راهنمای ذخیره سازهای انرژی (شش جلد)

بازدید: 1086 بازدید
ذخیره سازهای انرژی

شش جلد راهنمای ذخیره سازهای انرژی که نشریه شماره 840 سازمان برنامه و بودجه کشور است را به صورت PDF از لینک زیر می‌توانید دانلود کنید.

در راستای فراهم نمودن مشخصات فني و اجرايي طراحي، ساخت و بکارگیری ذخیره‌سازهای انرژی، مجموع ضوابط 840-1 تا 840-6 تهیه و تنظیم شده است. ضابطه اول از اين مجموعه، طراحي، ساخت و بکارگیری ذخیره‌سازهای الکتریکی، ضابطه دوم ذخیره‌سازهای مکانیکي، ضابطه سوم ذخیره‌سازهای الکتروشیمیايي، ضابطه چهارم ذخیره‌سازهای حرارتی، ضابطه پنجم ذخیره‌سازهای شیمیايي و ضابطه ششم مستندات و مطالعات ذخیره‌سازهای انرژی را شامل می‌شوند.

فهرست مطالب راهنمای ذخیره سازهای انرژی :

جلد اول: اصول طراحی، ساخت و بکارگیری ذخیره سازهای الکتریکی

فصل 1: اصول طراحی، ساخت و بکارگیری سوپرخازن‌ها

 • اصول عملکردی
 • اصول، مفاهیم و معادلات خازن‌های دولایه الکترواستاتیک
 • شبه خازن‌ها
 • اجزا و مواد مورد استفاده در سوپرخازن‌ها
 • طراحی و ساخت سوپرخازن‌ها
 • تعیین مشخصات و روش‌های تشخیصی سوپرخازن‌ها

فصل 2: اصول طراحی، ساخت و بکارگیری کویل‌های مغناطیسی ابررسانا

 • اصول کارکرد و اجزا کویل‌های مغناطیسی ابررسانا
 • تئوری VIRIAL
 • انتخاب و طراحی ساختار هندسی کویل
 • طراحی انواع کانورترها و کنترلرهای مربوطه برای استفاده در SMES
 • تکنیک‌های افزایش انرژی و کاهش میدان مغناطیسی بیرون SMES
 • سایر نکات در طراحی SMES
 • جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

گزارش جلد دوم: اصول طراحی، ساخت و بکارگیری ذخیره سازهای مکانیکی

فصل 1: اصول طراحی، ساخت و بکارگیری سیستم‌های هوای فشرده

 • اجزای ذخیره‌ساز هوای فشرده
 • انواع ذخیره‌ساز انرژی هوای فشرده
 • نمونه پروژه‌های اجرا شده از انواع سیستم‌های ذخیره‌ساز هوای فشرده
 • ملاحظات انتخاب سایت (مکانیابی احداث) سیستم‌های ذخیره‌ساز هوای فشرده
 • طراحی و انتخاب اجزا در سیستم‌های ذخیره‌ساز هوای فشرده
 • مقایسه نرم‌افزارهای شبیه‌سازی با قابلیت مدلسازی ذخیره‌ساز انرژی الکتریکی (EES)
 • مدلسازی سیستم ذخیره‌ساز انرژی هوار فشرده دیاباتیک
 • مدلسازی ذخیره‌ساز هوای فشرده آدیاباتیک مجهز به ذخیره‌ساز حرارتی
 • جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

فصل 2: اصول طراحی، ساخت و بکارگیری سیستم‌های تلمبه ذخیره‌ای

 • ساختار کلی و عملکرد نیروگاه‌های تلمبه-ذخیره‌ای
 • شرکت‌های فعال در زمینه طراحی و نصب تجهیزات نیروگاه‌های تلمبه-ذخیره‌ای
 • بررسی تجهیزات و بخش‌های مختلف نیروگاه‌های تلمبه-ذخیره‌ای
 • الزامات طراحی و بهره‌برداری از نیروگاه‌های تلمبه-ذخیره‌ای
 • جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

بخش 3: اصول طراحی، ساخت و بکارگیری چرخ طیار

 • روابط و معادلات فیزیکی حکم بر چرخ طیار
 • ساختار و اجزای چرخ طیار
 • حداقل کردن تلفات چرخ طیار
 • ایمنی چرخ طیار
 • استانداردهای مورد استفاده در طراحی چرخ طیار
 • جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

