رفتن به مطلب

پست های پیشنهاد شده

سلام دوستان عزیز:icon_gol:

دراین تاپیک قصدداریم درمورد انواع پمپ فرایندهای پمپاژ وکلا هران چیزی که به پمپ وانتقال سیال مربوط میشه صحبت کنیم

منتظر حضور گرم دوستان گرامی درمباحث هستیم

اشنایی با پمپ ها وانواع ان

نگهداری وتعمیرات پمپ ها

اشنایی با تئوری عملکرد پمپ

و...مسایلی هستند که به مرور به انها خواهیم پرداخت

موفق باشیم:icon_gol:

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

آشنايي با تئوري عملكرد پمپها

 

 

1-1طبقه بندي پمپها :

پمپها ماشينهايي هستند که انرژي مايع را به منظور انتقال آن از نقطه اي به نقطه ديگر افزايش مي دهند. پمپها نيز مانند ساير ماشينها يک نوع مبدل انرژي هستند که عموما انرژي مکانيکي را از موتور محرک گرفته و آن را به انرژي هيدروليکي تبديل کرده و تحويل مايع مي دهد.

پمپها را در ابعاد ، طرحها و انواع مختلف توليد مي کنند . پمپها را بر اساس کاربرد آنها در صنعت ، جنس موادي که ساخته مي شوند و يا حتي بر اساس نوع مايعي که پمپ مي کنند مي توان طبقه بندي نمود .

در زير يك نوع طبقه بندي از پمپها آمده است :

 

ic56q1bs4r1gt7v5eh1d.jpg

 

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

سه نوع پمپ امروزه متداول مي باشد :

1- سانتريفيوژ 2- چرخشي 3- رفت و آمدي ( پيستوني )

پمپهاي سانتريفيوژ از جنبه هاي ديگر نيز طبقه بندي مي شوند : 1- از لحاظ تعداد طبقه ( يک طبقه يا چند طبقه )

2- از لحاظ محفظه ( Volute ، دايره اي ، ديفيوزري ) 3- از نظر موقعيت محور ( افقي ، قائم ) 4- از نظر مکش ( يکطرفه ، دو طرفه )

اساس کار پمپهاي سانتريفيوژ بر نيروي گريز از مرکز استوار است که اين نيرو ، سرعت مايع را افزايش مي دهد و در نهايت سرعت مايع تبديل به فشار مي شود تا مايع بتواند از منبعي به منبع ديگر جا به جا شود. در صورتي که اساس کار پمپهاي جا به جايي بر مبناي جا به جا شدن مايع استوار است . به عبارت ديگر در اين گونه پمپها در اثر جا به جا شدن يک قطعه متحرک ، حجم معيني از مايع تحت فشار قرار مي گيرد و به بيرون از پمپ هدايت مي شود.

ساده ترين نوع پمپها ي جا به جايي ، پمپ تک پيستوني است . اين پمپ جريان سيال را به صورت غير پيوسته ( پالسي ) ارسال مي کند و بنابراين عملکرد سيستم نيز حرکتي غير پيوسته خواهد داشت . براي سيستمهاي مکانيزه از پمپهاي چند پيستوني استفاده مي شود که اين پمپها جريان يکنواخت تري از سيال ايجاد مي کنند . معمولا دو نوع پمپ پيستوني مورد استفاده زيادي دارند :

1- پمپهاي پيستوني شعاعي 2- پمپهاي پيستوني محوري

از انواع ديگر پمپهاي چرخشي ، پمپ نوع پره اي است که به دو صورت بالانس و غير بالانس ساخته مي شوند . بازده پمپهاي پره اي بيشتر از پمپهاي چرخدنده اي ، ولي کمتر از پمپهاي پيستوني مي باشد .

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

1-2 تئوري عملکرد پمپها :

 

1-2-1 عملکرد پمپهاي جا به جايي :

در تقسيم بندي پمپهاي جا به جايي ملاحظه مي شود که اين پمپها خود به دو دسته رفت و برگشتي و چرخشي تقسيم شده اند .

1-2-1-1پمپ هاي رفت و برگشتي :

در شکل ( 1-1 ) طرز کار يک پمپ پيستوني يکطرفه به صورت شماتيک نشان داده شده است . همانطور که از شکل پيداست ، مرکز شافت بر مرکز ديسک دوار منطبق نيست و يک حالت بادامک به وجود آمده است . در حالت اول در اثر چرخش شفت در جهت عقربه هاي ساعت ، بادامک پيستون را به سمت چپ حرکت مي دهد . در نتيجه مايع داخل پمپ تحت فشار قرار گرفته و باعث بسته شدن سوپاپ ورودي و باز شدن سوپاپ خروجي شده است تا مايع درون پمپ به بيرون رانده شود ( حالت دوم ) . وقتي که پيستون به انتهاي کورس خود رسيد ( حالت سوم ) بادامک از پيستون جدا مي شود. اما پيستون توسط فنر خود را به بادامک مي چسباند و با ادامه حرکت بادامک در جهت عقربه ساعت پيستون به سمت راست برمي گردد ( حالت چهارم ) . در اينجا در اثر افزايش حجم ، داخل پوسته پمپ، يک خلاء نسبي ايجاد شده و باعث باز شدن سوپاپ ورودي و بسته شدن سوپاپ خروجي مي شود تا مجددا پيستون به منتهي اليه سمت راست خود برسد و سيکل فوق از نو تکرار شود . ملاحظه مي شود که در کورس رفت ، مايع از پمپ خارج مي شود اما در کورس برگشت تخليه مايع وجود ندارد . لذا در پمپهاي پيستوني

يک طرفه جريان مايع يکنواخت نيست منحني تغييرات دبي بر حسب زمان در اين گونه پمپها در شکل (1-2 ) آمده است .

 

tl6969evz682wtqob7gr.jpg

 

شكل 1-1 عملكرد پمپ يستوني يك طرفه

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

با توجه به اينکه انرژي مکانيکي موجود در صنعت عموماً به صورت دوران يک محور مطرح است و در پمپهاي پيستوني نياز به حرکت رفت و برگشتي داريم؛ لذا حتماً يک جعبه دنده براي تبديل اين حرکت دوراني به حرکت رفت و برگشتي در اين گونه پمپها نياز است .

البته در بعضي موارد از پمپهاي پيستوني دو طرفه نيز استفاده مي شود . مزيت اين پمپها نسبت به پمپهاي پيستوني يکطرفه اين است که جريان دبي يکنواختتر است . شکل شماتيک يک پمپ پيستوني دو طرفه و منحني تغييرات دبي بر حسب زمان براي پمپ پيستوني دو طرفه در شکل ( 1-3 ) نشان داده شده است

 

wn6w77x71m9gioyejlkm.jpg

 

شکل 1-2 منحني تغييرات دبي بر حسب زمان در پمپهاي پيستوني يکطرفه

 

m1xoap5u6xwx2tt0thxd.jpg

 

شكل 1-3 پمپ پيستوني دو طرفه

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

اساسي ترين مشخصه پمپهاي پيستوني اين است که دبي اين پمپها کم است و در بيشتر موارد به عنوان پمپهاي تزريق مواد شيميايي به کار مي روند . همچنين اين گونه پمپها مي توانند فشارهاي بسيار زياد تا حدود ( 1000 آتمسفر ) ايجاد کنند و به کمک آنها مي توان دبي را خيلي دقيق تنظيم کرد .

يک نمونه ديگر از پمپهاي رفت و برگشتي ، پمپهاي ديافراگمي هستند . اساس کار اين پمپها و نيز مکانيزم حرکت رفت و برگشتي ديافراگم بسيار شبيه به پمپهاي پيستوني است با اين تفاوت که به جاي حرکت رفت و برگشتي پيستون ، حرکت رفت و برگشتي ديافراگم مطرح است .

