رفتن به مطلب

پست های پیشنهاد شده

پس از مدلسازی و ایجاد مواد و قرار دادن نورها و دوربین ها و متحرک سازی صحنه در نهایت همه عوامل را باید یکجا گردآوری نمود و صحنه نهائی را ساخت که این عملیات را رندر ( Render ) مینامیم .

 

 

 

برنامه مکس از یک رندر ساز خطی استفاده میکند که سرعت نسبتا خوبی دارد ضمن اینکه تنظیماتی را در اختیار قرار میدهد تا بتوانید سرعت رندر را باز هم افزایش دهید

 

 

آشنائی و تسلط کامل بر پنجره Render scene بشما کمک میکند تا حاصل زحمات چند ماهه خود را به بهترین روش ممکن تبدیل به تصویر یا فیلم نمائید .

لینک ارسال

آشنائی با رندر ساز مکس

 

رندر یعنی گرفتن خروجی از مکس.... برنامه مکس عملیات رندر را در مراحل مختلف اجرا میکند:

 

داخل دیدگاه عملیات رندر انجام میگیرد تا بتوانید قاب سیمی یا سایه زده از صحنه را مشاهده نمائید ..

 

شکافهای داخل پنجره ویراستار ماده نیز رندر میشوند ..

 

 

 

پنجره Active shade نوع دیگری از رندر صحنه را در اختیار شما قرار میدهد همچنین در پنجره Render scene و رابط Video post نیز تنظیمات رندر را مشخص میکنید .

 

این همه روشهای گوناگون بشما امکان میدهد تا تعامل بین سرعت و کبفیت ایجاد رندر را بدلخواه خود انتخاب کنید . برای مثال رندر سازی که برای رندر صحنه داخل دیدگاهها عمل میکند با هدف سریعتر شدن کار طراحی شده است .. اما رندر سازی که برای ایجاد خروجی نهائی استفاده میشود با هدف افزایش کیفیت طراحی شده است .

لینک ارسال

هر رندرساز تعداد زیادی تنظیمات دارد تا بتوانید سرعت و سایر خصوصیات و مشخصات رندر را تغئیر دهید .

 

طبیعت برنامه پذیری Max به شما اجازه میدهد تا از انواع رندرساز به شکل برنامه های افزودنی و برای تهیه خروجی نهائی استفاده نمائید . برای تغئیر نوع رندرساز پیش فرض باید داخل پنجره Render scene قسمت Assing rederer را باز کرده و سپس نوع رندر ساز را برای تولید یا ویراستار ماده یا پنجره Active shade تغئیر دهید .

 

1.png

لینک ارسال

پیش نمایش به کمک پنجره ActiveShade

 

پنجره ActiveShade یک نمای سریع و نیمه رندر شده از صحنه را برای شما ایجاد میکند . میتوانید آنرا به عنوان یک پنجره مجزا یا داخل هر یک از دیدگاه ها باز کنید . بترتیب Rendering ==>ActiveShade یا بترتیب ActiveShade Viewport در نوار منو را کلیک کنید . داخل این پنجره میتوانید تاثیر نورها و سایه ها و نقش های مواد را مشاهده کنید .

 

 

 

2.png

 

 

در هر زمان برای یک صحنه فقط یک پنجره ActiveShade میتوان باز کرد امکانات این پنجره همانند پنجره Rendering frame هستند . اگر داخل این پنجره راست کلیک نمائید یک منوی فرعی باز میشود که در قسمت سمت راست بالای آن گزینه ها و تنظیمات رندر قرار دارند .

Act only on mouse up : سبب میشود تا این پنجره منتظر رها شدن دکمه موس مانده و سپس نوآوری شود اگر غیر فعال باشد محتویات پنجره بطور مداوم نوآوری میشود .

 

Auto initialization : در صورت فعال بودن با تغئیر مواد بر اجسام پنجره نوآوری میشود .

 

:Auto update هر گاه یک ماده بدون نقش جدید نسبت دهید یا هرگاه نورهای صحنه را دستکاری کنید محتویات نوآوری میشود .

 

Draw region : شکل اشاره گر موس را به یک قلم تبدیل میکند. سپس داخل این پنجره یک ناحیه را بصورت گوشه به گوشه تعئین میکنید و فقط محتویات این ناحیه نوآوری میشود .

 

Select object : اجاره انتخاب شی منخب برای رندر را بشما میدهد .

