رفتن به مطلب

گارد محیط زیست و دستورالعمل ها


ارسال های توصیه شده

"گارد محیط زیست، رکن اصلی و بازوی اجرایی سازمان حفاظت محیط زیست"

 

گارد محیط زیست یکی از ارکان سازمان حفاظت محیط زیست و به عبارتی ستون فقرات آن محسوب می گردید و در گذشته بسیار مقتدر و منضبط و کارآمد بود اما در چند دهه اخیر حال و روز خوشی نداشته و در حال حاضر در وضعیتی نابسامان، آشفته و پریشان و ضعف مفرط قرار دارد و چنانچه مورد توجه قرار نگرفته و بازسازی و احیا نشود، مطمئناً دچار بی ثباتی و فروپاشی خواهد شد. با توجه به سخنان قابل تأمل محیط بان غلامحسین خالدی که پس از تحمل حدود شش سال حبس گفت: "اگر سازمان حفاظت محیط زیست نمی تواند از محیط بانان دفاع کند، محیط بانان اسلحه های خود را زمین بگذارند."

بر آن شدیم که علل و عواملی را که طی دهه های اخیر موجب شرایط حاکم بر گارد محیط زیست شده را مورد بررسی و آسیب شناسی و ارزیابی قرار گیرد. در ابتدا جایگاه قانونی گارد محیط زیست را مورد بررسی قرارداده، سپس دستورالعمل خدمتی آن را مروری اجمالی کرده و پس از آن به و تجزیه و تحلیل مسایلی که دامنگیر آن شده پرداخته و در آخر پیشنهاداتی برای احیا، اقتدار و کارامدی آن ارائه خواهد شد، این اقدام به دلیل اهمیت موضوع و طولانی بودن مباحث آن در چند نوشتار تقدیم رادمردان با غیرت و صبور محیط بانان عزیز خواهد شد.

 

گارد محیط زیست:

 

در فصل ششم آئین نامه اجرایی قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست موادی در رابطه با گارد محیط زیست به تصویب رسیده است.

ماده ۲۷- گارد محیط زیست متشکل است از محیط بان و محیط دار که هر یک دارای درجات و علایم مشخصی می باشند.

ماده ۲۸- گارد محیط زیست دارای لباس متحدالشکل و تجهیزات لازم می باشد.

ماده ۲۹- نوع لباس و تجهیزات و علایم و نشان های تشویقی گارد محیط زیست توسط سازمان تعیین خواهد شد.

ماده ۳۰- کلیه اموراستخدامی گارد محیط زیست از قبیل تعیین درجات، شرایط ارتقاء و مقررات انضباطی در آیین نامه استخدامی سازمان تعیین خواهدشد.

ماده ۳۱- دستورالعمل خدمتی گارد محیط زیست توسط سازمان تهیه و به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

ماده ۳۲- افراد گارد محیط زیست به سلاح مناسبی که نوع آن با موافقت وزارت دفاع تعیین می شود مجهز می گردند.

ماده ۳۳- سازمان مکلف است دوره های آموزشی لازم برای مامورینی که باید در گارد انجام وظیفه نمایند، دایر کند.

ماده ۳۴- در صورتی که اجرای قسمت هایی از مقررات این فصل مستلزم کسب موافقت ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران باشد، سازمان در این زمینه اقدام خواهد کرد.

 

منبع: وبلاگ دکتر محمد صدوق

لینک به دیدگاه

دستورالعمل خدمتی گارد محیط زیست

 

فصل اول-تعاریف

 

ماده ۱-گارد محیط زیست به افرادی اطلاق می شود که پس از طی دوره های آموزشی مربوطه مسئولیت اجرایی نظارت بر فعالیت‌های توسعه عمرانی و کنترل عوامل تخریب یا ترمیم و بهسازی آن و نیز مسئولیت اجرای قوانین و مقررات حفاظت از محیط زیست و شکار و صید را به عهده داشته و متشکل از ارشد محیط دار، افسرمحیط دار، محیط دار و محیط بان، شکاربان (کمک محیط بان)، محیط بان-راننده، اسلحه دار، کارشناس، کاردان و تکنسین می‌باشد.

