بررسی طول عمر وکارکرد توربین گاز

بازدید: 2746 بازدید
توربین گاز

بررسی طول عمر وکارکرد توربین گاز

کارکرد توربین گاز

مقدمه

دلایل اصلی عمر کارکرد توربین گاز به دو دسته تقسیم می شود.

۱-اولین عامل ،تنزل عمر اجزاء تشکیل دهنده قسمت های داغ توربین
۲-دومین عامل ،کاهش خصوصیات روغن

تنزل قطعات مسیر گازهای داغ
اجزاء اصلی توربین گاز بطور اساسی برای صد هزار ساعت کارکرد معادل طراحی شده اند به عبارت دیگر سه مرحله تعمیرات پیشگیری کننده جهت بررسی عوامل مخرب مانند خوردگی ، سایش ، سوختگی ، اکسیداسیون ، خزش و خستگی در این فاصله زمانی انجام می شود.
فعالیت های کلی که بر اساس آن می توان عمر توربین را مشخص کرد عبارتند از :
۱- رینگ های چرخشی و سوخت پاش ها. این قطعات دایما در معرض تشعشع حرارتی در داخل اطاق احتراق هستند.
۲- محفظه شعله .این قطعه به طور مرتب باید مورد بررسی قرار گرفته و نقاطی که به دلیل حرارت های مقطعی دچار آسیب دیدگی شده اند بازسازی شود.
۳- پوسته داخلی در مسیر هوای داغ ، به محفظه مخلوط کن هوای داغ مراجعه شود.
۴- پوسته نگهدارنده پره ها (به محفظه مخلوط کن هوای داغ مراجعه شود.)
۵-پره های تْابت ردیف ۳و۴ وپره متحرک ردیف ۴٫این پره ها به طور کلی ۱۰۰۰۰۰ ساعت کارکرد معادل در توربین دوام خواهند آورد . وسپس تعویض می شوند .سایر پره های توربین بر اساس جدول های ارایه شده تعویض ویا بازسازی میشوند.
۶- دیسک روتور برای هرچهار مرحله توربین: قطعات خارجی این دیسکها در معرض حرارتهای نقطه ای قرار دارند وبرای ادامه فعالیت آنها می بایست مورد بررسی قرار بگیرند.
۷- قطعات و اجزاء بعد از مرحله ۴ توربین و کانال ااگزوز : به محفظه مخلوط کن هوای داغ مراجعه شود.کاهش عمر به دلیل خصوصیات روغن
حد کارکرد که توسط کاهش خصوصیات روغن تعیین می شود در جدول یک نمایش داده شده است . این موضوع از درجه اهمیت بالایی برخور دار است که با سازنده در مورد خصوصیات روغن (آلارم هشدار) ارتباط مرتب وجود داشته باشد ؛ تا با بررسی خصوصیات روغن وتشخیص عوامل اتْر کٌذار ،عمر قطعات و میزان پیری آنها را تعیین کرد.
پیشنهاد می شود دوره های شش ماهه برای این آزمایش در نظر کٌرفته شود.

عنوان مطلب: بررسی طول عمر وکارکرد توربین گاز

مشاهده کامل مطلب: لینک به تالار گفتگو

منبع: نواندیشان

ادامه مطلب