لینک ارسال

استفاده از ActiveShade بصورت شناور

 

 

بترتیب Rendering ==>ActiveShade floater در نوار منو را کلیک کنید تا پنجره را در وضعیت شناور باز کنید . میتوانید کلید Ctrl را نگه داشته سپس داخل پنجره کلیک کنید تا بزرگنمائی شود یا همان کلید Ctrl را نگه داشته و داخل نما راست کلیک کنید تا کوچک نمائی اجرا شود . یا کلید Shift را نگه داشته و کلیک کنید و بکشید تا قسمت های دیگر صحنه را نیز مشاهده کنید .

 

اگر کلید Alt را نگه داشته و سپس داخل پنجره راست کلیک نمائید شکل اشاره گر موس به یک قطره چکان تبدیل میشود و میتوانید از رنگ دلخواه این پنجره نمونه گیری کنید ..

لینک ارسال

باز کردن پنجره ActiveShade داخل یکی از دیدگاهها

 

یکی از دیدگاهها را فعال نموده و سپس به ترتیب Rendering ==> ActiveShade viewport در نوار منو را کلیک کنید . پنجره ActiveShade داخل آن دیدگاه باز میشود. در هر لحظه فقط یکی از دیدگاهها را میتوان به پنجره ActiveShade اختصاص داد. برای بازگشتن به دیگاه عادی راست کلیک نموده و Close را کلیک کنید .

لینک ارسال

پارامترها و تنظیمات رندر

 

فرمانها و تنظیمات مربوط به رندر صحنه داخل پنجره Render scene در اختیار شما قرار میگیرند. پس از تکمیل صحنه و هنگامی که آماده تهیه خروجی نهائی هستید . بترتیب Rendering ==> Render scene در نوار منو را کلیک کنید یا کلید فوری F10 را فشار دهید . یا دکمه Render scene را در ناحیه سمت راست نوار ابزار اصلی کلیک کنید . این پنجره چند برگه با اسامی :

 

Common

 

Render

 

Ray tracer

 

Advanced ligthing دارد .

 

برگه Common شامل پارامترهائی است که برای همه رندرسازها یکسان است اما برگه Render تنظیمات خاص هر یک از رندرسازها را تنظیم میکند.

 

پائین این پنجره قسمت ثابتی وجود دارد که در همه برگه ها ظاهر میشود . توسط کنترلهای قرار گرفته در این قسمت میتوانید عملیات رندر را اجرا کنید .

 

دو گزینه Production و Active shade دو روش متفاوت رندر را اجرا میکنند . برای هر کدام از این دو روش میتوان از رندرسازهای متفاوت استفاده کنید .

 

فیلد Viewport فهرست همه دیدگاهها را در اختیار شما قرار میدهد .

لینک ارسال

پارامترهای برگه Common

 

داخل این برگه زیر قسمت Time output مشخص میکنید که کدام فریم های متحرک سازی باید رندر شده و در خروجی نهائی گنجانده شوند.

 

گزینه Single فقط فریم های جاری از صحنه را رندر میکند .

 

گزینه Active time segment همه فریم های موجود در صحنه را رندر میکند .

 

گزینه Range به شما اجازه می دهد تا دامنه ای از فریم ها بین دو فریم را رندر کنید .این دامنه را در فیلدهای عددی مقابل Range مشخص میکنید .

 

در فیلد Frame میتوانید شماره فریم های مورد نظر را وارد کرده و بین هر دو شماره یک کاما(wink.gif قرار دهید تا فقط همان فریم ها رندر شوند .

 

در فیلد Every nth frame به شما امکان میدهد تا به هنگام رندر همه فریم های صحنه مشخص کنید که هر چند فریم یک بار رندر شوند . بنابراین اگر عدد 3 را در این فیلد وارد کنید آنگاه از بین هر سه فریم فقط یکی از آنها رندر می شود .

 

در فیلد File number base عددی را وارد میکنید که از شماره فریم جاری تفریق یا به آن اضافه خواهد شد و به انتهای نام فایل خروجی متصل میشود . مثلا اگر عدد 10 را در این فیلد وارد کنید و دامنه فریم های 1 تا 10 را برای رندر انتخاب کنید فایلهای تصویر رندر شده با اسامی 0011 و 0012 و الی آخر ایجاد میشوند .

 

1.png

__________________

لینک ارسال

زیر قسمت Output size

 

 

2.png

زیر قسمت Output size کیفیت تصویر یا انیمیشن رندر شده را مشخص میکند .

