رفتن به مطلب

ازدواج روزانه به جاي ازدواج موقت!!!!


saba888

ارسال های توصیه شده

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

 

شیعه آنلاین: ازدواج روزانه اخيرا به شدت در ميان افراد ثروتمند به ويژه مالكان شركت‌هاي بزرگ در عربستان سعودي روايج يافته است.

 

شيخ "احمد معبي " قاضي دادگاه‌هاي شرعي عربستان سعودي كه از قضات ارشد وزارت دادگستري اين كشور نيز به شمار مي‌رود، دو روز پيش طي گفتگويي با شبكه ماهواره‌اي MBC سخن از رسمي شدن ازدواج جديدي شبيه به ازدواج موقت در عربستان به ميان آورد.

 

اين قاضي دادگاه‌هاي شرعي سعودي در ادامه اين گفتگو با دفاع از اين نوع ازدواج جديد كه آن را "ازدواج روزانه " ناميد، گفت: با توجه به اينكه چهار شرط اصلي موجود در ازدواج دائم در "ازدواج روزانه " نيز وجود دارد، بنابراين اين ازدواج حلال و شرعي بوده و به هيچ وجه مشكل شرعي در آن وجود ندارد.

 

"احمد معبي " در ادامه اظهارات خود افزود: اصل معني يك مسأله است و نه لفظ و عبارت و يا نامي كه براي آن به كار مي‌رود. از همين رو با توجه به اينكه شروط حلال بودن يك ازدواج رسمي و دائمي در "ازدواج روزانه " وجود دارد، اين ازدواج داراي هيچ منع قانوني و شرعي نيست و كاملا صحيح است.

 

اين قاضي ارشد وزارت دادگستري عربستان سعودي همچنين افزود: در برخي از حالات به ويژه در عصر حاضر، شرايط براي فرد يا افراد مختلف به گونه‌اي مي شود كه امكان ازدواج طبيعي و دائمي براي او مهيا نيست، از همين رو بايد نوع ديگري از ازدواج مانند "ازدواج روزانه " وجود داشته باشد تا بتوان اين مشكل را حل كرد.

 

بر اساس تعريف و شرحي كه "احمد معبي " از اين نوع ازدواج جديد ارائه داد، تفاوت فاحشي در آن با "ازدواج مؤقت " به چشم مي خورد و آن اين است كه در "ازدواج روزانه " زن و شوهر فقط روزها مي‌توانند همديگر را ببينند و در كنار يكديگر باشند.

قابل ذكر است بر اساس گزارش برخي مطبوعات عربستاني، "ازدواج روزانه " در چند وقت اخير به شدت در ميان افراد ثروتمند به ويژه مالكان شركت هاي بزرگ در عربستان سعودي منتشر شده است. اين نوع ازدواج در بيشتر حالات ميان مالكان اين شركت ها با كارمندان دفترشان انجام مي‌گيرد.

 

 

 

 

مي گم يه وقت به اقايون بد نگذره!!!:ws52::ws52::ws52:

لینک به دیدگاه

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

 

شیعه آنلاین: ازدواج روزانه اخيرا به شدت در ميان افراد ثروتمند به ويژه مالكان شركت‌هاي بزرگ در عربستان سعودي روايج يافته است.

 

شيخ "احمد معبي " قاضي دادگاه‌هاي شرعي عربستان سعودي كه از قضات ارشد وزارت دادگستري اين كشور نيز به شمار مي‌رود، دو روز پيش طي گفتگويي با شبكه ماهواره‌اي mbc سخن از رسمي شدن ازدواج جديدي شبيه به ازدواج موقت در عربستان به ميان آورد.

 

اين قاضي دادگاه‌هاي شرعي سعودي در ادامه اين گفتگو با دفاع از اين نوع ازدواج جديد كه آن را "ازدواج روزانه " ناميد، گفت: با توجه به اينكه چهار شرط اصلي موجود در ازدواج دائم در "ازدواج روزانه " نيز وجود دارد، بنابراين اين ازدواج حلال و شرعي بوده و به هيچ وجه مشكل شرعي در آن وجود ندارد.

 

"احمد معبي " در ادامه اظهارات خود افزود: اصل معني يك مسأله است و نه لفظ و عبارت و يا نامي كه براي آن به كار مي‌رود. از همين رو با توجه به اينكه شروط حلال بودن يك ازدواج رسمي و دائمي در "ازدواج روزانه " وجود دارد، اين ازدواج داراي هيچ منع قانوني و شرعي نيست و كاملا صحيح است.

 

اين قاضي ارشد وزارت دادگستري عربستان سعودي همچنين افزود: در برخي از حالات به ويژه در عصر حاضر، شرايط براي فرد يا افراد مختلف به گونه‌اي مي شود كه امكان ازدواج طبيعي و دائمي براي او مهيا نيست، از همين رو بايد نوع ديگري از ازدواج مانند "ازدواج روزانه " وجود داشته باشد تا بتوان اين مشكل را حل كرد.

 

بر اساس تعريف و شرحي كه "احمد معبي " از اين نوع ازدواج جديد ارائه داد، تفاوت فاحشي در آن با "ازدواج مؤقت " به چشم مي خورد و آن اين است كه در "ازدواج روزانه " زن و شوهر فقط روزها مي‌توانند همديگر را ببينند و در كنار يكديگر باشند.

قابل ذكر است بر اساس گزارش برخي مطبوعات عربستاني، "ازدواج روزانه " در چند وقت اخير به شدت در ميان افراد ثروتمند به ويژه مالكان شركت هاي بزرگ در عربستان سعودي منتشر شده است. اين نوع ازدواج در بيشتر حالات ميان مالكان اين شركت ها با كارمندان دفترشان انجام مي‌گيرد.