 

1-2-1-1-1 منحني های مشخصه پمپهای رفت و برگشتی

 

در توضيح عملکرد اين پمپها منحني تغييرات دبي بر حسب زمان براي پمپهاي رفت و برگشتي يکطرفه نشان داده شد . همچنين گفتيم که هر چقدر پيستونها افزايش يابد جريان دبي اين گونه پمپها يکنواختتر است . در شکل ( 1-4 ) اين منحني براي پمپ پيستوني که داراي 5 پيستون است نشان داده شده است و در قسمت بالاي آن کل دبي ( که مجموع دبي تک تک پيستونهاست ) مشخص شده است . مطلب ديگر اين که اگر تعداد پيستونها فرد باشد جريان يکنواخت تري خواهيم داشت .

 

y6wqt9tfoxxfs6k0kxsh.jpg

 

شكل 1-4 منحني دبي بر حسب زمان در يك پمپ پيستوني با 5 پيستون

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

1-2-1-2 پمپ های چرخشی

 

جا دارد از بين پمپهاي چرخشي ، پمپ دنده اي خارجي به عنوان نمونه مورد بررسي قرار گيرد چرا که هم به پمپهاي پيچي شبيه است و هم به پمپهاي دنده اي داخلي . يک نماي برش خورده از يک پمپ چرخ دنده اي خارجي در شکل ( 1-5 ) نشان داده شده است . شفت محور با خار به چرخ دنده محرک پمپ وصل شده است . چرخدنده هرز گرد با چرخ دنده محرک درگير است و هر دو با هم مي چرخند . دندانه هاي چرخ دنده هاي درگير با هم دريچه هاي ورودي و خروجي پمپ را نسبت به هم آب بندي مي کنند. با گردش چرخ دنده ها ، در قسمت

ورودي پمپ دندانه هاي دوچرخ دنده از هم باز مي شوند . باز شدن دندانه ها يک مکش و انبساط حجمي در اين قسمت به وجود آورده و سبب مي شود که سيال در اثر فشار هواي مخزن سيال به درون پمپ رانده شود . اين سيال سپس در فضاي خالي بين دندانه هاي چرخدنده ها و بدنه پمپ ، به طرف دريچه خروجي پمپ هدايت مي گردد . در اين قسمت دندانه هاي دوچرخ دنده به هم نزديک شده و باعث مي شود سيال به طرف خارج رانده شود . بايد توجه کرد که آب بندي بين دندانه هاي دو چرخ دنده به روغن اجازه نمي دهد که از وسط پمپ عبور کند و به قسمت ورودي پمپ بازگردد. اين نوع پمپ از اين رو پمپ چرخ دنده اي خارجي ناميده مي شود که از دو چرخ دنده خارجي در ساختار آن استفاده شده است .

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

تعریف پمپ

 

 

پمپ یا تُلُمبه وسیله‌ای مکانیکی برای انتقال مایعات است که با افزایش فشار جریان آن، امکان جابجایی مایعات را به ارتفاعی بالاتر (با افزایش هد) یا حتی پایین دست (معمولاً حوضچه یا مخزن) فراهم می‌آورد.

به طور کلی پمپ به دستگاهی گفته می شود که انرﮊی مکانیکی را از یک منبع خارجی اخذ و به سیال مایعی که از آن عبور می کند، انتقال می دهد. در نتیجه انرﮊی سیال پس از خروج از این دستگاه (پمپ) افزایش می یابد. به عبارت دیگر پمپ دستگاهی است که انرﮊی مکانیکی را به انرﮊی هیدرولیکی تبدیل می کند و نتیجه آن افزایش انرﮊی پتانسیل (فشار سیال عبوری از پمپ )و یا انرﮊی جنبشی (سرعت سیال) و انتقال سیال می باشد. در پمپ ها تغییرات انرﮊی سیال همواره به صورت تغییر فشار سیال مشاهده می گردد. از پمپها برای انتقال سیال به یک ارتفاع معین و یا جا به جایی آن در یک سیستم لوله کشی و یا هیدرولیک استفاده می نمایند. به عبارت کلی تر از پمپ برای انتقال سیال از یک نقطه به نقطه دیگر استفاده می کنند

 

تاریخچه :

 

 

نیاز انسان به آب و جابجایی آن از نقطه ای به نقطه ای دیگر سبب شد که انسان به فکر ساخت دستگاهی که این مشکل رابرطرف کند بیافتد. اولین نمونه های پمپ ها که نیروی محرک آنها توسط انسان یاحیوانات تامین میشد، توسط مصریان باستان در 17 قرن پیش از میلاد مسیح ساخته شد و مورد استفاده قرار گفتند.آنها توانسته بودند آب را با پمپ های رفت و برگشتی از عمق 91.5 متر ی زمین بیرون بکشند. در یونان باستان نیز پمپ های رفت و برگشتی با طرح ساده 4 قرن قبل از میلاد ساخته شده بود. تاریخ مشخصی در مورد ابداع پمپهای سانتریفیوژوجود ندارد ،اما گفته میشود که نقاشیهای لئوناردو داوینچی در قرن پانزدهم میلادی نشان میدهد که چگونه با اعمال نیروی گریزازمرکز به آب درون یک لوله خمیده ، آب را تا مقدار معینی بالا برد.

اولین پمپ های سانتریفیوژ در اواخر قرن هفدهم و اوایل قرن هجدهم توسط مهندسین فرانسوی و ایتالیایی ساخته شده و کاربرد عملی یافتند (1732). در نیمه های قرن نوزدهم عیب اصلی پمپهای رفت و برگشتی که عبارت از مقدار جریان پایین می باشد، موجب این شدکه پمپ های سانتریفیوژ با استقبال بیشتری روبرو شوند و جایگاه وسیعتری در صنعت پیدا کنند.

 

اساس مكش پمپ ها

 

 

هوا در سطح زمين داراي فشاري معادل 6/14 پوند بر اينچ مربع و يا يك كيلوگرم بر سانتيمتر مربع مي باشد. لوله طويلي را در نظر بگيريد كه يك انتهاي آن بسته شده است، اگر اين لوله را پر از آب كرده و آن را بطور وارونه در تشك حاوي آب قرار دهيم، سطح آب در درون لوله رفته پايين مي آيد و اين عمل تا زماني كه فشار هواي خارج ( اتمسفر ) و فشار حاصل از ستون آب به درون لوله به يك اندازه برسند، ادامه خواهد يافت. به تجربه ديده شده است كه تعادل مذكور هنگامي حاصل مي گردد كه ارتفاع آب درون لوله برابر با 32 فوت ( 10 متر ) باشد.

بنابراين ستوني از آب به ارتفاع 10 متر، داراي فشاري معادل يك كيلوگرم بر سانتيمتر مربع است.

حال چنانچه لوله اي طويل را در يك انتها مسدود نموده و انتهاي ديگر آن را به ظرف حاوي آب وارد سازيم و هواي درون لوله را تخليه كنيم، خواهيم ديد كه آب لوله با فشار اتمسفر ( يك كيلوگرم بر سانتيمتر مربع ) به طرف بالا حركت مي كند.

اگر بتوان تمام هواي درون لوله را تخليه نمود، سطح آب درون لوله تا ارتفاع 32 فوت بالا مي رود.انجام اين كار، يعني تخليه كامل هوا و صعود سطح آب به ارتفاع 10 متري امكان پذير نيست، چرا كه حدوداً در ارتفاع 6 تا 7/6 متر عمل بالا رفتن متوقف مي گردد و سطح آب به صورت ساكن، باقي مي ماند. علت اين امر وجود وزن ستون آب است كه در عمل تعادل فشار هواي بيرون و درون لوله مداخله نموده و اين عمل را تسريع مي بخشد. اولين كار پمپ عبارت است از تخليه هوا از درون لوله مكش، اين عمل باعث مي شود كه فشار اتمسفر بتواند به مايعات فشار وارد نموده و آن ها را به قسمت چرخنده پمپ و يا پيستون هدايت نمايد. بايد بخاطر سپرد كه پمپ بايد حداكثر بين ارتفاع 6 تا 7/6 متري از سطح مايع قرار گيرد تا بتواند عمل جابجايي مايع را به خوبي انجام دهد.كـار دوم پمپ عبارت است از دادن انرژي به مواد سيال و هدايت آن ها از محفظـه پمپ ( محل قرار گرفتن قسمت چرخنده ) به مقصد نهائي.

