رفتن به مطلب

آسانسورهای برقی


spow

ارسال های توصیه شده

آسانسورهای برقی

 

● اصول عملكرد:

یك آسانسوربرقی با نیروی محركه كششی دارای اتاقكی است كه ازكابلهای فولادی آویزان است و این كابلها برروی قرقره محرك شیاردار حركت می كنند. كابلهای فولادی از یك طرف به بالای اتاقك و از طرف دیگر به قاب وزنه تعادل متصل می شوند. وزنه تعادل از میزان بار روی موتور الكتریكی به اندازه اختلاف وزن موجود میان اتاقك همراه با بار و وزنه تعادل یا اصطكاك كم می كند. این اختلاف وزن را ((بار غیر متعادل)) می‌نامند.

وزنه تعادل معمولاً ۴۰ تا ۵۰ درصد وزن اتاقك به علاوه بار آن و اصطكاك وزن دارد. اصطكاك معمولاً ۲۰ درصد وزنه تعادل است.

●شكلهای كابل كشی:

۱) كشش تك رشته ای:

این شكل از كابل كشی معمولاً همراه با ماشینهای گیر بكسی به كارمی رود،اما از آن می‌توا ن برای ماشینهای بدون گیربكس با سرعتهای پایین تر ۷۵/۱ تا ۵/۲ متر بر ثانیه نیز استفاده كرد.در این دو حالت معمولاً زاویه تماس كابل فولادی باقرقره محرك به ترتیب ۱۴۰ و ۱۸۰ است.

قرقرهمحرك به ندرت از چنان قطری برخوردار است كه در فاصله میانی مركز اتاقك و وزنه تعادل قرار گیرد،به همین دلیل استفاده از قرقره انحراف ضرورت پیدا می كند.

۲) كشش دو رشته ای:

چون استفاده از قرقره انحراف خطر لغزش كابل فولادی را در نتیجه كاهش سطح اصطكاك كابل با قرقره محرك افزایش می دهد ، می توان از قرقره دو رشته ای استفاده كرد.از این روش در آسانسورهای پر سرعت وسنگین بار استفاده می شود.

۳) كابل كشی ۲به ۱ :

از این روش گاهی به همراه ما شینهای گیربكسی در سرعتهای پایین تر اتاقك یعنی در حدود ۷۵/۱ تا ۳ متر بر ثانیه استفاده می شود.در این حالت سرعت اتاقك و وزنهتعادل نصف سرعت محیطی قرقره محرك است و این بار روی قرقره را به نصف كاهش می دهد وامكان استفاده از موتورهای پر سرعت را فراهم می سازد كه نسبت به موتورهای كم سرعت ارزانتراند.

۴) كابل كشی ۳به۱:

از این نوع كابل كشی برای آسانسورهای سنگین كالا در مواردی استفاده می شود كه باید توان موتور و فشار روی یاتاقانها را كم كرد.

۵) كابلهای توازن:

در ساختمانهای بلند بالاتر از ده طبقه،بار كابل فولادی كه در حین حركت اتاقك از آن به وزنه تعادل(و بر عكس)منتقل می شود مقدار قابل توجهی است و با رسیدن اتاقك به بالا، بار كابل سیمی به وزنه تعادل منتقل می گردد.برای توازن و كاهش این پدیده،به قسمت تحتانی اتاقك و وزنه تعادل، كابلهای توازن متصل می گردد. برای جای دادن كابلهای توازن به یك گودال عمیق تر نیاز است.

● اتاق ماشین آلات در سطح پایین:

در صورتی كه اتاق ماشین آلات در یك طبقه میانی یا در كف چاه آسانسور واقع شود به كابل سیمی طویلتری احتیاج است ودر این حالت كابل از دور قرقره های بیشتری عبور می كند كه این خود به مقاومت اصطكاكی بالاتر و ضرورت كار نگهداری بیشتر منجر می گردد. اما چنانچه اتاق ماشین آلات در طبقه همكف قرار گیرد، چاه آسانسور از وزن ماشینهای كابل پیچی و تجهیزات كنترل خلاص می شود. موقعیت اتاق ماشین آلات مسئله نفوذ دال بام و هوابندی را نیز منتفی می سازد.

● محرك استونه ای:

در این شكل كابل در جهت حركت عقربه های ساعت و كابل دیگر در خلاف جهت حركت عقربه های ساعت به دور یك استوانه می پیچد، بنابر این زمانی كه كابل به دور استوانه می پیچد ، كابل دیگر از دور آن باز می شود ، نقطه ضعف محرك استوانه ای آن است كه با افزایش ارتفاع ،استوانه بزرگ و سنگین می شود و بنا بر این استفاده از این سیستم به ارتفاع حداكثر ۳۰ محدود می گردد.

● كابلهای سیمی :

این نوع ازكابلهای مورد استفاده، كابلهای سیم فولادی با مقاومت كششی بالا هستند و تعداد كابلهای هر آسانسور بین ۴ تا ۱۲ عدد است . قطر كابلها ۹ تا ۱۹ میلیمتر و ضریب ایمنی آنها ۱۰ است.

