رفتن به مطلب

مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران


ارسال های توصیه شده

عنوان مقاله : مسئوليت سازندگان و فروشندگان كالاهاي معيوب

نویسندگان مقاله : دكتر سيد حسين صفايي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۴۵/۰۳/۲۵

دوره: 1

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : خلاقيت و وجدان ناخودآگاه

نویسندگان مقاله : دكتر پرويز صانعي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۴۵/۰۳/۲۵

دوره: 1

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : پيش گفتار به قلم آقاي دكترمنوچهر گنجي

نویسندگان مقاله : دكترمنوچهر گنجي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۴۵/۰۳/۲۵

دوره: 1

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : رويه هاي قضايي

نویسندگان مقاله : دكتر جعفر بوشهري

تاریخ انتشار: ‏۱۳۴۵/۰۳/۲۵

دوره: 1

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : مهايات

نویسندگان مقاله : دكتر جعفر لنگرودي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۴۵/۰۳/۲۵

دوره: 1

دانلود مقاله

لینک به دیدگاه

عنوان مقاله : شرح يك محاكمه جنايي راجع به جعل

نویسندگان مقاله : ارسلان خلعت بري

تاریخ انتشار: ‏۱۳۴۵/۰۳/۲۵

دوره: 1

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : دادرسي كار در ايران و پيشنهادهايي براي اصلاح آن

نویسندگان مقاله : فريدون كاوسي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۴۵/۰۳/۲۵

دوره: 1

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : خانه انصاف و شواري داوري

نویسندگان مقاله : خسرو گيتي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۴۵/۰۳/۲۵

دوره: 1

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : تدابير بين المللي براي اجرا و حفظ حقوق بشر و آزاديهاي سياسي

نویسندگان مقاله : منوچهر گنجي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۴۵/۰۳/۲۵

دوره: 1

دانلود مقاله

عنوان مقاله : امكانات توسعه صادرات به شيخ نشينهاي خليج فارس در مركز مطالعات عالي بين المللي

نویسندگان مقاله : محمود نيلفروشان شهشهاني، محمدرضا محمدرضاي ملكي، محمد منشي زاده تهراني، ابوالقاسم دبيريان تهراني، يوسف پورناصح، دكتر اسدالله نصر اصفهاني، كمال قارصي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۴۵/۰۳/۲۵

دوره: 1

دانلود مقاله

لینک به دیدگاه
  • 3 ماه بعد...

عنوان مقاله : انجمن هاي شهرستان و استان ( ايالتي و ولايتي )

نویسندگان مقاله : دكتر عبد الحميد ابوالحمد

تاریخ انتشار: ‏۱۳۴۹/۰۶/۲۲

دوره: 2

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : خانه انصاف و شوراي داوري

نویسندگان مقاله : دكتر خسرو گيتي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۴۹/۰۶/۲۲

دوره: 2

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : نگاهي بگذشته خليج فارس برگي از تاريخ دخالتهاي استعماري

نویسندگان مقاله : زهره وجدي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۴۹/۰۶/۲۲

دوره: 2

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : عوامل مؤثر در تعيين سياست خارجي ايران در عهد آغا محمد شاه و فتحعليشاه قاجار

نویسندگان مقاله : منصوره نظام مافي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۴۹/۰۶/۲۲

دوره: 2

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : گواهي انحصار وراثت

نویسندگان مقاله : دكتر جعفر بوشهري

تاریخ انتشار: ‏۱۳۴۹/۰۶/۲۲

دوره: 2

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : سمينار آكادمي حقوق بين المللي لاهه

نویسندگان مقاله : null unknown

تاریخ انتشار: ‏۱۳۴۹/۰۶/۲۲

دوره: 2

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : تحولات دلايل قضائي در دوران انقلاب فرانسه

نویسندگان مقاله : دكتر ضياء الله پيماني

تاریخ انتشار: ‏۱۳۴۹/۰۶/۲۲

دوره: 2

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : تعهد حسن انجام قرارداد ( ضمانت ) تفسير رأي هيئت عمومي ديوان عالي كشور مورخ 41/12/22

نویسندگان مقاله : دكتر سيد حسين صفائي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۴۹/۰۶/۲۲

دوره: 2

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : « سيسرو » يك وكيل مدافع بزرگ شرح يك دادرسي جنائي هيجان انگيز در دوران قديم رم

نویسندگان مقاله : آلبرت برناردي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۴۹/۰۶/۲۲

دوره: 2

دانلود مقاله

لینک به دیدگاه

عنوان مقاله : نظام هنجاري در سياست خارجي

نویسندگان مقاله : دكتر سيد محمد حسيني

کلمات کلیدی : مباني نظري ، هنجارانگاري ، انعطاف پذيري ، فراگير بودن ، منطقة الزام

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۰/۰۱/۰۱

دوره: 51

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : بررسي شرايط وصي ار ديدگاه هفت مذهب اسلامي ( اماميه- حنفي- مالكي- حنبلي- شافعي- زيدي- ظاهريه)

نویسندگان مقاله : دكتر محمدرضا بندرچي

کلمات کلیدی : كفايت ، عدالت ، كفر ، عقل ، ايصاء ، وصايت ، موصي ، وصيت

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۰/۰۱/۰۱

دوره: 51

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : سياست جنايي در قبال مواد مخدر(اصلاح قانون و تناسب جرم و مجازات)

نویسندگان مقاله : دكتر ايرج گلدوزيان

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۰/۰۱/۰۱

دوره: 51

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : 'گزارش كنفرانس ديپلماتيك جهت حمايت از آثار صوتي - تصويري هنرمندان و توليد كنندگان

نویسندگان مقاله : عباسعلي كد خدايي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۰/۰۱/۰۱

دوره: 51

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : چيستي گفتمان پسا ساختارگرا در سياست

نویسندگان مقاله : دكتر جهانگير معيني علمداري

کلمات کلیدی : قدرت ، هويت سازي ، تكثرگرايي ، فلسفه انتقادي ، اعمال گفتماني ، گفتمان ، واسازي ، هرمنوتيك ، پست مدرنيسم ، پساساختارگرايي ، ساختارگرايي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۰/۰۱/۰۱

دوره: 51

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : دولت اسلامي و توليدات فكر ديني

نویسندگان مقاله : دكتر داود فيرحي

کلمات کلیدی : مدرسه و انضباط ، تفسير ، توليد فكر ديني ، نص/نصوص اسلامي ، قدرت/دانش ، دولت اسلامي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۰/۰۱/۰۱

دوره: 51

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : گرايش هاي عمدة فكري سياسي مسلمانان در تاريخ و جهان اسلام و ايران

نویسندگان مقاله : دكتر عليرضا صدرا

کلمات کلیدی : ايران ، اسلام ، مديريت سياسي ، فقه سياسي ، علم سياسي ، فلسفه سياسي ، گرايش هاي فكري سياسي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۰/۰۱/۰۱

دوره: 51

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : عملكرد جمهوري اسلامي ايران در طول جنگ عراق و ايران با توجه به پروتكل اول ژنو 1977

نویسندگان مقاله : مير شهييز شافع

کلمات کلیدی : شيوه جنگ ، اصل منع رنج بيهوده ، اصل تفكيك بين اهداف نظامي وغير نظامي ، حقوق بشر دوستانه

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۰/۰۱/۰۱

دوره: 51

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : نگرشي به ساختار ديوان دادگستري اروپايي و نقش آن در رون همبستگي اتحاديه

نویسندگان مقاله : دكتر عباسعلي كد خدائي

کلمات کلیدی : جامعة اقتصادي اروپائي ، شوراي اروپايي ، معاهدة آمستردام ، معاهدة ماستريخت ، معاهدة رم ، ديوان دادگستري

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۰/۰۱/۰۱

دوره: 51

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : نقش سكوت در بيان اراده

نویسندگان مقاله : دكتر سيد مرتضي قاسم زاده

کلمات کلیدی : اماره ، قرينه ، رضا ، قبول ، ايجاب ، اراده ، سكوت

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۰/۰۱/۰۱

دوره: 51

دانلود مقاله

لینک به دیدگاه

عنوان مقاله : بازنگري اقتصاد‘ سياست و جامعة ايران در آستانه قرن نوزدهم

نویسندگان مقاله : دكتر صادق زيبا كلام

کلمات کلیدی : عقب ماندگي ، توسعه يافتگي ، ساختار سياسي ، اقتصادايران ، تاريخ ايران ، قاجاريه ، قرن نوزدهم ، ايران

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۰/۰۴/۰۱

دوره: 52

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : ستايش قرارداد‘ يا اداره قرارداد

نویسندگان مقاله : دكتر ناصر كاتوزيان

کلمات کلیدی : نظم عمومي و اخلاق حسنه ، آزادي اراده ، قرارداد اجتماعي ، اداره قراردادها ، قرارداد ، ستايش قرارداد

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۰/۰۴/۰۱

دوره: 52

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : نقد وبررسي تبصره2 ماده 515 قانون آئين دادرسي مدني (عدم النفع)

نویسندگان مقاله : دكتر روشنعلي شكاري

کلمات کلیدی : اعتداء بمثل ، لاي ناهيه ، لاي نافيه ، موضوع ، نفي حكم ، ضرر بلاجبران ، نفي مسبب ، نفي سبب ، تقابل تضاد ، تقابل عدم و ملكه ، ضرر ، لا ضرر ، عدم النفع

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۰/۰۴/۰۱

دوره: 52

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : منطقة كنترل شدة رفتاري در سياست جنايي اسلام

