رفتن به مطلب

دانلود مجله دانش شهرسازی (علمی - پژوهشی)


Mohammad Aref

پست های پیشنهاد شده

شماره های مختلف نشریه علمی - پژوهشی دانش شهرسازی که در دانشگاه گیلان منتشر میشه رو تو این تاپیک واسه دانلود میذاریم.

دوره 1 - شماره 1 - زمستان 1396

ارزیابی میزان پاسخدهندگی شاخص‌های اجتماعی، کارکردی و زیست محیطی پایداری در سنجش وضعیت و راهکاریابی محله‌های شهری (موردکاوی محله ده ونک، تهران) (مصطفی بهزادفر؛ فاطمه فتوحی اهل؛ پریا عبدالحسین زاده)

واکاوی دوگانگی های بنیادین در مفهوم خواست(مصلحت) عمومی در سیاست گذاری و برنامه ریزی شهری (ابراهیم زرگری مرندی؛ علی سلطانی)

سنجش کیفیت محیـط شهـری مطالعة موردی: محله‌های شهر برازجان (مظفر صرافی؛ علیرضا محمدی)

تحلیل فضایی خدمات هفتگانه شهری بر اساس رویکرد عدالت توزیعی (بهناز امین نیری؛ ساسان بداقلو؛ مجتبی رفیعیان)

مؤلفه های فرهنگی تأثیرگذار بر شکل گیری شهر اردبیل در دوره صفویه (محمدتقی پیربابائی؛ احد نژاد ابراهیمی؛ سامان ابی زاده)

ارائه راهبردهای نورپردازی فضاهای عمومی شهری با استفاده از مدل سوآت و ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی (مورد پژوهی: خیابان کریم خان زند، شیراز) (علی رضا صادقی؛ فاطمه شمس)

کاربست نظریه نوشهرگرایی در شهرسازی: موافقان و مخالفان (میترا قربی؛ حمید محمدی)

دانلود مجله

لینک ارسال

دوره 2 - شماره 1 - بهار 1397

نقدی بر فرایند برنامه ریزی جامع شهر رشت با رویکردی تطبیقی (طرحهای جامع سه گانه شهر) (حمید حجتی؛ محمد رضا پورمحمدی؛ رسول قربانی)

بررسی فرایند دلبستگی کودکان به محله با استفاده از شیوه عکاسی توسط ساکنین؛ مطالعه محله ‏گلسار شهر رشت ‏ (علی اکبر سالاری پور)

بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی و عملکرد بازار هتل‌ها بر پویایی اقتصادی کلان‌شهرها (موردمطالعه: عملکرد بازار هتل‌های تهران) (محسن اکبری؛ محمد حاتمی نژاد؛ میلاد هوشمند چایجانی)

نقش فضا و کالبد در تحقق شهر خلاق ایرانی – اسلامی (نورالدین عظیمی؛ سهیلا رضایی آدریانی؛ حسن احمدی)

اولویت بندی فضایی توسعه حمل و نقل جاده ای در استان های ایران با تأکید بر مدل تصمیم گیری WASPAS (محمد مولائی قلیچی؛ کرامت الله زیاری؛ مرتضی نصرتی هشی؛ راضیه کاردگر)

ارزیابی سطح تاثیرپذیری آلودگی صوتی از کاربری‌های زمین شهری (مطالعه موردی ناحیه یک- منطقه شش تهران) (نازنین بیژنی نصرآبادی؛ آزاده توکلی؛ یونس خسروی؛ محمدکاظم جباری)

تبیین و ارزیابی معیارهای آسایش و آرامش در حمل‌ونقل همگانی درون شهری، مورد مطالعه: خط 28 اتوبوس‌رانی کلان‌شهر اصفهان (مهین نسترن؛ محمد جواد نوری؛ فریناز ریخته گران)

دانلود مجله

لینک ارسال

دوره 2 - شماره 2 - تابستان 1397

ارزیابی شاخص‌های زیست‌پذیری شهری براساس ادراک ساکنان (نمونه موردی: شهر اهواز) (محمود آروین؛ حسین فرهادی خواه؛ احمد پوراحمد؛ الیاس منیری)

