و محیطی قرار داشته باشد.

آمایش(آماده سازی)

اگر کف گود برای اجرای شالوده ی پیش بینی شده نامناسب تشخیص داده شود لازم است بر اساس شرایط مندرج در دستورالعمل مربوط، نسبت به انجام عملیات تکمیلی آماده سازی آن اقدام شود.

لینک ارسال

گودبرداری در مجاورت آب

 

اجرای شالوده ها باید بعد از سالم سازی و خشکانیدن کف گود صورت گیرد. سالم سازی کف گود با روشهای مناسب از قبیل آب کشی و زهکشی عملی است.

 

در حالت آب کشی و تخلیه باید به منظور احتراز از بروز مشکلات زیر پیشگیریهای لازم به عمل آید:

 

- تهدید پایداری شیروانیهای گود و ابنیه مجاور

 

- بالا آمدن کف گود در اثر فشار آب، به ویژه بعد از توقف تلمبه زنی.

 

پیشگیریهای مربوط به یخبندان

 

اگر کف گود غرقاب شده باشد و این غرقاب یخ زده باشد و یا اگر در گوشه و کنار گود قطعات یخزدگی وجود داشته باشد باید بتن ریزی شالوده بعد از ذوب یخها، و یا تخریب کامل آنها و روبرداری و پاکیزه کردن جاهایی که در معرض یخبندان قرار داشته اند انجام شود. پیشگیریهای مربوط به ورود آب به گود و دیگر عوامل تخریب گود باید تمهیدات لازم برای اجتناب از آب شستگی و تخریب ناشی از آن به هنگام اجرای شالوده ها به عمل آید تا پایداری بههیچ عنوان دستخوش نقصان نشود.

 

احتیاطهای مربوط به پایداری بناهای موجود

 

گودهایی که در مجاورت بناهی موجود ایجاد می شوند نباید به هیچ عنوان پایداری این بناها را چه در مرحله موقت اجرا و چه در مرحله نهایی دچار نقصان یا اشکال کند.

لینک ارسال

نکات مربوط به اجرای شالوده ها

 

شالوده های ساختمانها باید با توجه به معیارها و دستورالعملهای "دفترچه مشخصات فنی" مربوط به اجرای کارهای بتنی و همچنین مقررات زیر احداث شوند.

 

بتن پاکیزگی

 

اجرای یک لایه بتن پاکیزگی در زیر تمامی شالوده های بتن آرمه که در مجاورت سطح زیرین خود آرماتور دارند، الزامی است. ضخامت لایه بتن پاکیزگی به هیچ عنوان نباید کمتر از 5 سانتیمتر باشد.

 

عیارهای کمینه بین شالوده ها

 

عیارهای مندرج در زیر به سیمانهای متداول مربوط می شوند:

 

الف- برای بتن پاکیزگی و بتن درشت عیار کمینه 150 کیلوگرم سیمان در مترمکعب بتن است.

 

ب- برای شالوده های با بتن غیرمسلح در زیر دیوارهای باربر با ستونها،عیار کمینه 200 کیلوگرم سیمان در مترمکعب است. در حالت اجرای بتن داخل آب باید عیار کمینه سیمان به 300 کیلوگرم در مترمکعب افزایش داده شود.

 

ج- برای بتن شالوده های نواری که فقط آرماتور کلاف دارند بایدعیار کمینه 250 کیلوگرم سیمان در مترمکعب در حالت بتن ریزی در خشکی و 350 کیلوگرم سیمان در شرایط بتن ریزی در داخل آب باشد.

 

د- برای بتنهای شالوده بتن آرمه عیار کمینه 300 کیلوگرم در مترمکعب در حالت بتن ریزی در خشکی و 400کیلوگرم سیمان در مترمکعب بتن در شرایط بتن ریزی در داخل آب است.

لینک ارسال

بتن ریزی شالوده ها

 

بتن ریزی شالوده ها می تواند د صورت وجود شرایط پایداری برای دیواره های گود بدون قالب بندی و با رعایت سایر مقررات فنی مربوط به بتن ریزی در مجاورت خاک انجام شود.

 

در حالت خاص بتن ریزی در آب لازم است روشی انتخاب شود که مانع شسته شدن بتن تا زمان گیرش باشد.

 

حالت محیطهای خورنده

 

لازم است به منظور مشخص شدن شدت خورندگی محیط در زمان مناسب نمونه بردای و آزمایش بر روی آب و خاک محل به عمل آید. نتیجه این کار باید در شرایط پیش بینی شده در دفترچه مشخصات ویژه منظور شود.

