ثبت نام کنید. عنوان مقاله : اشتغال، بيكاري وتوسعه در ايران نویسندگان..."> ثبت نام کنید. عنوان مقاله : اشتغال، بيكاري وتوسعه در ايران نویسندگان..."> رفتن به مطلب
Mohammad Aref

مقالات نشریه تحقيقات اقتصادي دانشگاه تهران

پست های پیشنهاد شده

عنوان مقاله : پويايي شناسي بخشهاي اقتصادي براي تشخيص فعاليتهاي كليدي اقتصاد ايران در يك برنامه توسعه اقتصادي

نویسندگان مقاله : احمد فرجي دانا

تاریخ انتشار: ‏۱۳۶۶/۰۷/۰۱

دوره: 39

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

 

عنوان مقاله : اشتغال، بيكاري وتوسعه در ايران

نویسندگان مقاله : جعفر عبادي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۶۶/۰۷/۰۱

دوره: 39

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

عنوان مقاله : استراتژي توسعه اقتصادي و مشكل تك محصولي

نویسندگان مقاله : علي فرهندي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۶۶/۰۷/۰۱

دوره: 39

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

 

عنوان مقاله :اندازه گيري هزينه ازدهام استفاده از كالاها و خدمات عمومي همگاني

نویسندگان مقاله : جمشيد پژويان

تاریخ انتشار: ‏۱۳۶۶/۰۷/۰۱

دوره: 39

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

 

عنوان مقاله : " نقد و بررسي كتاب"

نویسندگان مقاله : خليل لاهيجاني افخم

تاریخ انتشار: ‏۱۳۶۶/۰۷/۰۱

دوره: 39

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

عنوان مقاله : "اقتصاد رفاه ليبراليسم" آيا وجود دارد؟ ( بحثي در برخورد انديشه ها)

نویسندگان مقاله : محمد حسين تمدن جهرمي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۶۶/۰۷/۰۱

دوره: 39

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

 

عنوان مقاله : مديريت اقتصاد در شرايط بحراني

نویسندگان مقاله : بايزيد مردوخي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۶۶/۰۷/۰۱

دوره: 39

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

عنوان مقاله : مقايسه اجمالي بين هزينه فرصت سرمايه در سيستم هاي ربوي و غير ربوي

نویسندگان مقاله : ايرج توتونچيان

تاریخ انتشار: ‏۱۳۶۷/۰۷/۰۱

دوره: 40

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : نمودار اساسي نظريه پردازان تجارت: منشاء و گسترش اوليه آن

نویسندگان مقاله : توماس ام. هامفري، اكبر كميجاني

تاریخ انتشار: ‏۱۳۶۷/۰۷/۰۱

دوره: 40

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : نظريه توافق چند فروشنده در بازار منابع غير قابل احياء و كاربرد آن براي ملل اوپك

نویسندگان مقاله : مجيد احمديان

تاریخ انتشار: ‏۱۳۶۷/۰۷/۰۱

دوره: 40

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

عنوان مقاله : تحليل تعادل عمومي عوارض ناشي از ماليات برمزد و حقوق: گسترش الگوي ها ربرگر

نویسندگان مقاله : احمد جعفري صميمي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۶۷/۰۷/۰۱

دوره: 40

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : مقايسه اجمالي بين هزينه فرصت سرمايه در سيستم هاي ربوي و غير ربوي

نویسندگان مقاله : ايرج توتونچيان

تاریخ انتشار: ‏۱۳۶۷/۰۷/۰۱

دوره: 40

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

عنوان مقاله : رفوزم پولي ژوئن 1948 آلمان فدرال

نویسندگان مقاله : هادي صمدي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۶۸/۰۷/۰۱

دوره: 41

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : معيار اندازه گيري قدرت بازاري كارتل نفت و كاربرد آن براي ملل اوپك

نویسندگان مقاله : دكتر مجيد احمديان

تاریخ انتشار: ‏۱۳۶۸/۰۷/۰۱

دوره: 41

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : معرفي كتابهاي تازه

تاریخ انتشار: ‏۱۳۶۸/۰۷/۰۱

دوره: 41

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : تحليلي از سير تحول و پيامدهاي سياستگذاري منحني فيليپس