نویسندگان مقاله : دكتر سيد محمد حسيني

کلمات کلیدی : انعطاف پذيري ، تنوع ، تغير ، اختلاف آزاء ، كيفرزدايي ، كيفر ، مسئوليت ، الزام

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۰/۰۴/۰۱

دوره: 52

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : عدم شناسايي شركت سهامي خارجي و اثر آن در حق ترافع قضايي

نویسندگان مقاله : دكتر فرهاد ايرانپور

کلمات کلیدی : شرط باطل و مبطل ، شرط باطل ، شرط خلاف مقتضاي عقد ، شرط ضمن عقد ، تعهد ضمني

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۰/۰۴/۰۱

دوره: 52

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : تعارض تعهدات اصلي وفرعي در قرارداد

نویسندگان مقاله : دكتر علي اسلامي پناه

کلمات کلیدی : شرط ضمن عقد ، تعهد ضمني ، شرط خلاف مقتضاي عقد ، شرط باطل ، شرط باطل و مبطل

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۰/۰۴/۰۱

دوره: 52

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : گزارش جلسه كاري كميته حقوق اسلامي و حقوق بين الملل «انجمن حقوق بين الملل» شصت ونهمين كنفرانس (لندن - سال 2000)

نویسندگان مقاله : دكتر سيد فضل الله موسوي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۰/۰۴/۰۱

دوره: 52

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : تحليل مميزي عوامل مؤثر بر ترك اعتياد در معتادان خود معرف منطقة جنوب تهران در سال 1378

نویسندگان مقاله : دكتر وحيد عالي ، دكتر غلامرضا جندقي

کلمات کلیدی : تحليل مميزي ، خودمعرف ، اعتياد

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۰/۰۴/۰۱

دوره: 52

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : در آمدي بر سياستگذاري عمومي

نویسندگان مقاله : دكتر مجيد وحيد

کلمات کلیدی : ارزيابي ، اجرا ، تصميم گيري ، راه حل يابي ، دستوركار حكومت ، سياست گذاري عمومي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۰/۰۴/۰۱

دوره: 52

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : بررسي تجربة نوسازي فرهنگي و سياسي در تركيه در فاصلة سال هاي1950-1920

نویسندگان مقاله : دكتر سيد احمد موثقي

کلمات کلیدی : مشروعيت ، هويت ، تركيه ، اصلاحات ، اقتداگرايي ، نوسازي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۰/۰۴/۰۱

دوره: 52

دانلود مقاله

لینک به دیدگاه

عنوان مقاله : نقش مدل سازي علمي در پياده سازي برخي از اصول قانون اساسي: مورد اصل نهم

نویسندگان مقاله : دكتر محمد علي صنيعي منفرد

کلمات کلیدی : نظريه فازي ، نظريه سازمان ، رابطه آزادي و استقلال و وحدت و تماميت ارضي ، اصل نهم قانون اساسي ، مدل سازي منطقي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۰/۰۷/۰۱

دوره: 53

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : تعيين قانون حاكم بر تقسيم سود در شركت هاي سهامي

نویسندگان مقاله : دكتر فرهاد ايرانپور

کلمات کلیدی : سود قابل تقسيم ، ماهيت حقوقي عمل تقسيم ، قانون حاكم ، تقسيم سود ، شركتهاي سهامي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۰/۰۷/۰۱

دوره: 53

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : مبناي محاسبه قيمت د ركالاي قيمي مقبوض به عقد فاسد ازديدگاه محقق اول وثاني

نویسندگان مقاله : دكتر محمدرضا آقا جاني قناد

کلمات کلیدی : قيمي ، تعلق خطاب ، عقد فاسد ، قبض ، تلف ، ضمان

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۰/۰۷/۰۱

دوره: 53

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : نظريه از دست دادن فرصت در مسئوليت مدني

نویسندگان مقاله : محمود كاظمي

کلمات کلیدی : فرصت جلوگيري از زيان ، فرصت تحصيل منفعت ، جبران خسارت ، ضرر ، مسئوليت مدني

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۰/۰۷/۰۱

دوره: 53

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : گفت وگوي تمدن ها در حوزه حقوق بين الملل

نویسندگان مقاله : دكتر يوسف مولايي

کلمات کلیدی : حقوق عمومي اروپايي ، جهانشمولي حقوق بين الملل ، نقش جهان سوم در تدوين و توسعه قواعد حقوق بين الملل ، گفت وگوي فرهنگ ها ، گفت وگوي تمدن ها

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۰/۰۷/۰۱

دوره: 53

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : توافق بر خسارت در قراردادها

نویسندگان مقاله : دكتر مرتضي عادل

کلمات کلیدی : فقه اسلامي ، عقد قانون مدني ، حاكميت اراده ، آزادي قراردادها ، وجه التزام ، شرط خسارت توافقي ، قرارداد ، خسارت ، توافق

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۰/۰۷/۰۱

دوره: 53

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : نحوة بهره برداري از آب هاي عمومي در حقوق ايران با نگرشي تطبيقي

نویسندگان مقاله : سيد علي محمد بهروش

کلمات کلیدی : مستحدثات ، مصالح عامه ، خسارت ، حق ارتفاق ، تصرف ، تملك ، پروانه مصرف معقولل ، بهاي عادله ، بهره برداري ، ابنيه ، اراضي ، آب هاي عمومي ، پروانه حفر

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۰/۰۷/۰۱

دوره: 53

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : حضانت از ديدگاه فقه اماميه و ساير مذاهب اسلامي

نویسندگان مقاله : دكتر فاطمه ميز شمسي

کلمات کلیدی : ملاكات اولويت مادر در امر حضانت ، حضانت پس از انحلال نكاح ، حضانت حق است يا حكم؟ ، حضانت و شير دهي ، حضانت يا حق سرپرستي از كودك

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۰/۰۷/۰۱

دوره: 53

دانلود مقاله

لینک به دیدگاه

عنوان مقاله : مردم سالاري ديني‘درنظام جمهوري اسلامي يا تئودموكراسي

نویسندگان مقاله : دكتر منوچهر محمدي

کلمات کلیدی : اليتيسم ، اومانيسم ، آريسته كراسي ، كلريكال ، حكومت مستبده ، اتوكراسي ، حاكميت دين و مذهب ، حكومت خداوند ، تئوكراسي ، حاكميت بر مبناي رأي اكثريت ، حكومت مردم ، دموكراسي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۰/۱۰/۰۱

دوره: 54

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : يهوديان روسيه ‘ قبل وبعد از انقلاب اكتبر 1917

نویسندگان مقاله : دكتر الهه كولائي

کلمات کلیدی : مليت ها ، يهوديان ، روسيه

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۰/۱۰/۰۱

دوره: 54

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : بررسي مباني و برخي مدل هاي تغيير و اصلاحات در سياست گذاري عمومي در ايالات متحده امريكا

نویسندگان مقاله : دكتر حميدرضا ملك محمدي

کلمات کلیدی : ايالات متحده ، اصلاحات ، تغيير سياست ها ، سياست گذاري عمومي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۰/۱۰/۰۱

دوره: 54

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : آزادي و اختيار انسان با تكيه برديدگاه حكماي مسلمان

نویسندگان مقاله : دكتر محمد حسين جمشيدي

کلمات کلیدی : عاطفه و احساس ، آزادي منفي ، آزادي مثبت ، سعادت ، تكامل ، اختيار ، اراده ، عقل(قوة ناطقه) ، آزادي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۰/۱۰/۰۱

دوره: 54

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : گفتمان اخلاق و سياست در پارادايم مدرنيته و پسامدرنيته

نویسندگان مقاله : دكتر محمد توحيد فام

کلمات کلیدی : پارادايم ، گفتمان ، پسامدرنيسم ، سياست اخلاقي ، مدرنيست ، مدرنيسم ، مدرن ، پسامدرنيته ، مدرنيته ، سياست ، اخلاق

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۰/۱۰/۰۱

دوره: 54

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : عدالت و خود كامگي در انديشة سياسي خواجه نظام الملك طوسي

نویسندگان مقاله : دكتر بهرام اخوان كاظمي

کلمات کلیدی : حكمت عملي ، واقع گرايي ، آرمانگرايي ، سياستنامه نويسي ، خودكامگي ، عدالت

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۰/۱۰/۰۱

دوره: 54

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : انقلاب اسلامي‘تجديد حيات اسلام ونظرية برخورد تمدن ها

نویسندگان مقاله : دكتر احمد دوست محمدي

کلمات کلیدی : تمدن غربو برخورد تمدن ها ، تمدن اسلامي ، تمدن ، فرهنگ ، سياست جهاني ، تجديد حيات اسلام ، انقلاب اسلامي ، اسلام

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۰/۱۰/۰۱

دوره: 54

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : خردگرايي و تصميم حدود آزادي سياستگذار در تصميم گيري

نویسندگان مقاله : دكتر مجيد وحيد

کلمات کلیدی : جامعه شناسي سازمانها ، مدلهاي تصميم گيري ، تصميم گيري ، سياستگذاري عمومي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۰/۱۰/۰۱

دوره: 54

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : اقتصاد سياسي تركيه در فاصلة سالهاي 1950-1920

نویسندگان مقاله : دكتر سيد احمد موثقي

کلمات کلیدی : سرمايه گذاري خارجي ، وابستگي ، توسعه ، بورژوازي ، صنعتي شدن كشاورزي ، رشد اقتصادي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۰/۱۰/۰۱