 

 

 

 

مي گم يه وقت به اقايون بد نگذره!!!:ws52::ws52::ws52:

یعنی تو میگی به خانوما بد میگذره

 

فکر نکنم بد بگذره البته به اونی که تن به این ازدواج میده اگه منفعتی نداشته باشه این کارو نمیکنه

لینک به دیدگاه

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

 

 

 

شیعه آنلاین: ازدواج روزانه اخيرا به شدت در ميان افراد ثروتمند به ويژه مالكان شركت‌هاي بزرگ در عربستان سعودي روايج يافته است.

 

شيخ "احمد معبي " قاضي دادگاه‌هاي شرعي عربستان سعودي كه از قضات ارشد وزارت دادگستري اين كشور نيز به شمار مي‌رود، دو روز پيش طي گفتگويي با شبكه ماهواره‌اي MBC سخن از رسمي شدن ازدواج جديدي شبيه به ازدواج موقت در عربستان به ميان آورد.

 

اين قاضي دادگاه‌هاي شرعي سعودي در ادامه اين گفتگو با دفاع از اين نوع ازدواج جديد كه آن را "ازدواج روزانه " ناميد، گفت: با توجه به اينكه چهار شرط اصلي موجود در ازدواج دائم در "ازدواج روزانه " نيز وجود دارد، بنابراين اين ازدواج حلال و شرعي بوده و به هيچ وجه مشكل شرعي در آن وجود ندارد.

 

"احمد معبي " در ادامه اظهارات خود افزود: اصل معني يك مسأله است و نه لفظ و عبارت و يا نامي كه براي آن به كار مي‌رود. از همين رو با توجه به اينكه شروط حلال بودن يك ازدواج رسمي و دائمي در "ازدواج روزانه " وجود دارد، اين ازدواج داراي هيچ منع قانوني و شرعي نيست و كاملا صحيح است.

 

اين قاضي ارشد وزارت دادگستري عربستان سعودي همچنين افزود: در برخي از حالات به ويژه در عصر حاضر، شرايط براي فرد يا افراد مختلف به گونه‌اي مي شود كه امكان ازدواج طبيعي و دائمي براي او مهيا نيست، از همين رو بايد نوع ديگري از ازدواج مانند "ازدواج روزانه " وجود داشته باشد تا بتوان اين مشكل را حل كرد.

 

بر اساس تعريف و شرحي كه "احمد معبي " از اين نوع ازدواج جديد ارائه داد، تفاوت فاحشي در آن با "ازدواج مؤقت " به چشم مي خورد و آن اين است كه در "ازدواج روزانه " زن و شوهر فقط روزها مي‌توانند همديگر را ببينند و در كنار يكديگر باشند.

 

قابل ذكر است بر اساس گزارش برخي مطبوعات عربستاني، "ازدواج روزانه " در چند وقت اخير به شدت در ميان افراد ثروتمند به ويژه مالكان شركت هاي بزرگ در عربستان سعودي منتشر شده است. اين نوع ازدواج در بيشتر حالات ميان مالكان اين شركت ها با كارمندان دفترشان انجام مي‌گيرد.

 

 

 

 

مي گم يه وقت به اقايون بد نگذره!!!:ws52::ws52::ws52:

:icon_pf (34)::icon_pf (34):

با همه ی سختی هاش مجبوریم بسوزیم و بسازیم

لینک به دیدگاه

مي گم يه وقت به اقايون بد نگذره!!!:ws52::ws52::ws52:

الله از ضمیر مذکر در قرآن استفاده کرده،پس مرد است.

طبیعی است که احکامش هم بیشتر به نفع مردها باشد.

از حوری و غلمان و.... همه واسه مردهاست،حرفیه؟؟؟؟

لینک به دیدگاه
الله از ضمیر مذکر در قرآن استفاده کرده،پس مرد است.

طبیعی است که احکامش هم بیشتر به نفع مردها باشد.

از حوری و غلمان و.... همه واسه مردهاست،حرفیه؟؟؟؟

 

يك سوال

 

خدا در قران ؛‌تمام دستوراتش در احكام از قبيل نماز روزه حج خمس وصدقه دادن و.و.و به صورت ضمير جمع مذكر ؛ داده است

خوب وقتي خدا به مردان خطاب ميكند كه نماز وروزه بگيريد ؛ پس زنان چرا روزه ونماز وحج وخمس و.و.و ساير دستورات خدا را اطاعت ميكنند .........

اقاي دانشمند

.

.

جواب بده تو كه كلامت اين است:

الله از ضمیر مذکر در قرآن استفاده کرده،پس مرد است

خوب خدا فقط با مردها حرف مي زند ؛ پس چرا زن ها نيز عمل ميكنند

چرا فاطمه زهراءهمچون حضرت علي عمل ميكرد

جواب بده

 

.

.

لینک به دیدگاه
یعنی تو میگی به خانوما بد میگذره

 

فکر نکنم بد بگذره البته به اونی که تن به این ازدواج میده اگه منفعتی نداشته باشه این کارو نمیکنه

 

شقايق كجايي!!!!!!!!!!!!!!!:icon_pf (34)::icon_pf (34):

 

:icon_pf (34)::icon_pf (34):

با همه ی سختی هاش مجبوریم بسوزیم و بسازیم

 

خسته نباشيد!!!!:jawdrop:

 

الله از ضمیر مذکر در قرآن استفاده کرده،پس مرد است.

طبیعی است که احکامش هم بیشتر به نفع مردها باشد.

از حوری و غلمان و.... همه واسه مردهاست،حرفیه؟؟؟؟

 

نه حرفي نيست!!!!:vahidrk::vahidrk::vahidrk:

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...