نویسندگان مقاله : توماس ام . هامفري، اكبر كميجاني

تاریخ انتشار: ‏۱۳۶۸/۰۷/۰۱

دوره: 41

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : اثر مكاتب فكري بر رفتار اقتصادي ژاپنيها

نویسندگان مقاله : محمود توسلي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۶۸/۰۷/۰۱

دوره: 41

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

عنوان مقاله : بررسي تحولات نظريه هاي اقتصادي

نویسندگان مقاله : غلامعلي فرجادي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۷۰/۰۷/۰۱

دوره: 44

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : تشكيلات و عملكرد صندوقهاي قرض الحسنه پول و جايگاه آنها در سيستم پولي و بانكي ايران

نویسندگان مقاله : دكتر اكبر كميجاني، علي عسگري

تاریخ انتشار: ‏۱۳۷۰/۰۷/۰۱

دوره: 44

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : تجزيه و تحليل داده ها – ستانده اي روابط بين بخش صنعت و خدمات در كشورهاي مختلف و اثرات آن در زمينه اشتغال

نویسندگان مقاله : سه هارك پارك، كنت اس. چان، بايزيد مردوخي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۷۰/۰۷/۰۱

دوره: 44

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : معرفي و نقد كتاب

تاریخ انتشار: ‏۱۳۷۰/۰۷/۰۱

دوره: 44

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : چگونگي و ارتباط و درجه بستگي علم اقتصاد با قضاوتهاي ارزشي

نویسندگان مقاله : حسن سبحاني

تاریخ انتشار: ‏۱۳۷۰/۰۷/۰۱

دوره: 44

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

عنوان مقاله : بررسي تئوريك D&R با استفاده از مدلهاي رشد وتحليل مقايسه اي هزينه هاي D&R در كشورهاي مختلف

نویسندگان مقاله : محمد مهدي عسگري ، اكبر كميجاني

تاریخ انتشار: ‏۱۳۷۱/۰۱/۰۱

دوره: 45

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : كاربردي از فرضيه درآمد انتظاري تودارو (بيكاري شهري و مهاجرت روستا به شهر در ايران)

نویسندگان مقاله : جعفر عبادي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۷۱/۰۱/۰۱

دوره: 45

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : ادراك و انتظارات مصرف كننده در مورد قيمت

نویسندگان مقاله : پيترسيمون ، حميد ابريشمي ، دانيل ويزربز

تاریخ انتشار: ‏۱۳۷۱/۰۱/۰۱

دوره: 45

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : بازدهي سرمايه گذاري هاي آموزشي

نویسندگان مقاله : حسن سبحاني

تاریخ انتشار: ‏۱۳۷۱/۰۱/۰۱

دوره: 45

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

عنوان مقاله : تهيه و كاربرد مدلهاي اقتصاد كلان سنجي در ايران- يك بررسي مقايسه اي

نویسندگان مقاله : حميد ابريشمي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۷۱/۰۷/۰۱

دوره: 46

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : ترتيبات آزاد سازي اقتصادي در كشورهاي در حال توسعه

نویسندگان مقاله : دكتر رضا شيوا ، Sebastian Edwards

تاریخ انتشار: ‏۱۳۷۱/۰۷/۰۱

دوره: 46

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : تمركز سياسي – اداري و مراحل رشد اقتصادي

نویسندگان مقاله : مرتضي اسدي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۷۱/۰۷/۰۱

دوره: 46

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : آمايش سرزمين و توسعه فضايي و يكپارچه

نویسندگان مقاله : احمد فرجي دانا

تاریخ انتشار: ‏۱۳۷۱/۰۷/۰۱

دوره: 46

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

عنوان مقاله : تحليلي تئوريك از اهميت وماهيت پس انداز و بررسي تجربي آن در ايران

نویسندگان مقاله : تيمور رحماني ، اكبر كميجاني

تاریخ انتشار: ‏۱۳۷۲/۰۱/۰۱

دوره: 47

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : استقلال بانك مركزي وعملكرد اقتصاد كلان: برخي شواهد تجربي