دوره: 54

دانلود مقاله

لینک به دیدگاه

عنوان مقاله : بررسي تحليلي انواع روش هاي تعيين حدود در رودخانه هاي مرزي

نویسندگان مقاله : دكتر سيد فضل الله موسوي

کلمات کلیدی : تعيين حدود ، مرز ، رودخانه هاي مرزي ، كشتيراني ، ساحل رودخانه ، كانال ، جزر و مد ، خط منصف ، تالوگ ، معاهده مرزي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۱/۰۱/۰۱

دوره: 55

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : مسئوليت متصدي حمل و نقل دريايي

نویسندگان مقاله : دكتر عليرضا محمدزاده وادقاني

کلمات کلیدی : متصدي حمل و نقل دريايي ، قانوني دريائي 1343 ، مسئوليت ، قابليت دريا نوردي ، آتش سوزي ، تقصير فرستنده ، مساعدت دريايي ، كالا روي عرشه ، شروط

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۱/۰۱/۰۱

دوره: 55

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : مراجع دولتي پاسخ دهي به پديده مجرمانه در سياست جنايي اسلام

نویسندگان مقاله : دكتر سيد محمد حسيني

کلمات کلیدی : سياست جنايي اسلام ، مراجع پاسخ دهي ، رهبري ، قانون ، قضا ، قاضي ، اجرا ، قوه مجريه

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۱/۰۱/۰۱

دوره: 55

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : نگاهي اجمالي به اصل حاكميت اراده در حيطه انتخاب قانون حاكم بر تعهدات ناشي از قرار داد هاي تجاري

نویسندگان مقاله : دكتر فرهاد ايرانپور

کلمات کلیدی : انتخاب قانون حاكم ، تعهدات قرار دادي ، اصل حاكميت اراده

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۱/۰۱/۰۱

دوره: 55

دانلود مقاله

لینک به دیدگاه

عنوان مقاله : مطالعه تطبيقي تعهد به دادن اطلاعات با تاكيد بر نظام هاي كامن لا

نویسندگان مقاله : دكتر لعيا جنيدي

کلمات کلیدی : كالا (محصول) ، تعهد به دادن اطلاعات ، تعهد به تسليم ، تضمينهاي صريح ، تضمينهاي ضمني ، مسئوليت ناشي از تقصير ، مسئوليت محض

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۱/۰۴/۰۱

دوره: 56

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : بررسي جرم اهانت به مقدسات اسلام

نویسندگان مقاله : دكتر عباس زراعت

کلمات کلیدی : اهانت ، مقدسات اسلام ، ارتداد ، سب النبي ، اهانت از طريق مطبوعات ، مقدسات كفار ، مقدسات اهل سنت ، مقدسات مذهب شيعه ، دشنام به ائمه معصومين ، اهانت از روي شبهه

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۱/۰۴/۰۱

دوره: 56

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : جهاني شدن حقوق بشر و گفتگوي تمدن ها

نویسندگان مقاله : دكتر محمد علي بصيري

کلمات کلیدی : گفتگوي تمدن ها ، جهاني شدن ، حقوق بشر ، شمال و جنوب

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۱/۰۴/۰۱

دوره: 56

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : تعارض ميان سند و شهادت در حقوق مدني ايران و فقه اماميه

نویسندگان مقاله : محسن صفري

کلمات کلیدی : ادله اثابت دعوي ، سند رسمي ، شهادت ، تعارض ادله ، شوراي نگهبان ، اماره قضايي ، رويه قضايي ، حقوق تطبيقي ، جعل ، احكام اولي ، احكام ثانوي ، احكام حكومتي ، احكام ثابت و متغير ، نسخ ، بينه ، ترديد و انكار نسبت به سند

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۱/۰۴/۰۱

دوره: 56

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : حق توسعه و جهانشمولي حقوق بشر

نویسندگان مقاله : دكتر يوسف مولايي

کلمات کلیدی : حقوق بشر ، نسل اول ، نسل دوم ، نسل سوم ، حقوق همبستگي ، حق بر توسعه ، حق بر محيط زيست ، حق بر صلح ، صلح مثبت

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۱/۰۴/۰۱

دوره: 56

دانلود مقاله

لینک به دیدگاه

عنوان مقاله : تشيع و انقلاب ايران 1357

نویسندگان مقاله : دكتر حميد رضا اخوان مفرد

کلمات کلیدی : اسلام شيعي ، تشيع ، انقلاب اسلامي ، انقلاب ايران ، بسيج مردمي ، ايدئولوژي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۱/۰۷/۰۱

دوره: 57

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : فمينيسم در عرصه سياست گفتمان

نویسندگان مقاله : دكتر حميرا مشير زاده

کلمات کلیدی : فمينيسم ، گفتمان ، جنبش زنان ، هويت

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۱/۰۷/۰۱

دوره: 57

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : توسعه روابط فدراسيون روسيه و اسرائيل (با تاكيد بر جمهوري اسلامي ايران)

نویسندگان مقاله : دكتر الهه كولائي

کلمات کلیدی : فدراسيون روسيه ، اسرائيل ، جمهوري اسلامي ايران ، خاورميانه ، فلسطين ، يهوديان

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۱/۰۷/۰۱

دوره: 57

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : نظريه رژيم هاي بين الملل

نویسندگان مقاله : دكتر ابومحمد عسگر خاني

کلمات کلیدی : رژيم ، نظم ، تغيير ، ثبات ، همكاري ، منازعه ، هرج و مرج ، كالاهاي همگاني ، كالاهاي بد ، عقلانيت ، اصول ، هنجار ، رويه هاي تصميم گيري ، ساختار ، جهاني شدن ، تسهيلات بين المللي ، اختيار ، قدرت ، رهبري

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۱/۰۷/۰۱

دوره: 57

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : يكپارچه شدن جهاني و توسعه اقتصادي اجتماعي كشورهاي در حال توسعه

نویسندگان مقاله : دكتر محمد علي شير خاني

کلمات کلیدی : يكپارچه شدن جهاني /جهاني شدن ، توانايي فردي ، ادغام اقتصادي ، محروميت اجتماعي ، سياست گذاري هاي عمومي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۱/۰۷/۰۱

دوره: 57

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : رويكردهاي تحول مفاهيم سياسي

نویسندگان مقاله : دكتر محمد توحيد فام

کلمات کلیدی : رويكرد ، تحول مفاهيم ، مفاهيم سياسي ، علوم تفسيري ، هرمنوتيك ، پديدار شناسي ، زبان شناسي ، گفتمان ، نشانه شناسي ، ديرينه شناسي ، تبار شناسي ، شالوده شكني و انديشه سياسي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۱/۰۷/۰۱

دوره: 57

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : پايگاه كنش انقلابي انسان در انديشه هگل

نویسندگان مقاله : دكتر سيد جواد امام جمعه زاده

کلمات کلیدی : كنش انقلابي ، خود آگاهي ، هويت مستقل ، رابطه خدايگان و بنده

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۱/۰۷/۰۱

دوره: 57

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : بررسي فرايند شكل گيري و قرار گيري مشكل درعرصه عمومي و دستور كار سياستگذار

نویسندگان مقاله : دكتر مجيد وحيد

کلمات کلیدی : سياست گذاري عمومي ، دستوركار ، مدلهاي دستوركار ، مشكل عمومي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۱/۰۷/۰۱

دوره: 57

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : كانت گرايي، فراكانت گرايي ونظم جهاني

نویسندگان مقاله : دكتر جهانگير معيني علمداري

کلمات کلیدی : آرمان گرايي ، رئاليسم نو ، تفكر جهان شهري ، حق ، صلح پايدار ، كانت و روابط بين الملل ، پسا ملي گرايي ، فراكانت گرايي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۱/۰۷/۰۱

دوره: 57

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : انقلاب از آغاز تا فرجام : مروري بر ويژگي هاي هفتگانه مشترك انقلاب ها

نویسندگان مقاله : مصطفي ملكوتيان

کلمات کلیدی : انقلاب ، نارضايتي انقلابي ، ايدئولوژي انقلابي ، روحيه انقلابي ، رهبري انقلاب ، توده هاي انقلابي ، خشونت ، تغييرات ساختاري

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۱/۰۷/۰۱

دوره: 57

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : شيعه و مسئله مشروعيت بين نظريه و نص

نویسندگان مقاله : دكتر داود فيرحي

کلمات کلیدی : شيعه ، مشروعيت ، مشروعيت غايي ، مشروعيت فاعلي / قرار دادي ، امامت ، امام علي(ع) ، نصوص شيعه ،

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۱/۰۷/۰۱

دوره: 57

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : انقلاب از آغاز تا فرجام : مروري بر ويژگي هاي هفتگانه مشترك انقلاب ها

نویسندگان مقاله : دكتر مصطفي ملكوتيان

کلمات کلیدی : انقلاب ، نارضايتي انقلابي ، ايدئولوژي انقلابي ، روحيه انقلابي ، رهبري انقلاب ، توده هاي انقلابي ، تغييرات ساختاري ، خشونت

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۱/۰۷/۰۱

دوره: 57

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : كانت گرايي فراكانت گرايي و نظم جهاني

نویسندگان مقاله : دكتر جهانگير معيني علمداري

کلمات کلیدی : آرمان گرايي ، رئاليسم نو تفكر ، جهان شهري ، حق ، صلح پايدار ، كانت و روابط بين الملل ، پسا ملي گرايي ، فراكانت گرايي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۱/۰۷/۰۱

دوره: 57

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : بررسي فرآيند شكل گيري و قرار گيري مشكل در عرصه عمومي و دستور كار سياستگذار

