نواندیشان
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

طرح جامع تفصیلی شهر كلوانق شهرستان هریس

طرح جامع تفصیلی كلوانق

طرح جامع تفصیلی شهر كلوانق واقع در شهرستان هریس استان آذربایجان شرقی که توسط مهندسین مشاور راژان آب زاگرس در سال 1394 تهیه شده است را با فرمت PDF در 4 جلد از لینک زیر می‌توانید دانلود کنید.

کلوانق یکی از شهرهای استان آذربایجان شرقی ایران است. این شهر در بخش مرکزی شهرستان هریس قرار دارد. کلوانق شهری است از شهرهای شهرستان هریس که بر اساس سرشماری سال ۱۳۸۵ به عنوان دومین شهر پرجمعیت شهرستان هریس، دارای ۶۳۴۴ نفر جمعیت می‌باشد. ولی امروزه طبق جدیدترین امارجمعیت این شهر ۱۰۹۷۳می‌باشد که از خود شهرستان هریس 2103 نفربیشتر است. اکثر قریب به اتفاق مردمان این شهر به کشاورزی، آرماتوربندی، قالب‌بندی بتنی ساختمان و تعداد اندکی نیز به دامداری اشتغال دارند. کلوانق دارای یک قبرستان قدیمی است که وجود سنگ‌های بزرگ که دارای خطوط عربی و اسلامی فراوانی است، نشان از قدمت بلند این شهر دارد.

همچنین بخوانید: طرح مجموعه شهری تبریز

فهرست مطالب طرح جامع تفصیلی كلوانق :

جلد اول: تعیین بررسی حوزه خدمات‌گیر روستایی و بررسی و شناخت شهر

قسمت اول: تعيين و بررسي حوزه خدمات‌گير روستايي براي تدقيق موقعيت و نقش شهر

 • تعيين روستاهاي خدمات‌گير مستقيم روزانه از شهر
 • چگونگي عملكردهاي اصلي اقتصادي روستاهاي خدمات‌گير
 • نحوه توزيع جمعيت در روستاهاي خدمات‌گير
 • برآورد كمبودهاي اساسي در وضع موجود در زمينه تأسيسات زيربنايي، خدمات رفاهي و ساير تجهيزات مؤثر در روند رشد و توسعه اقتصادي و اجتماعي حوزه نفوذ
 • تعيين حريم شهر و پهنه‌بندي آن

قسمت دوم: بررسي و شناخت شهر و استنتاجات حاصل از آن

 • خصوصيات اقليمي و زيست محيطي شهر
 • خصوصيات جمعيتي و اجتماعي شهر
 • بررسی خصوصيات اقتصادي

جلد دوم: بررسی و شناخت شهر و استنتاجات حاصل از آن (خصوصیات کالبدی شهر)

 • ارزيابي طرح‌هاي توسعه و عمران مصوب قبلي شهر و محدوده‌ها و نتايج آنها
 • دورنماي شهر (فرم شهر، سيما، منظر، توده و حجم)
 • نحوه استفاده از اراضي شهر و محاسبه سطوح، درصد و سرانه آنها در كل شهر
 • نحوه توزيع خدمات محله‌اي در مناطق مختلف شهر، با در نظر گرفتن گنجايش و شعاع كاركرد هر يك از خدمات
 • تاريخچه، علل پيدايش، روند رشد و توسعه كالبدي شهر و محلات آن از ادوار گذشته تاكنون
 • دانه‌بندي بافت‌هاي شهري
 • ريخت‌شناسي ادوار معماري شهر
 • ساختار و سازمان شهري همراه با تعيين محدوده محلات مختلف شهر و چگونگي روابط آنها با يكديگر
 • پدافند غيرعامل و نيازهاي كالبدي آن در شهر و حريم آن براي كلوانق
 • تراكم كلي ساختماني مسكوني در مناطق مختلف شهر، از طريق بازديدهاي محلي و نمونه‌برداري از ساختمان‌ها
 • وضعيت كلي ساختمان‌هاي مسكوني در مناطق مختلف شهر از نظر نوع مصالح و كيفيت ساختمان، تجهيزات و تأسيسات بهداشتي و غيره
 • مالكيت اراضي در شهر به تفكيك نوع مالكيت دولتي، خصوصي و عمومي و تأثيرات آن در شهر
 • اخذ اطلاعات مربوط به بافت‌ها، بناها، محوطه‌هاي تاريخي و حرايم و ضوابط و طرح‌هاي مربوط به آنها
 • خصوصيات، موقعيت، گنجايش و كيفيت مراكز و شبكه‌هاي تأسيسات شهري
 • وضع كمي و كيفي تجهيزات شهري، كمبودها و مشكلات و امكانات موجود در اين زمينه
 • برآورد كمبودها و نيازهاي عمراني شهر در زمينه مسكن، تأسيسات زيربنايي، خدمات رفاهي و ساير كاركردهاي اصلي
 • نظام سلسله مراتب شبكه راه‌هاي درون شهري و برون شهري و ارتباط آن با عملكردهاي شهري از لحاظ شبكه‌بندي خيابان‌ها، تقاطع‌ها، ميادين، كمربندي و معابر پياده و مسيرهاي دوچرخه
 • نقش كاركردي معابر
 • مسائل مربوط به عبور و مرور عمومي و خصوصي درون شهري و برون شهري
 • ارزيابي امكانات رشد و توسعه شهر، تعيين جهات، حدود منطقي و مراحل مختلف توسعه شهر در آينده
 • جمع‌آوري و بررسي نقشه‌هاي مصوب تفكيك اراضي، طرح‌هاي مصوب قبلي و طرح نقشه‌هاي مربوط به معابر و فضاهاي شهر و به هنگام كردن نقشه‌ها براساس پروانه‌هاي صادره شهرداري
 • بررسي و برداشت دقيق شبكه خيابان‌ها تا حد كوچه دسترسي موجود
 • تهيه دستورالعمل‌هاي لازم براي كادر فني شهرداري و ساير مجريان و نظارت‌كنندگان بر اجراي طرح‌ها و برنامه‌ريزي پیشنهادی