نویسندگان مقاله : رضاشيوا ، Alberto Alesina ، Summers H Lawrence

تاریخ انتشار: ‏۱۳۷۲/۰۱/۰۱

دوره: 47

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : بررسي رابطه نظري بين درآمد نهائي و قيمت نفت در ايران و عربستان سعودي

نویسندگان مقاله : مجيد احمديان

تاریخ انتشار: ‏۱۳۷۲/۰۱/۰۱

دوره: 47

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : نگرشي بر سوبسيد و سهميه بندي در ارتباط با مصرف و توزيع مطالعه موردي : ايران

نویسندگان مقاله : محمد فقيهي كاشاني ، حميد ابريشمي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۷۲/۰۱/۰۱

دوره: 47

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

عنوان مقاله : مسائل انتقال از يك اقتصاد برنامه اي به يك اقتصاد بازار

نویسندگان مقاله : دكتر هادي صمدي ، پروفسور ويلهلم كره له

تاریخ انتشار: ‏۱۳۷۳/۰۷/۰۱

دوره: 48

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : تعيين قيمت سايه اي منابع در بخش كشاورزي ( مطالعه موردي روستاهاي خراسان)

نویسندگان مقاله : محمد سعيد نوري نائيني ، احمد صلاح منش

تاریخ انتشار: ‏۱۳۷۳/۰۷/۰۱

دوره: 48

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : نگاهي به چند آزمون مهم در مورد قضيه درآمد دائمي مصرف

نویسندگان مقاله : منصور خليلي عراقي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۷۳/۰۷/۰۱

دوره: 48

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : تعيين اولويت پديده ها با استفاده از خواص بردار و مقدار آيگن

نویسندگان مقاله : دكتر اسرافيل كسرايي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۷۳/۰۷/۰۱

دوره: 48

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

عنوان مقاله : بيكاري شهري ، تحرك بين المللي سرمايه و سياست توسعه

نویسندگان مقاله : ابوالقاسم مهدوي ، شيگمي يابوچي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۷۴/۰۷/۰۱

دوره: 49

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : تبيين پولي تورم: تجربه ايران

نویسندگان مقاله : علي طيب نيا

تاریخ انتشار: ‏۱۳۷۴/۰۷/۰۱

دوره: 49

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : اسلام و فرهنگ توسعه اقتصادي

نویسندگان مقاله : ميثم موسايي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۷۴/۰۷/۰۱

دوره: 49

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : الگوي عرضه نفت كشورهاي غير اوپك

نویسندگان مقاله : دكتر عبدالناصر همتي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۷۴/۰۷/۰۱

دوره: 49

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

عنوان مقاله : سنجش حق الضرب پول با استفاده از تخمين تابع تقاضاي پول در اقتصاد ايران

نویسندگان مقاله : اكبر كميجاني ، علي اصغر اسماعيل نيا

تاریخ انتشار: ‏۱۳۷۶/۰۱/۰۱

دوره: 50

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : كاربرد تحليل هزينه-فايده در صنعت فولاد ايران

نویسندگان مقاله : حسين صادقي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۷۶/۰۱/۰۱

دوره: 50

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : تخمين اثر نهاده اي انرژي در بخشهاي مختلف اقتصادي

نویسندگان مقاله : حسين عباسي تژاد ، داريوش وافي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۷۶/۰۱/۰۱

دوره: 50

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : بررسي اهميت عوامل مؤثر بر ماليات تورمي در ايران

نویسندگان مقاله : رشيد شمخال ، احمد جعفري صميمي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۷۶/۰۱/۰۱

دوره: 50

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : تحليلي بر توليد و مصرف فولاد و توسعه اقتصادي

نویسندگان مقاله : علي زاهد طلبان ، محمود متوسلي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۷۶/۰۱/۰۱

