رفتن به مطلب

انگیزه درس خواندن


پست های پیشنهاد شده

انگیزه‌ای برای درس خواندن ندارم

 

دست و دلم به درس خوندن نمی ره و هر چی می خوام خودم رو متقاعد کنم که باید درس بخونم، نمی تونم؛ همة امکانات هم برای درس خوندن فراهمه، چه کنم؟

هر رفتاری که انسان انجام می دهد، ناشی از تعامل سه عنصر هدف، انگیزه و نیاز است. چرا وقتی ما تشنه می شویم، سراسیمه به هر طرفی می رویم، تا آب به دست آوریم و رفع عطش کنیم؟ زیرا نیاز به آب داریم و کمبود آب در بدن ما، موجب انگیختگی فیزیولوژیکی ما می شود و ایجاد انگیزه می کند و در نتیجه، برای رسیدن به هدف، یعنی آب، همة سعی و تلاش خود را به کار می گیریم. اگر شما می خواهید انگیزة مطالعه کردن بیشتری پیدا کنید، در مرحلة اول باید هدف خود را مشخص کنید. وقتی مشخص شد که شما چه هدفی دارید، طبعا برای رسیدن به آن هدف، احساس می کنید که نیازمند چیزهایی هستید که از طریق مطالعه و درس خواندن به دست می آیند و در نتیجه، برای دست‌یابی به آن چیزها، برنامه‌ریزی می کنید؛ سپس بر اساس آن برنامه، عمل می کنید.

بدون تردید، شما به خاطر هدفی در کنکور سراسری شرکت کردید؛ تا به دانشگاه راه پیدا کنید. حال که وارد دانشگاه شدید، باید توجه داشته باشید که هدف شما چه بود؛ زیرا بعضی از دانشجویان، یا هدف نهایی خود را گم می کنند و یا اهداف واسطه‌ای را به عنوان هدف نهایى، تلقی می کنند که در هر دو صورت، دچار نوعی سردرگمی می شوند و انگیزه‌ای برای مطالعه ندارند؛ حال آن که وارد دانشگاه شدن، در واقع، آغاز راه است و برای طی کردن این راه، باید شبانه‌روز تلاش کرد و از همة امکانات، بهره جست؛ تا به هدف رسید. موفقیت در تحصیل، برآیند عوامل زیر است:

1. میزان تلاش و کوشش، به گونه ای که بر اساس برنامه ای منظم صورت گیرد و نتیجة چنین تلاشى، باید متناسب با میزان صرف وقت باشد. به طور مسلم کوشش های منظم و پیگیر برای تسلط بر موضوع درس، نقش مؤثری ایفا می کنند.

2. انگیزه و علاقه که عاملی درونی است و به روشن شدن هدف درس، بستگی و ارتباط مستقیم دارد.

3. تجربیات قبلی که مفهوم دقیق آن، برخورداری از پیش‌مطالعه در زمینة درس جدید می باشد.

4. تمرکز و دقت، به گونه ای که ذهن با تمام توانایی و قدرت جذب اطلاعات علمى، در حوزه درس مورد نظر، فعال باشد.

5. برقراری ارتباط منطقی و معنادار بین بخش های مختلف درس مورد نظر، به گونه ای که «اصل پیوستگی» به عنوان یکی از اصول مهم یادگیرى، حفظ شود. اگر مطالب درسی را به صورتی مرتبط با یکدیگر در نظر بگیرد و تأثیر حذف یا اضافة مطلبی را در آنها بررسی کنید، یادگیری پایدار و پابرجایی را احراز کرده اید.

6. بهره گیری از تلقین مثبت؛ اگر تحت تأثیر افکار منفی قرار می‌گیرید و در مقطعی از دوران تحصیل، تصور می‌کنید که فردی ناموفق و بیهوده هستید، عملاً رفتار و کردار شما متأثر از چنین وضعی خواهد شد و نتیجة مطلوبی به بار نخواهد آمد؛ امّا با تلقین جنبه های مثبت و سازنده، به افکار امیدبخش و متعالی دست خواهید یافت و تداوم چنین افکار و حالاتى، در نتیجة کارتان، چشمگیر خواهد بود.

7. توکل به خدای متعال را در هیچ لحظه ای از دست ندهید؛ بلکه در مواقع حساس و دشواری که برایتان پیش می آید، بیشتر از همیشه، به نیروی ایمان به خدا، تکیه کنید و او را در همه حال، ناظر بر خود و پشتیبان واقعی تان بدانید که در چنین صورتى، به یاری حق، موفقیت در انتظار شما خواهد بود.

