رفتن به مطلب

پست های پیشنهاد شده

سلام

دانلود کتاب ابزار دقیق مهندسی شیمی

این کتابچه دویست صفحه ای درپالایشگاه ابادان وبرای راهنمایی علاقه مندان ومهندسین شیمی ومتخصصین ابزار دقیق درزمینه مسایل عمومی ابزاردقیقی وتجهیزات وابسته تهیه شده است

از سرفصلهای کتاب میتوان به موضوعات زیر اشاره کرد

 

- واحددریافت اب از دریا وتوزیع ان درپالایشگاه

- واحد اب اشامیدنی

- واحد اب خنک کن ماشین الات

- واحد اب اتش نشانی

- واحد تولید ازت مایع

- واحد ارسال امونیاک

- واحدهای سوخت گاز ومایع

- واحد تهیه وارسال کاستیک

- واحد تولید اب بویلر

- اب دمین یا DM

- واحدهای تولید بخار وبرق

- احیا به کمک اسید سولفوریک

- احیا به کمک کاستیک سودا

- کندانس های داغ برگشتی واحدها

- واحد تولید بخار

- واحد تولید بخار اب فشار متوسط

- چگونگی تغذیه مصرف کنندگان ولتاژ متوسط وپایین

- روشهای رایج درتصفیه ابهای صنعتی

- بخش خارج سازی لجن وفیلـتر های شنی

 

وموضوعات زیادی از این دست که درکلیه فرایندهای پالایشگاهی کاربرد دارد

امیدوارم مطالعه این کتاب برای شما دوستان مفید باشد

کتاب فرایندهای پالایشگاهی وابزار دقیق مهندسی شیمی را ازلینک زیردانلود نمایید

 

محتوای مخفی

    برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

پسورد : spow

-

لینک ارسال
  • 1 year later...

کتابچه ابزار دقیق مهندسی شیمی که به دلیل از دسترس خارج شدن اکانت 4Shared قابل دانلود نبود را میتوانید درلینک زیر دانلود نمایید:

 

دانلود کتاب ابزار دقیق مهندسی شیمی

این کتابچه دویست صفحه ای درپالایشگاه ابادان وبرای راهنمایی علاقه مندان ومهندسین شیمی ومتخصصین ابزار دقیق درزمینه مسایل عمومی ابزاردقیقی وتجهیزات وابسته تهیه شده است

فهرست مطالب این کتابچه اموزشی را مشاهده میفرمایید:

 