اجزا اصلی و ساختمان مکانیکی:

 

هر پمپ گریز از مرکز دارای سه بخش اصلی زیر است که هرکدام از آنها از

اجزای مختلفی تشکیل شده است:

1- محرک 2- محفظه آب بندی 3 – پوسته

- محرک: در پمپ های دوار معمولا از سه نوع محرک الکترومغناطیسی

(الکتروموتور) ،دیزلی وتوربینی استفاده میشود.

محرک الکترو مغناطیسی یک ژنراتور بوده که انرژی الکتریکی رابه حرکت دورانی تبدیل می کند.محرک توربینی به کمک انرژی بخار آب ؛محور پمپ را می چرخاند. محرک دیزکی نیز موتوری است که با سوخت فسیلی معمولا گازوئیل کار میکند.خروجی محرک به کمک کوپلینگ به میل محور پمپ متصل شده و این میل محور وارد محفظه آب بندی میشود . در این محفظه دو یاتاقان (ساچمه ای) قرار داشته که درون روغن غوطه ورمیباشندوحکم تکیه گاههای میل محور رادارند.انتهای میل محور به یک پروانه که درون پوسته جا دارد متصل شده است.

- پوسته: که قسمت عمده آن پروانه و شافت است.

 

الف – پروانه

 

Impeler : ایمپلرها با انواع مختلف یک دهنه ،دودهنه،باز،

اصولا پروانه های دودهنه دارای نیروی محوری Trust کمتر اما هزینه ساخت گرانتر میباشند.همچنین پروانه های باز و نیمه باز از نظر هزینه ساخت ارزانتر میباشند.مشخصه های مایع و وجود ذرات جامد،روانی وناروانی مایع وپارامترهایی ازاین قبیل درنوع استفاده از ایمپلرموثرهستند.پروانه های باز درپمپ های محوری وبسته در پمپ های شعاعی بکار میروند.که برای نوع باز برای مایعات حاوی ذرات جامد و الیاف دار نوع بسته برای مایع های تمیز و بدون ذرات شناور مناسب می باشند. نوعی از پروانه های باز نیز برای مخلوط مایع و جامد بکار میروند.

بنابراین ساده ترین نوع پروانه،پروانه باز بوده که برای انتقال مایعات حاوی ناخالصی جامدشناوربکارمیرود.پروانه نیم باز نیز برای مایعات رسوب زا بکار برده میشود.کاربرد پروانه بسته نیز در ظرفیت های بالا و به دودسته یک چشمی و دوچشمی تقسیم میشود.

تعریف پروانه نیز به عنوان بخشی اساسی،قسمت متحرک پمپ است که مایع ورودی به چشم را به علت داشتن حرکت دورانی به خارج میراند. لازم است که اشاره کنم هرچه اندازه ذرات شناوربیشترباشدتعدادپره ها کمترخواهدبود.

وضع قرار گرفتن پروانه در پوسته باید به نحوی باشد که فاصله بین آن و پوسته حداقل ممکن باشد.این فاصله باعث میشود که مایع بین پوسته وپروانه قرار گرفته از یک طرف آن راروغن کاری کندوازطرف دیگرمانع سایش پوسته و پروانه شود.به همین دلیل نباید این نوع پمپ را بدون مایع راه اندازی کرد.پمپ ای گریز ازمرکز توانایی ایجاد فشار بالا را ندارند لذا برای رسیدن به فشار بالا از چند پروانه ای ها استفاده میشود.این پمپ برای حجم زیاد و فشار پایین بهترین راندمان را دارد.میتوان جریان خروجی را بردن اینکه درداخل فشار زیاد شودبدون هیچ خطری متوقف کرد.همچنین این پمپ ها جریان خروجی یکنواختی دارند.اگراین نوع پمپ باخروجی بسته کارکند،درجه حرارت مایع درون پوسته افزایش یافته وبا تولیدبخار در قسمت داخلی دچار ارتعاش میشود که دراین وضع گویند پمپ هوا گرفته و باید هواگیری شود.

 

ب - رینگ های سایشی

 

 

تنها نقطه ای که پوسته و پروانه به عنوان اجزای دورانی و ثابت باهم در در تماس قرارمیگیرندمحل رینگهای سایش است.ممکن است که پمپ به دلایل مختلف دچارارتعاش شود. این ارتعاش باعث ساییده شدن پروانه و پوسته میگردد.دربعضی مواقع باعث جام کردن پمپ میشود.برای جلوگیری ازاین وضع از یک حلقه سایش استفاده میشودکه هم درپروانه و هم درپوسته کارگذاشته میگردد. با کمی لقی ونشت مایع ازمابین این دو رینگ حرکت دورانی ایمپلر بدون ارتعاش ومشکلات مکانیکی صورت میگردد.

لقی مابین دورینگ پوسته و پروانه موجب عبور لایه ای ازمایع پمپاژ شده میشودکه بعنوان مستهلک کننده ارتعاش عمل میکند.اما نشت زیاد مایع نیزباعث افت کارآیی پمپ و هدر رفتن قدرت محرک میگردد. ارتعاش زیاد،فشارزیاد وکارمداوم باعث سائیده شدن رینگ ها شده که باید به موقع تعویض شوند.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

ج- شافت

 

 

نقش اساسی شافت انتقال گشتاور وارده،به هنگام راه اندازی و عملکردو همچنین به عنوان نشیمنگاه و تکیه گاهی برای دیگر قطعات دوار است. حداکثر خیز شافت در شرایط دورانی می بایداز حداقل لقی ما بین قطعات دوار و ثابت کمتر باشد.بار های اعمالی به شافت عبارت است از:

- گشتاور - وزن قطعات - نیروی هیدرولیکی شعاعی ومقدار طراحی شافت ها این بارها به طور همزمان با فاصله یاتاقان ها ،مقدارover huge آویخته ازیک سر،سرعت های بحرانی ومحل تاثیر بارها مورد بررسی قرارمیگیرند. همچنین شافت ها می بایست تحمل بار های ضربه ای ناشی از پیچش و عدم پیچش و تنش های حرارتی بهنگام سرد و گرم شدن را داشته باشند.

- شافت صلب و انعطاف پذیر(نرم)

شافتی که سرعت (دور) عملکرد نرمال آن پایین تر از دور بحرانی نخست آن قرار گیرد به شافت صلب موسوم است. اگر دور عملکرد آن بالاتر از اولین دور بحرانی قرار گیرد آن

را شافت انعطاف پذیر گویند.

معمولا دور عملکرد 20% کمتر و 25%-- 40% بالاتر از دور بحرانیcritical speed نگه میدارند. هنگام راه اندازی و خاموش کردن دستگاه باید خیلی سریع از دور بحرانی عبور کرد.

 

د- یاتاقان ها

 

 

وظیفه یاتاقان ها در پمپ نگهداشتن شافت و روتور در مرکز شافت درمرکزاجزاء ثابت و تحمل بارهای شعاعی و محوری است .تحمل کننده بارهای شعاعی را یاتاقان ها ی شعاعی و تحمل کننده های بارهای محوری را یاتاقان های محوری نامند. البته یاتاقان های محوری در عین حال بار شعاعی را نیزتحمل میکنند.یاتاقان های مابین کوپلینگ و پمپ را این بوردویاتاقان های سمت دیگر را اوت بورد گویند.

در پمپ های آویخته از یک سر شافت آن یاتاقانی که به پروانه نزدیکترباشد رااین بورد و دورتری را اوت بورد گویند. .یاتاقان های محوری در سمت اوت بورد نصب می کنند.

 

ﻫ - کوپلینگ ها

 

 

کوپلینگ ها برای انتقال دور و گشتاور از ماشین محر ک به ماشین متحرک به کارمیروند.وظیفه ی دیگر کوپلینگ از بین بردن نا هم محوری ،انتقال بارهای محوری مابین دو ماشین و تنظیم شافت های محرک و متحرک در مقابل سائیدگی می باشد.