بررسی جایگاه «طراحی شهری» در قوانین شهرسازی ایران (تحلیل محتوای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران از سال 1343 تا 1395 ه.ش.) (مریم روستا؛ محمود قاسم پور)

بررسی نقش شاخص‌های مدرنیته در ابعاد معماری مسکن: مطالعه مجتمع‌های مسکونی تبریز (محمدرضا پورمحمدی؛ رسول قربانی؛ شیوا ولایتی)

سطوح حس مکان در فضاهای شهری (نمونه موردی : میدان امام خمینی و امام حسین شهر تهران) (الهام ضابطیان؛ رضا خیرالدین)

گونه‌شناسی محلات مسکونی شهر زنجان (محمدتقی پیربابایی؛ پریسا هاشم پور؛ منا فتحعلی بیگلو؛ پیمان زاده باقری)

ارزیابی توسعه میان افزا در محله های شهری با رویکرد زمینه گرایی در افزایش تعاملات ساکنین (مطالعه موردی:کوی دانش تبریز) (سید محمد علی بنیه هاشمی ویجویه)

بازخوانی پیوستار ریخت‌شناسیک پهنه‌مبنا در روند تکوین فُرم محیط انسان‌ساخت شهر ایرانی - ترسیم برش‌عرضی شیراز معاصر (سهند لطفی؛ مهسا شعله؛ طناز تبریزی)

دانلود مجله

لینک ارسال

دوره 2 - شماره 3 - پاییز 1397

واکاوی ابعاد و عوامل مشروعیت یک نظام‌ شهرسازی (با تکیه بر متون نظری جهانی و تحلیل نظر خبرگان داخلی) (سیدحسین بحرینی؛ ابراهیم زرگری مرندی؛ اسفندیار زبردست)

تدوین چارچوب مفهومی بازآفرینی شهری اجتماع‌محور مبتنی ‌بر آموزش در بافت‌های تاریخی (احد نژادابراهیمی؛ نسترن نژداغی)

بررسی تاثیر خانه‌های دوم بر جدایی‌گزینی فضایی در شهرهای جدید (مطالعه موردی: شهر جدید صدرا) (خلیل حاجی‌پور؛ آرمین پَــیاب؛ مهدی دادوتبار)

تدوین راهبردهای اساسی به منظور پایش تغییرات کالبدی در مناطق شهری کشور (ناصر بنیادی؛ بهمن احمدی)

چالش آب شهری و بررسی سناریوهای مدیریت رواناب‌های شهری (مطالعه موردی: بخشی از شهر بندرعباس) (نسیم قشقایی زاده؛ عباس مرادی؛ آرش ملکیان؛ ارشک حلی ساز؛ رسول مهدوی)

بازآفرینی میادین شهری با تاکید بر تعاملات اجتماعی بر اساس اصول نوشهرگرایی (مطالعه موردی: میدان امام(ره)، بندرانزلی) (امیررضا کریمی آذری؛ بهزاد طورانداز)

ارزیابی طیف آسیب‌پذیری لرزه‌ای با معیار تلفات انسانی (نمونه موردی: منطقه 3 کلانشهر شیراز) (پریسا مشک سار؛ یعقوب پیوسته گر؛ علی شمس الدینی)

دانلود مجله

لینک ارسال

دوره 2 - شماره 4 - زمستان 1397

بررسی نقش الگوی حکمروایی خوب شهری در تحقق شهر تاب‌آور (مطالعه موردی: شهر اهواز) (سعید ملکی؛ محمود آروین؛ شهرام بذرافکن)

سنجش رابطه میان رضایتمندی شهروندان از کیفیت محیطی و پایداری اجتماعی (محمد شیخی؛ محمود جمعه پور؛ افشین سجادی)

تحلیل رضایتمندی ساکنان از محله بر مبنای مولفه های امنیت و حس تعلق خاطر (نمونه موردی: شهر شیراز) (خلیل حاجی پور؛ سیدمجتبی فخراحمد؛ علی سلطانی)

