رفتن به مطلب

گياهان سمـــي


ارسال های توصیه شده

استفاده درست از گياهان در شرايط سخت به شناخت صحيح آنها بستگي دارد .

شناختن گياهان سمي به همان اندازه مهم است كه شناختن گياهان خوراكي مهم است .

شناخت گياهان سمي سبب مي شود كه به شما كمك شود تا از آسيب ديدن از جانب آنها در امان باشيد .

چگونه گياهان ايجاد مسموميت مي كنند ؟

 

گياهان عموماً بوسيله موارد زير ايجاد مسموميت مي كنند :

 

● خورده شدن . وقتي كه يك فرد بخشي از يك گياه سمي را بخورد .

 

● تماس . وقتي كه يك فرد با گياه سمي تماس پيدا كند و اين تماس سبب ايجاد التهاب پوستي شود .

 

● جذب كردن يا استنشاق كردن . وقتي كه يك فرد سم را از طريق پوست يا تنفس جذب كند

 

■ ميزان مسموميت گياهان از جزئي تا كُشنده مي باشد . سؤالي كه همواره مطرح است كه « چگونه يك گياه سمي مي باشد » پاسخ گويي به اين سؤال مشكل مي باشد ، زيرا :

 

● بعضي گياهان براي سمي بودن نيازمند اين هستند كه مقدار زيادي از آنها مصرف شود در حالي كه بعضي ديگر حتي با مقدار بسيار اندكي توليد مرگ مي كنند .

 

● تمامي گياهان به سبب شرايط ، رشدي متفاوت دارند و تفاوتهاي زير گونه اي كه با همديگر دارند كه مقدار سميّت متفاوتي را نشان مي دهد .

 

● ميزان مقاومت افراد در مقابل مواد سمي نيز متفاوت است .

 

● بعضي افراد ممكن است به گياه خاصي حساس تر باشند .

 

● بعضي اشتباهات متداول در مورد گياهان سمي عبارتند از :

 

● نگاه كردن به حيوانات و خوردن هر چيزي كه آنها مي خورند ، بيشتر مواقع اين روش درسـت است اما بعضي حيوانات مي توانند گياهاني را بخورند كه براي انسان سمي هستند .

 

● جوشاندن گياه به تصور اين كه تمامي سموم از بين مي روند . جوشاندن بسياري از سموم را نابود مي كند اما نه همه را .

 

● گياهان قرمز رنگ سمي هستند . بعضي گياهان كه قرمز هستند سمي مي باشند اما همه اينطور نيستند .

 

نكته اي كه در اينجا مطرح است اين است كه هيچ قانون كلي وجود ندارد كه براي شناسايي همه گياهان سمي كاربرد داشته باشد . شما بايد سعي كنيد هر چه بيشتر در مورد گياهان به دانش خود بيفزاييد .

درباره گياهان

 

اين به نفع شماست كه هر چه مي توانيد نسبت به گياهان به دانش خود بيفزاييد . بسياري از گياهان سمي شبيه هم خانواده هاي غيرسمي خود يا ساير گياهان خوردني هستند . براي مثال گياه شوكران كبير بسيار شبيه به هويج وحشي مي باشد . بعضي گياهان فقط در فصول خاص يا مراحل رشد خاص قابل خوردن هستند و در ساير مراحل رشد غير خوراكي دارند . مثلاً برگهاي سرخ دانه وقتي كه تازه شروع به رشد كرده اند خوراكي مي باشند ، اما اين سريع سمي مي شود . بعضي گياهـان و ميوه هاي آنان را فقط زماني مي توانيد بخوريد كه رسيده باشند . مثلاً ميوة رسيده پدوفيلوم ( گياهي بومي آمريكاي شمالي با ميوه هاي زرد رنگ تخم مرغــي شكل از تيره زرشـك ) خوراكـي است اما ساير بخش هاي آن و ميوه نارس آن سمي مي باشد . بعضي گياهان هر دو بخش سمي و غير مسي را دارا مي باشند . سيب زميني و گوجه فرنگي گياهان خوراكي متداولي هستند اما بخش هاي سبز آنها سمي مي باشند .

 

بعضي گياهان بعد از پژمرده شدن سمي مي شوند . مثلاً وقتي كه آلبالو شروع به پژمرده شدن مي كند ، هيدرسيانيد اسيد در آن زياد مي شود . روش هاي آماده سازي ويژه بعضي گياهان را كه به طور خام سمي مي باشند به صورت غيرسمي در مي آورد . شما مي توانيد تكه هاي نازك خشك شده گياه آريسانماسه برگي از تيره گل شيپوري را بخوريد ( خشك كردن گياه ممكن است يك سال طول بكشد ) اما نوع خشك شده آن سمي است .

 

قبل از ورود به شرايط سخت ، نحوه شناسايي و استفاده از گياهان را ياد بگيريد . بعضـي منابع اطلاعاتي درباره گياهان عبارتند از كتابها ، كتابچه ها ، فيلم ها ، آموزش هاي طبيعي ، باغ هاي گياهي ،‌ بازارهاي محلي و بوميان محل . از همه منابع موجود اطلاعات جمع كنيد ، زيرا بيشتر منابع اطلاعات مورد نظر را به طور جامع ندارند .