8. راهکار اساسی در تحصیل موفق، کسب انگیزه و تقویت نشاط و شادابی درسی است. بنابراین برای افزایش سطح انگیزه، راهکارهای زیر را عملی سازید:

الف) فهرستی از توانمندی‌های خود تهیه کرده، روزی دو یا سه بار با صدای بلند آن را بخوانید؛ مثلا بگویید: من شخص با استعدادی هستم و من... هستم.

ب) فهرستی از فواید مادى, معنوی و موقعیتی درس خواندن و کسب موفقیت تحصیلی خود را تهیه کرده، آن را هر روز مرور کنید و هر روز نیم ساعت بر روی یکی از آن فایده‌ها، فکر کنید و 10 سطر دربارة آن بنویسید و این عمل را برای

همه فایده‌ها انجام دهید و بعد هر کدام را که برای شما خوشایندتر بود، گاهی اوقات مطالعه کرده، به آن بیفزایید.

ج) فهرستی از پیامدهای منفی درس نخواندن, مانند اخراج از دانشگاه، مشروط شدن و... را تهیه و با تأمل در مورد آنها، این پیامدهای منفی را برای خود، جدى, بزرگ و معضل‌آفرین معرفی کنید.

9. یکی دیگر از عوامل، شیوة درس خواندن است؛ پس خوب است در روش تحصیل خود تجدید نظر کنید و با مطالعة بیشتر، به یک شیوة علمی و کارآمد برسید. در این باره، توجه شما را به چند توصیة مهم دربارة شیوة تحصیل جلب می کنیم:

الف) سعی کنید برای حفظ و جلب انگیزة لازم, به اتفاق یکی از دوستان خود مطالعه کنید و یا با او مباحثه کنید.

ب) دانشجوی گرامى! شکل درس خواندن، بر اساس مادة درسى, مقطع تحصیلى, زمان و فرصت تحصیلی و توانمندی‌های فراگیر و موقعیت فراگیر، تفاوت می کند.

بی تردید، شکل تحصیل در دبستان با شکل تحصیل در دانشگاه، یکسان نیست و شما نمی توانید همان گونه که در دبیرستان درس می خواندید، در دانشگاه نیز به همان شیوه موفق باشید و یا شکل ارائة درس ریاضی و یاد گرفتن آن با درس فارسى، متفاوت است و بر همین اساس، در درس‌های دانشگاه، بیشتر حجم کار بر دوش فراگیر است و استاد تنها به ارائة مطالبی که دانشجو با تلاش فردی به آنها نمی رسد، می پردازد. از این رو، دانشجو باید به گونه‌ای به درس توجه کند که مطالب سهل را خود فراگیر بگیرد و مطالب دشوار را به کمک استاد بیاموزد. از این رو، توصیه می شود به امور زیر توجه کنید: 1. قبل از شرکت در کلاس درس، پیش‌مطالعه (مطالعه قبلی) داشته باشید.

2. با بر شمردن ثمرات و فواید درس و مجموعه درس‌ها و اجرای دقیق موارد قبلى، سطح انگیزة خود را افزایش دهید.

3. به هنگام پیش‌مطالعه، برخی نکات مهم درس را یادداشت کنید.

4. رأس ساعت مقرر، در کلاس درس حاضر شوید و بدانید که تأخیر و غیبت (هر چند مجاز)، آفت تحصیل مفید است.

5. در کلاس درس، به سخنان استاد و ارائة او به صورت دقیق گوش دهید و با تمرین، میزان تمرکز حواس خود را بالا ببرید و برای این کار، از 5 دقیقه شروع و لحظه به لحظه، آن را زیادتر کنید.

6. مطالب دشوار درس را یادداشت کنید.

7. اگر بین مطالبی که در پیش‌مطالعه یاد گرفتید و آن چه استاد می گوید، ناسازگاری وجود داشت، سؤال کنید و هر جا که ابهام داشتید، سؤال کنید.

8. از استاد درخواست کنید که کتاب‌های دیگری را غیر از متن درسى، به شما معرفی کند. این کتاب ها باید یکی در سطح برتر از متن درسی و یکی در سطحی پایین‌تر از متن درسی باشد؛ تا اگر مطلب را متوجه نشدید، به کتاب ساده‌تر مراجعه کنید و اگر مطالب درس را متوجه شدید، برای گسترش و تعمیق آموخته‌ها، به مطالعة آن بپردازید.