ارزیابی پروژه‌های روانسازی حرکت پیاده (مورد پژوهش: پیاده‌روها) (طاهر پریزادی؛ مهدی مرادی)

طراحی الگوی برنامه ریزی توسعه گردشگری شهر بابلسر (محمد اکبرپور؛ علی غلامی؛ فاطمه محمدزاده لاریجانی)

تحلیل تطبیقی مناطق شهر ایلام از منظر نوشهرگرایان با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبیAHP (محمد سلاورزی زاده؛ علی اشرف نوروزی؛ کرم خلیلی)

امکان‏سنجی افزایش تراکم ساختمانی با توجه به ظرفیت شبکه معابر مطالعه موردی: محله بهار کلان شهر تبریز (رسول قربانی؛ زهرا رسول زاده)

دانلود مجله

لینک ارسال

دوره 3 - شماره 1 - بهار 1398

مفهوم‌سازی فرایند تبدیل سکونتگاه‌های روستایی به‌ شهر (محمد مهدی عزیزی؛ اسفندیار زبردست؛ مهدی برنافر)

تبیین فرهنگ جنسیتی فضا در گذرهای شهر اسلامی- ایرانی (مسعود اسدی محل چالی؛ محمدتقی پیربابایی؛ منیژه مقصودی)

تحلیل آموزه‌های شهرسازی در شکل‌گیری کالبد شهر (مطالعه موردی: دورۀ صفویه، شهر اصفهان) (علی علیمرادی؛ حسن احمدی؛ وحید قبادیان)

برساخت داوری‌های برنامه‌ریزان در رهیافت فرهنگِ برنامه‌ریزی (پویا جودی گل لر)

واکاوی تاثیر ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری بر سازمان کالبدی محله (مهدی علیلو؛ مرتضی میرغلامی؛ پریسا هاشم پور)

فراتحلیل رابطه فرم شهر و انرژی: مروری بررویکردها، روش ها، مقیاس ها و متغیرها (سعیده شجاع؛ محمد رضا پورجعفر؛ منوچهر طبیبیان)

فضای جریان‌ها و فضای مکان‌ها، از تقابل تا تعامل: واکاوی تاثیر فناوری‌های جدید بر ویژگی‌های فضای شهری (سید محسن حبیبی؛ سعیدرضا عاملی؛ دلارام اشتری)

دانلود مجله

لینک ارسال

دوره 3 - شماره 2 - تابستان 1398

فضا را چگونه بخوانیم؟ از خوانش پدیدارشناسانه تا خوانش انتقادی فضا (هاشم داداش پور؛ احمد یزدانیان)

بازاندیشی در نسبت طراحی شهری و برنامه‌ریزی: بازگشت به ریشه ها (بهزاد ملک پور اصل)

شهر اسلامی: تخیل یا واقعیت (مرضیه پورمحمدی؛ سیدحسین بحرینی؛ زهره داود پور)

تحلیلی بر جایگاه سرمایه های اجتماعی در بازآفرینی بافت فرسوده تاریخی محله امامزاده یحیی با بکارگیری معادلات ساختاری (مارال احمدی؛ علیرضا عندلیب؛ حمید ماجدی؛ زهرا السادات سعیده زرآبادی)

بازتعریف ضوابط شهرسازی استقرار بنا با رویکرد حفاظت از بافت های تاریخی شهرها (نمونه موردی شهر لاهیجان) (مجتبی پوراحمدی)

تحلیل فضایی – کالبدی نواحی شهری بر اساس شاخص های رشد هوشمند شهری نمونه موردی: شهر یاسوج (ابراهیم عبدالی؛ حسین کلانتری خلیل آباد؛ یعقوب پیوسته گر)

بهسازی منظر حاشیه بزرگراه های درون شهری (موردپژوهی: بلوار چمران شیراز) (مهسا برازجانی؛ محسن خراسانی زاده؛ سعید نوروزیان ملکی)

