امروزه با توسعه روزافزون گوشی های هوشمند، افراد بیشتری به سمت شبکه های اجتماعی و اپلیکیشن های کاربردی در این گوشی ها روی آورده اند. سرعت و سادگی دسترسی از مهمترین علل افزایش کاربران استفاده کننده از این نرم افزارها شده است. در دوره شیوع ویروس کرونا، بسیاری از فعالیت ها به سمت فضای مجازی و استفاده از سایت ها و نرم افزارهای مرتبط، کشیده شده است. از جمله فعالیت هایی که در این مدت، به سمت دورکاری و استفاده از اینترنت روی آورده است، فعالیت های آموزشی است که به سمت آموزش مجازی کشانده است. از این رو دسترسی هرچه آسانتر به این نوع مطالب مورد توجه بسیاری از دانشجویان و متخصصین قرار گرفته است.