رفتن به مطلب

مجسمه سازی از چهره


ارسال های توصیه شده

من درطول دوران آموزشی ام مطالعات زیادی درخصوص تفاوتهای چهره افراد از جوانی تاپیری و چگونگی ساختار صورت در چهره های مختلف وتاثیراتی که بر بیننده میگذارد انجام داده ام .در این کار سعی دارم با ویژه گیهای مجسمه سازی با گل رس از چهره مدل زنده به شما آموزش دهم که چگونه بتوانید چهره مورد نظرتان را در کمترین مدت درست کنید . و در این کار من بیش از اینکه به فکر شباهتها باشم بیشتر بدنبال احساسهای مدلم میباشم. ومطمئن هستم اگر شما با ویژه گیهای مدلتان آشنا باشید به راحتی به آنچه میخواهید میرسیدوالبته باید کمی شناخت از جهره ها داشته باشید.

 

 

 

 

کاررا بامقداری گل رس که براحتی قابل فرم دادن میباشد شروع میکنیم . معمولا گلی که من استفاده میکنم ساخته شده خودم میباشد که بسیار نرم وچسبنده میباشد.قبل از هرکاری شما نیاز به ابزارهایی که قبلا دردرس ابزارشناسی اشاره کردم دارید.که من از ابزارهای پلاستیکی و چوبی وابزارهای سیمی ونیز از کادکهای مختلف استفاده میکنم.

 

۱) حجم کلی سر را با فرم دادن گل به مانند (درست کردن جمجمه ) شروع کنید.من بیشتر اندازه هایی که درست میکنم در اندازه طبیعی میباشد چون بهتر احساسات را به بیننده منتقل میکند.

 

 

vsoa2jmmkm81doj02bxl.jpg

 

 

۲) همیشه کارتان را از جهات مختلف بررسی و حجمهای کلی را از نیم رخ و روبرو شکل دهید.چون جمجمه مردان وزنان متفاوت میباشد باید باین نکته توجه کنید که فک مردان بزرگتر از فک زنان است.وهمچنین استخوان پیشانی مردان بزرگتر از زنان است. استخوان های گونه در مردان برجسته تر است.بینی زنان تیزتر باریکتر است ودارای برجستگی کمتری می باشد .پیشانی در زنان عمودی تر از مردان میباشد .توجه داشته باشید سن مدلتان حائز اهمیت میباشد

 

 

dtiq8mvez5hrzzcpid7.jpg

 

 

۳) تناسب چهره را باخط مشخص میکنیم یعنی خط تقارن چهره وطول بالای سر وچانه را نصف میکنیم تا جای چشمها مشخص شوند. همیشه برای مجسمه سازی چهره بهتر آن است که از چشمها شروع نمائید.

 

 

ltlm5akcg4ngh9q0z0k.jpg

 

 

۴) با انگشتان شصت سعی کنید محل قرارگرفتن چشم را ایجاد نمائید. شکل کاسه چشم شکل مشخصی دارد یک کم شبیه عینک آفتابی ریبن هستند

 

 

yal6udoboidiye15h.jpg

 

 

۵) از دوطرف حفره چشمها را مشخص و حجم کلی گونه ها را ایچاد میکنیم شما سعی کنید در این مرحله فرم بالای چشم وگونه هارا مشخص و وقت زیادی روی این کاربگذارید.تادرپایا ن کار دچار مشکل نشوید.

 

 

n6k0kwl4vahi5a5ycbot.jpg

لینک به دیدگاه

۶) محل قرارگرفتن بینی را با خط مشخص میکنیم(معمولا نصف ابرو تا چانه میباشد)سعی تان در این باشد که تناسبهای کلی را به خوبی وبا دقت تحت نظر داشته باشید.

 

 

fh4rihnbel5iut6gxu.jpg

 

 

۷) سطوح کلی بینی و اندازه آن را با مدل مقایسه میکنیم معمولا برای پره های بینی سعی کنید از دو تکه گل که بصورت گردی کوچکی در آمده استفاده نمائید.

 

 

hodbx4enz9p1uw7fsf11.jpg

 

 

۸) برای درست کردن لبها ابتدا از لب بالایی که بصورت تکه گل است بافرم بیضی شکل ا ست در وسط کلفت ودر دوطرف باریک هستند استفاده مینمائم اینکار شمارا وادار مینماید که به کلیات مدلتان توجه کنید.باید هم شکل گل وهم مقدارآن باید دقیق باشد. معمولا اکثر هنرجویان تصور میکنند در این مرحله لبها خیلی برآمده شده واین بخاطر کار نکردن گونه ها میباشد.