 

در فیلد Custom فهرستی از کیفیت های آماده برای فیلم و ویدئو وجود دارند که یکی از آنها را برای خروجی نهائی انتخاب میکنید.

 

گزینه Custom در این فیلد اجازه میدهد تا کیفیت دلخواه را انتخاب کنید .

 

گزینه Aperture width یکی از ویژگی های دوربین ها است که ارتباط بین لنز و میدان دید دوربین را تعریف میکند . برای هر کدام از کیفیت های انتخاب شده میتوانید عرض و ارتفاع صحنه را مشخص کنید . گزینه Image aspect نسبت بین عرض تصویر را با ارتفاع مشخص میکند . اگر کیفیت Custom را انتخاب کرده باشید یک آیکن قفل سمت راست گزینه های Image aspect و Pixel aspect قرار میگیرد تا بتوانید این گزینه ها را قفل کنید . اگر گزینه Image aspect را قفل کنید هر گاه عرض یا ارتفاع تصویر را تغئیر دهید بطور خودکار گزینه دیگر تغئیر خواهد کرد .

لینک ارسال

زیر قسمت Options

 

 

3.png

 

Atmospherics: هر نوع افکت های اتمسفری که در پنجره Enviroment ایجاد و تنظیم نموده باشید را رندر میکند .

 

Effects : هر نوع افکت زمان رندر که تنظیم نموده باشید را به هنگام رندر فعال میکند.

 

Displacement : هر نوع جابجائی سطوح که توسط نقشهای Displacement تنظیم نموده باشید را فعال میکند .

 

Video colorcheck : کنترل رنگهای نامناسب برای سیستمهای نمایش Ntsc و Pal را فعال میکند .

 

Render to fileds : سبب میشود تا انیمیشن در فیلدها رندر شود . از فیلدها برای نمایش ویدئویی استفاده میشود . در متحرک سازی ویدئویی یک فیلد برای اسکن های فرد و یک فیلد برای اسکن های زوج وجود دارد و سپس این فیلدها با یکدیگر ادغام میشوند .

 

Render hidden geometry : همه اشیاء .. حتی اشیاء نامرئی را رندر میکند .

 

Area lights / shadow as points : رندر نورها و سایه های ناحیه ای بسیار زمان گیر است اما نورهای نقطه ای خیلی سریعتر رندر میشوند . با فعال نمودن این گزینه رندر نورها و سایه ها سریع تر انجام میشود .

 

Force 2-sided : هر دو طرف همه وجه های مدلها را رندر میکند . این گزینه سبب دو برابر شدن زمان رندر میشود.

 

Super black : ویژگی های مخصوص تلفیق ویدئویی را فعال میسازد . تصاویر رندر شده دارای پشت زمینه مشکی در برخی از فرمت های ویدئویی ایجاد مشکل میکند . این گزینه مانع بروز مشکل میشود

لینک ارسال

زیر قسمت Advanced lighting دو گزینه قرار دارد که باعث محاسبات نورپردازی پیشرفته میشود . جهت تسریع در رندر میتوانید آنها را غیر فعال کنید .

 

4.png

لینک ارسال

زیر قسمت Render output

 

5.png

 

در این بخش مشخص میکنید که خروجی نهائی داخل یک فایل ذخیره شده (File) یا به یک وسیله بیرونی منتقل شود (Devices) یا داخل پنجره Render frame نمایش داده شود . برای ذخیره حاصل نهائی درون یک فایل دکمه File را زده و مکان و نام و فرمت دلخواه را انتخاب کنید .

 

به کمک دکمه Devices میتوانید خروجی نهائی را به یک وسیله بیرونی مانند ویدئو منتقل کنید .

 

گزینه Net render عملیات رندر شبکه ای را فعال میسازد .

 

گزینه Skip existing images تصاویر دارای نام مشابه را رونویسی نمیکند .

لینک ارسال

قسمت Email notification

 

6.png

 

فرآیند رندر یک متحرک سازی ممکن است چند ثانیه یا چند روز طول بکشد .. برای رندر های طولانی میتوانید از برنامه مکس بخواهید پس از اتمام رندر یا در صورت بروز مشکل در فرآیند رندر با فرستادن ایمیل شما را مطلع کند .

 

برای این کار ابتدا گزینه Enable notification را فعال نموده سپس شرایط ارسال را مشخص کرده و نام گیرنده و فرستنده و کارگزار ایمیل را مشخص کنید ..