نویسندگان مقاله : دكتر مجيد وحيد

کلمات کلیدی : سياست گذاري عمومي ، مشكل عمومي ، دستور كار ، مدلهاي دستور كار

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۱/۰۷/۰۱

دوره: 57

دانلود مقاله

لینک به دیدگاه

عنوان مقاله : بحثي پيرامون مفهوم نقض اساسي قرار داد در كنوانسيون بيع بين المللي كالا (1980 وين) با مطالعه تطبيقي

نویسندگان مقاله : دكتر اكبر ميرزانژاد جويباري

کلمات کلیدی : فسخ ، نقض اساسي ، ضمانت اجرا ، قابليت پيش بيني ، منافع مورد انتظار ، خسارت ، خيار ، كنوانسيون وين

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۱/۱۰/۰۱

دوره: 58

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : دعواي اضافي

نویسندگان مقاله : محمد مولودي

کلمات کلیدی : دعواي طاري ، تغيير نحوه دعوي ، تغيير خواستخ ، افزايش خواسته ، تغيير درخواست ، كاهش خواسته ، وحدت منشاء ، ارتباط دعواي طاري و اضافي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۱/۱۰/۰۱

دوره: 58

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : هفتادمين نشست انجمن حقوق بين الملل

نویسندگان مقاله : دكتر سيد فضل الله موسوي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۱/۱۰/۰۱

دوره: 58

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : اقدامات بين المللي در حمايت از حقوق افراد داراي معلوليت

نویسندگان مقاله : دكتر نسرين مصفا

کلمات کلیدی : افراد داراي معلوليت ، حقوق بشر بين المللي ، سازمان ملل متحد

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۱/۱۰/۰۱

دوره: 58

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : بحثي در اطراف معاملات شركت هاي تجارتي و مدني

نویسندگان مقاله : دكتر محمد حسين قائم مقام فراهاني

کلمات کلیدی : شركت تجارتي ، شركت مدني ، شركت ساختماني ، مفهوم شخصي ، معاملات غير منقول ، امور غير بازرگاني ، شخصيت حقوقي ، مسئوليت تضامني ، شركت در حكم شركت تضامني ، ثبت شركت تجارتي ، شغل معمولي ، مفهوم موضوعي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۱/۱۰/۰۱

دوره: 58

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : مراجع اجتماعي پاسخ دهي به پديده مجرمانه در سياست جنايي اسلام

نویسندگان مقاله : دكتر سيد محمد حسيني

کلمات کلیدی : سياست جنايي مشاركتي ، پاسخ دهي به هنجار شكني ، مجرم ، قرباني ، جامعه مدني ، پيشگيري ، واكنش

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۱/۱۰/۰۱

دوره: 58

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : قرار دادهاي بين المللي ساخت بهره برداري و انتقال (BOT)

نویسندگان مقاله : دكتر منوچهر توسلي جهرمي

کلمات کلیدی : سرمايه گذاري خارجي ، تامين مالي ، ساخت ، بهره برداري و نگهداري ، انتقال مالكيت ، شركت پروژه ، ريسك ، تضمين وام

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۱/۱۰/۰۱

دوره: 58

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : شناسايي و يا انكار اصل حاكميت اراده در حقوق بين الملل خصوصي ايران

نویسندگان مقاله : دكتر فرهاد ايرانپور

کلمات کلیدی : قرار داد ، قانون حاكم ، قانون مدني ايران ، به رسميت شناختن و يا انكار اصل حاكميت اراده

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۱/۱۰/۰۱

دوره: 58

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : وضعيت حقوقي تصرفات اشخاص بيمار

نویسندگان مقاله : دكتر علي اسلامي پناه

کلمات کلیدی : حجر ، مريض ، احوال شخصيه ، اشخاص ، اسباب حجر ، محجورين ، بيماري منتهي به مرگ ، مرض موت ، آثارحقوقي بيماري جسمي ، بيماري جسمي ، تبرعات مريض ، هبه مريض ، تصرفات مريض ، منجزات مريض

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۱/۱۰/۰۱

دوره: 58

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : نگاهي به پديده همسر كشي در استان فارس

نویسندگان مقاله : دكتر شهلا معظمي ، دكتر محمد آشوري

کلمات کلیدی : ارتباطات خيانت آميز ، همسر ، خشونت ، تبعيض جنسي ، قتل

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۱/۱۰/۰۱

دوره: 58

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : نقدي بر تفسير شوراي نگهبان درباره حدود مصونيت پارلماني در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

نویسندگان مقاله : دكتر عباس كريمي

کلمات کلیدی : شوراي نگهبان ، قانون اساسي ، تفسير قانون اساسي ، مصونيت پارلماني ، عدم مسئوليت پارلماني ، حرمت پارلماني

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۱/۱۰/۰۱

دوره: 58

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : معاهده و سازمان منع جامع آزمايش هاي هسته اي: از آميزه هاي سياسي تا آموزه هاي حقوقي

نویسندگان مقاله : نادر ساعد

کلمات کلیدی : شناسايي ، حقوق بين الملل ، معاهده ، آزمايش هسته اي ، عضويت ، حاكميت ملي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۱/۱۰/۰۱

دوره: 58

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : رشد جزايي

نویسندگان مقاله : دكتر محسن رهامي

کلمات کلیدی : رشد جزايي ، رشد مدني ، بلوغ -رشد ، قوه تميز

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۱/۱۰/۰۱

دوره: 58

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : قانون 1999 – 1993 بلژيك راي 14 فوريه 2002 ديوان بين المللي دادگستري صلاحيت كيفري جهاني در بوته آزمون

نویسندگان مقاله : دكتر امير حسين رنجبريان

کلمات کلیدی : حقوق بين الملل بشر دوستانه ، حقوق بين الملل كيفري ، جنايت جنگي ، جنايت ضد بشريت ، صلاحيت كيفري جهاني ، ديوان بين المللي دادگستري ، ديوان كيفري بين المللي ، مصونيت ، مسئوليت كيفري فرديتاریخ انتشار: ‏۱۳۸۱/۱۰/۰۱

دوره: 58

دانلود مقاله

لینک به دیدگاه

عنوان مقاله : رويكردي جامعه شناختي به تحول دولت در دنياي اسلام

نویسندگان مقاله : رسول افضلي

کلمات کلیدی : دولت قرآني ، دولت خليفگي ، دولت خليفگي شورايي ، دولت خليفگي قيامي ، دولت خليفگي پادشاهي ، دولت مونيستي (يگانه انگار) ، دولت دوآليستي (دوگانه انگار) ، دولت شبه مونيستي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۲/۰۱/۰۱

دوره: 59

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : باز خواني نظريه جوامع منشوري ريگز و مساله يابي سياست گذاري عمومي در ايران

نویسندگان مقاله : دكتر حميدرضا ملك محمدي

کلمات کلیدی : جوامع منشوري ، ريگز ، سياست گذاري عمومي ، ايران

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۲/۰۱/۰۱

دوره: 59

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : جنبش زنان و مفاهيم بنيادين سياست

نویسندگان مقاله : دكتر حميرا مشيرزاده

کلمات کلیدی : زنان ، فمينيسم ، سياست ، سياسي ، دولت ، سپهر خصوصي ، سپهر عمومي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۲/۰۱/۰۱

دوره: 59

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : تحليلي بر نقش موشك هاي بالستيك در دكترين دفاعي ايران

نویسندگان مقاله : دكتر كامران طارمي

کلمات کلیدی : ايران ، امنيت ملي ، موشكهاي بالستيك ، آمريكا ، اسرائيل ، خليج فارس ، جنگ نامتقارن

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۲/۰۱/۰۱

دوره: 59

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : اسلام و تروريسم

نویسندگان مقاله : مرتضي شيرودي

کلمات کلیدی : اسلام ، ترور ، فتك ، ارهاب ، اغتيار ، امام خميني (ره) ، انقلاب اسلامي ، ايران ، آمريكا

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۲/۰۱/۰۱

دوره: 59

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : آيا جنبش مشروطه براي ايران زودرس بود

نویسندگان مقاله : دكتر صادق زيبا كلام

کلمات کلیدی : قانون اساسي ، پارلمانتاريسم ، علما ، آزاديخواهي ، استبداد ، روحانيت ، توسعه سياسي ، انقلاب ، حكومت ، مشروطه ، قانون دمكراسي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۲/۰۱/۰۱

دوره: 59

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : مباني هنجاري سياست گذاري امور خارجي آمريكا

نویسندگان مقاله : دكتر كيومرث اشتريان

کلمات کلیدی : هنجار ، سياست گذاري ، عملگرايي ، تقليل سياست ، فرد گرايي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۲/۰۱/۰۱

دوره: 59

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : راهبرد هاي توسعه پايدار در سازمان ملل متحد

نویسندگان مقاله : دكتر سيد داود آقايي

کلمات کلیدی : سازمان ملل متحد ، توسعه ، توسعه پايدار ، محيط زيست ، حقوق بشر

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۲/۰۱/۰۱

دوره: 59

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : ساز و كارهاي كنترل قدرت (مباني و عملكرد ها )

نویسندگان مقاله : كيامرث جهانگير

کلمات کلیدی : خداوند ، قدرت ، كنترل ، آزادي ، حقوق ، مدنيت ، امنيت ، فرد جامعه ، امانت ، خلافت ، تفكيك ، قوا ، عدم تمركز ، افكار عمومي ، فرهنگ ، مسئوليت ، مطبوعات