دانلود مجله

لینک ارسال

دوره 3 - شماره 3 - پاییز 1398

ریشه یابی مسائل تهران امروز با رویکرد هرمنوتیک فلسفی (مهرداد رحمانی؛ محمد مهدی عزیزی؛ فرشاد نوریان)

صورت بندی جدید از مفهوم گفتمان عدالت فضایی چارچوبی برای تحلیل شهر تهران (مجتبی رفیعیان؛ ایرج قاسمی؛ کمال نوذری)

ارزیابی عوامل موثر بر تحقق رویکرد شهر آرام؛ محدوده مورد مطالعه: مهرشهر کرج (کاظم اسماعیلی؛ محمدرضا خطیبی؛ محمد رضا پورجعفر)

تحلیل لایه ای علت های تغییر مفهوم محله در ارتباط با حس تعلق و ارایه سناریوهای بدیل (آزیتا بلالی اسکویی؛ مینا حیدری ترکمانی؛ فربد دیبا)

واکاوی گونه‌شناسانه عنصر گذر در بافت تاریخی شهرهای ایران مورد پژوهی بافت تاریخی شیراز (مهسا شعله)

بررسی شاخص‌های کیفی پایداری فرهنگی در پیوند با شاخص‌های کمّی تراکم کالبدی (مطالعه موردی: سه مجموعه مسکونی در کلانشهر تبریز) (روشنک سخی نیا؛ اسلام کرمی؛ مجتبی رفیعیان؛ علی جوان فروزنده)

تحلیل تیپ شناسانه بافت های شهری باتاکید بر شناسایی محلات غیررسمی – مورد مطالعه: شهر ارومیه (مهدی محمدی سرین دیزج؛ علی خواجه مختاری)

دانلود مجله

لینک ارسال

دوره 3 - شماره 4 - زمستان 1398

بررسی عوامل موثر بر ساختار فضایی شهری و منطقه‌ای با استفاده از روش تحلیل محتوا (ندا ملک زاده؛ هاشم داداش پور؛ مجتبی رفیعیان)

بازاندیشی در چالش مفهومی بین «برنامه» و «طرح» در گفتمـان توسـعه شهری ایران: از آموزش تا عمل (ناصر براتی؛ مائده محقق منتظری؛ محمد نیک پیما)

بررسی تطبیقی شهرسازی سنتی با شهرسازی مدرن مورد مطالعه: شهر جدید مهاجران و شهر شازند (حسن احمدی؛ مهرداد مهرجو)

شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های مفهوم خودسازماندهی شهری با استفاده از روش فراترکیب (فاطمه صفار سبزوار؛ مریم دانشور؛ تکتم حنایی؛ سید مسلم سیدالحسینی)

ارزیابی و تحلیل تأثیر خیابان های معاصر ایجاد شده بر نظام ساختاری فضایی بافت های تاریخی در منطقه 3 شهر اصفهان (محمود قلعه نویی؛ صفورا مختارزاده؛ آیلین بهرامی)

تدوین یک چارچوب نظری ترکیبی از برهمکنش نحوفضا و قرارگاههای رفتاری به منظور مقایسه الگوهای رفتاری-حرکتی در محیط های مسکونی؛ مورد کاوی نارمک، یوسف آباد و شهرک غرب (حامد همدانی گلشن؛ قاسم مطلبی؛ مصطفی بهزادفر)

سنجش ارزشهای ایرانی اسلامی و انسانی در ادوار دگردیسی شهر از بافت سنتی به مدرن و شیوه حفظ آن در شهرهای آینده (شادی شکری یزدان آباد؛ مهدی حمزه نژاد؛ فاطمه حسینی مقدم)

دانلود مجله

لینک ارسال

دوره 4 - شماره 1 - بهار 1399

فهم مفهوم منفعت عمومی در نظام شهرسازی ایران (مهران فروغی فر؛ فرشاد نوریان؛ مرتضی هادی جابری مقدم)

نقش شهرهای دانش بنیان و نوآور در توسعه شهری و منطقه ای (سیدحمیدرضا طبیبی؛ مجتبی رفیعیان؛ حمید ماجدی؛ یوسفعلی زیاری)