 

 

0opvu55bm971ixb2lgs8.jpg

 

 

۹) بیشتر هنر جویا ن در این قسمت تصور میکنند که کارشان اشکالاتی دارد چون با ماهیچه های صورت آشنایی ندارند شما باید در این مرحله ماهیجه هایی که اطراف لب را گرفته اند بررسی کنید وآشنایی با حالت چهره در موقع تبسم و... را داشته باشید.من کاررابالب بالا شروع میکنم بعداز آن لب پائین رادرست میکنم غالبا لب پائین از لب بالا کوچکتر است ولی این کار به مدلتان بستگی دارد.

 

 

caqoatsdos4qe779ljk.jpg

 

 

۱۰) بعداز لبها شما میتوانید از مقداری گل که بصورت گرد درآورده اید برای حجم کلی چشم استفاده نمائیدسعی کنید اندازه و مقدار دو چشم با هم یکسان باشد. کاسه چشم را پر کنید وهردوچشم را همزمان کار کنید بدینصورت فاصله بین دوچشم را میتوانید درست کنید. سعی نکنید کاررا بطور کامل با ریزه کاریها انجام دهید فقط جاهای کارتان وفرمهارا بطور صحیح انجام دهید.

 

73l5ddxhvj217j4lo40.jpg

لینک به دیدگاه

۱۱) اندازه چشمها را باتوجه به مدل باخطوط مشخص سعی نمائید با پهنای بینی اندازه گیری کنید وحدود چشم را مشخص کنید.

 

 

mf9cg0ipqsn598j792n.jpg

 

 

۱۲) شما باید بدنبال اندازه های کلی چشم وفرم حالتها بیشتر دقت نمائید.درست کردن چشم وقت زیادی را طلب میکند عجله نکنید.

 

 

k7qoghimvir2hi62in9.jpg

 

 

۱۳) حتما باید در حین کار توجه ویژه به کلیات طرح مدلتان داشته باشید.

 

 

nu9ef9plr83x84h2iie.jpg

 

 

۱۴) گوشه های لب وفرمهای گونه به هم مرتبط هستند واز اهمیت زیادی برخوردار میباشد باید این ارتباط رابا حجمهای قرارگرفته پیدا وآنهارا شکل دهید.

 

 

z5cc8uv6y5c5epxrua.jpg

 

 

۱۵) نوع لب وتبسم خاصی که مدل دارد حائز اهمیت میباشد.

 

441mow3ydx0pabhlvrq.jpg

لینک به دیدگاه

۱۶) فرم بینی را با انگشتانتان از دو طرف هماهنگ کنید.

 

 

81cgoycve3cirbdlm8gi.jpg

 

 

۱۷) سوراخ های بینی میتواند فرم بینی را مشخص کند به آن اهمیت دهید.

 

 

i7ulk6tt11z6j19bocft.jpg

 

 

۱۸) فرم چشم ها ومحل آنهاراخوب بررسی نمائیدمجرای اشک در بیان حالت چشم خیلی مهم است . همیشه مجرای اشک راپائین تراز گوشه چشم درنظر بگیرید.

 

 

qy1ke44sfq61r5qgh2qb.jpg

 

 

۱۹) چشم وپلک عضو های مهم چهره میباشند قرارگرفتن پلک را بررسی کنید.

 

 

w194i88qnyql53jw7zdf.jpg

 

 

۲۰) فرم چشم واینکه چشمها یک کره کاملا گرد میباشند را حتما ازیاد نبرید.بادست چپ گوشه چشم را گرد میکنیم ضمنا حتما با هردو دستتان کارکنید وتوانایی خود را در بدست گرفتن ابزار با هردو دست بالا ببرید.

 

5ukmxynjzjvdxk6wa58o.jpg

لینک به دیدگاه

۲۱) پشت چشم وچین خوردگی بالای پلک را با فرم مدلتان بررسی نمائید توجه داشته باشیددر حالتهای مختلف چشم این چین خوردگی تغییر میکند.

 

 

o2uu54331eo6zeihrnea.jpg

 

 

۲۲) شما میتوانید اندازه گونه هارا وهمچنین پیشانی ویاهرجای دیگر را با پرگارتان بطور مرتب بررسی کنید واز تناسب آن مطمئن شوید.

 

 

kbn0ogdskslwvyrgo5u.jpg

 

 

۲۳) حتی طول سر را با پهنای صورت مطابقت دهید تا از صحت داشتن نسبت ها مطمئن شوید.

 

 

0oat5jfpztl0w2masxf.jpg

 

 

۲۴) بررسی عضلات لپ وگونه ونیر ارتباط آنهارا با عضلات حلقوی دور چشم مورد توجه قراردهید.

