رفتن به مطلب

مجموعه جزوات مهندسی شیمی


ارسال های توصیه شده

. جزوه انتقال حرارت شریف

2.جزوه سیالات خواجه نصیر

3.جزوه عملیات واحد

4.جزوه انتقال جرم

5.جزوه فرایندهای پتروشیمی

6.جزوه کنترل شریف

7.جزوه موازنه جرم و انرزی

8.جزوه ترمودینامیک

9.جزوه ریاضی 1 شریف

10.جزوه ریاضی 2 شریف

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه
  • پاسخ 139
  • ایجاد شد
  • آخرین پاسخ

بهترین ارسال کنندگان این موضوع

بهترین ارسال کنندگان این موضوع

دانلود رایگان و با لینک مستقیم جزوه اموزشی درس کنترل فرآیندها در مهندسی شیمی (دانشگاه آزاد تهران جنوب)

جزوه کنترل فرآیندها در مهندسی شیمی (دانشگاه آزاد تهران جنوب)

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

دانلود رایگان و با لینک مستقیم جزوه اموزشی درس کنترل فرایند دانشگاه صنعتی شریف و امیرکبیر

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

دانلود رایگان و با لینک مستقیم جزوه اموزشی درس ترمودینامیک دانشگاه آلبرتا

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

دانلود رایگان و با لینک مستقیم جزوه اموزشی درس ترمودینامیک 1

شامل:

1.مقدمه

 

2.خواص و حالت یک ماده

 

3.فرایندها و سیکل ها

 

4.تعادل دمایی

 

5.قانون صفرم ترمودینامیک

 

6.کار

 

7.گرما

 

8.مقایسه کار و گرما

 

9.قانون اول ترمو دینامیک

 

10. قانون اول ترمو دینامیک برای یک حجم کنترل

 

11.قانون دوم ترمودینامیک

 

12.موتورهای گرمایی و پمپ ها

 

13.شرح قانون دوم ترمو دینامیک

 

14.سیکل کارنو

 

15.نامساوی کلازیوس

 

17.آنتروپی

 

18.معادله حالت

 

19.مسائل

 

 

پسوورد :

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

دانلود رایگان و با لینک مستقیم جزوه اموزشی درس فرایندهای پتروشیمی

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه
  • 2 هفته بعد...

1328137459.bmp

note.gif زبان: فارسی

dl.gif

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

password.gif رمز فایل :

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

source.gif منبع :

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه
  • 5 هفته بعد...

جزوه اموزشی پمپها

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

- - - Updated - - -

 

جزوه اموزشی درس موازنه و انرژی مواد

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

جزوه ی کامل وتمام تایپ شده ی انتقال حرارت

سرفصل‌ها ی این جزوه:

Chapter(1): مقدمه

Chapter(2): رسانش

Chapter(3): رسانش يك بعدي در حالت پايا

Chapter (4): معادله حرارتی حالت دو بعدی

Chapter(5): رسانش گذرا

Chapter(6) : جابه‌جايي

Chapter(7): جريان خارجي

Chapter(8): جريان داخلي

Chapter(11): مبدل‌هاي حرارتي

استاد مدرس: جناب آقای مهندس فلاوند

 

 

پسوورد :

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

منبع:

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

. جزوه انتقال حرارت شریف

2.جزوه سیالات خواجه نصیر

3.جزوه عملیات واحد

4.جزوه انتقال جرم

5.جزوه فرایندهای پتروشیمی

6.جزوه کنترل شریف

7.جزوه موازنه جرم و انرزی

8.جزوه ترمودینامیک

9.جزوه ریاضی 1 شریف

10.جزوه ریاضی 2 شریف

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

 

منبع:

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

لینک به دیدگاه

جزوه اموزشی درس ریاضی عمومی 1 دانشگاه صنعتی شریف

 

در این جزوه سعی شده که تمامی بحثها به طور کامل باز بشود. این جزوه دارای بیشترین مثال حل شده ممکن است

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

منبع:

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

لینک به دیدگاه

جزوه اموزش درس ریاضی عمومی موسسه پارسه

 

این جزوه به طور کامل و جامع اموزش داده است و دارای مثالها و تمرینات بیشماری می باشد.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

منبع:

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

- - - Updated - - -

 