تدوین مدل «محله کم‌کربن» به منظور کاربست در برنامه‌ریزی و طراحی شهری (مریم روستا؛ مسعود جوادپور؛ مریم عبادی)

کاوش ضرباهنگ زندگی روزانه در ساماندهی مصرف فضای شهری (مورد پژوهی: پیاده راه شهر رشت) (سپیده برزگر؛ میترا حبیبی)

گذری بر گذار ستیز محله ای و کاربست آن در محلات شهر ایرانی- اسلامی (محمد تقی حیدری؛ علی طارمی)

تعامل نظری اصول و شاخص های طراحی شهری در انطباق با تغییر اقلیم و بازتعریف جایگاه آن (علیرضا حسنی؛ سید مجید مفیدی شمیرانی)

الگوی سلسله‌مراتبی معناپذیری مکان با برپایی رویدادها در فضاهای عمومی شهری (مطالعه موردی: بافت پیاده‌ محدوده مرکزی شهر رشت) (نرجس محجوب جلالی؛ مهرناز مولوی؛ امیرحسین شبانی؛ الهام ناظمی)

دانلود مجله

لینک ارسال
  • 2 months later...

دوره 4 - شماره 2 - تابستان 1399

واکاوی نظریات پیرامون ضوابط شهری و انطباق‌پذیری با شهر معاصر ایرانی (محسن اعتصامی پور؛ مهیار اردشیری؛ حمید ماجدی؛ زهرا سادات سعیده زرآبادی)

تحلیلی نوستالوژیک و آیکونیک از کارکرد المانهای شهری رشت (حسین عابددوست)

تحلیلی بر سیر تاریخی و تحول مفهوم تصویر شهر از خوانایی تا برندشهر با تأکید بر سه دورهی مدرنیسم، پست مدرنیسم و جهانی شدن (غلامرضا مرادی؛ مهران علی الحسابی)

ارزیابی کیفیت های مؤلفۀ تجربی-زیباشناختی در طراحی شهری (نمونه موردی خیابان جمهوری شهر تبریز) (آیسان پورمقدم؛ مهسا فرامرزی اصلی؛ میر سعید موسوی؛ اکبر عبدالله زاده طرف)

تبیین مدل نوین«تنوع مکان» جهت ارزیابی پهنة کاربری زمین مختلط (مریم قهرمانی؛ محمد رضا پورجعفر؛ نوید سعیدی رضوانی)

نقش کیفیت محیطی محله در سلامت روحی و روانی ساکنان (مطالعه موردی محله سنگ سیاه، کلانشهر شیراز) (علیرضا عبداله زاده فرد؛ علی شمس الدینی)

دانلود مجله

لینک ارسال
  • 3 months later...

دوره 4 - شماره 3 - پاییز 1399

نقش دولت و بازار در برنامه‌ریزی فضایی شهری: از تقابل به سوی تعامل در نهادگرایی جدید (محمدحسین شریف زادگان؛ مصطفی حسین آبادی)

بازشناسی و تبیین اثرات کلان‌فرآیندها و فرآیندها بر شهر‌معاصر‌ایرانی از منظر واقع گرایی اسلامی (مرتضی میرغلامی؛ احد نژادابراهیمی؛ معصومه آیشم)

واکاوی پادآرمان شهر در قرآن کریم و تطبیق آن با مدینه های غیر فاضله فارابی و شهر معاصر (مرضیه پورمحمدی؛ سید محسن حبیبی؛ سیدحسین بحرینی؛ زهره داود پور)

ارزیابی ایجاد مؤلفه‌های شهر دوستدار کودک در شهر بندرانزلی (حجت الله رشیدکلویر؛ امیررضا کریمی آذری؛ سید هادی پوررضا)

تبیین الگوی حکمروایی یکپارچه زمین شهری در جهت سیاست گذاری و مدیریت زمین شهری کارآمد در کشورهای در حال توسعه (مطالعه موردی: کشورایران و شهر گرگان) (علی وزیری نصیرآباد؛ کیانوش ذاکرحقیقی؛ آرش بغدادی)