ماده ۲- ارشد محیط دار و افسرمحیط دار کسی است که مسئولیت هماهنگی و نظارت بر اجرای قوانین و مقررات حفاظت و بهسازی محیط زیست و شکار و صید در استان ها را داشته و یا سرپرستی یا معاونت مدیریت امور اجرایی و سرپرستی یا معاونت ادارات کل حفاظت محیط زیست را عهده دار می باشد.

ماده ۳- محیط دار کسی است که بر اجرای قوانین و مقررات حفاظت و بهسازی محیط زیست و شکار و صید در سطح شهرستان نظارت داشته و بر حسب مورد سرپرستی یا معاونت واحدهای اجرایی سازمان اعم از ادارات حفاظت محیط زیست، پارک های ملی و سایر مناطق تحت مدیریت و سر محیط بانی ها را برعهده داشته و یا به امور کارشناسی و کاردانی در زمینه حفاظت محیط زیست اشتغال داشته باشد.

* افسرمحیط دار از بالا به پایین شامل رده های افسرمحیط دار یکم تا افسرمحیط دار سوم می باشد.

* محیط دار از بالا به پایین شامل رده های محیط دار یکم تا محیط دار سوم می باشد.

ماده ۴- محیط بان کسی است که مسئولیت قوانین و مقررات شکار و صید و حفاظت و بهسازی محیط زیست را در سطح حوزه استحفاظی خود بر عهده داشته و در زمینه حفاظت از حیات وحش، اکوسیستم، جلوگیری از آلودگی‌ محیط زیست، ممانعت از تجاوز به مناطق تحت کنترل سازمان و منابع طبیعی در حوزه استحفاظی خود اقدام می نماید.

* محیط بان از بالا به پایین شامل رده های سرمحیط بان و محیط بان یکم تا محیط بان سوم می باشد.

تبصره - محیط بان راننده کسی است که علاوه بر اجرای وظایف محیط بانی مسئولیت هدایت و نگهداری وسیله نقلیه تحویلی (خودرو- قایق) را به‌عهده دارد.

ماده ۵- شکاربان ( کمک محیط بان) کسی است که در اجرای قوانین و مقررات شکار وصید و حفاظت و بهسازی محیط زیست با محیط بان همکاری می نماید.

ماده ۶- اسلحه دار: کسی است که در امر نگهداری- نظافت و تحویل و تحول اسلحه و مهمات سازمانی بین ادارات کل و سازمان مرکزی و همچنین تحویل سلاح و مهمات به افراد گارد در واحدهای تابعه ی ادارات کل اقدام می نماید.

لینک به دیدگاه

فصل دوم- وظایف

 

ماده ۷- وظایف ارشد محیط دار و افسر محیط دار

-هماهنگی بین واحدهای تابعه در سطح استان و اتخاذ تدابیر لازم جهت تسهیل در انجام وظایف محوله.

- نظارت مستمر بر حسن انجام وظایف واحدهای تابعه و رفع مشکلات و کمبودهای آنها در حدود اختیارات.

- نظارت بر حسن انجام امور مربوط به محیط انسانی در سطح استان از قبیل:

۱- کنترل عوامل و منابع آلوده کننده آب و خاک و هوا.

۲- استقرار صحیح و مناسب واحدهای صنعتی و تولیدی نوبنیاد.

۳- جلوگیری از تخریب محیط و استفاده بی رویه از منابع و عوامل طبیعی.

۴- کنترل و حفظ محیط زیست شهری و روستایی و پیگیری در خصوص مسایل محیط زیست شهری نظیر فاضلاب شهرها، زباله، کشتارگاه‌ها و غیره.