جلد سوم: ارائه پیشنهادات و اسناد اصلی طرح

قسمت سوم: ارائه پیشنهادات

 • تعيين عملكرد و نقش غالب اقتصادي شهر، پيش‌بيني نقش و روند توسعه اقتصادي شهر در آينده
 • احتمالات رشد و پيش‌بيني‌هاي جمعيت شهر در آينده
 • پيش‌بيني امكانات مالي و فني شهرداري در آينده امكانات افزايش درآمدها و تامين اعتبارات عمراني توسط شهرداري و سایر سازمان‌هاي موثر در عمران شهر
 • پيش‌بيني نيازهاي عمراني شهر در زمينه رفع كمبودهاي مسكن، تاسيسات زيربنايي، خدمات رفاهي و ساير
 • تدوين ايده كلي يا الگوي مرتبط با فضاي سبز، فضاي باز و مكان‌هاي گردشگري و دفاع غيرعامل در شهر
 • پيش‌بيني مكان و نحوه ايجاد يا توسعه تجهيزات شهري
 • برنامه عمراني كوتاه‌مدت (پنج ساله) و ميان‌مدت (10 ساله) مربوط به شهرداري و ساير سازمان‌ها مانند آموزش و پرورش، بهداري و غيره
 • پيشنهادهاي اصلاحي لازم در مورد برنامه پنج‌ساله و ده‌ساله عمراني شهر براي تحقق اهداف طرح
 • برنامه ريزي كاربري اراضي شهر (کاربری‌های پیشنهادی)

قسمت چهارم: اسناد اصلي طرح

 • نقشه ساختار و سازمان فضايي و الگوي پيشنهادي توسعه شهر
 • نقشه محدوده و حريم شهر و کاربری اراضی پیشنهادی شهر
 • شبكه خيابان‌ها و معابر پيشنهادي شهر تا حد كوچه‌هاي دسترسي
 • گزارش ضوابط و مقررات طرح براي پهنه‌بندي حريم، كاربري‌هاي زمين شهري، تراكم، ارتفاع، تعداد طبقات، تفكيك زمين، نماي ساختماني، احداث
 • بناها، فضاهاي شهري، فعاليت‌هاي آموزشي، فرهنگي، خدماتي و غيره
 • گزارش تعيين اولويت‌ها و امكانات و تأمين پيش‌بيني نيازهاي آتي شهر در دوره‌هاي برنامه‌ريزي پنج‌ساله و ده‌ساله
 • فهرست طرح‌هاي موضعي – موضوعي شهر با تعيين مرجع تهيه‌كننده و تصويب‌كننده، زمان‌بندي، رويكرد تهيه و اولويت‌بندي تهيه هر يك از آنها
 • فرم دستور نقشه پروانه ساختمان شهرداري براساس پيشنهادات طرح حاضر

جلد چهارم: کلیات ضوابط و مقررات ساختمانی و شهرسازی در شهر و مناطق خاص

 • تعاريف و تقسيم‌بندي انواع كاربري‌ها
 • ضوابط استقرار، تفكيك، تراكم ساختماني و استفاده‌هاي مجاز و غير مجاز كاربري‌ها
 • ضوابط و مقررات عمومي مسيل‌ها و انهار
 • مقررات و ضوابط گذربندی
 • ضوابط مربوط به حرايم
 • ضوابط مربوط به ارتقاء كيفي سيما و منظر شهري
 • ملاحظات پدافند غيرعامل
 • اساس طرح جامع

نام فایل: طرح جامع تفصیلی شهر كلوانق شهرستان هریس

دانلود فایل: لینک مستقیم

پسورد: www.noandishaan.com

منبع: نواندیشان
مقالات، مطالب، طرح ها و پروژه های خود را برای قرارگیری در سایت علمی آموزشی نواندیشان از اینجا بفرستید.
محمد عارف خیابانی

اینجانب محمد عارف خیابانی کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری دارای 10 سال سابقه کاری در زمینه مدیریت سایت و 6 سال سابقه کاری در زمینه شهرسازی بوده و علاقه مند به مباحث شهرسازی، روانشناسی و تکنولوژی روز می باشم.

برای ارتباط ساده‌تر و سریع‌تر اپلیکیشن نواندیشان را دانلود کنید. دانلود اپلیکیشن

مطالب زیر را حتما بخوانید:

قوانین ارسال دیدگاه در سایت

 • چنانچه دارای سوال فنی درباره محصول خریداری شده هستید، لطفاً از بخش حساب کاربری، تیکت ارسال کنید.
 • چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه اشخاص مدیر، نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
 • چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
 • چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینک کوتاه:
کارایی بهتر در اندروید نواندیشان
escort izmir - escort mersin
0