بهینه‌سازی مکان‌یابی استقرار کاربری‌های شهری با روش‌های ترکیبی Delphi- BWM- PROMETHEE (نمونه موردی ایستگاه‌های آتش‌نشانی شهر اهواز) (حمزه امین طهماسبی؛ سیدمحمود میراکبری؛ حسین نصیرزاده)

رویکرد ساختاری در تحلیل شاخص‌های بازآفرینی پایدار بافت های ناکارآمد میانی شهری (مطالعه موردی: شهر رشت) (محمد صفری؛ محمود محمدی؛ امیر حسین شبانی؛ زهرا فنایی)

دانلود مجله

لینک ارسال
  • 2 months later...

دوره 4 - شماره 4 - زمستان 1399

بازاندیشی در مدل‌سازی شهری: یک رویکرد نظری (فرشاد نوریان؛ میثم علی پور؛ اسفندیار زبردست)

گونه‌شناسی نظریه‌های مصرف شهری در شهرسازی (منا فتحعلی بیگلو؛ محمدتقی پیربابایی)

واکاوی جایگاه برنامه‌ریزی توسعه شهری مشارکتی و چالش‌های فراروی آن در اندیشه نهادگرا (رعنا تقدسی؛ محمدحسین شریف زادگان)

خوانش شهرسازی معنا گرا در شکل گیری کالبدی شهر در نظام شهرسازی دورۀ صفویه در ایران (علی علیمرادی؛ حسن احمدی؛ وحید قبادیان)

واکاوی نقش مفاهیم رهیافت ارتباطی در فرایند طراحی شهری مورد پژوهی: پروژه‌های طراحی شهری در ایران (سعیده علی کائی؛ بهناز امین زاده گوهرریزی)

تدوین سناریوهای گردشگری خلاق در شهر ارومیه (نشمیل رسولی؛ میرنجف موسوی؛ حسن هوشیار)

تصویرپردازی از مشارکت شهروندی با هدف بهبود حکمرانی شهری (مورد مطالعه: شهر تهران) (علی محمدزاده؛ علی اصغر پورعزت؛ احد رضایان قیه باشی؛ علی پیران نژاد)

دانلود مجله

لینک ارسال
  • 4 months later...

دوره 5 - شماره 1 - بهار 1400

فضای زبان؛ (زبان به‌مثابه عاملی تعیین‌کننده در تعریف و ادراک فضا) (ناصر براتی؛ محمد نیک پیما؛ سجاد عالی زاده ملایوسف)

معنای حسی نوشتار در فضای شهری (نمونه موردی شهر رشت) (حسین عابددوست)

نقش نرم افزارهای مسیریابی در فرآیند شناخت سازمان فضایی شهر _مریم خستو؛ شادی پاکزاد)

ارزیابی ضوابط و مقررات شهرسازی ملاک عمل در ساختار فضایی محله یاغچیان با نگرش مولفه های فرهنگ اسلامی (مهدی علیلو؛ مرتضی میرغلامی؛ پریسا هاشم پور؛ اصغر مولایی)

تحلیل سرزندگی در فضاهای مجموعه های مسکونی (مفهوم، مولفه ها و شاخص های تاثیرگذار) (مهسا مولایی هشجین؛ امیررضا کریمی آذری؛ باقر کریمی؛ جمال الدین مهدی نژاد)

سنجش پاسخدهی ایستگاه های زیرزمینی شبکه مترو تهران به عنوان فضاهای شهری زیرزمینی (علی پورجعفر؛ حمید رضا صارمی؛ سیدعلی صفوی)

تحلیل نقش رویکردهای شهری در پاسخ به تغییرات اقلیم با تاکید بر شهرسازی بیوفیلیک، مورد‌ پژوهی: شهر تنکابن (لادن ملکی؛ حمید ماجدی؛ زهرا سادات سعیده زرآبادی)

دانلود مجله

لینک ارسال

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...