- شرکت و نظارت بر اجرای قوانین و مقررات و آیین نامه ها و دستورالعمل ها مربوط به حفاظت از مناطق، حیات وحش، امور محیط انسانی در سطح استان.

- پیگیری جرایم و تخلفات از قوانین و مقررات شکار و صید و حفاظت و بهسازی محیط زیست و اقامه دعوی علیه متخلفین در مراجع ذیصلاح.

-شرکت و نظارت بر تهیه و اجرای طرح های آموزش با بهره گیری از امکانات ارتباط جمعی استان.

 

ماده ۸- وظایف محیط دار عبارت است از :

۱- اعمال مدیریت و نظارت بر حوزه استحفاظی در زمینه منابع محیط زیست با توجه به وظایف محوله و ارایه گزارش به مافوق.

۲- اجرای قوانین و مقررات حفاظت و بهسازی محیط زیست و شکار و صید طبق دستورالعمل های مربوطه.

۳- نظارت و اقدام در زمینه کشف جرایم و دستگیری متخلفین از قوانین و مقررات و انجام اقدامات ضروری طبق دستورالعمل ها.

۴- تهیه و تنظیم و نگهداری دفتر ثبت وقایع روزانه، بازرسی و بازدید از واحدهای تابعه.

۵- اخذ پروانه های مربوط به شکار و صید، تعلیف احشام در مناطق واقع در حوزه استحفاظی نظارت بر اجرای ضوابط مزبور.

۶- تهیه و ابلاغ برنامه کار و گشت مامورین اجرایی واحدهای تابعه.

۷- نظارت بر اجرای مقررات مربوط به امور انضباطی مامورین اجرایی، پست و محیط بانی ها و سر محیط بانی ها، اسلحه و مهمات.

۸- بررسی نیازهای تجهیزاتی واحدهای تابعه و اقدام جهت تامین آن.

۹- نگهداری و حسن استفاده‌ از تاسیسات و ابنیه سازمان واقع در حوزه استحفاظی.

۱۰- مشارکت در انجام شناسایی و تهیه آمار در منطقه استحفاظی.

۱۱- تهیه و ارایه گزارش رویدادها و اقدامات انجام شده به مافوق.

۱۲- اجرای دستورات مافوق بر حسب وظایف محوله.

 

ماده ۹- وظایف محیط بان عبارت است از:

۱- بازدید و شناسایی کامل حوزه استحفاظی در زمینه منابع محیط زیست با توجه به وظایف محوله و ارایه گزارش به مافوق.

۲- بازدید و شناسایی کلیه رویدادهای حوزه استحفاظی که منجر به دگرگونی تخریب و آلودگی محیط زیست می گردد. از قبیل حریق، سیل، طغیان رودخانه، زلزله، بیماری و مرگ و میر جانوران وحشی، بروز آفات گیاهی، آلودگی‌های مختلف زیست محیطی،منابع آلوده کننده و فعالیت‌های مختلف عمرانی و ساختمانی، چرای بی رویه در مراتع، قطع و نابودی اشجار، بوته کنی و غیره و ارایه گزارش لازم به مافوق. ۳- اجرای قوانین و مقررات حفاظت و بهسازی محیط زیست، شکار و صید بر اساس دستورالعمل های صادره از مافوق.

۴- اقدام در زمینه کشف جرایم و دستگیری متخلفین بر اساس دستورالعمل های صادره.

۵- بررسی پروانه های مربوط به چرای احشام در این مناطق طبق دستورالعمل های صادره.

۶- جلوگیری از تخریب و تجاوز به منابع طبیعی، در مناطق تحت اختیار سازمان با توجه به دستورالعمل های صادره.

۷- صدور پروانه های شکار و صید در حوزه استحفاظی در موارد لزوم طبق دستور مافوق.

۸- بازدید و کنترل مدارک و پروانه های شکار و صید.