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۲/۰۱/۰۱

دوره: 59

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : تاثيرات دو سويه فرهنگ علم و تكنولوژي در سياست هاي توسعه اي از منظر تاريخ

نویسندگان مقاله : دكتر احمد بخشايش اردستاني

کلمات کلیدی : فرهنگ ، سياست هاي توسعه اي ، نظام فرهنگي ، اجتماعي ، فرايند تصميم و تكنولوژي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۲/۰۱/۰۱

دوره: 59

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : سياست هاي اشتغال دولت فرانسه در دهه هاي 1980 و 1990 منطق و جهت هاي اساسي

نویسندگان مقاله : دكتر مجيد وحيد

کلمات کلیدی : سياست گذاري عمومي ، سياست هاي اشتغال ، دولت فرانسه

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۲/۰۱/۰۱

دوره: 59

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : تاثير دانش و نگرش سياسي بر رفتار سياسي مورد ايران

نویسندگان مقاله : دكتر احمد نقيب زاده

کلمات کلیدی : دانش سياسي ، رفتار سياسي ، نگرش سياسي ، عقلانيت سياسي ، اطاعت ، عصيان

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۲/۰۱/۰۱

دوره: 59

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : رابطه دين و سياست در ايران يك بررسي تئوريك و تاريخي

نویسندگان مقاله : دكتر سيد احمد موثقي

کلمات کلیدی : دين ، سياست ، دولت ، سكولاريسم ، تئوكراسي ، آزادي ، دموكراسي ، قانون ، توسعه

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۲/۰۱/۰۱

دوره: 59

دانلود مقاله

لینک به دیدگاه

عنوان مقاله : طرح آيات الاحكام سياسي قرآن مجيد

نویسندگان مقاله : دكتر سيد هاشم بطحائي گلپايگاني

کلمات کلیدی : احكام ، سياست ، قرآن ، جامعه ، روابط ، اقليت هاي ديني ، دولت ، ملت

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۲/۰۴/۰۱

دوره: 60

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : كارنامه كميسيون حقوق بشر درباره ايران (پس از پيروزي انقلاب اسلامي)

نویسندگان مقاله : دكتر سيد داود آقايي

کلمات کلیدی : حقوق بشر ، كميسيون حقوق بشر ، جمهوري اسلامي ايران ، گزارشگران ويژه

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۲/۰۴/۰۱

دوره: 60

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : تعهدات سلبي دولت ها براي حمايت از حقوق بنيادين بشر

نویسندگان مقاله : مريم نوروزي

کلمات کلیدی : حقوق بنيادين ، منع استرداد ، عفو عمومي ، بي سزايي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۲/۰۴/۰۱

دوره: 60

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : ارتكاب قتل به اعتقاد قصاص و يا مهدورالدم بودن

نویسندگان مقاله : دكتر حسنعلي موذن زادگان

کلمات کلیدی : قصاص ، مهدو الدم ، اعتقاد و قتل در حكم شبه عمد

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۲/۰۴/۰۱

دوره: 60

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : انتقال ضمان در بيع بين المللي كالا

نویسندگان مقاله : دكتر رضا كريم كاشي آراني

کلمات کلیدی : انتقال ضمان ، تسليم كالا ، موافقت نامه وين ، بيع بين المللي ، متصدي حمل و نقل ، تحويل مدارك ، انتقال مالكيت

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۲/۰۴/۰۱

دوره: 60

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : بررسي انتقادي مشروعيت اختتام يك جانبه معاهده موشك هاي پد بالستيك از منظر حقوق بين الملل

نویسندگان مقاله : نادر ساعد ، دكتر عباسعلي كدخدائي

کلمات کلیدی : معاهده ، موشك هاي ضد بالستيك ، نقض حقوق بين الملل ، اختتام معاهده ، تغيير بنيادين اوضاع و احوال ، خروج از معاهده

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۲/۰۴/۰۱

دوره: 60

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : حمايت كيفري از اتباع : جنبه فراموش شده اصل صلاحيت شخصي در حقوق ايران

نویسندگان مقاله : دكتر علي خالقي

کلمات کلیدی : صلاحيت ، صلاحيت شخصي ، تابعيت ، مجني عليه ، حقوق جزاي بين الملل

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۲/۰۴/۰۱

دوره: 60

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : حق برخورداري از محيط زيست سالم به عنوان حق بشريت

نویسندگان مقاله : محمد حسن حبيبي

کلمات کلیدی : حقوق بشر ، حق به محيط زيست ، حقوق همبستگي اخلاق ، محيط زيست ، توسعه پايدار ، برخوداري از محيط زيست سالم ، حقوق زيست محيطي بشر

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۲/۰۴/۰۱

دوره: 60

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : امكان صدور ورقه اختراعات بيوتكنولوژي و موافقت نامه راجع به جنبه هاي مرتبط با تجارت حقوق مالكيت

نویسندگان مقاله : دكتر سعيد حبيبا

کلمات کلیدی : حقوق مالكيت فكري ، ثبت اختراع ، امكان صدور ورقه اختراع ، بيوتكنولوژي ، ميكروارگانيسم ، اشكال حياتي ، DNAي نوتركيب ، ايمني زيستي ، اختراع ، كشف

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۲/۰۴/۰۱

دوره: 60

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : در آمدي بر تاريخ نگاري علم حقوق

نویسندگان مقاله : دكتر حسن جعفري تبار

کلمات کلیدی : مطالعه تاريخي ، مطالعه غيرتاريخي ، تاريخ نگاري حكومت محور ، تاريخ نگاري حقوقدان محور ، تاريخ نگاري نهاد محور ، تاريخ نگاري نظريه محور ، پارادايم ، تو نبايد - تو مي تواني ، حقوق رازآلود و حقوق راز زدايي شده ، ادله اثبات نقدپذير و نقدناپذير

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۲/۰۴/۰۱

دوره: 60

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : تاثير اضطرار در مسئوليت ديني

نویسندگان مقاله : دكتر منوچهر توسلي جهرمي

کلمات کلیدی : اضطرار ، خطر ، مسئوليت ، تقصير ، انصاف ، اشتباه ، اكراه

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۲/۰۴/۰۱

دوره: 60

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : سخنراني به مناسبت چهل ونهمين سالگرد استقلال كانون وكلاي تبريز

نویسندگان مقاله : دكتر حسن دادبان

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۲/۰۴/۰۱

دوره: 60

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : سخنراني به مناسبت چهل و نهمين سالگرد استقلال كانون وكلاي تبريزي

نویسندگان مقاله : دكتر حسن دادبان

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۲/۰۴/۰۱

دوره: 60

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : عدالت از نظر علي (ع)

نویسندگان مقاله : دكتر علي وفادار

کلمات کلیدی : عدالت ، مساوات ، بخشش و جود ، فضيلت وايمان

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۲/۰۴/۰۱

دوره: 60

دانلود مقاله

لینک به دیدگاه
  • 3 هفته بعد...

عنوان مقاله : بررسي مباني نظري و توانايي هاي گفتمان اصلاح طلبانه اسلام گرايان شيعي

نویسندگان مقاله : دكتر يحيي فوزي

کلمات کلیدی : اصلاحات ، نوسازي ، شيعه ، اصوليون ، اخباريون ، جامعيت ، شريعت ، مصلحت ، احكام شرعي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۲/۰۹/۰۱

دوره: 61

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : چالش مذهب و مدرنيسم سير انديشه سياسي مذهبي در ايران نيمه اول قرن بيستم

نویسندگان مقاله : عباس خلجي

کلمات کلیدی : مذهب ، مدرنيسم ، انقلاب مشروطه ، مشروعه ، اتحاد اسلام ، حكومت اسلامي يا ولايت فقيه ، نائيني ، شيخ فضل الله نوري ، امام خميني

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۲/۰۹/۰۱

دوره: 61

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : گردش در سياست گذاري خارجي بر اساس منافع ملي بررسي سياست هاي اروپايي ژنرال دوگل

نویسندگان مقاله : دكتر مجيد وحيد

کلمات کلیدی : سياست گذاري عمومي ، سياستگذاري خارجي ، دوگل ، فرانسه ، اروپا

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۲/۰۹/۰۱

دوره: 61

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : تاثيرات منطقه اي و جهاني انقلاب اسلامي ايران

نویسندگان مقاله : دكتر مصطفي ملكوتيان

کلمات کلیدی : انقلاب ، انقلاب اسلامي ، بازتاب انقلاب ، نظريه هاي سياسي ، راهبرد ، حركت هاي انقلابي ، نخبگان سياسي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۲/۰۹/۰۱

دوره: 61

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : بررسي نظريات انقلاب در انقلاب اسلامي و روابط آن با نظام جمهوري اسلامي ايران

نویسندگان مقاله : دكتر منوچهر محمدي

کلمات کلیدی : انقلاب ، نظريه هاي انقلاب ، انقلاب اسلامي ، مطالعه تطبيقي انقلابها ، جمهوري اسلامي ايران ، انقلاب فرهنگي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۲/۰۹/۰۱

دوره: 61

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : زنان درعرصه عمومي مطالعه موردي جمهوري اسلامي ايران

نویسندگان مقاله : دكتر الهه كولائي

کلمات کلیدی : زنان ، عرصه عمومي ، دموكراسي ، خاورميانه ، ايران

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۲/۰۹/۰۱

دوره: 61

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : تحليلي بر نقش گروه هاي معارض كرد در روابط ايران وعراق در عصر پهلوي 1979- 1921