دوره: 50

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

عنوان مقاله : تبين مدل رشد متكي به تجارت خارجي

نویسندگان مقاله : فرهاد رهبر

تاریخ انتشار: ‏۱۳۷۶/۰۷/۰۱

دوره: 51

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : نفت و توسعه اقتصادي ايران

نویسندگان مقاله : ابوالقاسم مهدوي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۷۶/۰۷/۰۱

دوره: 51

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : اثر شاخص هاي اقتصاد كلان بر توزيع درآمد در ايران

نویسندگان مقاله : اسمعيل ابونوري

تاریخ انتشار: ‏۱۳۷۶/۰۷/۰۱

دوره: 51

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : آزموني از پديده جايگزيني اجباري دراقتصاد ايران

نویسندگان مقاله : منصور خليلي عراقي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۷۶/۰۷/۰۱

دوره: 51

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : نقدي بر مكان يابي صنايع فولاد : تجربه فولا د مبارك

نویسندگان مقاله : علي محمودي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۷۶/۰۷/۰۱

دوره: 51

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

عنوان مقاله : برآورد رابطه تقاضاي برق خانگي دراستان اصفهان

نویسندگان مقاله : جعفر بحريني ، اكبر توكلي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۷۷/۰۱/۰۱

دوره: 52

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : معرفي و نقد نظريه اقتصاد تكاملي و رابطه آن با توسعه اقتصادي

نویسندگان مقاله : هادي صمدي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۷۷/۰۱/۰۱

دوره: 52

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : تخمين دو مرحله اي تابع مصرف انرژي در صنعت ايران بر اساس مدل لا جيت (1346-1373)

نویسندگان مقاله : محمد رضا عليپور جدي ، سيد حسين سقائيان نژاد

تاریخ انتشار: ‏۱۳۷۷/۰۱/۰۱

دوره: 52

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : نقش دولتها در توسعه پوياي اقتصادي

نویسندگان مقاله : محمود توسلي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۷۷/۰۱/۰۱

دوره: 52

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : "كد اقتصادي ، سيستم گردش پول و كالا ونقش آن در وصول ماليات" تجربه جمهوري اسلامي ايران

نویسندگان مقاله : دكتر محسن نوربخش

تاریخ انتشار: ‏۱۳۷۷/۰۱/۰۱

دوره: 52

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

عنوان مقاله : تأثير سياست هاي جديد ارزي بر تجارت خارجي در ايران

نویسندگان مقاله : عليرضا رحيمي بروجردي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۷۷/۰۷/۰۱

دوره: 53

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : تعامل ميان بخش پولي و حقيقي اقتصاد ايران

نویسندگان مقاله : محسن مهرآرا

تاریخ انتشار: ‏۱۳۷۷/۰۷/۰۱

دوره: 53

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : ارزيابي اقتصادي طرح محوري گندم

نویسندگان مقاله : صمد اله رحماني كرمي ، سيد كاظم صدر

تاریخ انتشار: ‏۱۳۷۷/۰۷/۰۱

دوره: 53

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : محاسبه و آزمون تورش جمعي سازي در تابع تقاضاي كل سرمايه گذاري بخش خصوصي ايران

نویسندگان مقاله : مرتضي قره باغيان ، غلامرضا كشاورز حداد

تاریخ انتشار: ‏۱۳۷۷/۰۷/۰۱

دوره: 53

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : (( ارزيابي عملكرد واگذاري سهام در سازمانهاي عمده واگذر كننده ))

نویسندگان مقاله : اكبر كميجاني ، محمد رحيم احمدوند

تاریخ انتشار: ‏۱۳۷۷/۰۷/۰۱

دوره: 53

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : آيا قيمت سهام در بازار بورس تهران قابل پيش بيني است؟ ( نگرش جديد به رفتارقيمت سهام و قابليت پيش بيني دربازار بورس تهران)

نویسندگان مقاله : علي خاكي صديق ، كارو لوكس ، حميد خالوزاده

تاریخ انتشار: ‏۱۳۷۷/۰۷/۰۱

دوره: 53

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

عنوان مقاله : شناخت جنبه هاي اقتصادي سياستهاي كاهش فقر

نویسندگان مقاله : دكتر محمود متوسلي ، دكتر سعيد صمدي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۷۸/۰۷/۰۱