9. بعد از فرا گرفتن درس، مدتی بر روی آن و مطالب آموخته شدة قبلى، فکر کنید؛ یعنی فضایی مناسب و آرام برگزیده و حدود 30 تا 60 دقیقه به میزان ضرورت بر روی مطلب آموخته شده بیندیشید.

10. بعد از یادگیری و تفکر، مطالب را به زبان خود در دفتر اصلی درس یادداشت کنید. اگر به صورت مستمر و منظم، تمام مطالب را این گونه بررسی و یادداشت کنید، در پایان ترم، جزوة شما خود یک کتاب مفید خواهد بود. همچنین به نکات زیر در مورد شیوة مطالعه دقت کنید: 1. از مطالعة شتاب‌زده پرهیز کنید.

2. کتاب یا بخش مورد نظر از کتاب را به قسمت های کوچک‌تر تقسیم کنید و هر قسمتی را مطالعه کرده، بفهمید و بعد به سراغ قسمت بعدی بروید.

3. فضا و مکان مطالعه را برای خود مکانی جذاب و نشاط‌آفرین بسازید، حتی با تغییر محیط و به کارگیری وسایل نشاط‌آور.

4. نور کافى, حرارت متناسب, وضعیت نشستن و فضای مناسب برای درس و نیز به کارگیری ابزار کمک آموزشی خوب، در تحصیل و مطالعه بسیار مؤثر می‌باشند.

5. ورزش صبحگاهی را فراموش نکنید و در روز، سه تا چهار نوبت و در هر نوبت، 5 تا 6 بار، تنفس عمیق را فراموش نکنید.

6. متن درسی و مورد مطالعه را هماهنگ و هم‌سطح با فهم خود برگزینید.

7. خود را به رعایت نظم در مطالعه عادت دهید؛ مانند شروع در ساعت معین و پایان در ساعت معین. همچنین مطالعه را قطع نکنید و از انحراف فکر و حواس پرهیز کنید.

چند تذکر:

1. تحول جدىد و ترک سابقه و روش قبلی به سرعت و سهولت انجام نمی پذیرد؛ از این رو، صبر و حوصله و مقاومت، شرط موفقیت است.

2. نظارت بر اجرا و این که برنامة درسی خود را به دست خودتان ارزیابی کنید، لازمة پیشرفت است؛ زیرا نواقص را مرتفع و برنامه را پیش می برد. بنابراین، عملکرد تحصیلی خود را ارزیابی و نقاط ضعف آن را مرتفع سازید.

3. هرگاه در اجرای برنامة تحصیلی خود موفقیت داشتید، خود را تشویق کنید و پشتکار خود را افزایش دهید.

4. برای هر روز (هر 24 ساعت) خود برنامه داشته باشید و بر اساس آن حرکت کنید و شب، میزان هماهنگی خود را با برنامه، ارزیابی کنید.

نظم و برنامه ریزى در زندگى، برای استفادة مناسب از فرصت ها و رسیدن به اهداف است. برای منظم شدن، بایستی اهداف را در دو گروه بلندمدت و کوتاه‌مدت، تنظیم کرد؛ سپس برنامه ای زمان‌بندی شده برای وصول به آن طراحی و اجرا کرد. بدون تعیین اهداف، برنامه ریزى، غیرممکن و بدون برنامه ریزى، نظم نامیسر است.

اشخاص منظم، حتی برای کوچک ترین کارهای زندگی خود دارای برنامه هستند؛ مانند چگونه خوابیدن، چگونه لباس پوشیدن، چگونه نماز خواندن، چگونه ناخن گرفتن و چگونه موها را شانه کردن.

موفقیت در هر کارى، مرهون سه امر است؛ شناخت هدف، برنامه ریزى، همت و تلاش. با توکل بر خداوند و اجرای این سه رکن، به یقین، به هدف خواهید رسید.

اکنون شما باید امور زیر را رعایت کنید:

1. عزم و همت خود را محکم کنید.

2. با مشورت با افراد خبره نحوه درس خواندن خود را اصلاح کنید و برای اوقات شبانه‌روز خود برنامه ریزى کنید. ساعات ابتدایی صبح را نخوابید و سعی کنید در آن ساعات، درس بخوانید و برای خود هم‌مباحثه انتخاب کنید و تمامی درس‌ها را بدون استثنا، با او بحث و گفت‌وگو کنید.

