ثبت نام کنید. شایدهر روز نام چند محله تهران را بشنویم بی آنکه بدانیم چرا به این نام هامعروف شده اند.. با استفاده از منابعی چون کتاب اول و ویکی پدیا و دیگرمنابع در وب اطلاعاتی درباره نام برخی محله های تهران اطلاعاتی گردآوری شده که در ادامه می خوا..."> ثبت نام کنید. شایدهر روز نام چند محله تهران را بشنویم بی آنکه بدانیم چرا به این نام هامعروف شده اند.. با استفاده از منابعی چون کتاب اول و ویکی پدیا و دیگرمنابع در وب اطلاعاتی درباره نام برخی محله های تهران اطلاعاتی گردآوری شده که در ادامه می خوا..."> رفتن به مطلب