دوره: 55

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : تحليل ريسك و بازده سهام شركت هاي سرمانه گذاري در بورس تهران

نویسندگان مقاله : دكتر اسد اله فرزين ، دكتر رضا اسماعيلي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۷۸/۰۷/۰۱

دوره: 55

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : نظريه تعيين عرضه اقتصادي كالاي بادوام

نویسندگان مقاله : دكترمجيد احمديان

تاریخ انتشار: ‏۱۳۷۸/۰۷/۰۱

دوره: 55

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : تخمين تابع تقاضاي مسكن با استفاده از مدل " قيمت هدانيك " مطالعه موردي خميني شهر

نویسندگان مقاله : مصطفي عماد زاده ، محمد رضا شريفي ، رحمان خوش اخلاق

تاریخ انتشار: ‏۱۳۷۸/۰۷/۰۱

دوره: 55

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : ريشه يابي تحولات درآمدي عمومي در ايران

نویسندگان مقاله : الياس نادران

تاریخ انتشار: ‏۱۳۷۸/۰۷/۰۱

دوره: 55

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : تحليل مقايسه اي الگوهاي رشد نئوكلاسيك و درون زا

نویسندگان مقاله : حميد ابريشمي ، داود منظور

تاریخ انتشار: ‏۱۳۷۸/۰۷/۰۱

دوره: 55

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

عنوان مقاله : سرمقاله نگرش روش شناختي بر اقتصاد آموزش و پرورش

نویسندگان مقاله : محمود متوسلي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۷۹/۰۱/۰۱

دوره: 56

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : هدف گذاري نرخ واقعي ارز و ثبات اقتصادي : مورد ايران

نویسندگان مقاله : دكتر محسن ابراهيمي ، دكتر اكبر كميجاني

تاریخ انتشار: ‏۱۳۷۹/۰۱/۰۱

دوره: 56

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : درونزايي عرضه پول و تأثير فشارهاي هزينه اي بر آن دراقتصاد ايران

نویسندگان مقاله : دكتر تيمور رحماني ، دكتر اسد ا... فرزين وش

تاریخ انتشار: ‏۱۳۷۹/۰۱/۰۱

دوره: 56

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : روشهاي اقتصادي مبارزه با آلودگي هواي تهران

نویسندگان مقاله : حميد ديهيم

تاریخ انتشار: ‏۱۳۷۹/۰۱/۰۱

دوره: 56

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : پيشنهاد يك مدل كلان رشد براي توسعه اقتصاد ايران

نویسندگان مقاله : Mahdavi

تاریخ انتشار: ‏۱۳۷۹/۰۱/۰۱

دوره: 56

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : بر آورد سري زماني تابع تقاضاي واردات ايران : يك تحليل مجدد

نویسندگان مقاله : دكتر سيد جواد پور مقيم

تاریخ انتشار: ‏۱۳۷۹/۰۱/۰۱

دوره: 56

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : استخدام رسمي – پيماني و نقش شركتهاي كاريابي

نویسندگان مقاله : مرتضي اعلاباف صباغي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۷۹/۰۱/۰۱

دوره: 56

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : بررسي اثر عدم تعادل نرخ ارز بر عرضه صادرات محصولات كشاورزي

نویسندگان مقاله : سيروس نيك اقبال ، دكتر كامبيز هژبر كياني

تاریخ انتشار: ‏۱۳۷۹/۰۱/۰۱

دوره: 56

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : تحليل همبستگي شاخصهاي توسعه مخابرات و توسعه اقتصادي و تعيين حد بهينه توسعه مخابرات براي دستيابي به اهداف توسعه اقتصادي كشور (چارچوب و متدولوژي)

نویسندگان مقاله : محمد زنده دل ، عليرضا علي احمدي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۷۹/۰۱/۰۱