نویسندگان مقاله : دكتر كامران طارمي

کلمات کلیدی : ايران ، عراق ، كردها ، رژيم پهلوي ، ملامصطفي بارزاني

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۲/۰۹/۰۱

دوره: 61

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : شركت هاي فرا ملي

نویسندگان مقاله : عبدالرحيم ذاكر حسين

کلمات کلیدی : ملل متحد ، شركت هاي فرا ملي ، شخص حقوقي ، كودتا ، قطعنامه

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۲/۰۹/۰۱

دوره: 61

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : پايان تاريخ در عصر جهاني شدن دموكراسي

نویسندگان مقاله : دكتر محمد توحيد فام

کلمات کلیدی : پايان تاريخ ، ليبرال دموكراسي ، جهاني شدن دموكراسي ، ايدئولوژي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۲/۰۹/۰۱

دوره: 61

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : ساكنان و صاحبان اوليه و اصلي سرزمين فلسطين

نویسندگان مقاله : دكتر احمد دوست محمدي

کلمات کلیدی : فلسطين ، بيت المقدس (اورشليم) ، اعراب ، مسلمانان ، يهوديان ، صهيونيسم ، بني اسرائيل و دولت اسرائيل

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۲/۰۹/۰۱

دوره: 61

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : سياست خارجي نظم نوين جهاني آمريكا

نویسندگان مقاله : دكتر كيومرث اشتريان

کلمات کلیدی : سياست خارجي ، نظم نوين جهاني ، فرهنگ سياسي ، منجي گرايي ، يكجانبه گرايي ، صلح خاورميانه ، جنگ خليج فارس ، افغانستان ، سومالي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۲/۰۹/۰۱

دوره: 61

دانلود مقاله

لینک به دیدگاه

عنوان مقاله : بررسي مفاد مشترك ضمانت نامه هاي بانكي مورد استفاده در تجارت بين الملل

نویسندگان مقاله : دكتر مرتضي شهبازي نيا

کلمات کلیدی : ضمانت نامه بانيك مستقل ، تجارت بين المللي ، قرار داد پايه ، مفاد مشترك ، شروط پرداخت ، مدت اعتبار

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۲/۱۰/۰۱

دوره: 62

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : نمونه اي از جريان اعمال ماده 57 قانون مجازات اسلامي 70 راجع به امر قانون و امر غير قانوني آمر قانوني

نویسندگان مقاله : دكتر حسن دادبان

کلمات کلیدی : ماده 42 (1304) ، ماده 42 (1352) ، ماده 31 (1361) و 57 (1370) و واژه هاي مجازات شرعي ، قانون اهم ، امر به معرف و نهي از منكر

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۲/۱۰/۰۱

دوره: 62

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : نظام حقوقي حاكم بر قرار داد هاي تجاري بين المللي دولت

نویسندگان مقاله : دكتر فرهاد ايرانپور

کلمات کلیدی : دولت ، قراردادهاي تجاري بين المللي ، نظام حقوقي حاكم ، قانون حاكم ، قانون بازرگاني فراملي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۲/۱۰/۰۱

دوره: 62

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : ثبوت و اثبات

نویسندگان مقاله : دكتر منوچهر توسلي جهرمي

کلمات کلیدی : اثبات ، ثبوت ، واقع گرايي ، ايده گرايي ، پديده گرايي ، حسن و قبح ، تخطئه و تصويب ، پوزيتيويسم حقوقي ، حقوق طبيعي ، قابليت اثبات

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۲/۱۰/۰۱

دوره: 62

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : سهم عدالت در قضاوت

نویسندگان مقاله : دكتر ناصر كاتوزيان

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۲/۱۰/۰۱

دوره: 62

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : تكرار جرم به عنوان حرفه مجرمانه

نویسندگان مقاله : دكتر حسين غلامي

کلمات کلیدی : تكرار جرم ، حرفه مجرمانه ، مجرمين حرفه اي ، سياست جنايي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۲/۱۰/۰۱

دوره: 62

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : مباني فلسفي نگرش اقتصادي به حقوق

نویسندگان مقاله : حسن باديني

کلمات کلیدی : نگرش اقتصادي به حقوق ، كارايي اقتصادي ، اقتصاد هنجاري ، اقتصاد اثباتي ، پيامدگرايي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۲/۱۰/۰۱

دوره: 62

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : مقدمه اي بر مسئوليت مدني ناشي از ارتباطات اينترنتي

نویسندگان مقاله : باقر انصاري

کلمات کلیدی : مسئوليت مدني ، اينترنت ، ويروس هاي رايانه اي ، نقض حقوق مولف ، نقض علايم تجاري ، نقض نام حوزه ها ، لينك هاي غير مجاز ، تجاوز به حريم خصوصي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۲/۱۰/۰۱

دوره: 62

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : مباني نظري تعهدات طبيعي

نویسندگان مقاله : دكتر ناهيد جوان مردي

کلمات کلیدی : حق ، تكليف ، دعوي ، مطالبه ، تعهد طبيعي ، تعهد مدني (قانوني) ، تعهد اخلاقي ، تعهد عقيم ، تعهد تغيير ماهيت يافته ، عدالت ، وفاي به عهد ، افكار عمومي ، وجدان اجتماعي ، دين ، التزام به تاديه ، حكومت اراده ، ابقاع

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۲/۱۰/۰۱

دوره: 62

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : كارشناسي علم و تجربه در خدمت عدالت

نویسندگان مقاله : دكتر ناصر كاتوزيان

کلمات کلیدی : كارشناسي ، كارشناس ، خبره ، اماره ، دليل ، شهادت ، آيين دادرسي ، بينه ، سوگند ، مصدق

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۲/۱۰/۰۱

دوره: 62

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : وضعيت حقوقي تاجر خارجي در بازرگاني مطالعه تطبيقي در بلژيك كانادا ايتاليا فرانسه برزيل لوكزامبورگ ايران

نویسندگان مقاله : دكتر محمود عرفاني

کلمات کلیدی : تاجر خارجي ، سرمايه گذاري خارجي ، مناطقه ازاد تجاري ، ناسيوناليسم اقتصادي ، رفع تبيض از تاجر خارجي ، تشويق به سرمايه گذاري

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۲/۱۰/۰۱

دوره: 62

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : اثر حقوقي شرط عدم عزل وكيل ضمن عقد وكالت

نویسندگان مقاله : دكتر علي حسين مصلحي

کلمات کلیدی : عقد وكالت ، عقد جايز ، عقد لازم ، حق عزل وكيل ، شرط عدم عزل وكيل ، درج شرط ضمن عقد جايز ، درج شرط ضمن عقد لازم

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۲/۱۰/۰۱

دوره: 62

دانلود مقاله

لینک به دیدگاه

عنوان مقاله : كنوانيسون جهاني تنوع فرهنگي بررسي زمينه هاي فكري –تارخي- موضوع و چشم انداز تثويب و تبعات در سياستگذاري فرهنگي

نویسندگان مقاله : دكتر مجيد وحيد

کلمات کلیدی : يونسكو ، كنوانسيون جهاني تنوع فرهنگي ، سياستگذاري فرهنگي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۳/۰۱/۰۱

دوره: 63

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : گفتگوي تمدنها از منظر سازه انگاري

نویسندگان مقاله : دكتر حميرا مشيرزاده

کلمات کلیدی : تمدن ، گفتگو ، سازه انگاري ، نظريه روابط بين الملل ، هويت

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۳/۰۱/۰۱

دوره: 63

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : مقدمه اي بر جغرافياي سياسي و اهميت استراتژيك ايران

نویسندگان مقاله : دكتر مصطفي ملكوتيان

کلمات کلیدی : جغرافياي سياسي ، علت وجودي ، موقعيت استراتژيك

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۳/۰۱/۰۱

دوره: 63

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : مدرسه عاليه سياسي

نویسندگان مقاله : دكتر ناصر تكميل همايون

کلمات کلیدی : آموزش عالي ، مدرسه هاي جديد ، علوم سياسي ، سياست خارجي ، وزارت امور خارجه ، ميرزا حسن خان مشير الدوله

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۳/۰۱/۰۱

دوره: 63

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : روش شناسي انديشه سياسي ابن رشد

نویسندگان مقاله : دكتر داود فيرحي

کلمات کلیدی : روش شناسي ، انديشه سياسي ، فلسفه غرب تمدن اسلامي ، نظريه تاويل يا هرمنوتيك اسلامي در حوزه سياست

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۳/۰۱/۰۱

دوره: 63

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : رويكردي فرهنگي به نظم سياسي پيشامدرن و زمينه هاي تاريخي دولت مدرن در ايران

نویسندگان مقاله : دكتر رسول افضلي

کلمات کلیدی : نظم سياسي پيشا مدرن ، نشانه هاي فرهنگي ، طبقات حامل نظام مدرن ، حوزه مستقل سياست ، نظم امپراتوري ، نظم ملي ، نظام اقتصاد سرمايه داري

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۳/۰۱/۰۱

دوره: 63

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : تناقض نماي ناسيو ناليسم

نویسندگان مقاله : دكتر مرتضي مرديها

کلمات کلیدی : ناسيوناليسم ، ناسيوناليسم قومي ، ناسيو ناليسم ملي ، دولت ، ملت ، ملت-دولت ، قوميت

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۳/۰۱/۰۱

دوره: 63

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : بازتاب انقلاب اسلامي در جهان اسلام

نویسندگان مقاله : دكتر منوچهر محمدي

کلمات کلیدی : بازتاب ، انقلاب اسلامي ، بيداري اسلامي ، غرب ستيزي ، عمليات استشهادي ، اسلام گرايي ، انتفاضه