 

 

6x2ul9dbuvadg0tpax6.jpg

 

 

۲۵) برآمدگی زیر چشم و ارتباط آنها با گونه بسیار مهم میباشند.

 

268ytbya6kycj92eeif.jpg

لینک به دیدگاه

۲۶) حالت لب بالا ولب پائین را حتما از نیمرخ مورد توجه قراردهید چو ن لب بالا جلوتر ازلب پائین میباشد این اختلاف سطح خیلی مهم است .

 

 

dqp5nxxjkof4hf4dyl97.jpg

 

 

۲۷) گوشه های لب در بیان حالت چهره مهم میباشند.

 

 

6j9odqyf2wpjct3bkis8.jpg

 

 

۲۸) دو برآمدگی بالای لب را با تیغه بینی وسوراخهای بینی مورد بررسی قرار دهید .

 

 

g9eudb9956mnk7k7cpyo.jpg

 

 

۲۹) انتهای پره های بینی درزمانی که شخصی تبسم دارد وحالت خنده میگیرد کمی به سمت بالا تمایل دارد .

 

 

aj0qbamws846qfnx4h1y.jpg

 

 

۳۰) عضلات حلقوی دور لبها درزمان تبسم به سمت بالا تمایل پیدا مینمایند.انگشتان خودرا کمی خیس کنید وکارتان راصاف کنید.

 

pnew4d7k0t7ln6gym2xq.jpg

لینک به دیدگاه

۳۱) بعداز برسی واصلاح مجسمه تان برای پیداکردن ناصافی های احتمالی با اسفنج میتوانید کارتان را صاف نمائید واگر مجددا نیاز به کار داشته باشد بهتر دیده میشود.

 

 

jnn4r2o7yzcsf8s2kb0j.jpg

 

 

۳۲) بعداز اینکه کار را صاف کردید میتوانید جاهایی که نیاز به کم وزیاد کردن دارند را انجام دهید.

 

 

dhfcy4fbaajnclvdzefr.jpg

 

 

۳۳) در پایان میتوانید مجددا کارا صاف وبه مراحل بعدی کار فکرکنید.

 

 

۳۴) شمابرای در آوردن عنبیه در روی چشم نیاز به ابزار سیم گرد دارید وقبل از هر چیز جای عنبیه را در روی چشم مشخص نمائید.

 

 

lffesqsk17aphme0wgf2.jpg

 

 

۳۵) محل قرارگرفتن عنبیه را حتما با فاصله گرفتن ازمجسمه درروی هردوچسم انجام دهید اگر فاصله شما به مجسمه نزدیک باشد ممکن است چشم ها لوچ شوند واین کار زیاد مطلوب به نظرنیاید.

 

cl98l4bsv57n02qgcxnn.jpg

لینک به دیدگاه

36) مقدار تیره بودن و یا روشن بودن عنبیه چشم میزان عمق گودی عنبیه را مشخص میکند در اینجا چون مدل من چشمهای تیره دارد عمق عنبیه را زیاد گرفتم اگر مدل شما چشم روشن داشته باشد باید عنبیه را خیلی کم عمق دهید ولی در هردوحالت مردمک چشم عمق بیشتری دارد.

 

 

w4h3fx05e6knwlc37fk9.jpg

 

 

37) نوری که در زیر پلک گذاشته میشود چشم رازنده تر میکند شما در اندازه وجهت این نور دقت زیادی نمائید.

 

 

m0kpf98svzbbh4rlv61.jpg

 

 

38) چون مدل من هد دارد میتوانم از مقداری گل که درروی میز درست کرده ام استفاده کنم.

 

 

lefkmraa2w3uu1sr1hqw.jpg

 

 

39) سعی میکنم محل قرارگرفتن هد را با مدل تطبیق دهم.

 

7fkr2ihcvnripnr2n7.jpg

 

40) حتما در این مرحله محل قرار گرفتن هد را از نیمرخ مورد برسی قراردهید.

 

9p7uvptfl5zvqvs8hzx.jpg

لینک به دیدگاه

41) بررسی گونه وفک نباید از دید شما پنهان باشدحتما از زوایای مختلف مورد بررسی قرارگیرد

 

 

mgqzkhy02jerxwkcxk0m.jpg

 

 

42) سعی دارم این مجسمه را با حالت روحی مدل هماهنگ کنم .

 

 

anrn1wm8tspgu89wcr.jpg

 

 

43) بیشتر شما باید به فرم گردن واندازه شانه ها توجه کنید.

 

4zoynormop9tioe6xte.jpg

 

منبع: ساغررنگ

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...