کوپلینگ ها دو نوعند:

کوپلینگ صلب: در مواقعی که دقت هم محوری باید بالا باشد از این نوع کوپلینگ استفاده میکنند.همچنین درمواقعی که لازم باشدکه یکی ازروتورها توسط شافت دیگر نگهداشته شود ،این کاررابوسیله کوپلینگ صلب انجام میدهند.در این نوع کوپلینگ ها اگر دقت هم محوری کم باشد باعث ایجاد مشکلات مکانیکی میگردد.

انواع متداول کوپلینگ صلب عبارتند از :

1- فلنجی با پیچ های مناسب (استفاده رایج در پمپ های عمودی)

2- کلمپی چاک دار

3- در امتداد محور

- کوپلینگ انعطاف پذیر:

این کوپلینگ های علاوه براینکه وظیفه انتقال قدرت ازموتوربه پمپ(شافت)رادارند عمل ازبین بردن ناهم محوری بین دو شافت محرک و متحرک را نیز انجام میدهند. کوپلینگ های انعطاف پذیر به غیر از مدل چرخ دنده ای برای دورها و قدرت های پایین استفاده میشوند.

 

و – غلاف ها

 

 

جهت جلوگیری از فرسایش،خوردگی و ساییدگی در محل کاسه نمدها ویاتاقان های داخل و دیگر قسمت ها از غلاف های مناسب استفاده میشود.

 

شرح قوانین حاکم بر پمپها و تئوری آنها:

 

 

پمپهای گریز از مرکز ماشین هایی هستند که با استفاده از نیروی گریز از مرکز (عکس العمل سیال در برابر نیروی مرکز گرا ) سیالات را جابه جا میکنند. در ادامه به موارد مهم در موضوع سیالات اشاره میشود.

نیروی وزن باعث میشود که اگر سیال در یک ارتفاع باشد به ارتفاع پایین تر جریان یابد. انرژی پتانسیل ، انرژی است که در سیال ذخیره میشود و مایع دارای فشار بالاتر انرژی پتانسیل بیشتری دارد، بنابراین سیال از سطوح با فشار بالا به سطوح با فشار پایین جریان می یابد. در صورتی که فشار دو مخزن برابر باشد یا اینکه اختلاف ارتفاع نداشته باشند سیال میان آنها جریان نمی یابد.بنابراین در این حالت ها نیاز به استفاده از پمپ داریم. همچنین میتوان از پمپ به منظور افزایش مقدار سیال جابه جاشده، ( دبی) استفاده کرد .

پس میتوان نتیجه گرفت یک پمپ با افزایش انرژی سیال آنرا جابجا می کند. در پمپ های سانتریفیوژ این عمل توسط پروانه انجام میشود، که با چرخاندن سیال انرژی آن را می افزاید. سیال باعبوراز ورودی پمپ وارد چشم ( مرکز ) پروانه میگردد و با دوران پروانه از لبه آن خارج میگردد. هرچه سرعت پروانه بیشتر باشد سیال سریعتر جابجا میشود. در زیر یک نمونه محفظه و پروانه نشان داده شده است.

هنگامی که سیال وارد پوسته( محفظه) میشود سرعت آن کاهش می یابد.چون سرعت سیال کاهش می یابد فشار آن افزایش یافته و از طرف دیگر چون سیال بافشار زیاد در لبه و دور از چشمی خارج میگردد باعث ایجاد یک ناحیه کم فشار در چشمی شده که در اثر آن جریان سیال به درون چشمی امکان پذیر میگردد.(اختلاف فشار) وقتی سیال به خارج پمپاژ میشود سرعت آن افزایش می یابد این افزایش سرعت در خروجی به شکل فشار بسیار زیاد و بخشی از آن در محفظه به صورت فشار نمایان میشود.

پروانه که به عنوان پیشران می باشد توسط یک منبع محرک بیرونی چرخانده میشود. محرک به شکل های مختلف الکتروموتور،توربین و موتور با سوخت فسیلی می باشد. نیروی محرک توسط یک شافت به پیشران منتقل میگردد. محلی که شافت از محفظه پمپ خارج می شود ، دچار نشتی میگردد برای رفع این مشکل از آب بند یا جعبه لایی استفاده میشود. در جایی که لایی قرار میگیردممکن است که شافت به شدت دچار ساییدگی گردد به همین دلیل باید از مواد قابل انعطاف استفاده کرد. همچنین برای جلوگیری از سایش، از یک آستین متحرک شافت استفاده می کنند. آستین به راحتی تعویض میگردد.

سیال از ناحیه خروجی با فشار بالا به پشت ناحیه مکش نشتی پیدا می کند . به همین جهت فضای بین آنها را به حلقه های تحت سایش مجهز میکنند . حلقه سایش بدنه ثابت اما حلقه سایش پیشران همراه آن دوران میکند.بستن مناسب حلقه های سایش مقدار نشتی را به اندازه زیادی کاهش میدهد. البته مقداری نشتی برای روانکاری لازم است ، سیال نشت شده سبب روانکاری و خنک سازی حلقه های سایش میشود و همچنین از سایش رینگها در مقابل هم جلوگیری میکند.با ضعیف شدن رینگها فضای میان آنها زیاد شده و نشتی بیشتر میشود. در اینصورت باید رینگ ها تعویض شوند.

همچنین حلقه های تحت سایس بوسیله سیال پمپاژ شده روانکاری میشوند و اگر روانکاری مناسب نباشدحلقه ها باهم تماس داشته، ساییده میشوند، گرم شده و جام میکنند. به همین علت نباید یک پمپ گریز از مرکزرا تا زمانی که از سیال پر نشده راه اندازی کرد.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

تقسیم بندی پمپ ها

 

دسته بندی های مختلفی از پمپ ها بر حسب مورد کاربرد ,جنس مواد تشکیل دهنده آنها ,مایعی که پمپ می کند ,حتی وضعیتی که نصب می شود و غیره به عمل آمده است همانند : پمپ های شیمیایی ,پمپ های پلا ستیکی ,پمپ های عمودی یا افقی ,تغذیه بویلر ها , پمپ های همه کاره , چاه عمیق پا لا یشگاهی , distillate,condensate پمپ های خلا , پمپ های فاضلابی, slarry وغیره.

یکی از تقسیم بندی های جامع و رایج ,پمپ ها رابرمبناي نحوه انتقال انرژي به سيال در کل به دوگروه پمپ هاي ديناميكي( dynamic) و پمپ هاي جابجايي(ِDisplacement) تقسيم بندي مي كنند.

دو دسته فوق را از جهات گوناگون می توان با هم مقایسه کرد :

1) حد اکثر انرﮊی (فشار ) ایجاد شده توسط پمپ ها ی دینا میک (سانتریفوﮊ ) محدود بوده و به هد معروف است که با بستن شیر خروجی به طور کامل (شدت جریان صفر )به وجود می آید در حالیکه حد اکثر فشار پمپ های جابجایی با توجه به فشار سیستم تعیین می شود. یعنی پمپ تا جایی که مورد نیاز سیستم باشد فشار خود را به آن حد می رساند.

2) در پمپ های دینامیک انرژي افزوده شده ابتدا به سرعت تبدیل شده و سپس در حلزون و سر انجام در دیفیوزر به فشار تبدیل می شود در حالی که در پمپ ها ی جا به جایی انرژي مورد نظر مستقیما به فشار تبدیل می شود .

3) در پمپ های دینامیک انرژي بطور پیوسته و بدون انقطاع به مایع افزوده می شود در صورتی که در پمپ های جابجایی انرژي درریود های معینی به مایع تزریق می شود .

4) اصولا پمپ های جابجایی برای مقادیر اندک جریان در فشارهای بالا و مایعات لزج به کار می رود و پمپ های دینامیک برای فشار های متوسط و جریان های زیاد مورد استفاده قرار می گیرد .