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۳/۰۱/۰۱

دوره: 63

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : توسعه:سير تحول مفهومي و نظري

نویسندگان مقاله : دكتر سيد احمد موثقي

کلمات کلیدی : رشد ، تغيير ، توسعه ، تكامل ، ترقي ، نوسازي ، مدرنيته ، توسعه سياسي ، توسعه اقتصادي ، توسعه انساني ، جامعه مدني ، دموكراسي ، آزادي ، توزيع

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۳/۰۱/۰۱

دوره: 63

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : نگاهي به عوامل تاثير گذار بر توسعه سياسي دو كشور هند و كره جنوبي

نویسندگان مقاله : دكتر بهمن كشاورز

کلمات کلیدی : توسعه سياسي ، نهادهاي مدني ، دولت ، طبقات اجتماعي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۳/۰۱/۰۱

دوره: 63

دانلود مقاله

لینک به دیدگاه

عنوان مقاله : گزيده اي از طرح آيات الاحكام جزايي قرآن مجيد

نویسندگان مقاله : دكتر سيد هاشم بطحائي گلپايگاني

کلمات کلیدی : آيات ، قوانين ، احكام ، حدود ، تعزيرات ، تدوين ، تكوين

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۳/۰۴/۰۱

دوره: 64

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : توليد مصنوعي با كمك پزشكي و انتقال جنين در حقوق فرانسه و ايران

نویسندگان مقاله : دكتر سيد حسين صفايي

کلمات کلیدی : تلقيح مصنوعي ، انتقال جنين ، نسب ، توليد مثل ، اهداءجنين ، زوجين نابارور ، اجاره رحم

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۳/۰۴/۰۱

دوره: 64

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : بحث تطبيقي در ارث اقليت هاي دينيو قانون مدني ايران

نویسندگان مقاله : دكتر عزيزالله فهيمي

کلمات کلیدی : ارث ، اقليت ، ديني ، زرتشتي ، كليمي ، مسيحي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۳/۰۴/۰۱

دوره: 64

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : انتقال محكومان :تحولي بزرگ در شناسايي اعتبار احكام كيفري خارجي در ايران

نویسندگان مقاله : دكتر علي خالقي

کلمات کلیدی : انتقال محكومان ، احكام كيفري خارجي ، اجراي احكام خارجي ، اعتبار مثبت احكام خارجي ، اعتبار منفي احكام خارجي ، حقوق جزاي بين الملل

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۳/۰۴/۰۱

دوره: 64

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : قائم مقام خاص متعاقدين

نویسندگان مقاله : دكتر محمد مولودي

کلمات کلیدی : آثار قرارداد ، منتقل اليه ، حقوقو تعهدات تابع مال مورد انتقال ، طلبكاران عادي ، طلبكاران داراي و ثيقه ، قائم مقام

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۳/۰۴/۰۱

دوره: 64

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : بررسي تطبيقي شرايط كار زنان و نو جوانان در كشورهاي ژاپن-كره جنوبي-هند-مصر-انگلستان-و ايران

نویسندگان مقاله : كتايون رهوري ، دكتر سيد فضل الله موسوي

کلمات کلیدی : زنان ، نوجوانان ، اشتغال ، كار ، دستمزد ، تبعيض ، دولت ، كارگر ، كارفرما ، توصيه نامه ، مقاوله نامه ، زايمان ، مرخصي ، قانون كار ، دوران بارداري ، ساعات كار ، تعطيلات ، بازنشستگي ، كار شبانه ، كار اضافي ، اخراج

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۳/۰۴/۰۱

دوره: 64

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : ماهيت و اثر اماره حقوقي

نویسندگان مقاله : دكتر ناصر كاتوزيان

کلمات کلیدی : اماره ، ماهيت ، اصل عملي ، عقل ، استقراء ، تجربه ، اسنتاج ، فرض حقوقي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۳/۰۴/۰۱

دوره: 64

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : بررسي كاربردي تعليق مجازات در حقوق جزاو زويه محاكم ايران

نویسندگان مقاله : غلامرضا محمد نسل

کلمات کلیدی : تعليق مجازات ، تعليق ساده ، تعليق مراقبتي ، تعليق مراقبتي فشرده ، مامور نظارت بر تعليق ، نهاد اجراي تعليق ، شرايط تعليق ، رويه محاكم ايران

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۳/۰۴/۰۱

دوره: 64

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : قاچاق اشخاص به عنوان يك جنايت سازمان يافته فراملي

نویسندگان مقاله : دكتر صادق سليمي

کلمات کلیدی : قاچاق اشخاص ، قاچاق زنان و كودكان ، جنايت سازمان يافته ، جرم فراملي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۳/۰۴/۰۱

دوره: 64

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : حجب در قانون مدني

نویسندگان مقاله : دكتر علي حسين مصلحي

کلمات کلیدی : حجب ، حرماني ، نقصاني ، قرابت نسبي ، قرابت سببي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۳/۰۴/۰۱

دوره: 64

دانلود مقاله

لینک به دیدگاه

عنوان مقاله : نگرشي بر سازمان و منطق حاكم ر آن سه سال با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي (بخش پژوهش)

نویسندگان مقاله : دكتر مجيد وحيد

کلمات کلیدی : وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ، پژوهشگاه فرهنگ ، هنر و ارتباطات ، منطق سازمان ، سياستگذاري عمومي ، آنارشي سازماندهي شده ، بريكلاژ نهادي شده

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۳/۰۹/۰۱

دوره: 65

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : بازخواني نظم برخاسته از معاهدات و ستفالي

نویسندگان مقاله : دكتر احمد نقيب زاده

کلمات کلیدی : دولت ، ملت ، وستفالي ، نظم بين المللي ، رابطه قدرت ، نظام بين المللي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۳/۰۹/۰۱

دوره: 65

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : باز خواني انتقادي مقاله شيعه و مساله مشروعيت بين نظريه و نص

نویسندگان مقاله : دكتر فتح الله نجارزادگان

کلمات کلیدی : شيعه ، مشروعيت ، مشروعيت فاعلي ، امامت ، نصوص شيعه

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۳/۰۹/۰۱

دوره: 65

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : باز مهندسي دولت در قالب دولت الكترونيكي راهي نو به سوي توليد و اجراي سياست ها

نویسندگان مقاله : دكتر حميدرضا ملك محمدي

کلمات کلیدی : سازمان ، دولت ، دولت الكترونيكي ، IT ، اصلاحات ساختاري ، سياستگذاري

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۳/۰۹/۰۱

دوره: 65

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : آنار شيسم : گذشته و حال و تغيير در حوزه عمل

نویسندگان مقاله : دكتر عبدالرحمن عالم

کلمات کلیدی : انديشه سياسي ، ليبراليسم ، ليبرتاريانيسم ، كمونيتاريانيسم ، آناركو – كاپيتاليسم ، آنارشيسم ، سوسياليسم

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۳/۰۹/۰۱

دوره: 65

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : ريشه هاي تاريخي توسعه نيافتگي سياسي ايران (تا قبل از انقلاب اسلامي)از منظر انديشه گران ليبرال و اسلامي

نویسندگان مقاله : دكتر سيد جواد امام جمعه زاده

کلمات کلیدی : انديشه سياسي ، پيشرفت ، دين و مذهب ، اسلام ، انديشه ليبرالي ، انديشه اسلامي ، متفكران سياسي ايران

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۳/۰۹/۰۱

دوره: 65

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : جنبش اجتماعي مزدك و انديشه سياسي شاهي

نویسندگان مقاله : دكتر بهرام اخوان كاظمي

کلمات کلیدی : مزدك ، جنبش اجتماعي ، انديشه سياسي شاهي ، فره ايزدي ، زرتشتيت

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۳/۰۹/۰۱

دوره: 65

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : معرفي و نقد كتاب جامعه شناسي جنگ و نيروهاي نظامي

نویسندگان مقاله : دكتر نوروز هاشم زندي

کلمات کلیدی : جنگ ، صلح ، جامعه شناسي نيروهاي نظامي ، سازمان نظامي ، ارتش ، نظريه هاي جامعه شناسي جنگ و صلح ، مسابقه تسليحاتي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۳/۰۹/۰۱

دوره: 65

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : درباره نخستين دانشجوي زن در دانشكده حقوق و علوم سياسي

نویسندگان مقاله : دكتر بهرام مستقيمي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۳/۰۹/۰۱

دوره: 65

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : سازه انكاري به عنوان فرانظريه روابط بين الملل

نویسندگان مقاله : دكتر حميرا مشير زاده

کلمات کلیدی : سازه انگاري ، فرانظريه ، روابط بين الملل ، هستي شناسي ، معرفت شناسي ، تبيين ، تفسير

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۳/۰۹/۰۱

دوره: 65

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : فرايند خلع سلاح و كنترل تسليحات در حقوق بين المللي منشور از نظر تا عمل

نویسندگان مقاله : نادر ساعد

کلمات کلیدی : خلع سلاح ، كنترل تسلحيات ، منشور ملل متحد ، شوراي امنيت ، حقوق بين الملل ، سلاح هاي كشتار جمعي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۳/۰۹/۰۱

دوره: 65

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : پژوهش با فرضيه آغاز مي شود نه با پرسش!

