رفتن به مطلب

معرفي نرم افزار SimDesigner for CATIA


ارسال های توصیه شده

(تحليل خطي،غير خطي،كامپوزيت،انتقال حرارت،برخورد،ديناميكي و سيستم تعليق در محيط نرم افزار CATIA V5 با استفاده از توانمندي نرم افزار هاي MSC.Software )

image001.gifimage003.png

ويرايش اول - ارديبهشت 1387

نويسنده :م.ر. زارعپور

تقديم به همه انديشمندان و دانشجويان

توجه :كپي برداري از اين مقاله فقط با معرفي مرجع

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

بلامانع مي باشد.با تشكر

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

توليد كنندگان و سازندگان امروزه رقابت سراسري سختي در روبرو دارندمانند:مشتري هاي طاقت فرسا و مصر،افزايش پيچيدگي محصول،متراكم و فشرده شدن سيكل توليد،منفعت و سود آوري و مسائل ديگر.اين رقابتها فشار زياد و چشمگيري اعمال مي كند بر روي چرخه حيات طراحي محصول و شركتها را مجبور كرده كه براي يافتن راهي تحقيقات زيادي براي افزايش سرعت طراحي و كاهش قيمت و بهبود كيفيت و نواوري بصورت همزمان و همه جانبه انجام دهند.

فرايندهاي طراحي سنتي توانايي لازم براي ايجاد بهبودهاي فرايند طراحي ، براي شركتها را ندارند.اغلب محصولات بعد از طراحي شدن و ساخته نمونه، توسط كارشناسان تحليل و بررسي و آزمايش مي شود.هرچندآناليزها يكبار انجام ميگردد اما در بازي رقابت و نواوري و بهبود كيفيت ،وقت گير و مشكل و پرهزينه مي باشند.

 

image005.png

 

اگر شما بتوانيد مانع بين طراحي و تحليل را حذف كنيد و بتوانيد در فرايند طراحي،تحليل ها را شبيه سازي نماييد آنگاه در بازار رقابت يك تحول براي خودتان ايجاد خواهيد كرد.محصول بهتر،تصميم گيري سريعتر،كاهش زمان عرضه محصول به بازار رقابت،كاهش قيمت،كيفيت بهتر و نوآوري رقابتي سريعتر و بيشتر نتيجه زحمتتان خواهد بود.

image007.png

image009.jpg

سيم ديزاينر (SimDesiner) يكي از قدرتمندترين اين ابزارها ميباشد كه به توليد كننده كمك مي كند حين طراحي محصولش آن را از ديدگاه هاي مختلف و همزمان تحليل و برسي نمايد.اين نرم افزار محصول شركت MSC.Sofware كه يكي از قدرتمندترين شركت هاي فعال در زمينه مهندسي بكمك كامپيوتر مي باشد و Dassault Systemes كه خودش يكي از قول هاي فعال در زمينه CAD/CAE/CAM مي باشد طراحي و عرضه شده است.

image011.jpg

با همكاري اين دوشركت نرم افزاري عرضه شده است كه از توانايي بالاي مدل سازي نرم افزار CATIA و توانايي نرم افزار هاي MSC.Nastran و MSC.Marc و MSC ADAMSو LS-DYNA باهم بهره برد.

image013.png

اثربخشي و كاربرد اين مجموعه در تصوير زير به خوبي قابل مشاهده مي باشد.كه در حالت اول سمت چپ اختلاف نتايج بدست آمده از تحليل جدا ازهم سيستم تعليق يك خودرو بصورت مجزا كه تحليل ديناميك و هم تحليل سازه اي صورت گرفته-با نتايج واقعي- قابل مشاهده است .اما در قسمت پايين تصوير نتايج دو تحليل ديناميك و سازه اي باهم و همزمان قابل مشاهده است كه با نمودار تست واقعي اختلاف چنداني ندارد.

image015.jpg

ابن نرم افزار را مي توان بروي سيتمي كه نرم افزار CATIA نصب باشد نصب كرد و بعد از نصب محيط هاي زير به محيط هاي نرم افزار CATIA اضافه مي گردد و كاربر مي تواند براحي در محيط نرم افزار ‍CATIA تحليل هاي خطي و غير خطي،كامپوزيت،انتقال حرارت ،تركيب انتقال حرارت با تحليل سازه اي،برخورد،ديناميكي و تركيب ديناميك و استاتيكي را با همان مدل هاي قطعات طراحي شده در كتبا انجام دهد.

image017.jpg

image019.pngimage021.png

نسخه هاي عرضه شده از نرم افزار Simdesigner for CATIA با نسخه هاي خاصي از كتيا قابل استفاده مي باشند. در كشورمان نسخه هاي براي كتيا R14 & R17 موجود مي باشد و ضمنا در سال 2008 نسخه Simdesigner R3 عرضه شده اس كه قابل نصب بر روي ديگر نرم افزار هاي طراحي مهندسي و ساخت UGS , Pro/E مي باشد.

image023.jpg

سير تكاملي نرم افزار تا سال 2005

در مطالب ذيل بطور مختصر به معرفي محيط هاي لين نرم افزار پرداخته شده است و براي دريافت اطلاعات بيشتر مي تواني به سايت زير مراجعه نماييد:

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

Structures Workbench

 

- بهره‌گيري از توان و قدرت حلال MSC.Nastran

- شبيه‌سازي كردن خطي استاتيكي ، مودهاي نرمال و تحليل مودال با

Differential stiffness , buckling , modal frequency response

- در برداشتن توانايي تحليلي‌هاي غير خطي براي شبيه‌سازي تغيير شكل‌هاي بزرگ، تغيير شكل ماده و برخورد غيرخطي مانند (مانند فورج و كشش)

-انتقال اتوماتيك و استفاده و بهره گيري بارهاي استخراج شده همانند شرايط مرزي و غيره از محيط شبيه‌سازي ديناميكي

- تحت پوشش قرار دادن و پشتيباني از كويلهاي ديناميكي حرارت با محيط حرارتي (Thermal work) براي بدست آوردن و رسيدگي كردن تنش‌هاي مكانيكي ايجاد شده بوسيله تغييرهايي و حرارتي

اين دسته شامل محيط هاي زير مي باشد:

1. SimDesigner Linear

2. SimDesigner NonLinear

 

 

SimDesigner Linear

تحليل خطي با بهره گيري از MSC.Nastran در محيط CATIA

بهمراه پشتيباني دستورات بارگزاري و شرايط مرزي خود نرم‌افزار CATIA

 

SimDesigner Composites

image025.jpg

تحليل كامپوزيت:

تعريف مواد براي حالت كامپوزيت،تعريف لايه ها،تعريف شرايط مرزي و تحليل با استفاده از روش هاي زير و استخراج نتايج:

post-processor such as MSC.Patran:

1. HILL

2. HOFF

3. TSAI

4. STRN

image027.jpgimage028.jpg

تذكر : اين محيط در V5R14 مشاهده مي‌شود. اما در V5R17 ديده نمي‌شود!!!

 

SimDesigner NonLinear

تحليل غير خطي با بهره گيري از MSC.Marc در محيط CATIA

تحليل‌هاي غيرخطي شامل :

1. Large deformation

2. Large deformations

3. Material plasticity

4. Time-varying loads

5. Material analysis

6. Geometric analysis

7. Contact analysis

8. Parts and assemblies

9. Virtual parts

image030.jpg

image029.jpg

image031.jpg

image032.jpg

image033.jpg

لینک به دیدگاه

Thermal Workbench

image034.jpg

- بهره‌گيري از توان و قدرت MD Nastran جهت حل هر دو حالت تحليل‌گرايي گذرا و پايا .

- شبيه‌سازي انتقال حرارت بروش‌هاي انتقال گرما (Conduction) ، convectin، flux( جريان)

- استخراج توزيع دما براي استفاده در تحليل‌هاي سازه‌اي

- تشخيص خودكار تماس قطعه در حالت مونتاژي

1. Steady State conduction and convection

2. Transient Thermal analysis

3. Temperature-dependent material properties

4. Time-varying temperature loads

5. Thermo-mechanical couplings

6. Parts and assemblies

7. Temperature distribution can be used in structural analysis

 

تعريف شرايط مرزي ، مشخصات انتقال حرارتي ماده، بارگزاري حرارتي ، تحليل و استخراج نتايج .

نوع بارهاي حرارتي :

1. Initial temperature restraint

2. Temperature restraint

3. Heat flux load

4. Heat source load

5. Convection load

image036.jpg

image037.jpg

SimDesigner Motion

image038.jpg

- بهره گيري از توان و قدرت تكنولوژي MSC ADAMS.

- انجام شبيه‌سازي حركت ديناميكي روي انواع فايل هاي 3 بعدي مونتاژي

- شبيه‌سازي مكانيزم‌ها شامل برخوردها و اصطكاك

-انتقال اتوماتيك به محيط نرم افزار CATIA (بدون هيچگونه از دست دادن اطلاعات يا تبديل فايل)

- پشتيباني براي اعضاء انعطاف پذير براي محاسبه تغيير شكل خمشي و تنش‌هاي وارد و استخراج نتايج حين شبيه‌سازي حركت (تحليلي سينتيك ناشي از سينماتيك)

- انتقال بارهاي ناشي از حركت و ديناميكي به محيط تحليل سازه اي و المان محدود بهمراه اعمال شرايط مرزي مطلوب

- انيميشن مدلها در محيط نرم افزار CATIA و مورد استفاده قرار دادن آن براي اندازه‌گيري 3D ، حجم جاروب شده در كل مسير حركت، بررسي از لحاظ برخورد براي مطالعه فاصله‌ها و... .

شبيه‌سازي مكانيزم‌ها به همراه تعريف شرايط مرزي و تعريف زمان با استفاده از ADAMS در محيط CATIA اين محيط همچون محيط DMU خود نرم‌افزار CATIA مي‌باشد كه علاوه بر مكانيزم‌هاي خود نرم‌افزار CATIA مكانيزم‌ها و شرايط مرزي و بارگزاري همانند برخورد ، دمپرها و اعمال نيرو را دارا مي‌باشد.