 

توضیحات مربوط به بخش شالوده ها(پی های سطحی)

 

1) لازم به یادآوری است که اثر آب بر قسمتهای زیر سفر بناها، و از آن جمله شاوده ای گسترده در مبحث عملیات گودبرداری و زیربندی مطرح می شود.

 

2) انواع پی های سطحی

 

2-1) پی سطحی یا شالوده

 

2-2) پی نیمه عمیق(پی چاهی)

 

2-3) پی عمیق(پی شمعی)

 

3) به عنوان مثال طراحی پی دودکشها منابع آب و نظایر آنها تابع مقررات ویژه مربوط به خود می باشند.

 

4) نحوه و روش اجرای عملیات گودبرداری مربوط به پی ها را باید در صورت لزوم به هنگام طراحی ساختمان مورد بررسی قرار داد و مشخص کرد.

 

5) ریختن بتن پاکیزگی یا بتن شالوده باید به مجرد اتمام عملیات گودبرداری صورت گیرد. پاره ای از خاکها مانند مارنها در اثر ریزش آب باران بر آنها بعد از چند ساعت گل شده و کاملا سست می شوند و برخی خاکهای دیگر، مانند شیستها خاصیت تورقی دارند. رسها و مارنها و لای های خشکیده نیز از جدارهای گود جدا می شوند. به منظور پیشگیری از این مشکلات و جلوگیری از در معرض هوا قرار گرفتن زمینهای قابل تورم می توان روی قسمتهای گودبرداری شده را با ملات ماسه سیمان اندود کرد و یا با ورق کلفتی از پلی اتیلن متناسب با شرایط سطح زمین، روی آن را پوشاند.

 

6) تمامی عواملی که در کف گود به آن برخورد می شود مانند سنگها،شالوده های قدیمی و به طور کلی هرگونه عدسی زمین مقاوم که احتمال تشکیل نقاط سخت موضعی را در زیر شالوده های گسترده و شالوده های نواری پدید می آورندباید تا عمقی مناسب برداشته شوند تا از ناهماهنگی در زیر شالوده اجتناب شود.

 

تمامی بخشها و عدسیهای با قابلیت تراکم بیشتر از زمین طبیعی مجموعه را باید در شرایط یکسان بهسازی یا جایگزین کرد تا زمین پی از همگنی کافی برخوردار شود. راه حل دیگر جایگزنی بخشهای برداشته شده با بتن کم عیار است. شرایط کار را باید مهندس صاحب نظر مشخص کند.

 

7) معمولا بتن ریزی در زیر آب به وسیله لوله انجام می گیرد.

 

8) لازم است به ویژه در موارد زیر شرایط و نحوه کاربرد مشخص باشد:

 

- انتخاب نوع سیمان

 

- عیار کمینه سیمان و دیگر عوامل تشکیل دهنده بتن

 

- مواد افزودنی احتمالی در بتن

 

- حفاظتهای پیش بینی شده و شرایط به کارگیری آن

 

پی های عمیق معمولا به وسیله یک سازه میانجی که شالوده نامیده می شود باهای سازه را می گیرند و به زمین منتقل می کنند.

لینک ارسال

پی های نیمه عمیق

 

پی های نمیه عمیق، مانند پی های چاهی، حدفاصل شالوده ها و پی های شمعی را تشکیل می دهند. نحوه محاسبه این گونه پی ها بیشتر شبیه محاسبه شالوده هاست.

 

پی ویژه

 

پی های ویژه مانند پی صندوقه، مهارها، ستونهای شنی و ... با سه گونه ی قبلی پی ها تفاوت زیادی دارند و برای انتقال بارهای سازه به زمین ، ممکن است با بهره گیری از فشار، کشش با اصطکاک کارکنند. می توان به منظور عمومیت بخشیدن به مساله انتقال نیرو بین سازه و خاک اطراف، پوششهای تونلها را هم از جمله پی های ویژه به حساب آورد. با این دید سازه های نگهبان، مانند شپرهای فلزی، دیوارهای جداکننده و ... نیز پی ویژه به حساب می آیند.

 

پی سازی

 

اتخاذ تدابیر لازم و اجرای درخور آنها به منظور تامین پایداری هر نوع ساختمان برای به وجود آوردن تعادل مناسب بنا و زمین در تماس با آن پی سازی نام دارد.

 

شالوده های منفرد که نزدیک به هم باشند، می توانند به یکدیگر پیوسته و به صورت"شالوده مرکب" کار کنند.

 

شالوده های نواری ممکن است زیر ستون و یا زیر دیوار باشند . شالوده های گسترده به دو صورت بدون تیر و یا تیر طرح و اجرا می شوند.