لینک ارسال
  • 4 weeks later...

قسمت Assing renderer

 

براي تغئير رندرساز پيش فرض بايد قسمت Assing renderer در برگه Common را باز كنيد .

 

براي هر يك از خروجيهاي نهائي يا ويراستار ماده يا پنجرهActive shade ميتوانيد يك رندر ساز جداگانه انتخاب كنيد .

 

Snap3.jpg

 

دكمه كوچك شامل سه نقطه را كليك كرده و نام رندرساز را انتخاب كنيد

 

Snap4.jpg

لینک ارسال

رندرساز Scanline a-buffer

 

پس از انتخاب رندر سار پيش فرض ميتوانيد برگه Render را باز كرده و زير قسمت Difult render مشخصات و پارامترهاي آن رندر ساز را تنظيم كنيد .

 

زير قسمت Options گزينه هائي قرار دارد كه اگر هر كدام از آنها را غير فعال كنيد سرعت عمليات رندر افزايش ميابد.

 

Snap5.jpg

 

گزينه Force Wireframe : ضخامت سيمها در رندر وايرفريم را تغئير ميدهد.

 

گزينه Enable sse : از فن آوري Streaming simd استفاده ميكند تا سرعت رندر را افزايش دهد.

 

زيرقسمت Antialiasing تعدادي گزينه قرار دارد كه عمليات اصلاح دندانه هاي اطراف تصوير را اجرا ميكنند . غير فعال كردن آنها باعث افزايش سرعت رند ميشود.

 

در فيلد Filter نوع فيِلترمورد استفاده براي اصلاح دندانه ها را مشخص ميكنيد .. اين فيِلترها عبارتند از :

 

Area : عمليات اصلاح را به روش جادوئي در ناحيه تعريف شده توسط پارامتر Filter size اجرا ميكند .

 

Black man : تصاوير را بر اساس نواحي 25 پيكسلي اصلاح ميكند.و نميتواند لبه هاي تصوير را اصلاح كند .

 

Blend : نوعي فيـلتر ميانه است كه داراي دو پارامتر Filter size و Blend است.

 

CAtmull-rum : تصاوير را بر اساس نواحي 25 پيكسلي اصلاح ميكند.و ميتواند لبه هاي تصوير را اصلاح كند .

 

Cook variable : براي نواحي كوچك تصوير واضح و براي نواحي بزرگ تصاوير محو توليد ميكند .

 

Cubic بر اساس منحني باريك و مكعب شكل عمل كرده و تصاوير محو ايجاد ميكند .

 

Mitchell-netravali : داراي ارامتر Blur و ringing است.

 

Plate Match/max r2 : اشياؤ نقش دار را بر روي پشت زمينه تطبيق ميدهد.

 

Quadratic : بر اساس باريكه اي مربع عمل كرده و حالت محوي بر اساس نواحي 9 پيكسلي ايجاد ميكند .

 

Sharp quadratic : افكت هاي واضح بر اساس نواحي 9 پيكسلي ايجاد ميكند .

 

Soften : سبب ايجاد محو شدگي هاي نرم و هموار ميشود .

 

Video : تصاوير را بر اساس نواحي 25 پيكسلي محو كرده و براي ويدئوهاي Ntsc و Pal مناسب است.

لینک ارسال

قسمت Global supersampling

در قسمت Global supersampling امکانات اضافی برای اصلاح تصویر گنجانده شده که بر مواد داخل صحنه اجرا میشوند . این امکانات سبب افزایش کیفیت تصویر خروجی میشوند اما زمان رندر را بشدت افزایش میدهند .

 

2009-09-25%2007-11-03%20%D8%A8.png

 

میتوانید گزینه Display all samplers را غیر فعال نموده تا این عملیات اجرا نشود . عملیات Super sampling را میتوانید داخل پنجره ویراستار ماده برای نوع خاصی از مواد فعال کنید . در عین حال یک گزینه Use global setting در این پنجره قرار دارد که توسط آن میتوانید از تنظیمات سراسری Super sampling استفاده نمائید .

برنامه مکس تعدادی ***** اصلاح کننده تصویر دارد که طی فرآیند رندر میتوانید از آنها استفاده نمائید . همچنین تعدادی روشهای Super sampling وجود دارند که میتوانید از آنا بهره ببرید .