 

پمپ های دینامیکی:

 

پمپ های دینامیکی به دو دسته تقسیم می شود:

1- پمپ هاي سانتريفوژ ( CENTRIFUGAL PUMPS )

ساختمان ايـن نوع پمپ هـا به صورتي است كه بر روي محور دوار ( در مركز پمپ ) پره هايـي قرار داده شـده كه بـا دوران خود مايعـات و مواد سيال را به اطراف پرتـاب مي نمايند. جدار اين پمپ به صورت حلزوني ساخته شده و مايع كه داراي سرعت نيز مي باشد از قسمت حلزوني به طرف مدخل خروجي پمپ رانده مي شود.

سيالي كه در اطراف پره ها موجود است در اثر حركت دوراني به محور به اطراف پرتاب شده و در نتيجه در اطراف محور خلاء ايجاد مي شود و بدين ترتيب سيال از مجراي ورودي به داخل محفظهء حلزوني شكل پمپ مكيده شده و از مجراي خروجي به خارج منتقل مي گردد.

راندمان پمپ به موقعيت قرار گرفتن پره هاي پمپ، فاصله آن از محفظه حلزوني شكل و سرعت حركت محور بستگي دارد. زاويه قرار گرفتن پره هاي پمپ ها نيز در بالا بردن راندمان پمپ مؤثر است. مثلاً چنانچه وضعيت پره هاي پمپ نسبت به مركز به صورت عمودي باشد راندمان پمپ كمتر از زماني است كه پره ها بطور مايل بوده و در جهت حركت مايع به صورت منحني قرار گرفته باشند.

به علت اينكه سيال در اثر حركت دوراني محور به اطراف پرتاب شده و در مركز پمپ خلاء ايجاد مي شود دهانه لوله ورودي در پمپ هاي سانتريفوژ در مركز قرار دارد تا با استفاده از خلاء ايجاد شده در اين محل انتقال سيال سريع تر و بهتر انجام بگيرد.

پمپ هاي گريز از مركز داراي دو امتياز برجسته مي باشند: اولاً جريان مايع در آن ها يكنواخت است. ثانياً اگر لولهء خروجي پمپ مسدود يا تنگ شود، فشار زيادي كه براي ساختمان پمپ مضر باشد توليد نكرده و بار آن به اندازه اي نمي رسد كه موتور محرك پمپ را از كار بيندازد.

براي بكار انداختن پمپ بايد هميشه محفظه آن را از مايع مورد پمپاژ پر نموده و هواي محبوس در محفظه را خالي نمود. اين عمل را آبگيري ( Priming ) مي نامند. هرگاه پمپ در سطحي پايين تر از مخزن حاوي مايع مورد استفاده واقع شود، لزومي به آبگيري نخواهد بود. ( به اين علت كه محفظه پمپ همواره پر از مايع بوده و در نتيجه محفظه خالي از هواست )

ساختمان پمپ هاي گريز از مركز در ابتدا بسيار ساده بوده و فقط شامل پره، پوسته و محور بودند و ليكن به علت نياز روز افزون به اين پمپ ها، به سرعت تكامل يافته و ساختمان آن ها پيچيده تر شد و قطعات ديگر به آن ها افزوده شدند از قبيل رنگ هاي سايشي، لائي هاي آب بندي، پره هاي ثابت براي هدايت بهتر آب در خروج از پرهء متحرك و ورود به محفظه حلزوني و غيره.

پره هاي پمپ هاي سانتريفوژ به سه دسته تقسيم مي گردند: باز، نيم باز و بسته.

 

خصوصیات برجسته پمپهای سانتریفیوژ

 

1-جریان تخلیه مایع در آنها آرام و یکنواخت است

2- متنوع بودن این پمپ ها با خصوصیات زیاد و گوناگون

3- رضایت بخش بودن راندمان

4- تناسب برای کارکردن با موتورهای برقی و موتورهای احتراقی

5- پایین بودن هزینه نگهداری

6- دامنه کاربرد آنها در پروژه های کشاورزی ، صنعتی و آبرسانی فوق العاده بالاست زیرا از نظر دبی و ارتفاع تولیدی وسعت زیادی را پوشش میدهد .

7- فضای کمتری را متناسب با قدرت تولیدی ایجاد میکند .

پمپ های سانتر فیوژ به سه دسته تقسیم می شود:

 

الف) پمپ هاي سانتريفوژ(جريان شعاعي)

 

عملكرداين پمپ به اين صورت است كه درآن سيال موازي محور واردچرخ پمپ شده وعمود برآن ازچرخ خارج مي گردد.اين پمپ ها معمولاً براي ايجادفشارهاي بالا دردبي هاي كم به كارمي روند. پمپ هاي سانتريفوژ شايع ترين نمونه ازپمپ ها هستند .

 

2926%20%281%29.jpg

ب) پمپ هاي محوري

 

سيال موازي محور وارد پمپ مي گردد و به طور موازي نسبت به محور ازچرخ خارج مي گردد . دراین پمپ قسمت اعظم فشار مایع را نیروی پرتاب پره های پروانه تامین میکند . این پمپ برای تولید دبی های زیاد با ارتفاع کم کاربرد دارد .( دبی زیاد ، ارتفاع ک ، نیروی پرتاب پروانه )

 

2926%20%282%29.jpg

ج) پمپ هاي نيمه سانتريفوژ(يا باجريان مختلط)

 

سيال موازي محور وارد چرخ پمپ مي گردد و به طورمايل نسبت به محورازچرخ خارج مي گردد.اين پمپ ها براي ايجادفشارها و دبي هاي متوسط به كارمي روند .اين پمپ هانسبت به پمپ هاي سانتريفوژتوانايي بيشتري دراستفاده وبه كارگيري دبي هاي يالا رادارند . این پمپ دارای دو قسمت است ، یکی جداره ثابت و دیگری قسمت دوار که شامل محور گردان با چرخدنده میباشد . برخلاف پمپهای گریز از مرکز که مایع را با سرعت به قسمت خروجی پمپ هدایت میکند در پمپهای گردشی مقداری از مایع بین دنده های چرخدنده پمپ به اصطلاح به تله می افتند و باعث میشوند سرعت مایع در خروجی کاهش یابد . این پمپ ها بیشتر برای روغن کاری کاربرد دارند.

 

2926%20%283%29.jpg 2926%20%284%29.jpg

کاربرد پمپ های سانتریفیوژ:

 

دامنه کاربرد پمپ های سانتریفیوژ بسیار وسیع بوده ،ودرصنایع شیمیایی،کاغذسازی، صنایع غذایی ولبنیات ،فلزات مذاب،آب وفاضلاب ،فع موادزائد،نفت وپتروشیمی ودیگر موادبه کارمی روند.از نظرظرفیت وهد،توانایی این پمپ ها برای ظرفیت های بالاومتوسط نوع جریان وتری و هدهای پایین نوع محوری و هدبالانوع شعاعی می باشد.

البته دو کمیت هد و ظرفیت مستقل از هم نیستندوبه شکل،اندازه و سرعت ایمپلر بستگی دارند.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

2)پمپ مخصوص (اژکتور)

 

 

اژکتورها دستگاهی هستند که گازها و بخارات را از یک فضای خالی خارج کرده و آن ها را برای تخلیه کردن در یک فشاری بالاتر متراکم نموده. زمانیکه اختلاط گازها یا بخارات با سیال راندمانی امکانپذیر باشد.

اژکتورها تا حدودی دارای قیمت هایی کمتر و هزینه نگهداری کمی نسبت به پمپ ها دارند. معمولا اژکتورها دارای یک شیپوره همگرا- واگرای درونی دارند. که در آن سیال رانده شده برای تغذیه و یک شیپوره بزرگ تر بیرونی که در آن گازها تخلیه شده. ممنتم یا انرژی سیال خروجی از شیپوره راندنی دارای سرعت بالا می باشد. اما به میزان جزئی این سرعت به گازهای در حال تخلیه هم وارد می شود. پس در این صورت سرعت مخلوط ما کمتر از سرعت سیال وارد شده می باشد. ولی در هر صورت سرعت آن بیشتر از سرعت صوت می باشد. پس در این صورت شیپوره بزرگ تر بعنوان یک دیفیوزر همگرا- واگرا است که در آن فشار افزایش یافته و سرعت صوت کاهش یافته.