فصل 4: اصول طراحی، ساخت و بکارگیری سیستم‌های پتانسیل گرانشی

 • اجزای ذخیره‌ساز انرژی گرانشی
 • طراحی اجزای ذخیره‌ساز گرانشی
 • طراحی بهینه سیستم
 • مدلسازی دینامیکی ذخیره‌ساز انرژی گرانشی
 • مدلسازی هیدرولیکی ذخیره‌ساز گرانشی
 • مواد کاربردی در ذخیره‌ساز انرژی گرانشی
 • تعیین سایز سیستم ذخیره‌ساز گرانشی
 • بهسازی سیستم
 • جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

جلد سوم راهنمای ذخیره سازهای انرژی: اصول طراحی، ساخت و بکارگیری ذخیره‌سازهای الکتروشیمیایی

فصل 1: اصول طراحی، ساخت و بکارگیری باتری‌های لیتیوم یونی

 • آشنایی با باتری‌های لیتیوم یونی
 • مواد تشکیل‌دهنده باتری‌های لیتیوم یونی
 • طراحی باتری‌های لیتیوم یونی
 • فرآیند تولید و ساخت باتری‌های لیتیوم یونی
 • بهره‌برداری و نگهداری از باتری‌های لیتیوم یونی
 • جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

فصل 2: اصول طراحی، ساخت و بکارگیری باتری‌های سرب اسیدی

 • اصول باتری‌های سرب اسیدی
 • الکترولیت H2S04 ماده‌ای فعال در سلول سرب اسیدی
 • آلیاژها و شبکه‌های سرب در باتری‌های سرب اسیدی
 • تولید و آماده‌سازی خمیر
 • مواد افزودنی به خمیرها برای صفحات مثبت و منفی باتری
 • پخت صفحات باتری
 • خیساندن صفحات پخته شده قبل از شکل‌گیری
 • شکل‌گیری صفحات مثبت باتری سرب اسیدی
 • فرآیند حین شکل‌گیری صفحات منفی
 • فناوری شکل‌گیری
 • فرآیندهای بعد از شکل‌گیری صفحات و حین ذخیره‌سازی در باتری
 • باتری‌های VRLA
 • محاسبه مواد فعال برای سلول‌های سرب اسیدی
 • جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

بخش 3: اصول طراحی، ساخت و بکارگیری باتری‌های جریانی

 • اصول، مشخصات، نحوه کارکرد و ساختار باتری‌های جریانی وانادیوم
 • مواد کلیدی الکترودهای باتری‌های جریانی وانادیوم
 • مواد کلیدی الکترولیت‌های باتری‌های جریانی وانادیوم
 • مواد کلیدی غشای رسانای یونی باتری‌های جریانی وانادیوم
 • پشته‌ها و سیستم‌های باتری‌های جریانی وانادیوم
 • جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

فصل 4: اصول طراحی، ساخت و بکارگیری باتری‌های پایه نیکل

 • آشنایی با باتری‌های پایه نیکل
 • باتری‌های نیکل کادمیوم
 • باتری‌های نیکل متال هیدرید
 • جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

فصل 5: اصول طراحی، ساخت و بکارگیری باتری‌های سدیم سولفور

 • آشنایی با باتری‌های سدیم سولفور
 • الکترودها
 • الکترولیت/جداکننده
 • سیستم گرمایشی
 • اشکال و ابعاد ماژول‌ها
 • فرآیند شارژ و دشارژ
 • محدودیت‌ها و مشکلات فرآیند شارژ و دشارژ
 • سیکل شارژ، ظرفیت‌ها و بهره‌برداری
 • راندمان، توان و انرژی
 • خطرات و ایمنی
 • جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

جلد چهارم: اصول طراحی، ساخت و بکارگیری ذخیره‌سازهای حرارتی

فصل 1: پیکربندی و عملکرد سیستم‌های ذخیره‌ساز حرارتی

 • سناریوی ذخیره‌ساز حرارتی ایده‌آل (گرم یا سرد)
 • سیستم ذخیره‌ساز حرارتی ترموکلاین (لایه با دمای متغیر) با استفاده از HTF
 • سیستم ذخیره‌ساز حرارتی ترموکلاین با بستر آکنده و یک سیال انتقال حرارت
 • فناوری‌های ذخیره‌سازی انرژی ترموشیمیایی
 • جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

فصل 2: انتخاب مواد در ذخیره‌سازهای حرارتی

 • علائم و اختصارات
 • ذخیره‌ساز حرارتی با انواع واسط‌ها جهت انتقال حرارت
 • سیالات برای انتقال حرارت و ذخیره انرژی حرارتی
 • مواد جامد ذخیره‌سازی حرارتی محسوس
 • ذرات جامد و مخلوط سیالات انتقال حرارت برای ذخیره‌سازی حرارتی
 • مواد تغییر فاز دهنده برای ذخیره‌سازی حرارتی نهان
 • تخریب مواد ذخیره‌ساز حرارتی و خوردگی فلزات
 • جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