قوانين اجتناب از گياهان سمي

 

بهترين خط مشي اين است كه فرد قادر باشد با ديدن گياه آن را تشخيص دهد و هيچ شكي نداشته باشد و تمامي مزايا و مضرات گياه را بداند . بيشتر مواقع اين غير ممكن است . اگر شما اطلاعات مختصري نسبت به گياهان محل داريد يا اصلاً هيچ اطلاعاتي نداريد ، از قانون « امتحان خوراكي بودن جهاني » استفاده كنيد . اما هميشه به خاطر داشته باشيد :

 

● از تمامي قارچها پرهيز كنيد . شناسايي قارچ ها مشكل است و نياز به تخصص دارد . بعضي قارچ هاي سمي نيز سريعاً فرد را مي كُشد . بعضي سموم قارچي نيز هيچ پادزهري ندارند . دو نوع عمومي سموم قارچي ، سموم حمله كننده به دستگاه هاضمه و سموم حمله كننده به سيستم عصبي مركزي مي باشند .

 

● تا زماني كه لازم نيست گياهان را لمس نكنيد و با آنها تماس نداشته باشيد .

تماس هاي پوستي

 

تماس پوستي با گياهان معمولاً سبب مشكلات زيادي مي شود . اثر اين تماس ها مزمن ، پخش شونده بواسطه خاراندن و اگر تماس در اطراف منطقه چشم باشد بسيار خطرناك است . اكثـراً تماس سم بصورت يك روغن مي باشد كه با تماس يافتن با گياه بر روي پوست مي افتد . اين روغن ممكن است بر روي تجهيزات بريزد و سپس با تمام بدن با تجهيزات روي بدن ايجاد مشكل كند . هرگز گياه سمي را نسوزانيد . زيرا دودي كه ممكن است توليد شود به اندازه خود گياه مضر است . وقتي كه بدن عرق كرده است ، خطر اين مواد سمي بيشتر است . عفونت ممكن است موضعي باشد يا در بدن پخش شود .

 

عوارض ممكــن است چند ساعت يا چند روز بعد ظاهر شود . عوارض و علائم مي توانند شامل سوزش ، خارش . سرخي ، التهاب و تاول باشد.

 

وقتي كه شما ابتدا با گياهي سمي برخورد مي كنيد يا اولين علائم مسموميت ظاهر شد ، سعي كنيد تا روغن را با استفاده از آب سرد و صابون بشوييد و از روي بدن پاك كنيد . اگر آب در دسترس نيست پوست خود را با خاك و شن پاك كنيد . البته اگر تاول ها زده است از خاك براي پاك كردن استفاده نكنيد . خاك و شن ممكن است تاول ها را باز كند و بدن در معرض عفونــت قرار گيــرد . بعـد از آن كه روغن را پاك كرديد محل را خشك كنيد . شما مي توانيــد با محلول تانيك اسيد محل را بشوييد و براي درمان پوست بر روي آن گل حنا بماليد . شما مي توانيد تانيك اسيد را از پوست بلوط بگيريد .

 

گياهان سمي كه ايجاد عوارض پوستي مي كنند عبارتند از :

 

● گياه پيچ گرمسيري استيزولوبيوم از تيره پروانه واران

 

● سماق بومي آمريكاي شمالي از تيره سماقيان

 

● سماق سمي بومي غرب آمريكاي شمكالي

 

● درختچه مردابي سماق

 

● درخت رنگاس

 

● گياه گل پيچ شيپروي گل درشت

مسموميت بر اثر خوردن سم

 

چنين مسموميتي مي تواند به اندازه اي خطرناك باشد كه سريعاً به مرگ بينجامد . تا زماني كه گياه را كاملاً نشناخته ايد آن را نخوريد . يك ليست از گياهان خوراكي همواره همراه داشته باشيد.

 

علائم و عوارض ناشي از خوردن سموم مي تواند شامل تهوع ، استفراغ ، اسهال ، دل درد ، كاهش ضربان قلب و تنفس ، سردرد . خشكي دهان ، بيهوشي ، كوما و مرگ باشد .

 

اگر شما شك كرديد كه گياهي سمي بوده باشد ، سعي كنيد كه مواد سمي را از دهان مصدوم و معده آن هر چه سريعتر تخليه كنيد . براي به هم زدن حال فرد مصدوم پشت گلو را بخارانيد يا به مصدوم آب شور گرم غليظ بدهيد . اگر به هوش باشد سم را با استفاده از مقادير زيادي آب يا شير در صورت به هوش بودن مصدوم جايگزين كنيد .

 

گياهان زير در صورت خورده شدن ايجاد مسموميت مي كنند :

 

● گياه كرچك (تمام اجزا سمی هستند

.

Ricinus%20communis%206.jpg

 

● سنجد تلخ یا خولان

 

Hippophae_rhamnoides_K.jpg

 

● گياه سوراخ دار زيگادنوس از تيره سوسن ها

 

Zigadenus%20fremontii.jpg

 

● گياه هيپومان مانسينلا با ميوه اي سمي و آلويي شكل

 

● خرزهره مديترانه اي

 

Nerium%20oleander%209.jpg

 

● پانجي

 

● گياه شوكران آبي و شوكران كبير

 

Iw15PAAmZd.jpg

 

● پيچ چشم خروس

 

● درخت استركنين از تيره لوگانياسه

 

91369_399.jpg

 

 

 

منبع:

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...