 

ساختمان اژکتور و اساس کار آن:

 

اژکتور دارای ساختمانی شیپوری (Venturi) است. هوا یا بخار فشرده از طریق یک لوله باریک (Nozzle) به سرعت جهش مانند (Jet) به فضای مخروطی شیپور هدایت می شود.

مسلم است که فشار خروجی اژکتور از ورودی آن بیشتر است و علت بر نگشتن گاز از خروجی اژکتور به ورودی آن سرعت زیاد مخلوط آب و گازها در خرطومی (Diffuser) اژکتور است.

 

موارد کاربرد اژکتورها:

 

می دانیم که نقطه جوش تابع مستقیمی از فشار محیط است. به عبارت صحیح تر، فشار و نقطه جوش رابطه مستقیمی با هم دارند. لذا کاهش فشار محیط ، کاهش نقطه جوش را به همراه دارد. با توجه به این عبارت اهمیت اژکتور به عنوان تنها وسیله تولید خلاء در صنایع نفت و پتروشیمی مشخص می شود از موارد استفاده اژکتور می توان به دو مورد زیر اشاره کرد:

1) همان گونه که می دانیم هیدروکربن ها در درجه حرارت های بالا ممکن است شکسته شوند و یا با ذرات دیگر ترکیب شوند، بنابراین برای تصفیه و تفکیک نفت خام در پالایشگاه ها از برج های خلاء استفاده می شود به دلیل اینکه در اینگونه برج ها درجه حرارت پایین آمده و قادر خواهیم بود بدون ازدیاد درجه حرارت به میزان زیاد مواد را تفکیک و تصفیه کنیم.

2) تخلیه یک طرفه مایعات از دیگر استفاده های اژکتورهاست که در این حالت اژکتور همانند یک تلمبه عمل می نماید که در صنعت به (Jet Pump) معروف است.

 

2926%20%285%29.jpg

قطعات اصلی اژکتورها :

 

اژکتورها از لحاظ دسته و تقسیم بندی انواع متفاوتی ندارند و همواره یک اژکتور می تواند از قطعات اصلی زیر تشکیل شده باشد :

1) سرپوش بازدید افشاننده

2) صافی بخار

3) سرپوش افشاننده

4) ورودی بخار آب

5) سرپوش ورودی

6) ورودی

7) افشاننده

8) مبدل فشار به سرعت یا خرطومی

9) خروجی

 

پمپ های جا بجایی :

 

پمپ های جا بجایی به دو دسته تقسیم می شود :

 

1) پمپ های رفت و بر گشتی:

 

این نوع پمپها وسایلی هستند که انتقال انرﮊی از آنها به سیال به صورت پریودیک و دوره ای می باشد. نیروی محرکه این نوع پمپها نیز غالبا توسط موتورهای الکتریکی تامین می گردد. در این نوع پمپها حرکت چرخشی میل لنگ تبدیل به حرکت رفت و آمدی پیستونی در یک سیلندر می شود. با عقب رفتن پیستون در سیلندر ایجاد مکش شده و در نتیجه مایع از طریق یک شیر ورودی داخل سیلندر می گردد. با حرکت پیستون به طرف جلو دریچه ورودی بسته و مایع از طریق شیر خروجی به خارج هدایت می گردد. شیرهای ورودی و خروجی یکطرفه بوده و طوری ساخته شده اند که در مراحل رفت و آمد پیستون، از ورود مایع داخل سیلندر به قسمت کم فشار و بالعکس ممانعت شود. اگر بجای پیستون، پلانجری در داخل سیلندر رفت و آمد کند در این حالت به آن پمپ پلانجری می گویند. در ضمن چنانچه پلانجر دیافراگمی را حرکت دهد پمپ از نوع دیافراگمی است. فرق میان پیستون وپلانجر در این است که طول سر پیستون کوتاه تر از مسافتی است که پیستون درون سیلندر طی می نماید، در حالی که طول پلانجر بیشتر از طول مسافت طی شده توسط آن در داخل سیلندر می باشد. از طرفی در پمپهای پیستون از حلقه یا رینگی جهت آب بندی پیستون و سیلندر استفاده شده است که روی بدنه پیستون قرار گرفته و همراه آن حرکت می کند، در حالیکه در پمپهای پلانجری این رینگ روی سیلندر قرار دارد و ثابت است. این پمپها معمولاً کم ظرفیت هستند ولی فشار خروجی سیال را می توانند تا مقدار زیادی افزایش دهند. بنابراین از این پمپها در جاهایی که نیاز به جا به جا کردن سیالی با حجم کم ولی فشار بالا می باشد استفاده می کتتد. در ضمن باید به این نکته نیز توجه داشت که جریان سیال در این پمپها به صورت غیر یکنواخت می باشد. نکته بسیار مهم در مورد این پمپ ها آن است که هرگز نباید آنها را در حالیکه شیر خروجی پمپ (دیسچارج پمپ) بسته است روشن نمود. يكي ازخصوصيات اصلي اين پمپ ها اين است كه در زمانيكه پمپ مشغول كار مي باشد بايستي محلي براي تخليه مايع مكيده شده موجود باشد. اين نكته اي مهم و قابل توجه است و چنانچه شخص مسئول بهره برداري از پمپ بخواهد اقدام به بستن مجراي خروجي آن نمايد، بايد كاملاً مطمئن گردد كه مجراي خروجي ديگري براي تخليه مايع وجود دارد. در غير اين صورت بر روي قطعات پمپ فشار وارد شده و ممكن است كه منجر به سوختن الكتروموتور، ازكار افتادن پمپ، سوختن فيوز و تركيدن محفظه و لوله ها و ساير معايب ديگر شود.

پمپ های رفت و برگشتی به دو دسته تقسیم می شود :

الف)پمپ های پیستونی Piston Pumps:

اين نوع پمپ ها در طرح ها و اندازه هاي مختلف ساخته شده و در بسياري موارد از آن استفاده مي شود و بر حسب احتياج مي توان اين پمپ ها را به طريقي ساخت كه فشار زياد بوجود آورند و يا اينكه فقط عمل انتقال مايعات را بدون ايجاد فشار انجام دهند.

 

2926%20%286%29.jpg

2926%20%287%29.jpg 2926%20%288%29.jpg

طرز عمل پيستوني

اين پمپ تشكيل شده است از سيلندر، پيستون، شير ورودي و شير خروجي. سطح پيستون بوسيله دسته اي بر روي چرخ دواري قرار گرفته و در جهت بالا و پايين حركت مي نماينـد. هنگام حركت پيستون به طرف بالا دريچه A در اثر مكش و برگشت جريان از مجراي خروجي بسته شده و در اثر مكش دريچه B باز و مايع به درون محفظه پمپ مكيده مي شود. هنگامي كه پيستون به طرف پايين حركت مي نمايد دريچه B بسته شده و دريچه A باز مي گردد و سيال محبوس در محفظه و تحت فشار پيستون به مجراي خروجـي انتقال مي يابد. تكرار اين عمـل سبب انتقال سيال از يك محل به محل ديگـر مي گردد.