بخش 3: مدل‌های ریاضی و روش‌های عدیی برای فرآیندهای ذخیره‌سازی حرارتی

 • علائم و اختصارات
 • ذخیره‌ساز حرارتی ایده‌آل تنها با استفاده از مایع
 • مدل یک بعدی برای ذخیره‌ساز حرارتی محسوس بستر آکنده با دو واسط
 • مدل انتقال حرارت یک بعدی برای بستر آکنده PCM کپسوله شده
 • اعتبارسنجی مدل‌های یک بعدی ذخیره‌سازی حرارتی نهان و محسوس
 • مدل‌هایی که به صورت مستقیم رسانایی حرارتی جامد و HTF را محاسبه می‌کنند
 • جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

فصل 4: بررسی دماهای سیال تخلیه شده از انواع ذخیره‌سازهای حرارتی

 • ذخیره‌ساز حرارتی محسوس با سیال منفرد
 • بستر آکنده با ماده پرکننده جامد برای ذخیره‌سازی حرارتی محسوس
 • بستر آکنده با استفاده از PCM کپسوله شده برای ذخیره‌ساز حرارتی نهان
 • بستر آکنده چند لایه با PCM های مختلف با دماهای تغییر فاز متفاوت
 • جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

فصل 5: تعیین حجم مناسب مخزن در سیستم‌های ذخیره‌ساز حرارتی

 • دبی جرمی لازم سیال انتقال حرارت برای تقاضای توان
 • تعیین حجم‌های ذخیره‌سازی حرارتی برای میزان مطلوب ذخیره انرژی
 • تعیین حجم مخزن در سیستم‌های ذخیره‌ساز حرارتی با چند مثال
 • آنالیز ذخیره‌سازی سرد برای خنک‌سازی مورد نیاز
 • جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

بخش 6: چالش‌های مکانیکی و ساخت سیستم‌های ذخیره‌ساز حرارتی

 • اتصال پمپ و موتور
 • فشار بالا در کف برای مخازن ذخیره‌سازی حرارتی
 • انبساط حرارتی و چرخه‌های حرارتی
 • انجماد و ذوب سیالات در مخازن و لوله‌ها
 • خوردگی و سمیت کم مواد ذخیره‌ساز حرارتی
 • جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

فصل 7: انتخاب عایق در سیستم‌های ذخیره‌ساز حرارتی

 • اصول کلی
 • جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

فصل 8: ذخیره‌سازهای یخ

 • آشنایی با ذخیره‌ساز یخ
 • مشخصات کلی سیستم‌های ذخیره‌ساز یخ
 • نکات فنی مرتبط با سیستم‌های خنک‌سازی (تبرید)
 • نکات فنی مرتبط با مخازن ذخیره‌سازی
 • کنترل و ابزاردقیق در سیستم‌های ذخیره‌ساز یخ
 • استراتژی‌های بهره‌برداری و کنترل در سیستم‌های ذخیره‌ساز یخ
 • اجزا واسط سیستم ذخیره‌ساز یخ با سیستم‌های ساختمانی
 • اندازه و ابعاد در سیستم‌های ذخیره‌ساز یخ
 • مشخصات شارژ و دشارژ در سیستم‌های ذخیره‌ساز یخ
 • تعمیر و نگهداری سیستم‌های ذخیره‌ساز یخ
 • راه‌اندازی سیستم‌های ذخیره‌ساز یخ
 • جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

گزارش جلد پنجم: اصول طراحی، ساخت و بکارگیری ذخیره‌سازهای شیمیایی

فصل 1: اصول کلی عملکرد ذخیره‌سازهای شیمیایی

 • سیستم C-H-O به عنوان یک سیستم پایه در ذخیره‌سازی انرژی
 • هیدروژن به عنوان منبع انرژی
 • تولید هیدروژن
 • ترمودینامیک تجزیه آب
 • رسانایی الکترولیت
 • جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

فصل 2: فناوری ذخیره‌سازی الکترولیز

 • اصول کلی
 • سلول الکترولیز – انواع الکترولیز
 • طراحی بلوک/پشته الکترولیز
 • الکترولیزرها، تجهیزات الکترولیز و وسایل جانبی
 • مقایسه فن‌آوری‌های مختلف الکترولیز
 • افزایش راندمان با استفاده از گرمای اتلافی
 • جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