نتايج مكانيزم‌هاي اين محيط را مي‌توان در ADAMS View نيز مشاهده كرد.

بايد يادآوري كرد كه اين محيط قابليت تحليل Flex را نيز دارا مي‌باشد.

Constraints:

- Joints used to constrain the relative motion of a pair of rigid bodies by physically connecting them.

- Joint Primitives used to enforce standard geometric constraints.

- Cam constraints used to simulate Contact between a point and a curve or between two curves. Intermittent curve-curve and 3D contacts are included in this group, but do not impose fixed degrees of freedom between parts (only forces between the bodies).

Forces:

- Mampers

- Forces & Moments

- Bushings

- Springs

Parts:

- Rigid Bodies

- Ground

- Mass Properties

SimDesigner Suspention

image040.jpg

شبيه‌سازي و تحليل و بررسي سيستم‌هاي تعليق خودرو با بهره‌گيري از نرم‌افزار MSC ADAMS در محيط CATIA .

- بايد يادآوري كرد كه در اين محيط قابليت تحليل Flex را نيز دارا مي‌باشد.

 

دو دسته ميحط اين بخش شامل:

o SDS Standard User

o SDS Expert User

تمپلت هاي سيستم تعليق شامل:

image041.gif

Double-Wishbone Suspension

image042.gif

· MacPherson Suspension

image043.gif

· Multi-Link Suspension

image044.gif

· Parallel-Link Steering System

image045.gif

· Pitman Arm Steering System

image046.gif

· Quad-Link Axle Suspension

image047.gif

· Rack and Pinion Steering System

image048.gif

· Torsion Bar Double-Wishbone Suspension

image049.gif

· Trailing Arm Suspension

image050.gif

·

Twist Beam Suspension

لینک به دیدگاه

تذكر : اين محيط در V5R14 مشاهده مي‌شود. اما در V5R17 ديده نمي‌شود!!!

SimDesigner Fatigue

image051.jpg

تحليل خستگي و تخمين عمر مفيد قطعه يا قطعات در اثر بارگذاري ديناميكي و استاتيكي در ضايع هوافضا، خودرويي و موتوري و ... بررسي عمر مفيد قطعات در اثر بارهاي سيكلي از اهميت خاصي برخوردار مي‌باشد. كه در اين بخش م‌توان با توجه به تحليل استاتيكي يا ديناميكي بدست آمده به بررسي خستگي ناشي از آنها رسيدگي كرد.

ايجاد يك كيس تحليل خستگي از تحليل استاتكي يا ديناميكي ، تعريف شرايط سيكلي ، تعريف خواص مواد با توجه به پارامترهاي خستگي ، حل با توجه به روشDangVanLDV و استخراج نتايج

image053.jpg

image054.jpg

image055.jpg

image056.jpg

image057.jpg

image058.jpg

 

تذكر: اين محيط در V5R14 مشاهده مي شود و در V5R17 ديده نمي‌شود!!!

 

SimDesigner Flax

image059.png

 

تحليل‌هاي ترنش و كرنش ناشي از بارهاي ديناميكي ، در يك مجموعه يكي از اعضا با شرايط فيزيكي(خواص مهندسي و موادي) و ديناميكي و مرزي در حين رخ دادن آن مكانيزم همانند باز و بسته شدن فلپ بال هواپيما

اين محيط در دل دو محيط SDM و SDS قرار داده شده است و براحتي مي‌توان ديد از شبيه‌سازي يك مكانيزم ، به تحليل و بررسي جزئيات آن مكانيزم پرداخت. حتي براي تحليل خستگي نيز مي‌توان بهره گرفت.

بايد يادآوري كرد كه حالت تحليل Flex در اين نرم‌افزار بيشتر قيودها را تحت پوشش قرار مي‌دهد بجز قيد برخورد را.

Crash Workbench

image061.jpg

 

- پشتيباني پوشش دادن از حالت تحليل Explisit، خيلي زياد غير خطي(Highly-nonlineaz) ، برخورد و درگير شدن كاربردي وابسته به زمان (Timedependent involving crash applications) به،تست سقوط، مسائل با سرعت اوليه، تحت ديوار صلب و سخت.

- تعريف كردن شرايط ورودي و تحليل پارامترها براي سومين قسمت حلال LS-DYNA

- انتقال و نمايش نتايج تحليل از شبيه‌سازي LS-DYNA

 

 

Enterprise Gateways

- تهيه منابع شبيه‌سازي براي دسترسي يك نرم‌افزار خارجي ديگر

MD Nastran, Marc , LS-DYNA

- انتقال داده هاي آماده جهت ورودي به حلال مورد نظر و فراخوان نتايج حل شبيه‌سازي شده بدون خروج از محيط نرم‌افزار CATIA

- برنامه‌ريزي و قابل مشاهده بودن توابع (job) Submissions روي remote queues

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

آخرين نسخه اين نرم افزار در كشورمان SimDesigner for CATIA V5R17 مي باشد و در

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
موجود مي باشد.

براي مطالعه بيشتر مي تواني منابع در ذيل مراجعه فرماييد:

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

2

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

3-

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه
  • 1 سال بعد...

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...