سيلندر بايد به نحوي آب بندي شده باشد كه مايع نتواند به خارج نشت نمايد. هر حركت رفت پيستون را يك ضربه و مسافتي را كه پيستون طي مي كند طول ضربه نامند. چون در پمپ هاي رفت و برگشتي جابجا شدن مايع به طور متناوب انجام مي گيرد لذا حركت مايع در لوله خروجي به صورت حركت ضرباتي خواهد بود. چون حركت ضرباتي به لوله خروجي و حتي دستگاه هاي ديگري كه در سر راه هستند، ضرباتي وارد مي نمايد، بايد تدبيري بكار برد كه شدت ضربه ناشي از متناوب بودن جريان را كم كند. يكي از راه هاي كم كردن شدت ضربه، بكار بردن مخزن پر از هوا در سرا راه خروجي پمپ هاي رفت و برگشتي است. مطابق شكل در حركت رفت پيستون و يا خروج مايع از پمپ، مقداري از مايع كه تحت فشار است هواي مخزن را فشرده و به مخزن وارد مي شود. در حركت برگشت پيستون فشار مايع پايين مي آيد و هواي فشرده داخل مخزن، مقدار مايعي را كه در حركت رفت وارد مخزن شده بود به خارج مي فرستد. در نتيجه مايع وارد لوله خروجي مي شود و بدين وسيله از شدت ضربه ناشي از حركت ضرباتي كاسته مي شود. مسئله مهم در بكار بردن مخزن هوا اين است كه امكان دارد هواي موجود در مخزن به مرور جذب آب شده از ميزان آن كاسته شود. اگر اين عمل همچنان ادامه يابد بدون اينكه هواي از دست رفته تأكين شود مخزن پر از آب شده و كار خود را انجام نخواهد داد. براي تأمين هوا بهتر است كه در قسمت بالاي مخزن يك شير يك طرفه كار گذاشت. يكي ديگر از راه هاي كم كردن شدت ضربه بكار بردن پمپ هاي دو ضربه اي است كه در شكا نشان داده شده است. پمپ هاي دو ضربه اي را به دليل كم كردن شدت ضربه و ظـرفيت بيشتر و تقريبـاً يكنواخت كردن جريان در خروجي بيشتر از پمپ هـاي يك ضربه اي بكار مي برند.

براي انتقال مايعات و مواد سيال از عمق هاي زياد معمولاً شير يك طرفه اي در مدخل مجراي ورودي پمپ قرار مي دهند كه اين شير مايع را در مجراي ورودي محبوس نموده، و با ريختن مقدار كمي آب در محفظه پمپ، در شروع عمل پمپ سهولت داده مي شود. چون امكان دارد كه در مايعات مواد زائي وجود داشته باشد. براي ممانعت از ورود اين مواد در مدخل مجراي ورودي پمپ محفظه اي مشبك كه معمولاً از توري ساخته شده، قرار مي دهند و چون لازم است هر چند مدت يك بار اين صافي ها را بازرسي نمود و در صورت كثيف بودن تميز نمايند اين توري به طريقي نصب مي گردد كه بتوان به سهولت به آن دسترسي حاصل نمود. در پمپ هاي بزرگ معمولاً اين صافي ها را كه قابل تعويض مي باشند درون گودالي كه Suction Well ناميده مي شود قرار مي دهند.

 

2926%20%289%29.jpg

ب) پمپ دیافراگمی

2)پمپ دوار

 

پمپ دوار به سه دسته تقسیم می شود :

الف)پمپ پیچی

ب) پمپ هاي دنده اي Gear Pumps

اين پمپ ها نيز بمانند پمپ هاي رفت و برگشتي از گروه پمپ هاي انتقال دهنده با حجم ثابت هستند، با اين تفاوت كه طرح و ساختمان آن ها ساده تر و احتياج به شير يك طرفه مكش ندارند و جريان خروجي آن ها يكنواخت است. اين پمپ ها در اندازه هاي مختلف و با دنده هاي متفاوت ساخته مي شوند چون دنده ها ممكن است داراي دو يا چند دنده باشند.

چرخ دنده بوسيله محور دوار به حركت درآمده و پس از مكش مايع آن را تحت فشار گذاشته و به طرف خروجي مي راند. همان طور كه در شكل نشان داده شده است، مايع به وسيلهء دنده هايي كه آزاد هستند از ورودي به طرف خروجي برده مي شود. دنده هايي كه بـه ترتيب آزاد مي شوند خلاء جزئـي در مكش ايجاد كـرده و مايع سريع تر وارد دنده هاي آزاد مي گردد چون در اين نوع پمپ ها دنده ها خيلي به هم نزديك هستند اگر در كارگذاري آن ها دقت كافي نشود تماس دنده ها با يكديگر باعث خرابي آن ها خواهد شد. اين نكته مهمي است كه در مورد پمپ هاي دنده اي بايستي رعايت نمود، و هنگامي كه لازم است پمپ تحت تعمير قرار گيرد بايد دقت كافي نمود كه براي تعويض واشرها و ساير مصالح اين فواصل بطور ثابت و معين باقي بمانند.

بايد توجه داشت كه اين دنده ها همواره روغن كاري شده كه خشك عمل ننمايند و اگر مايع پمپ شونده خاصيت روغن كاري داشته باشد، عمر پمپ دوراني زياد مي شود.

اين پمپ ها براي ظرفيت هايي نسبتاً كم با فشار متوسط موارد استفاده زياد دارند.

 

2926%20%2810%29.jpg

2926%20%2812%29.jpg

ج) پمپ هاي تيغه اي Vane Pumps

نوع ديگر پمپ هاي انتقال دهنده با حجم ثابت كه از نظر اصول كاركرد با پمپ هاي چرخ دنده اي شباهت زيادي دارند پمپ هاي تيغه اي مي باشند. حركت اين پمپ ها دوراني بوده و نيروي محركه شان از الكترو موتورها تأمين مي گردد. تيغه ها كه داراي حركت خارج از مركز مي باشند مي توانند در داخل شيارهايي حركت رفت و برگشتي داشته باشند. با توجه به شكل تيغه وقتي كه به بالا مي رسد كاملاً داخل شيار جاي گرفته و همين كه از آن نقطه دور مي گردد در اثر فشار فنر داخل شيار بيرون آمده و سيال را از قسمت ورودي به طرف قسمت خروجي با خود مي برده. تيغه ها در اثر نيروي فشار فنري كه در پشت آن هاست همواره با جداره پمپ در تماس اند.

 

2926%20%2813%29.jpg

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

images?q=tbn:ANd9GcRIdJXnfE6piUrGf-sJ-ApCzt34qjF7PiKCD05t3utprkCiV3o&t=1&usg=__aYxW64jhW07go0l60bpvk6UJa1Q=

 

 

صداي پمپ ها :

 

نويز ناشي از هر گونه فعاليت صنعتي بايد از استانداردهاي بين المللي تبعيت كند . ميزان سر وصداي آزار دهنده در اعلاميه (3) 53.s سال 1994 سازمان كنترل آلودگي ومديريت محيطي ظابطه دارد بر اساس اين قانون حتي در صورت مجاز بودن ميزان صدا، اگر نويز توليد شده افراد را آزار دهد تمهيدات لازم براي كاهش آن فراهم آيد . عملكرد سيستم ها وايستگاه هاي پمپاژ يكي از اين فعاليتها ي پرسر وصداي صنعتي است .

منابع ايجاد نويز در سيستم هاي پمپاژ :

نويز هاي موجود در اين سيستم عبارتند از :

سرو صداي پمپ ها

سروصداي محرك پمپ وتجهيزات انتقال نيرو همچون چرخد نده ها

ارتعاشات پمپ وموتور

سر وصداي هيدروليكي ايجاد شده در درون پمپ

نويز هيدروليكي ايجاد شده در خطوط لوله و شير آلات

شرايط مكاني و كاربردي سيستم پمپاژ نيز درايجاد نويز موثر است،براي نمونه در ايستگاه هاي پمپاز فاضلاب فن هاي تهويه يكي از منابع توليد نويز هستند

 

كنترل نويز:

چهار اصل كلي در زمينۀ كنترل نويز وجود دارد :

كمينه كردن توليد انرزي صوتي

كمينه كردن ويژگيهاي صوتي نا خوشايند براي انسان

كاهش انرژي صوتي با استفاده از ابزارهاي ميرا كننده از جمله جاذب صدا

دور كردن وانحراف انرژي صوتي از مكانهاي حساس و مهم

 

بر اساس اين اصول بايد در طراحي وروند ساخت ايستگاه هاي پمپاژ ملاحظات مهمي انجام داد :

اعمال ويژگيهايي براي پمپ ها ، موتورها و تجهيزات ديگر براي كاهش سرو صداي آنها

قرار دادن ايستگاه هاي پمپاژ در زيز زمين تا حد امكان

طراحي مناسب تكيه گاه هاو اتصالات (جرا كه ارتعاش تجهيزات صداي ناخوشايند توليد مي كند )

نگهداري وتعمير منظم وپيوسته سيستم پمپاژ (دستگاهي كه منبع توليد صداي نامعقول است بايد هر چه سريعتر تعمير يا تعويض شود )

 

ممكن است سر وصداي محرك (موتور) به حدي زياد باشد كه نويز پمپ را پوشش دهد . در اين حالت ابتدا بايد ميزان نويز محرك را كاهش داد . در پمپ هاي كوچك آسان ترين راه قرار دادن پمپ وموتور در يك محفظه است ولي ممكن است علاوه بر آن لازم باشد كه :

قاب (پايه ) مجموعه پمپ وموتور نيز ايزوله شود تا سرو صداي ناشي از آن نيز كنترل شود .