● موتورهای كابل پیچی:

درصورتی كه نیروی محركهانتقالی به قرقرهكششی از طریق یك چرخ دندهحلزونی باشد، موتور از «نوع گیربكسی» است. اما چنانچه نیروی محركه از طریق اتصال مستقیم از موتور به قرقرهكشش منتقل گردد، موتور از«نوع بدون گیر بكس» است. توان موتورهای بدون گیر بكس از۲۲تا ۸۳کیلو وات متفاوت است،اما موتورهای گیر بكسی كشش از توان۳ تا ۳۰ کیلو وات برخوردارند.

● موتورهای گیر بكسی تك سرعته كشش:

این نوع موتور شامل یك چرخدندهحلزونی است و با برق مستقیم یا متناوب كار می كند.زمانی كه اتاقك به فاصله كمی از پا گرد طبقات میرسد،ترمز به صورت اتوماتیك عمل می كند تا اتاقك به شكل آرامی متوقف شود.

● موتورهای گیر بكسی دو سرعته كشش:

در این حالت از یك موتور با دو سیستم سیم پیچ جداگانه یا از دو موتور جداگانه استفاده می شود .در زمان شروع، موتور با سیم پیچ پر سرعت به كارمی افتدو برای محدود كردن جریان، یك مقاومت بصورت سری به آنها متصل است.شتاب گیری آرام اتاقك با كاهش تدریجی میدان مقاومت صورت می گیرد.با نزدیك شدن به پا گرد طبقه،موتور یا سیم پیچ پر سرعت از كار می افتد و موتور با سیم پیچ كم سرعت متصل به چوك به كار می افتد.سرعت اتاقك تا رسیدن به فاصله كمی از پا گرد به صورت تدریجی كاهش می یابد و در این زمان جریان برق قطع می شود و ترمز به صورت اتوماتیك اتاقك را به آرامی متوقف می سازد.

● موتورهای گیر بكسی ولتاژ متغیر كشش:

در سیستم ولتاژ متغیر مزایایی وجود دارد كه با دیگر سیستمها نمی‌توان به آن دست یافت.شتاب گیری مثبت ومنفی بسیار آرام، این سیستم را نسبت به سیستمهای یك یا دو سرعته برتر می سازد.تجهیزات این سیستم شامل موتوری با برق متناوب است كه برق مستقیم موتور محرك ماشین گیر بكسی را تأمین می‌كند.

● موتورهای بدون گیر بكس ولتاژ متغیر كشش:

وجود این تجهیزات برای آسانسور های پرسرعتی با سرعت ۷۵/۱ متر بر ثانیه و بالاتر بسیار مهم است. این تجهیزات بیانگر بهترین روش جدید در برآورنده ساختن شرایط ترافیكی با كارآیی بالا است.

برای شتاب گیری آرام،در مدار میدان ژنراتور از رگولاتور تنظیم كننده ای استفاده می شودكه بازده خروجی ژنراتور را كنترل می كند.یك مقاومت متغیر در مدار میدان به تدریج میزان مقاومت را كاهش و ولتاز ژنراتور را افزایش می دهد تا اتاقك آسانسور باشتاب گیری آرام به سرعت كامل برسد. با ایجاد سرعت كامل، ولتاژ ژنراتور تا كاهش سرعت اتاقك ثابت باقی می ماند.برای كاهش سرعت و توقف اتاقك از یك مجموعه كلید القایی استفاده می شود.ترمزها تنها در زمان ثابت بودن اتاقك عمل می كنند.

● ترمزها:

برای انواع تجهیزات ماشینی آسانسور وجود یك ترمز برقی- مكانیكی با عملكرد ایمنی در زمان قطع برق ضرورت دارد.زمانی كه آسانسور در حال حركت است،كفشكهای ترمز به صورت برقی- مكانیكی از استوانه ترمز فاصله می گیرند،یعنی بر نیروی فنرهای لوله ای یا صفحه ای ترمز در زما ن ثابت بودن اتاقك غلبه می شود. قطع جریان برق سبب به كار افتادن ترمز می شود و بنا براین در موقع رفتن برق ترمزها ایمنی ایجاد می‌كنند.

● اتاق ماشین آلات:

در موارد ممكن،اتاق ماشین آلات را باید در بالای چاه آسانسور قرار داد،،این مكان بالاترین كارایی را ایجاد می كند .این اتاق را باید تهویه كرد و با عایق كردن پایه بتنی ماشین آلات از دیوارها و كف به كمك صفحات چوب پنبه فشرده ،به مسئله انتقال صوت توجه نمود.

وجود یك تیر بالابر سقفی درست در بالای ماشین آلات برای نصب یا پیاده كردن تجهیزات ضروری است ودر داخل كف در بالای پا گرد نیز باید یك دریچه دسترسی ایجاد كرد تا از طریق آن بتوان تجهیزات را در صورت ضرورت جهت تعمیر یا تعویض پایین برد.برای این اتاق باید یك در قفل دار نصب كرد و وجود فضای كافی جهت كنترل كنندها، انتخاب كننده طبقات و دیگر تجهیزات ضروری است.

دراین اتاق وجود پریز و تجهیزات روشنایی خوب ضرورت داردو استفاده كافی از نور طبیعی روز توصیه میشود.دمای اتاق نباید از۱۰ درجه كمتر و از ۴۰ درجه بیشتر شود و برای این منظور وجود امكانات گر مایش و تهویه ضروری است . برای پرهیز از ایجاد گرد و غبار باید دیوارها،سقف و كف را رنگ كرد،چرا كه گرد .

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...