3. برای پای‌بند بودن و عمل کردن به برنامه های طراحی شدة خود، از یک برنامة تنبیه و پاداش کمک بگیرید و در پایان هر روز یا هر هفته، به میزان موفقیت ها و عملی کردن برنامه های طراحی شده، خود را تشویق کنید و به میزان تنبلی ها و عمل نکردن به آن برنامه، خود را تنبیه کنید.

لینک ارسال

روش های ایجاد انگیزه برای درس خوندن

هنگام تدريس مباحث درسي،توجه وتمركز لازم به گفته هاي استادومواد آموزشي داشته باشيد.

توجه و تمركز، لازمه هر يادگيري است. چون تمركز به مطالب درسي با انگيزش درارتباط است، غالباًدانشجويان با سطح انگيزش پايين نمي توانند تمركز وتوجه طولاني مدت برروي مباحث درسي داشته باشند، معمولاً پس از چند دقيقه خسته شده و كانون توجه خود را از موضوع درسي باز گرفته و برموضوعات ديگر متمركز مي كنند.

 

براي ساعات مطالعه وانجام تكاليف خودبرنامه اي منظم ودقيق تدوين كنيد.

اصل برنامه ريزي براي مطالعه بسيار مهم است. چنانچه فردي بخواهد استفاده مناسبي از ساعات روزانه خود داشته باشد بايد برنامه اي كامل و دقيق تهيه نمايد.

 

در انجام تكاليف پايداري بخرج دهيد و تا اتمام آن دست از كار نكشيد.

اين اصل يكي از اصول بسيار مهم دررسيدن به موفقيت است. گاهي اوقات ديده مي شود، زماني كه فرد يادگيرنده درانجام تكاليف با عدم پيشرفت مواجهه مي گردد از ادامه آن منصرف شده و در جهت اتمام آن تلاش نمي كند.

 

سعي كنيدكه در بحثها و مناظره هاي كلاسي فعالانه شركت داشته باشيد.

اين كار چند مزيت دارد. اول اينكه اگر دانشجو بخواهد فعالانه روی بحث در باره مطالب درسي بپردازد بايد قبل ازحضور در كلاس درباره مطالب ومباحث مورد نظر اطلاعاتي جمع آوري نمايد. دوم اينكه ازاين طريق مي آموزد چگونه ابراز وجود كرده و فعالانه در حل مسائل تلاش نمايد. سوم اينكه گاهاً تشويق اساتيد و دانشجويان خود نيز باعث افزايش انگيزه در فرد مي گردد.

 

تلاش كنيد كه مطالعات خود راگسترش دهيد و مطالب جانبي و خارج از مباحث كتاب را مطالعه نمائيد.

با رعايت اين اصل اولاً، بر معلومات شما افزوده شده و مطالب كتاب درسي بيشتر قابل فهم است. دوماً من هنگام شركت دربحثها و مناظره هاي كلاسي خواهيد توانست از معلومات اندوخته خود استفاده كرده و آنها را دراختيارديگران قراردهيد.

 

در مطالعات خود مطالب را به طور معني دار و درارتباط بامطالب ازقبل آموخته شده بياموزيد.

مطالب جديد را بايد به مطالبي كه از قبل آموخته ايد ربط دهيد. با اين كار يادگيري شما به طور معني دار صورت خواهد گرفت.

 

نتايج يادگيري هاي خود را به طورمنظم ارزيابي كنيد و رقابت باخود را جايگزين رقابت باديگران سازيد.

در روانشناسي اصلي وجود دارد با اين مضمون كه اگر فرد يادگيرنده از نتايج عملكرد خود اطلاع حاصل كند، عملكردهاي بعدي او دقيق تر خواهد شد.

 

سعي كنيد با همكلاسيهاي خود روابط دوستانه و براساس احترام متقابل داشته باشيد.

رعايت اين اصل موجب خواهد شد كه محيطي گرم و صميمي همراه با احساس ايمني درمكان تحصيل خود داشته باشيد.

 

براي اوقات اضافي خودبرنامه اي مناسب تهيه نمائيد

مطمئناً اگر بررسي كنيد ساعات زيادي از اوقات شبانه روز به صورت زمان اضافه وجود دارد كه استفاده مفيدي ازآن به عمل نمي آيد. مي توانيد كارهاي مفيد و پرباري دراين ساعات انجام دهيد.

لینک ارسال
  • 2 months later...

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...