به آببندي محفظه ، به ويژه در محل عبور لوله ها توجه شود .

اتصالات لوله ها ايزوله شوند تا ارتعاشات در سرتا سر لوله كشي منتقل نشود .

از نبود هرگونه اشتباه ومحدوديتي در طراحي سيستم كه به سروصداي اضافي پمپ بينجامد ، اطمينان حاصل شود .

به طور كلي ،ميزان سرو صداي ناشي از يك نوع پمپ خاص به فشار ، اندازه وسرعت آن بستگي دارد .رابطه ميزان نويز با اين پارامترها به گونه اي است كه ما را به سمت انتخاب پمپي بزرگ كه با سرعت كم كار مي كند وفشار تخليه پاييني دارد سوق مي دهد .ولي معمولأ براي تامين بازدهي لازم يا ملزومات مورد نياز اين انتخاب انجام نمي شود .سر وصداي در ايستگاه پمپاژ علاوه بر پمپ ازموتور ، چرخ دنده ها ،لوله هاو اتصالات نيز ناشي ميگردد . از آنجايي كه اين موارد به ملزومات نصب (كه در انواع نصب مختلف هستند )مربوط ميشوند نميتوان آنها را در اطلاعات دادهشده توسط سازنده درباره نويز ناشي از نوعي پمپ قلمداد كرد .

براي تعيين ميزان سرو صداي پمپ روشهايي از جمله اندازه گيري فشار پفقدرت وشدت صوت وجود دارد . فشار صوت ميزان صدايي است كه گوش انسان مي شنود . قدرت صوت ميزان انرژي اكوستيك منتشر شده توسط منبع صداست وشدت صوت برابر است با قدرت صوت بر واحد سطح .

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

همه چیز درمورد پمپ وپمپاژ...اشنایی با پمپ ها - نگهداری وتعمیرات پمپ ها - سیستم های پمپاژ ولوله کشی وبهره برداری از پمپ ها

 

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

دسته بندی پمپ های سانتریفوژ

در این بخش ابتدا "پمپ" تعریف شده و سپس ضمن مرور تاریخچه پمپ ها، انواع مختلف آنها بررسی می شود. موارد کاربرد هر کدام از پمپ ها و نحوه دسته بندی پمپ ها نیز مورد مطالعه قرار می گیرد.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

اجزای داخلی پمپ های سانتریفوژ

در این فایل اجزاء داخلی مشترک پمپ های سانتریفوژ معرفی شده و انواع مختلف آنها مورد بررسی قرار گرفته است.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محاسبه هد مورد نیاز پمپ

روش محاسبه هد مورد نیاز پمپ در حالتهای مختلف با توجه به افت هد ناشی از لوله ها و اتصالات در این مبحث توضیح داده شده است.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

کاویتاسیون

در این فایل دلایل شکل گیری پدیده کاویتاسیون و عوارض ناشی از آن بررسی می شود. در فایل بعدی روش جلوگیری از ایجاد این پدیده با تعریف پارامتر NPSH توضیح داده می شود.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

NPSH

این پارامتر برای جلوگیری از وقوع کاویتاسیون تعریف شده است. به هنگام انتخاب پمپ باید به آن دقت داشت تا پمپ پس از نصب دچار مشکل نگردد. حداکثر ارتفاع نصب پمپ نیز که با استفاده از این پارامتر تعیین میشود مورد بحث قرار گرفته است.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

منحنی های مشخصه پمپ ها

در این فایل انواع مختلف منحنی های مشخصه پمپهای سانتریفوژ معرفی گشته و نحوه انتخاب پمپ مناسب با توجه به نقطه کارکرد پمپ و منحنی مشخصه آن تشریح گشته است.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

قانون تشابه

در این فایل رابطه بین پارامترهای مختلف یک پمپ توضیح داده شده و سپس تاثیر تغییر سرعت دورانی الکتروموتور بر عملکرد پمپ بررسی شده است.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

پمپاژ سیالات لزج

از آنجا که منحنی های عملکرد ارائه شده برای پمپ ها مربوط به تست آنها با آب می باشد در صورت پمپاژ سیالات با ویسکوزیته بالا این منحنی ها باید تصحیح شود. در این فایل مفهوم ویسکوزیته تعریف شده و نحوه استفاده از منحنی های تصحیح ویسکوزیته توضیح داده شده است.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

منحنی سیستم

با توجه به شرایط حاکم بر سیستم لوله کشی، نقطه کار پمپ و مقدار هد و دبی تولیدی تغییر می کند. در این فایل عوامل موثر بر منحنی سیستم و نحوه تاثیر آنها بر کار پمپ بررسی شده است.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

سیل های مکانیکی

در این فایل اصول کلی آب بندهای مورد استفاده در پمپ به خصوص آب بندهای مکانیکی و انواع مختلف آنها توضیح داده شده است. این فایل توسط شرکت "بورگمن پارس" تهیه شده است.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

لوله کشی پمپ در مکش

برای عملکرد درست پمپ سانتریفوژ و رسیدن به راندمان طراحی، سیال باید بصورت یکنواخت و با سرعت مناسب به آن وارد شود. اهمیت این مساله از آنجا افزایش می یابد که بدانیم نصب نادرست لوله های مکش پمپ ممکن است خطر ایجاد کاویتاسیون در پمپ را تشدید نماید. در این قسمت اصول کلی مورد نیاز برای لوله کشی پمپ ها توضیح داده شده است.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

دیتا شیت پمپ ها

در این قسمت مهمترین داده هایی که در برگه های اطلاعات پمپ ها درج میشود توضیح داده شده است. پر کردن صحیح و کامل این برگه ها موجب تبادل صحیح اطلاعات بین خریدار و فروشنده شده و از ایجاد ایرادات احتمالی جلوگیری می نماید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

مشخصات آب آشامیدنی

در این فایل برخی از مهمترین خواص فیزیکی و شیمیایی آب شامل سختی، رنگ، PH و ... به طور خلاصه مورد بررسی قرار گرفته است.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

نصب و راه اندازی پمپ های شناور

در این فایل اصول مربوط به نصب و راه اندازی پمپ های شناور درون چاهی ابارا مورد بررسی قرار گرفته است. این موارد شامل نحوه انبار کردن، مقدمات نصب، چک کردن کابل و تابلو، نصب و راه اندازی می باشد.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

نکاتی راجع به نگهداری پمپ های سانتریفوژ

در این فایل برخی از نکات راجع به نگهداری، بازرسی و راه اندازی پمپ های سانتریفوژ درج شده است.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

هد و دبی پمپ های سیرکولاتور

در این فایل اجزاء مختلف سیستم گرمایش مرکزی و روش محاسبه مقدار هد و دبی پمپ های تاسیساتی گردش آب داغ بررسی شده است.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

آنالیز سیستم پمپ و انتخاب پمپ

 

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

مانیتورینگ پمپ های جابجایی مثبت

 

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از ۷۵ اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به عنوان یک لینک به جای

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.


×
×
 • جدید...