طرح جامع (توسعه و عمران) شهرضا

بازدید: 2592 بازدید
طرح جامع شهرضا

طرح جامع (توسعه و عمران) شهرضا واقع در استان اصفهان که توسط مهندسین مشاور پارسوماش در سال 1396 تهیه شده است را در 6 جلد به صورت PDF از لینک زیر می‌توانید دانلود کنید.

شهرضا در گذشته قمشه نامیده می‌شده‌است. قمشه‌ای واژه‌ای پهلوی ساسانی است، که از روزگار باستان به این محل گفته شده و نخست کمتنه بوده‌است، چون پس از اسلام بیشتر واژگان کم به قم تبدیل یافته، مانند قمشه که کمشه بوده و این واژه می‌رساند که شهرضا پیش از اسلام سرزمینی آباد بوده‌است. شهرستان شهرضا از شمال به شهرستان اصفهان از شمال غربی به شهرستان مبارکه، از جنوب شرقی به استان فارس، از شرق به استان یزد، از غرب به شهرستان دهاقان و از جنوب غربی به شهرستان سمیرم محدود می‌شود.

فهرست مطالب طرح جامع شهرضا :

جلد اول: مطالعات منطقه‌ای

 • مسائل جغرافیایي و اقلیمي منطقه
 • اوضاع و احوال فرهنگي و اجتماعي و تاریخي منطقه
 • نحوه توزیع جمعیت در منطقه
 • وضع ارتباطات در منطقه
 • برنامه‌هاي بخشي – منطقه‌اي و تعیین سهم شهر در برنامه‌هاي مزبور
 • آبادي‌ها و مناطق واقع در حوزه نفوذ مستقیم شهر

جلد دوم: مطالعات حوزه نفوذ

 • مسائل جغرافیایي و اقلیمي حوزه نفوذ
 • منابع طبیعي (جنگل‌ها، مراتع، معادن، منابع آب و غیره)
 • تعداد و نحوه استقرار آبادی‌ها
 • وضع ارتباطات بین آبادی‌ها و شهر و سیستم حمل‌ونقل موجود
 • وضع تأسیسات و تجهیزات زیربنایي، خدمات رفاهي و نحوه توزیع آنها
 • موقعیت و خصوصیات مناطق و آثار باستاني
 • خصوصیات تاریخي، فرهنگي و اجتماعي
 • مشخصات جمعیتي با استفاده از آمار رسمي و اطلاعات موجود
 • خصوصیات اقتصادی

گزارش جلد سوم: بررسی و شناخت شهر

 • شناخت تاریخچه،علل پیدایش،چگونگي توسعه شهر و روند رشد آن در ادوار گذشته
 • خصوصیات جغرافیایي و اقلیمي شهر
 • خصوصیات جمعیتي و اجتماعي شهر
 • بررسی خصوصیات اقتصادی شهر
 • امکانات مالي، اعتباری، فني و اداری شهرداری و سایر سازمان‌های مؤثر در عمران شهر
 • خصوصیات کالبدی
 • وضعیت شبکه حمل و نقل درون شهری

جلد چهارم: تجزیه و تحلیل و استنتاج از بررسی‌ها

 • نتايج مربوط به حوزه نفوذ شهر
 • نتايج مربوط به شهر

جلد پنجم: طرح پیشنهادی

 • تهیه طرح توسعه و عمران شهر (طرح توسعه کالبدی شهر)
 • تهیه برنامه‌های توسعه و عمران شهر

گزارش جلد ششم: ضوابط و مقررات ساختمانی و شهرسازی

 • ویژگی‌های ضوابط
 • وظایف عمده شهرداری در فاصله ارائه طرح جامع تا تصویب طرح تفصیلی جدید
 • اساس طرح جامع شهر شهرضا
 • تعاریف مفاهیم، واژه‌ها و اصطلاحات
 • ضوابط و مقررات عمومی شهرسازی
 • کلیات ضوابط و مقررات ساختمانی و شهرسازی در شهر و مناطق خاص شهرضا
 • تراکم ساختمانی
 • حریم‌های قانونی و ضوابط و مقررات آنها
 • حریم شهر
 • وظایف و اختیارات شهرداری در حریم شهر و داخل محدوده از تصویب طرح جامع تا تصویب طرح تفصیلی جدید
 • پیوست‌ها

نام فایل: طرح جامع (توسعه و عمران) شهرضا

دانلود فایل: لینک مستقیم

پسورد: www.noandishaan.com

منبع: نواندیشان
مقالات، مطالب، طرح ها و پروژه های خود را برای قرارگیری در سایت علمی آموزشی نواندیشان از اینجا بفرستید.
آموزش سیتی انجین

ادامه مطلب