بخش اول :UTILITY

- سرويسهاي وابسته يا صنايع همگاني …………………...…..……1

- واحد آب رساني آب از دريا به پالايشگاه ……….…….………...…1

- واحد دريافت آب از دريا و توزيع آن در پالايشگاه ……….……...… 9

- واحدهاي آب شيرين كن ………...............……………….…...…16

- واحد آب كارگاهي ……….………..........……………………………28

- واحد آب آشاميدني ……….……….….......………….…………… 30

- واحد آب خنك كننده ماشين آلات ………..……………...……...…32

-واحد آب آتش نشاني ………………....………………………………35

- واحد هاي سوخت گاز و مايع …………..….…….….………………37

- واحد هواي فشرده مورد نياز دستگاهها ( كارگاهي ) و ابزار دقيق 48

- واحد توليد ازت مايع …………...............……….………..……..…53

- واحد تهيه و ارسال كاستيك ….….……………………...……………58

- واحد ارسال آمونياك ………………....…………..…………………… 61

- واحد توليد آب بويلر ……………..……………..……………………… 65

- كاندنس هاي داغ برگشتي واحدها .…..……………………………65

- آب DM ………….…………….............………………….……………67

- احياء به كمك اسيد سولفوريك …….……………..………………… 70

- احياء به كمك كاستيك سودا ………………………….………………71

-كاندنس هاي سرد برگشتي واحدها …...………………...………..75

-واحدهاي توليد بخار و برق .………..….…….…….……..……………78

-واحد توليد بخار ………………………………..…………………………79

- سيستم توليد بخار آب فشار بالا ………………………….....……79

- سيستم توليد بخار آب فشار متوسط …………………..…………79

- سيستم توليد بخار آب فشار پائين …………………..………….…80

- سيستم توليد آب بويلر……...…………..…………………..……...80

- واحد توليد برق …………………………………………………………82

- ژنراتورهاي با توربين گازي ………….…….……………..…………82

-ژنراتور با توربين بخاري ……...…………….…………..…………… 82

- ژنراتور اضطراري با موتور ديزلي …………...…….…………………83

- برق شهري …………………………………....………………………83

- توليد و توزيع برق …………..…..……………………………………83

- مصرف كنندگان بخار آب فشار بالا ……….…………..…...………87

- بويلرهاي AUXILARY ………..…………..…..……………………… 87

- بويلرهاي WASTE HEAT ………..……………….....………………88

- بخار آب فشار متوسط ……………………………………..………90

- بخار آب فشار پائين …….………..………………………..………90

- سيستم آب بويلر …………………………………….…………… 91

-سيستم بازيافت كاندنسيت …………….……………………… 92

- سيستم تزريق مواد شيميائي …………….…………………… 93

- ديگر تجهيزات كنترلي واحد توليد بخار ……………………...… 95

- تشريح سيستم توليد و توزيع برق ………..…………………… 96

-ژنراتورهاي با توربين گازي ………………………………………..96

-ژنراتور با توربين بخاري ………………………………………………97

- توزيع برق ………….……………………………………………… 99

- توزيع برق در واحد ايستگاه فرعي ……………………………… 104

- چگونگي تغذيه مصرف كنندگان ولتاژ متوسط و پائين……… 106

-واحد تصفيه آبهاي آلوده ……………………………………………111

-روش هاي رايج در تصفيه آبهاي صنعتي ……………………… 112

-توضيحات عملياتي واحد …………….………………………….115

-آب خروجي از ظروف نمك گير واحدهاي تقطير .……………...116

- آبهاي نفت دار تخليه شده از واحدهاي عملياتي……………116

- آب بارانهاي طوفاني ……………………………………………117

- حوضچه متعادل كننده و خنثي كننده ..........…………….…117

- حوضچه هاي ……………...……...…………….………… DAF118

- اكسيداسيون بيولوژيكي ………………………………………119

-بخش خارج سازي لجن ………………………………………121

-*****هاي شني ……………………………………….…122

 

-آب فاضلابهاي بهداشتي ………………….…………………… 122

- اصول اكسيداسيون بيولوژيكي ………….………………127

- مكانيزم حذف ماده آلي توسط اكسيداسيون بيولوژيك……128

- مواد غذايي ……………………………………………..130

- درجه حرارت ……………………………………………..130

-PH ……….…………………………..…………………..131

- سميت …………………….………………………………..131

-كيفيت لجن …………………..……………….……………132

- انواع باكتري ها …………………………………………..132

 

بخش دوم : منطقه الف و ب

 

- واحدهاي تقطير در فشار اتمسفر و خلاء….…………134

- رديابي خوراك و محصولات ……………………………135

- شرح عمليات ……………………….…………………137

- متفيرهاي عملياتي واحد ( درجه حرارت ، فشار و … )…138

- سيستم هاي جانبي ………………………..……………146

- واحد تصفيه شيميائي بنزين توليدي واحد غلظت شكن با كاستيك ……154

-شرح فرآيند تصفيه شيميائي بنزين توليدي واحد غلظت شكن با كاستيك … 154

- متغيرهاي عملياتي و كنترل آنها …………………………156

- شرايط عملياتي بخش EXTRACTOR ………………156

- شرايط عملياتي بخش راكتور …………...………………157

- واحد تصفيه شيميائي بنزين سبك توليدي پالايشگاه با كاستيك…159

- شرح فرآيند تصفيه شيمياييL.S.R.G با كاستيك….……….…159

- بخش احياء كاستيك ……………………………….…160

- واحدهاي بازيافت گاز مايع ……………………163

- شرح فرآيند بازيافت گاز مايع ……………….…163

- متغيرهاي عملياتي و كنترل آنها ( درجه حرارت، فشار و … ) ….………164

- بخش تصفيه و تفكيك گاز مايع ………………………………166

- متغيرهاي عملياتي و كنترل آنها ……………………………167

-واحد غلظت شكن ……………………………………..……171

-متغيرهاي عملياتي و كنترل آنها …………………………174

-واحد تهيه قير دميده …………………………………181

- شرح فرآيند واحد تهيه قير دميده …………...……………………182

- متغيرهاي عملياتي و كنترل آنها ………..………………183

 

بخش سوم : مخازن، برنامه ريزي پالايش و نقل و انتقالات مواد نفتي

 

- بخش مخازن پالايشگاه و چگونگي فرايند آن ………………188

-شيوه قرار گرفتن مخازن در حصارها …….……………………194

-انواع مخازن استفاده شده در پالايشگاه …..………………195

- تهيه فرآورده هاي نهايي به كمك عمل اختلاط ….....……195

- نكات ايمني در طراحي مخازن …………..……...…………196

- بخش انبار نفت پالايشگاه و چگونگي توزيع فرآورده ها بوسيله آن… 197

- بخش برنامه ريزي مخازن يا پالايش ……………………198

- برنامه هاي كوتاه مدت يا عملياتي ………………………198

- نفت خام هاي گوناگون، مقدار خوراك و چگونگي تأمين آنها ……………199

- برنامه هاي دراز مدت …………………………200

- تهيه و تنظيم اسناد كشتي هاي وارداتي و صادراتي …………200

 

دانلود کتاب اموزشی ابزار دقیق مهندسی شیمی

 

محتوای مخفی

    برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

    برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

پسورد :

محتوای مخفی

    برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

لینک ارسال

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...