رفتن به مطلب

روش برخورد با مشگلات


ارسال های توصیه شده

برخورد با مشگلات مستلزم عملی ساختن موارد زیر است. 

_شناخت عوامل محیطی 

_کشف ارتباط بین عوامل با فرآیند های مدیریت از طریق پژوهش کاربردی 

_فراهم ساختن زمینه برای تئوری اقتضاء،که به تئوریهای علمی خاص محیط خود برسیم. 

_بررسی مقدار بطئی بودن جریان امور 

_بررسی ضعف های مدیریتی 

_بررسی ضعف و انگیزه کارکنان

بررسی علل نبود ارزیابی عملکرد

 

لینک به دیدگاه

مرحله اقدام

_بهبود سیستم ها و روش های انجام امور با جهت گیری تسریع همراه با کیفیت مطلوب. 

_تقلیل نیروی انسانی غیر متخصص 

_تامین و ترمیم حقوق و مزایای کارکنان 

_حل اصولی مشکلات 

توسعه بر مبنای تحقیقات اصولی و واقعی بر اساس نتایج عینی و علمی 

_تکرار تحقیقات مورد نیاز برای تهیه و ارائه طرحهای اجرائی و بهینه سازی شرکت و مدیریت. 

_تصمیم گیری بر مبنای مفروضات منطقی.

_داشتن معیار علمی و عملی و منطقی برای ارزیابی 

لینک به دیدگاه

اینا رو بحسب فهرست وار مینویسم که گویا هستند. ولیکن اگر لازم دونستید که مواردی رو بیشتر بشکافیم, اطلاع دهید تا اقدام شود. 

لینک به دیدگاه
×
×
  • اضافه کردن...