دوره: 56

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

عنوان مقاله : دستاوردهاي علمي جيمز هكمن و دانيال مك فادن كه منجر به اخذ جايزه نوبل سال 2000 گرديد ( گرداوري و اقتباس)

نویسندگان مقاله : شاپور محمدي ، حسين عباسي نژاد

تاریخ انتشار: ‏۱۳۷۹/۰۷/۰۱

دوره: 57

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : بررسي و تحليل منحني فيليپس و تعيين نرخ طبيعي بيكار در ايران

نویسندگان مقاله : غلامرضا كاظمي زاده ، حسين عباسي نژاد

تاریخ انتشار: ‏۱۳۷۹/۰۷/۰۱

دوره: 57

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : الگوي تعيين همزمان عرضه نيرو كار و تقاضاي كالا در اقتصاد ايران " نظريه جديد اقتصاد خانواده "

نویسندگان مقاله : حسن تائي ، احمد فرجي دانا

تاریخ انتشار: ‏۱۳۷۹/۰۷/۰۱

دوره: 57

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : تابع عرضه مسكن در ايران

نویسندگان مقاله : سايه موسوي ، منصور خليلي عراقي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۷۹/۰۷/۰۱

دوره: 57

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : كاربرد نظريه عدالت اقتصادي در نظام اسلامي توزيع ثروت و درامد

نویسندگان مقاله : ايرج توتونچيان ، حسين عيوضلو

تاریخ انتشار: ‏۱۳۷۹/۰۷/۰۱

دوره: 57

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : كنكاشي در وضعيت معيشتي مناطق شهري استان مازندران " سياهي فقر در لابلاي برگهاي سبز "

نویسندگان مقاله : سيد غلامي نتاج اميري ، الياس نادران

تاریخ انتشار: ‏۱۳۷۹/۰۷/۰۱

دوره: 57

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : تاثير آزاد سازي تجارت خارجي بر مخارج دولت و مصرف خانوارها در ايران ( روش كنترل بهينه )

نویسندگان مقاله : هوشنگ شجري ، اكبر توكلي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۷۹/۰۷/۰۱

دوره: 57

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : تحليل مقايسه اي آثار توزيعي ماليات بر درامد در اسلام و نظام ماليات بر درامد در ايران

نویسندگان مقاله : محمد تقي گيلك حكم آبادي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۷۹/۰۷/۰۱

دوره: 57

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

عنوان مقاله : مقايسه كاركرد برآوردهاي حاصل از مشخص نمايي تعادل و عدم تعادل در بازار محصولات كشارزي ايران

نویسندگان مقاله : غلامرضا كشاورز حداد

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۰/۰۱/۰۱

دوره: 58

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : اهميت محيط با ثبات اقتصاد كلان

نویسندگان مقاله : اسماعيل رمضانپور ، منصور خليلي عراقي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۰/۰۱/۰۱

دوره: 58

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : تعيين عرضه رقابتي كالاي با دوام با نوسانات تصادفي درذخيره كالا

نویسندگان مقاله : مجيد احمديان

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۰/۰۱/۰۱

دوره: 58

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : بررسي عناصري از مناهي اقتصادي در احكام اسلامي

نویسندگان مقاله : حسن سبحاني

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۰/۰۱/۰۱

دوره: 58

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : پيش بيني تورم ايران با استفاده از مدل هاي ساختاري ، سري هاي زماني و شبكه هاي عصبي

نویسندگان مقاله : دكتر سعيد مشيري

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۰/۰۱/۰۱

دوره: 58

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : اثر سياست هاي تعديل بر فقر و توزيع درآمد ( مطالعه موردي سياستهاي برنامه اول توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي ايران)

نویسندگان مقاله : سهيلا پروين ، راضيه زيدي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۰/۰۱/۰۱

دوره: 58

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

عنوان مقاله : تصميم گيري در مورد خريد و فروش سهام قبل يا پس از زمان برگزاري مجمع عمومي عادي

نویسندگان مقاله : عباس خدابخش

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۰/۰۱/۰۱

دوره: 58

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از ۷۵ اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به عنوان یک لینک به جای

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.


×
×
 • جدید...