بخش 3: فناوری ذخیره‌سازی، متاناسیون و سنتز شیمیایی

 • مروری بر مشخصات متان به عنوان منبع انرژی
 • منابع POWER-TO X ،CO2 (PTX)
 • متاناسیون شیمیایی
 • متاناسیون بیولوژیکی
 • سنتز متانول
 • فرآیند FT
 • جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

فصل 4: نگهداری و ذخیره‌سازی حامل‌های انرژی شیمیایی

 • ذخیره‌سازی گاز
 • ذخیره‌سازی مایع
 • ذخیره‌سازی جامد
 • جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

فصل 5: فن‌آوری‌های تبدیل و استخراج انرژی

 • تولید انرژی الکتریکی با استفاده از مفهوم CHP
 • تأمین گرمایش و سرمایش ساختمان
 • جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

بخش 6: سیستم‌های ذخیره‌سازی PTG

 • کلیات سیستم‌های ذخیره‌ساز PTG
 • PTG هیدروژن
 • PTG متان
 • راندمان، پتانسیل‌ها و انتشار CO2
 • جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

فصل 7: سیستم‌های ذخیره‌سازی PTL

 • اهمیت PTL در انتقال انرژی
 • سنتز‌ها در سیستم C-H-O
 • PTL برای تولید سوخت‌های مایع فیشر – تروپش
 • PTL برای تولید متانول
 • راندمان سیستم‌های PTL
 • جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

فصل 8: سوخت‌های اقیانوس به عنوان توسعه بیشتر PtG و PtL

 • مواد اولیه و سوخت‌های اقیانوسی – پتانسیل موجود
 • سکوهای شناور
 • کشتی انرژی
 • جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

جلد ششم راهنمای ذخیره سازهای انرژی : مستندات و مطالعات ذخیره سازهای انرژی

فصل 1: ذخیره‌سازی انرژی و مفاهیم مربوطه

 • ساختار و مشخصات سیستم‌های ذخیره‌سازی انرژی
 • انواع روش‌های ذخیره‌سازی انرژی
 • جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

فصل 2: روش‌های الکتریکی ذخیره‌سازی انرژی و فناوری‌های مربوطه

 • خازن و انواع آن
 • کویل‌های مغناطیسی ابررسانا
 • جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

بخش 3: روش‌های مکانیکی ذخیره‌سازی انرژی و فناوری‌های مربوطه

 • سیستم‌های هوای فشرده
 • سیستم‌های تلمبه ذخیره‌ای
 • چرخ طیار یا فلایویل
 • سیستم‌های مبتنی بر پتانسیل گرانشی
 • جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

فصل 4: روش‌های الکتروشیمیایی ذخیره‌سازی انرژی و فناوری‌های مربوطه

 • باتری‌های قابل شارژ
 • باطری‌های لیتیم-یونی
 • باتری‌های سرب-اسیدی
 • باتری جرانی
 • باطری‌های مبتنی بر نیکل یا پایه نیکل
 • مقایسه انواع باتری‌ها
 • جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

فصل 5: روش‌های حرارتی ذخیره‌سازی انرژی و فناوری‌های مربوطه

 • ذخیره‌سازی انرژی حرارتی
 • ذخیره‌سازی گرمای محسوس
 • ذخیره سازی گرمای نهان
 • ذخیره‌سازی انرژی ترموشیمیایی
 • مقایسه انواع روش‌های ذخیره‌سازی حرارتی
 • مشخصات و ویژگی‌های ذخیره‌سازهای حرارتی
 • جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

بخش 6: روش‌های شیمیایی ذخیره‌سازی انرژی و فناوری‌های مربوطه

 • الکترولیز آب
 • اصول پیل سوختی
 • انواع پیل سوختی و کاربردهای آن
 • مزایا و معایب پیل‌های سوختی
 • مشخصات و ویژگی‌های پیل سوختی به عنوان ذخیره‌ساز انرژی
 • جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

فصل 7: مقایسه انواع روش‌های ذخیره‌سازی انرژی

 • ظرفیت نصب شده از ذخیره‌سازها در کشورهای مختلف جهان
 • مقایسه انواع ذخیره‌سازها
 • جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

نام فایل: راهنمای ذخیره سازهای انرژی (شش جلد)

دانلود فایل: لینک مستقیم

پسورد: www.noandishaan.com

نواندیشان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

منبع: نواندیشان
مقالات، مطالب، طرح ها و پروژه های خود را برای قرارگیری در سایت علمی آموزشی نواندیشان از اینجا بفرستید.

ادامه مطلب