۹- جلوگیری از شکار و صید غیرمجاز، تنظیم صورت مجلس تخلف و معرفی متخلفین به مقامات ذیصلاح.

۱۰- تهیه آمار وحوش و شناخت گدار شکار منطقه و گزارش آن به مافوق.

۱۱- حفظ و نگهداری تاسیسات و اموال دولتی تحت اختیار.

۱۲- تهیه و تنظیم گزارش فعالیت های انجام شده و ارایه آن به مافوق.

 

ماده ۱۰- محیط بان راننده علاوه بر وظایف قانونی محیط بان دارای وظایف زیر می باشد:

۱- هدایت و نگهداری وسیله نقلیه تحویلی و حمل و نقل سایر افراد بر اساس دستور مافوق.

۲- حفظ و نگهداری و آماده بکار نگهداشتن وسیله نقلیه تحویلی.

۳- استفاده اصولی و صحیح و منطبق با اهداف سازمان از وسیله نقلیه تحویلی.

۴- تهیه و تنظیم گزارش از وضعیت کارکرد خودرو و ارایه آن به مافوق.

۵- انجام کارهای رده اول وسیله نقلیه تحویلی.

۶- انجام سایر امور محوله مربوطه از طرف مافوق

لینک به دیدگاه
  • 2 هفته بعد...

ماده ۱۱- وظایف شکاربان(کمک محیط بان)

 

ماده ۱۲- وظایف اسلحه دار

فصل سوم- درجات و علایم

 

ماده ۱۳- بر اساس ماده ۲۷ آیین نامه اجرایی قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست درجات در گارد محیط زیست عبارت است از:

۱- ارشد محیط دار

۲- افسر محیط دار یکم

۳- افسر محیط دار دوم

۴- افسر محیط دار سوم

۵- محیط دار یکم

۶- محیط دار دوم

۷- محیط دار سوم

۸- سرمحیط بان

۹- محیط بان یکم

۱۰- محیط بان دوم

۱۱- محیط بان سوم

۱۲- شکاربان (کمک محیط بان)

تبصره: افراد با در نظر گرفتن عوامل مختلف گروه شغلی، سنوات خدمت، سرپرستی واحدهای محیط بانی ادارات تابعه و مناطق، معاونت و سرپرستی ادارات کل و معاونت و سرپرستی مدیریت امور اجرایی بر حسب امتیاز مکتسبه به درجات گارد محیط زیست مفتخر می شوند.

 

ماده ۱۴- برای تشخیص درجات گارد محیط زیست علایمی در نظر گرفته شده است که افراد گارد موظفند بر حسب نوع درجه علامت مربوطه را به روی سمت چپ لباس (روی سینه) نصب نمایند.

 

ماده ۱۵- گارد محیط زیست دارای علایم مشخصه ایست که کلیه افراد گارد موظفند علامت مزبور را روی لباس بالای بازوی چپ نصب نمایند.

 

ماده ۱۶- افرادی که دوره ضابط دادگستری را با موفقیت گذرانیده و کارت ضابط دادگستری دریافت نموده اند موظفند علامت ضابطی دادگستری را روی لباس بالای بازوی راست نصب نمایند.

 

ماده ۱۷- نشانه هایی که به عنوان شایستگی و افتخار از طرف سازمان به افراد گارد داده می شود در روی لباس سمت راست سینه نصب خواهد شد.

 

فصل چهارم- ملبوس و تجهیزات

 

ماده ۱۸- مامورین گارد محیط زیست دارای لباس فرم متحدالشکل می باشند فرم و کیفیت ملبوس برای کلیه درجات یکسان است.

 

ماده ۱۹- فهرست ملبوس سالانه کلی افراد برای تمام نقاط کشور.

 

ماده ۲۰- ملبوس کلی هر سال از طرف سازمان تهیه و حداکثر تا پایان تیرماه در اختیار افراد گارد گذارده خواهد شد.

