کشاورزی و آلودگی منابع آب

بازدید: 758 بازدید
کشاورزی و آلودگی منابع

نشریه فنی کشاورزی و آلودگی منابع آب که توسط حامد رضایی در موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی جهاد کشاورزی تهیه شده است را با فرمت PDF از لینک داده شده می‌توانید دانلود کنید.

آب و خاك دو منبع پایه هستند که برهم‌کنش‌هاي بسیاري باهم در چرخه‌هاي طبیعت دارند. هرگونه آسیبی که به کارکرد آنها وارد شود اختلالی در گردش و چرخه طبیعی و به تبع آن آسیب‌هاي جدي بر ارائه خدمات زیست‌بوم ایجاد خواهد شد. آلودگی خاك و آب از جنبه‌هاي مؤثر بر کارکرد درست زیست‌بوم است؛ چندان که به خاك یا آبی آلوده گفته می‌شود که غلظت یا مقدار آلاینده در آن به حدي باشد که بر این وظایف و کارکردها تأثیر بگذارد. کشاورزي بخشی است که در بستر خاك و با بهره‌گیري از منابع پایه، محصولات غذایی را با هدف تأمین امنیت غذایی تولید می‌کند.

فهرست مطالب کشاورزی و آلودگی منابع آب :

فصل اول: کلیات

 • اهمیت آلودگی آب در پایداري
 • وضعیت منابع آب کشور

فصل دوم: وضعیت آلودگی آب‌ها

فصل سوم: اثرات کشاورزی بر آلودگی آب

 • اهمیت آلودگی آب ناشی از کشاورزي
 • روش‌هاي آلودگی آب توسط کشاورزي
 • نیتروژن و آب
 • چرخه نیتروژن کشاورزي
 • آبشویی نیترات
 • روش‌هاي کنترل هدر رفت

فصل چهارم: برخی روش‌های کاهش کشاورزی بر آلودگی منابع آب

 • خاك‌ورزي حفاظتی
 • تناوب زراعی
 • سیستم کشت نواري
 • گیاهان پوششی
 • تراس‌ها
 • آب‌برگردان‌ها
 • آبراه‌هاي علفی یا چمنی
 • سامانه‌هاي مدیریت پسماندها
 • مدیریت عناصر غذایی
 • حرکت عناصر غذایی به آب‌هاي سطحی و زیرزمینی
 • عوامل و راه‌هاي کنترل هدر رفت عناصر غذایی

فصل پنجم: اثرات آب‌های آلوده بر کشاورزی

جمع‌بندی و پیشنهادها

نام فایل: کشاورزی و آلودگی منابع آب

دانلود فایل: لینک مستقیم

پسورد: www.noandishaan.com

منبع: نواندیشان
مقالات، مطالب، طرح ها و پروژه های خود را برای قرارگیری در سایت علمی آموزشی نواندیشان از اینجا بفرستید.

ادامه مطلب