لینک ارسال

هنوز این پی ویژه جای سوال داره براما:ws37:

بخش چهارم

ضوابط قالب بندی

تعاریف

قالب

سازه ای موقت است برای دربرگرفتن بتن قبل از سخت شدن و کسب مقاومت کافی برای تحمل بار خود.

مجموعه قالب بندی

مجموعه ای است که برای نگهداری بتن در شکل مورد نظر به کار می رود. مشتمل بر رویه قالب، بدنه قالب، پشت بندها، کلافها، چپ و راستها و نظایر آنها.

داربست

سازه ای موقت که برای نگهداری قالب در موقعیت موردنظر، سکوهای کار و تحمل بارهای حین اجرا برپا می شود مشتمل بر شمع بندی، پایههای قائم، صفحات افقی، بادبندها، زریرسریها و نظایر آن.

عملکردهای قالب

قالب باید بتن را در شکل مورد نظر در محدوده رواداریهای مجاز نگه دارد، به سطح آن نمای دلخواه بدهد، و وزن بتن را تا زمان سخت شدن و کسب مقاومت کافی تحمل نماید.

قالب باید بتن را در برابر صدمات مکانیکی حفظ کند، از کم شدن رطوبت بتن و نشت شیره آن جلوگیری نماید، عایقی مناسب در برابر سرما و گرمای محیط باشد، میلگردها و سایر اجزا و قطعاتی را که داخل بتن قرار می گیرند در محل موردنظر نگاه دارد، در برابر نیروهای ناشی از لرزاندن و مرتعش ساختن بتن مقاومت کند و بدون آسیب رساندن به بتن از آن جدا شود.

لینک ارسال
  • 2 weeks later...

رواداریها

رواداریها را باید تا حد امکان و تا جایی که اهداف پیش بینی شده برای کل سازه یا هر قسمت ازآن در حدی غیرقابل قبول مخدوش نشود، بزرگ اختیار کرد.

مبنای سنجش خطاهای احتمالی (رواداریها) نقاط و خطوطی است که در شروع کار ایجاد و تا پایان کار به نحوی مقتضی حفظ می شوند. حدود رواداریهای قالبها برای ساختمانها و قطعات متداول بتن آرمه در جدول رواداریهای سازه های بتنی متعارف درج شده اند.

در مورد سازه های خاص باید رواداریها در دفترچه مشخصات فنی خصوصی درج شوند.

9vdo1zhwjig17vn29my.jpg

 

لینک ارسال

مصالح

مصالح مناسب برای قالب را باید با توجه به ملاحظات اقتصادی، ایمنی و سطح تمام شده مورد نظر انتخاب کرد. مشخصه های فیزیکی و مکانیکی مصالح باید در ساخت قسمتهای مختلف مانند بدنه، رویه، ملحقات، اجرای نگهدارنده قالب و نظایر آن مورد توجه قرار گیرد.

ضوابط طراحی

طراحی قالب

قالب باید طوری طراحی شود که بتواند بارهای وارده را قبل از اینکه سازه بتنی مقاومت کافی به دست آورد، با ایمنی مناسبی تحمل کند.

بارهای وارد بر قالب

بارهای قائم

مهمترین بارهای قائم زنده و مرده وارد بر قالب عبارتند از:

الف- وزن قالبها و پشت بندها

ب- وزن بتن تازه

پ- وزن آماتورها و سایر اقلام کار گذاشته شده در بتن

ت- وزن افراد ، وسایل کار، گذرگاهها و سکوهای کار

ث- بارهای موقت حاصل از انبار کردن مصالح

ح- فشار رو به بالای باد

بارهای جانبی

مهمترین بارهای جانبی وارد بر قالب عبارتند از:

الف- رانش بتن تازه

ب- فشار و مکش باد

پ- بارهای ناشی از تغییرات

بارهای ویژه

مهمترین بارهای ویژه وارد بر قالب عبارتند از:

الف- بار ناشی از بتن ریزی نامتقارن

ب- ضربه حاصل از ماشین الات و پمپ بتن

پ- نیروهای رو به بالا در قالبها و اقلام کارگذاشته در بتن

ت- اثرهای دینامیکی نظیر اثر تخلیه بتن از جام حمل بتن

ث- بارهای حاصل از نشست نامتقارن تکیه گاههای قالب

ج- بارهای ناشی از لرزاندن و متراکم کردن بتن

چ- فشار دوغاب تزریقی در بتن پیش آکنده.

لینک ارسال
  • 2 years later...

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...