قانون نمونه آنسیترال برای مشارکت عمومی خصوصی

بازدید: 875 بازدید
قانون نمونه آنسیترال

قانون نمونه آنسیترال برای مشارکت عمومی خصوصی که نشریه شماره 860 سازمان برنامه و بودجه کشور است را به صورت PDF از لینک زیر می‌توانید دانلود کنید.

در قرن بیستم روند جهانی به سمت توسعه پروژه‌هاي زیربنایی و خدمات عمومی توسط بخش عمومی و دولتی سوق پیدا نمود. بهره‌برداري از پروژه‌هاي زیربنایی اغلب به شکل دولتی انجام می‌شد و براي کاهش رقابت، تحت ادغام و تملک توسط دولت قرار می‌گرفتند. در بسیاري از کشورها، ارائه خدمات عمومی به مردم توسط بخش خصوصی، به شکل محدود و بر اساس مجوز یا اعطاي امتیاز از جانب دولت انجام می‌گرفت . اقتصاد جهانی نیز در این دوره با کاهش رقابت و بسته بودن مواجه بود و در بسیاري از کشورها، اولویت بخش عمومی در ارائه خدمات زیربنایی در قانون اساسی گنجانده شد.

در آغاز سال‌هاي 1980 میلادي به بعد، روند معکوس به سمت مشارکت بخش خصوصی و رقابت در پروژه‌هاي زیربنایی شکل گرفت. مهمترین عواملی که به شکل‌گیري این روند منجر گردید عبارت بود از پیشرفت سریع فناوري، بدهی و محدودیت‌هاي بودجه‌اي دولت، توسعه بازارهاي مالی ملی و بین‌المللی و تجارب موفق مشارکت بخش خصوصی در توسعه پروژه‌هاي زیربنایی. در این دوره، بسیاري از کشورها قوانین جدیدي ر ا به منظور ایجاد بستري براي پررنگ کردن نقش بخش خصوصی و همچنین اصلاح ساختار بازار و سیاست‌هاي رقابتی تصویب نمودند.

فهرست مطالب قانون نمونه آنسیترال برای مشارکت عمومی خصوصی :

مبانی و مفاهیم

 • زیرساخت‌هاي عمومی یا خدمات عمومی
 • مشارکت عمومی – خصوصی
 • اشکال مشارکت (نقش) بخش خصوصی در پروژه‌هاي مشارکت عمومی – خصوصی
 • پروژه‌هایی (زیرساخت‌هایی) که دولت مالک و بهره‌بردار است
 • پروژه‌هایی (زیرساخت‌هایی) که دولت مالک و بخش خصوصی بهره‌بردار است
 • بررسی پروژه‌هایی (زیرساخت‌هایی) که بخش خصوصی مالک و بهره‌بردار است
 • ساختارهاي تأمین مالی و منابع مالی براي پروژه‌هاي مشارکت عمومی – خصوصی
 • مفهوم تأمین مالی پروژه‌محور
 • منابع مالی براي پروژه‌هاي مشارکت عمومی – خصوصی
 • ارکان اصلی (ذينفعان) در پروژه‌هاي مشارکت عمومی – خصوصی
 • دستگاه اجرایی و سایر نهادهاي دولتی
 • شرکت پروژه و مجریان پروژه
 • وام‌دهندگان
 • مؤسسات مالی بین‌المللی و مؤسسات بیمه اعتبار صادراتی و تشویق سرمایه‌گذاري
 • شرکت‌هاي بیمه
 • کارشناسان و مشاوران مستقل

متن اصلی و ترجمه قانون نمونه

 • مقررات عمومی
 • برنامه‌ریزي و آماده‌سازي پروژه
 • ارجاع قرارداد
 • مفاد و اجراي قرارداد مشارکت
 • مدت، تمدید و خاتمه و فسخ قرارداد مشارکت
 • حل و فصل اختلافات

نام فایل: قانون نمونه آنسیترال برای مشارکت عمومی خصوصی

دانلود فایل: لینک مستقیم

پسورد: www.noandishaan.com

نواندیشان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

منبع: نواندیشان
مقالات، مطالب، طرح ها و پروژه های خود را برای قرارگیری در سایت علمی آموزشی نواندیشان از اینجا بفرستید.

ادامه مطلب