جزوه اموزشی درس انتقال حرارت دانشگاه صنعتی شریف

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

 

منبع:

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

دانلود رایگان و با لینک مستقیم جزوه اموزشی درس شیمی فیزیک دانشگاه MIT (ترجمه شده به فارسی)

فهرست مطالب

 

مقدمه و توصيف دوره

برآورد دوره

متغيرهاي ترموديناميکي

توابع و متغيرهاي ترموديناميکي

سيستم‌هاي ترموديناميکي و فرايندها

کار و انرژی

مشخصات مواد

انرژي ذخيره شده در جامدات، قانون اول سيالات

فرآيندهاي شبه استاتيک

ظرفيت‌هاي گرمايي و رفتار گازي

انرژي دروني و آنتالپي سيالات

توابع ترموديناميکي براي سيستم‌هاي متداول

قانون دوم

گرماي ذخيره شده در طول تغيير فاز

انرژي آزاد گيبس

مفهوم آنتروپي در مواد

شرايط تعادل

توصيف حالت يک آلياژ

شرايط کلي تعادل

پتانسيل شيميايي

رياضيات ترموديناميک

روابط رياضي و تغييرات متغيرها

روابط رياضي و تعادل

مفاهيم تعادل و گيبس ـ دوهم

تقارن و تعادل

قوانين فاز گيبس و کاربردهاي آن

دياگرام‌هاي فاز و انرژي آزاد گيبس

يکسان بودن پتانسيل شيميايي در تعادل

ساختارهاي هندسي مهم

نمودارهاي فازترموديناميک محلول‌ها

محلول‌هاي ناپايدار

مثال از نمودار فاز دوتايي

شرايط تعادل محلول هاي جامد

شرايط تعادل براي ذرات باردار

مقدمه‌اي بر ترموديناميک سطح

 

 

 

 

پسورد : www.noandishaan.com

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
لینک به دیدگاه

دانلود رایگان و با لینک مستقیم جزوه اموزشی درس شیمی فیزیک

مقدمه و توصيف دوره

برآورد دوره

متغيرهاي ترموديناميکي

توابع و متغيرهاي ترموديناميکي

سيستم‌هاي ترموديناميکي و فرايندها

کار و انرژی

مشخصات مواد

انرژي ذخيره شده در جامدات، قانون اول سيالات

فرآيندهاي شبه استاتيک

ظرفيت‌هاي گرمايي و رفتار گازي

انرژي دروني و آنتالپي سيالات

توابع ترموديناميکي براي سيستم‌هاي متداول

قانون دوم

گرماي ذخيره شده در طول تغيير فاز

انرژي آزاد گيبس

مفهوم آنتروپي در مواد

شرايط تعادل

توصيف حالت يک آلياژ

شرايط کلي تعادل

پتانسيل شيميايي

رياضيات ترموديناميک

روابط رياضي و تغييرات متغيرها

روابط رياضي و تعادل

مفاهيم تعادل و گيبس ـ دوهم

تقارن و تعادل

قوانين فاز گيبس و کاربردهاي آن

دياگرام‌هاي فاز و انرژي آزاد گيبس

يکسان بودن پتانسيل شيميايي در تعادل

ساختارهاي هندسي مهم

نمودارهاي فاز

ترموديناميک محلول‌ها

محلول‌هاي ناپايدار

مثال از نمودار فاز دوتايي

شرايط تعادل محلول هاي جامد

شرايط تعادل براي ذرات باردار

مقدمه‌اي بر ترموديناميک سطح

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه
  • 3 هفته بعد...
سلام:icon_gol:

جزوه محاسبات پالایش رو میتونید از لینک زیر دانلود نمایید

 

 

دانلود جزوه محاسبات پالایش

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

اقا این خرابه

لینک به دیدگاه

دانلود رایگان و با لینک مستقیم جزوه درس محاسبات پالایش

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

اقا خرابه اینم که یه محاسبات پالایش خواستیم

لینک به دیدگاه
اقا خرابه اینم که یه محاسبات پالایش خواستیم

 

سلام

من تقریبا تمام لینک های موجود تو نت رو گشتم که همشون همین لینک بودن

به محض پیدا کردن، حتما براتون میذارم

موفق باشین:icon_gol:

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.


×
×
  • اضافه کردن...