تبصره ۱- افراد گارد موظفند در حین خدمت از ملبوس متحدالشکل سازمانی استفاده نمایند.

تبصره ۲- افراد گارد در صورت استفاده از ملبوس سازمانی در غیر ساعات خدمت موظف به حفظ آراستگی و مناسب بودن وضع ظاهری بوده و از پوشیدن ملبوس مختلط (قسمتی از ملبوس سازمانی توام با لباس شخصی) باید اکیدا خودداری نمایند.

 

ماده ۲۱- با توجه به شرایط اقلیمی مناطق مختلف کشور، سازمان علاوه بر ملبوس کلی، اقلام خاصی نیز بر حسب نیازهای خدمتی مناطق مختلف در اختیار افراد گارد خواهد گذارد.

 

ماده ۲۲- فهرست اقلام ملبوس

 

ماده ۲۳- علاوه بر ملبوس، وسایلی بنا به اقتضای ماموریتها در اختیار افراد گارد قرار می گیرد که تجهیزات فنی نامیده می شود.

 

ماده ۲۴- تجهیزات فردی در صورت تغییر شغل یا انتقال و یا قطع رابطه استخدامی افراد گارد سازمان بایستی به واحد مربوطه تحویل گردد.

 

ماده ۲۵- تجهیزات فردی افراد گارد به شرح ذیل می باشد:

دوربین چشمی- کوله پشتی- کیف کمک های اولیه- کلاه ایمنی (موتور سواران) - کیسه خواب- قمقمه- چراغ قوه- جلیقه نجات- عینک (قایقرانی و موتورسواران)

لینک به دیدگاه

فصل پنجم- (سلاح مامورین)

 

ماده ۲۶- مامورین گارد محیط زیست برای انجام وظایف محوله بنا به تشخیص مدیر یا سرپرست مربوطه سلاحی را که قانونا سازمان در اختیار آنان می گذارد حمل می نمایند.

تبصره- سلاح سازمانی در اختیار افرادی قرار می گیرد که از طریق مراجع ذیصلاح صلاحیت حمل سلاح آنها تایید شده باشد.

 

ماده ۲۷- آن دسته از مامورین سازمان که ضابط دادگستری می باشند صرفا هنگام انجام وظایف قانونی و در اجرای ماموریتهای محوله برای کشف و تعقیب جرایم مصرح در قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست در شمار نیروهای مسلح موضوع ماده یک "قانون بکارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری" محسوب و در چارچوب و موازین دقیق قانون مذکور حق استفاده از اسلحه سازمانی را دارند.

 

ماده ۲۸- علاوه‌ بر مورد فوق استفاده از سلاح سازمانی توسط مامورین گارد در مقابل حمله حیوانات وحشی که امکان توسل به وسایل و شیوه های دیگر جهت نجات مامور وجود نداشته باشد مجاز است.

 

ماده ۲۹- سلاح سازمانی فقط بوسیله افرادی که صلاحیت آنها قبلا بررسی و به تایید مراجع ذیصلاح و مقامات مسئول رسیده باشد در ماموریتهای محوله حمل می گردد. در اختیار قرار دادن سلاح سازمانی به افراد فاقد صلاحیت به هر عنوان و تحت هر شرایط مجاز نیست و متخلف علاوه بر تنبیه انضباطی در مقابل هر نوع پیشامدی مسوول خواهد بود.

 

ماده ۳۰- مامورین گارد محیط زیست در مواقع حمل سلاح باید ملبس به لباس فرم سازمانی بوده و کارت شناسایی و اجازه حمل اسلحه خود را داشته باشد.

 

ماده ۳۱- مسئولیت حفظ و نگهداری سلاح سازمانی به عهده ماموری است که بر اساس ابلاغ صادره سلاح مربوطه در اختیار او گذارده شده است. هر نوع آسیبی که بر اثر بی احتیاطی یا بی مبالاتی و یا عدم رعایت ضوابط از ناحیه مامور به اسلحه سازمانی و متعلقات آن وارد شود علاوه بر تنبیه انضباطی غرامت آن نیز از مامور اخذ خواهد شد.