نویسندگان مقاله : دكتر كيومرث اشتريان

کلمات کلیدی : فرضيه ، پژوهش ، نظريه ، علوم سياسي ، متغير مستقل ، متغير وابسته ، آغاز پژوهش ، پرسش ، روش تحقيق

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۳/۰۹/۰۱

دوره: 65

دانلود مقاله

لینک به دیدگاه

عنوان مقاله : ياس از اثبات و اصل برائت

نویسندگان مقاله : دكتر ناصر كاتوزيان

کلمات کلیدی : اصل ، اصل عملي ، حكم ظاهري ، غلبه ، احتمال ، برائت ، مجازات ، استصحاب ، اماره ، دليل ، اثبات

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۳/۱۰/۰۱

دوره: 66

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : دعواي متقابل

نویسندگان مقاله : دكتر مجيد غمامي

کلمات کلیدی : دفاع ، دعواي مدني ، طواري دادرسي ، دعواي متقابل ، وحدت منشا ، ارتباط كامل ، دعواي طاري ، دعواي اصلي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۳/۱۰/۰۱

دوره: 66

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : نقش قانون اساسي در حل چالش هاي ملي

نویسندگان مقاله : دكتر محسن رهامي

کلمات کلیدی : قانون اساي ، منازعات قومي و مذهبي ، دموكراسي ، آزادي عقيده ، آزادي مطبوعات

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۳/۱۰/۰۱

دوره: 66

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : اصول منطقي حاكم بر تفسيرقانون اساسي

نویسندگان مقاله : دكتر ناصر كاتوزيان

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۳/۱۰/۰۱

دوره: 66

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : نظام حق اختراع ايران پس از پذيرش موافقت نامه راجع به جنبه هاي مرتبط با تجارت حقوق مالكيت فكري(TRIPS)

نویسندگان مقاله : دكتر سعيد حبيبا

کلمات کلیدی : اختراع ، حق اختراع ، حقوق مالكيت فكري ، موافقت نامه(TRIPS) ،

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۳/۱۰/۰۱

دوره: 66

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : حقوق بشر زنان در حقوق بين الملل و وضعيت ايران

نویسندگان مقاله : دكتر محمود جلالي

کلمات کلیدی : حقوق بين الملل ، كنوانسيون محو هر گونه تبعيض عليه زنان ، الحاق ايران ، حق شرط ، حقوق بشر

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۳/۱۰/۰۱

دوره: 66

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : حريم خصوصي و حمايت از آن در حقوق اسلام تطبيقي و ايران

نویسندگان مقاله : باقر انصاري

کلمات کلیدی : حريم خصوصي ، تجسس ، شنود ، تماميت جسماني ، داده هاي شخصي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۳/۱۰/۰۱

دوره: 66

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : جرم انتقال مال غير

نویسندگان مقاله : اكبر وروايي

کلمات کلیدی : صور خاص جرم كلاهبرداري ، جرايم در حكم كلاهبرداري ، معامله فضولي ، معامله متقلبانه ، مال غير ، مال مشاع

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۳/۱۰/۰۱

دوره: 66

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : تاثير واژگان بازرگاني بين المللي بر حقوق قابل اعمال در بيع بين المللي و ماهيت حقوقي آنها

نویسندگان مقاله : دكتر محمدرضا مجتهدي

کلمات کلیدی : اينكوترم ، قواعد تعارض ، حقوق بازرگاني فراملي ، بيع بين المللي ، داوري تجاري بين المللي ، آزادي اراده

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۳/۱۰/۰۱

دوره: 66

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : منطق حاكم بر توجيه صيانت از قانون اساسي

نویسندگان مقاله : ميشل تروپه ، دكتر عباس كدخدايي

کلمات کلیدی : صيانت از قانون اساسي ، برتري قانون اساسي ، دموكراسي ، اصل اكثريت ، قوه موسس

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۳/۱۰/۰۱

دوره: 66

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : شهادت اقربا و خادم و مخدوم در فقه و حقوق ايران

نویسندگان مقاله : دكتر عباس زراعت

کلمات کلیدی : شهات ، گواهي ، قرابت ، خادم و مخدومي ، جرح

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۳/۱۰/۰۱

دوره: 66

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : هدف مسئوليت مدني

نویسندگان مقاله : حسن باديني

کلمات کلیدی : هدف مسئوليت مدني ، زيانديده ، وارد كننده زيان ، جبران خسارت ، بازدارندگي خاص ، بازدارندگي عام ، مجازات ، دروني كردن هزينه هاي خارجي ، بازدارندگي اقتصادي ، توزيع ضرر ، بيمه خصوصي ، تامين اجتماعي ، تقصير ، مسئوليت محض

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۳/۱۰/۰۱

دوره: 66

دانلود مقاله

لینک به دیدگاه

عنوان مقاله : نگاهي بر تاثير چگونگي افزايش قيمت نفت بر اقتصاد و سياست جهان

نویسندگان مقاله : سيد مسعود موسوي شفايي ، دكتر رضا رئيسي طوسي

کلمات کلیدی : اقتصاد كلان نفتي ، شوك نفتي ، افزايش قيمت نفت اوپك ، اقتصاد سياسي ، OECD

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۴/۰۱/۰۱

دوره: 67

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : امكان سنجي احكام جهاد در فراسوي قلمرو ملي

نویسندگان مقاله : بهادر زارعي ، دكتر احمد پوراحمد

کلمات کلیدی : جهاد ابتدايي ، جهاد دفاعي ، قلمرو ملي ، احكام اوليه اسلام ، حقوق بين الملل عمومي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۴/۰۱/۰۱

دوره: 67

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : شيعه و دموكراسي مشورتي در ايران

نویسندگان مقاله : دكتر داود فيرحي

کلمات کلیدی : اسلام شيعه ، نوگرايي مذهبي ، دموكراسي مشورتي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۴/۰۱/۰۱

دوره: 67

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : بررسي ونقد كتاب اخلاق اصالت ، نوشته چارلز تيلور

نویسندگان مقاله : null unknown

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۴/۰۱/۰۱

دوره: 67

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : بررسي ونقد كتاب اخلاق اصالت ، نوشته چارلز تيلور

نویسندگان مقاله : فرامرز تقي لو

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۴/۰۱/۰۱

دوره: 67

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : گزارش افتتاح «برنامه اوراسياي مركزي » درمركز مطالعات عالي بين المللي ، دانشكده حقوق وعلوم سياسي ،دانشگاه تهران

نویسندگان مقاله : الهه كولايي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۴/۰۱/۰۱

دوره: 67

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : جستاري پيرامون مشكل سياست گذاري در ايران

نویسندگان مقاله : دكتر مجيد وحيد

کلمات کلیدی : ايران ، مشكل سياست گذاري عمومي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۴/۰۱/۰۱

دوره: 67

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : رويكرددي تلفيقي از مثلث هاي اتزيوني و هيرشمن در اجرا وارزيابي سياست ها

نویسندگان مقاله : دكتر حميدرضا ملك محمدي

کلمات کلیدی : سياست گذاري ، اجرا ، ارزيابي ، سياست ، اتزيوني ، هيرشمن

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۴/۰۱/۰۱

دوره: 67

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : طرح مفهومي و نظري مطالعات منطقه اي در سياست بين الملل

نویسندگان مقاله : دكتر فرهاد قاسمي

کلمات کلیدی : منطقه ، سياست بين الملل ، سيبرنتيك ، ژئوپلتيك ، نظام تابعه

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۴/۰۱/۰۱

دوره: 67

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : دين و مليت در هويت ايراني

نویسندگان مقاله : دكتر حميد احمدي

کلمات کلیدی : هويت ، مليت ، ناسيوناليسم ، بحران هويت

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۴/۰۱/۰۱

دوره: 67

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : فرايند گرايش فلسفه سياسي در ايران و اسلام

نویسندگان مقاله : دكتر عليرضا صدرا

کلمات کلیدی : گرايش ، فلسفه سياسي ، ايران ، اسلام ، فارابي ، فلسفه سياسي متعالي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۴/۰۱/۰۱

دوره: 67

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : صادرات آب ايران به كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس:انگيزه ها تجربه ها و چشم اندازها

نویسندگان مقاله : دكتر كامران طارمي

کلمات کلیدی : ايران ، شوراي همكاري خليج فارس ، صادرات آب ، قطر ، كويت ، كارون ، كرخه ، كالاهاي استراتژيك شركت گلف يوتيليتيز ، شركت سرمايه گذاري نيرو

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۴/۰۱/۰۱

دوره: 67

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : بازبيني نظريه انتقادي در روابط بين الملل

نویسندگان مقاله : دكتر حميرا مشيرزاده

کلمات کلیدی : روابط بين الملل ، نظريه انتقادي ، فرانظريه ، مكتب فرانكفورت

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۴/۰۱/۰۱

دوره: 67

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : تداوم سيستم اقتدار گرايي در آسياي مركزي

نویسندگان مقاله : دكتر حبيب الله ابوالحسن شيرازي

کلمات کلیدی : دموكراسي ، سيستم اقتدارگرا ، آسياي مركزي ، كمونيسم ، نخبگان سنتي ، احزاب سياسي ، ازبكستان ، قزاقستان ، تركمنستان ، قرقيزستان ، تاجيكستان ، هويت ملي ، جامعه مدني

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۴/۰۱/۰۱

دوره: 67

دانلود مقاله

 

عنوان مقاله : زمينه هاي بنيادگرايي اسلامي در آسياي مركزي

نویسندگان مقاله : دكتر الهه كولائي

کلمات کلیدی : بنيادگرايي ، آسياي مركزي ، اسلام ، تروريسم ، طالبان ، افغانستان ، تاجيكستان

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۴/۰۱/۰۱

دوره: 67

دانلود مقاله

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...