 

طی عملیات Super sampling رنگهای موجود در نقاط مختلف اطراف یک پیکسل نمونه برداری میشوند سپس از این نمونه ها برای محاسبه رنگ نهائی آن پیکسل استفاده میشود . برنامه مکس 4 روش مختلف Super sampling دارد.

لینک ارسال

قسمت Object motion blur

 

تنظیمات رندرساز پیش فرض مکس شامل یک قسمت Object motion blur: motion blur و Image motion blur میشود که بطور جداگانه قابل تغئیر است.

 

در قسمت Object motion blur تنظیماتی قرار دارند که محو حرکتی اشیا را فعال میسازد . برای هر شی در پنجره خصوصیات آن میتوانید این ویژگی را فعال کنید .

 

رندر ساز در هنگام رندر این حالت را در چند فریم رندر میکند .

 

حرکات دوربین تاثیری در این نوع حالت محو شوندگی ندارد.

 

برای اجرای این ویژگی : گزینه Apply در این قسمت را فعال کنید سپس در فیلد Duration مشخص میکنید که اشیا چه مدت بین دو فریم این حالت را داشته باشند . در فیلد Samples مشخص میکنید که چه تعداد از واحدهای بین دو فریم این حالت را داشته باشند . در فیلد Duration subdivision تعداد کپی های رندر شده داخل هر قطعه زمان Duration را مشخص میکنید . حداکثر مقدار همه این فیلدها 16 است .

 

نرمترین حالت زمانی ایجاد میشود که Duration و samples یکسان باشد .

 

قسمت Image motion blur

 

بکمک ویژگی Image motion blur میتوانید تعداد تکرر رندر ها برای نقشهای انعکاسی را مشخص کنید . هر چه مقدار بیشتر باشد تعداد نقشهای محاسبه شده نیز افزایش میابد . زیر قسمت Color range limiting دو روش برای اصلاح روشنائی اضافی ناشی از اجرای *****ها را انتخاب میکنید Clamp و scale.

 

2009-09-25%2007-34-14%20%D8%A8.png

 

گزینه Conserve memory فرآیند را بهینه سازی کرده تا از حداقل حافظه استفاده شود .

لینک ارسال

ترجیحات رندر سازی

 

علاوه بر تنظیماتی که داخل پنجره Render scene برای عملیات رندر صحنه انجام میدهید میتوانید ترجیحات اصلی رندر سازی را داخل پنجره Perferences مشخص نمائید . بترتیب Customize=>Perferencesدر نوار منو را کلیک نموده و برگه Rendering را فعال کنید .

 

2010-10-01%2006-31-10%20%D9%82.png

 

زیر قسمت Video color میتوانید مشخص کنید که رنگهای نا مناسب برای ویدئو چگونه اصلاح شوند .گزینه Flag width black این رنگها را نمایش میدهد.

 

گزینه های scale luma یا scal saturation این رنگها را اصلاح میکنند . برای هر یک از فرمتهای Ntsc یا Pal میتوانید این تنظیمات را انجام دهید .

 

زیر قسمت Outout Dithering میتوانید عملیات همپوشی رنگها را فعال یا غیر فعال کنید .

 

زیر قسمت Fild order مشخص میکنید که کدام فیلد ( زوج یا فرد ) ابتدا رندر شود .

 

زیر قسمت Super black آستانه ای را مشخص میکنید که سطوح پائین تر از آن بعنوان Super black نشان داده میشوند .

 

در فیلد Angel seperation زاویه بین مخروط های Hotspot و fall off نور را مشخص میکنید.

لینک ارسال

ساخت فایلهای Vue

 

یکی رندرسازهای قابل استفاده در مکس ..رندر ساز Vue file است . این رندرساز فایلهای Vue را بعنوان خروجی تولید میکند . این فایلها شامل اسکرپتهائی هستند مربوط به رندر صحنه که میتوانید آنه را در ادیتور متن ویرایش کنید .

 

محتویات فایل Vue شامل کلید واژه هائی است که پارامترهائی بعد از آن قرار میگیرد . این کلید واژه ها شامل نورها و دوربین ها و امثال آنها میشود بعلاوه فرمانهای مورد استفاده مثل جابجائی و تغئیر شکل .

2010-10-01%2006-31-37%20%D9%82.png

 

 

اگر این رندرساز را انتخاب کنید داخل برگه رندر فقط یک گزینه برای انتخاب نام فایل خروجی وجود خواهد داشت .

لینک ارسال

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...