 

ماده ۳۲- در صورت بروز هر نوع حادثه که منجر به شکستگی و یا نقص سلاح سازمانی شود مامور موظف است بلافاصله در محل صورت مجلس لازم را تنظیم و چگونگی مراتب را به مافوق گزارش نماید.

 

ماده ۳۳- نوع سلاح سازمانی گارد محیط زیست بر حسب پیشنهاد سازمان و تاییدیه مراجع ذیصلاح تعیین خواهد گردید.

تبصره ۱- سلاح ارشد محیط دار، افسر محیط دار، محیط دار از نوع سلاح کمری و سلاح شکاربان و محیط بان غیر کمری است.

تبصره ۲- محیط بانانی که بنابر مقتضیات اداری عهده دار پست سرپرستی مناطق چهارگانه و اداره هستند فقط تا زمان تصدی پست مربوطه می توانند بر حسب مکان از اسلحه کمری استفاده نمایند.

 

ماده ۳۴- سلاح سازمانی باید پس از آموزش اسلحه شناسی و فن تیراندازی در اختیار افراد گذارده شود و قبل از آموزش تحت هیچ شرایطی نباید تحویل گردد.

 

ماده ۳۵- افراد گارد موظفند قبل از تحویل سلاح سازمانی نسبت به بازدید کامل آن اقدام نموده و سلاح را بدون عیب و نقص اساسی تحویل گیرند و در طول مدت حمل نسبت به نظافت آن اقدام نمایند.

 

فصل ششم- برنامه کار و انجام ماموریت

 

ماده ۳۶- برنامه کار مامورانی که در شگارگاهها و مناطق تحت حفاظت و کنترل سازمان خدمت می نمایند و محل ماموریت و خدمت آنان در خارج از شهرها و مناطق مسکونی بوده و کنترل مداوم حوزه استحفاظی و گشت و کنترل و سرکشی مستمر و متعدد به نقاط مختلف حوزه و ماموریت از ضروریات انجام وظایف قانونی آنان می باشد، و الزاما باید در محل ماموریت خود نیز شبانه بیتوته نمایند بر حسب شرایط منطقه و تشخیص و سیاست مدیرکل حفاظت محیط زیست استان در هر ماه ۱۸ شبانه روز خدمت بطور متناوب یا متوالی و بقیه روزها ۱۲ روز استراحت می باشد.

تبصره- تعطیلات رسمی کشور حسب مورد می تواند جزو روزهای تعطیل و استراحت یا روزهای خدمت آنان قرار گیرد.

 

ماده ۳۷- تعیین روزهای خدمت و ماموریت و روزهای استراحت مامورین طبق برنامه مشخص قبلی توسط رییس واحد تنظیم و پس از تصویب مدیرکل مربوطه به آنان ابلاغ و به مورد اجرا گذاشته می شود.

 

ماده ۳۸- برنامه کار مامورینی که در واحدهایی خدمت می نمایند که مستلزم مراقبت دایم از حوزه استحفاظی بوده ولی امکانا شب نزد خانواده خود خواهند بود در هفته شش روز کار و یک روز استراحت می باشد.

تبصره ۱- روز استراحت این افراد در هفته با توافق رییس مربوطه تعیین می گردد.

تبصره ۲- ماموری که گشت شبانه می رود می تواند با توجه به نظر سرپرست مستقیم روز بعد را استراحت نماید.

 

ماده ۳۹- پرداخت فوق العاده ماموریت مربوطه به این فصل طبق مقررات مواد ۲ و ۴ آیین نامه فوق العاده روزانه موضوع بند "ث" ماده ۳۹ قانون استخدام کشوری و اصلاحات بعدی آن صورت خواهد گرفت.

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...