جزوه سیری در مبانی نظری معماری دکتر دهقان

بازدید: 1810 بازدید
سیری در مبانی نظری معماری

جزوه سیری در مبانی نظری معماری که توسط دکتر نرگس دهقان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد تهیه شده است را با فرمت PDF از لینک زیر می‌توانید دانلود کنید.

این جزوه آموزشی شامل بخش‌های مختلفی است که برگرفته از کتاب‌های دوران و کرایر، دکتر غلامحسین معماریان و … است که در قالب 6 فایل PDF با عناوین خلاصه کتاب‌های دوران و کرایر، نگرش اقلیمی، نگرش تاریخی – تکاملی، نگرش شکلی، نگرش فرهنگی – اجتماعی و نگرش فضاگرا می‌باشد.

فهرست مطالب جزوه سیری در مبانی نظری معماری :

نگرش اقلیمی

 • بنا به مثابه آسایشگاه اقلیمی
 • اقلیم‌گرایی و دنیاي علوم تجربی
 • سابقه موضوع: بحران اقتصادي
 • اقلیم و آب و هوا
 • فرآیند روش اقلیمی
 • اقلیم‌گرایی، فضا، گونه و شکل
 • اقلیم‌گرایی در معرض نقد
 • کاربردي نشدن تجربیات نظري در ایران
 • کوچک نمودن معماري تا حد یک آسایشگاه اقلیمی

نگرش تاریخی – تکاملی

 • اهداف کاربردي تاریخ معماري
 • الگوبرداری
 • شخصیت یک مکان جغرافیایی
 • تاریخ و معماري
 • هویت‌بخشی و تاریخ معماري
 • دویست و پنجاه سال تدوین علمی تاریخ هنر و معماري
 • وینکلمن و نام کتاب‌ها و منتقدانش
 • نگرش، سبک و منابع تاریخی – تطبیقی
 • تاریخ تسلسلی معماري
 • مطالعه تاریخی – تسلسلی خانه‌هاي جلفا اصفهان
 • تاریخ، تکامل و معماري
 • تاریخ و دسته‌بندي اشیاء
 • زیست‌شناسی و تاریخ معماري و ویژگی‌های این نظریه
 • مدرسه تاریخی تکاملی موراتوري
 • برخی از دلایل پیوستگی معماري گذشته
 • بنیان‌هاي فکري موراتوري
 • معماري و انتقال ارزش‌هاي گونه‌شناسی
 • بحران هویت در معماري معاصر و ریشه‌های برحان
 • حل بحران معماری
 • گونه و ترکیب قبلی اطلاعات
 • روش گونه‌شناسی موراتوري
 • گونه‌شناسی در عرصه معماري
 • عوامل رشد گونه و ترسیم رشد گونه از ساده به تکامل یافته

نگرش شکلی

 • شکل و فرم
 • فرم معماری
 • کاربرد عناصر بصری بر روی کاغذ یا الواح در روند طراحی یک بنا در تاریخ معماری
 • مفهوم نگرش شکلی
 • فضای آموزشی اروپا
 • پلی تکنیک پاریس
 • علم زیست‌شناسی و معماری در قرن 18 و 19
 • گذشته برای حال و آینده: فرآیند شکلی دوران
 • بی‌زمانی و بی‌مکانی نمونه‌ها
 • مراحل مختلف فرآیند شکلی دوران
 • شکل‌گرایی در معماری معاصر
 • راب کریر
 • شکل و مقیاس‌های محیط مصنوع
 • واژه‌شناسی شکلی
 • معماری داخلی
 • فرآیند شکلی: ترجمه واقعیت‌های موجود به الگوهای هندسی
 • تغییر شکل الحاقی
 • مقایسه روش دوران و کرایر
 • نادیده گرفتن زمان و مکان در فرآیند شکلی
 • کرایر و نمونه مسجد جامع اصفهان
 • شکل بنا و پیوند با محیط (نادیده گرفتن اقلیم)
 • رابطه مقیاس بنا و شکل
 • تجربه بنا به کارشیو (پلان) و معماری داخلی
 • مقایسه آتشکده نیاسر و مسجد امام اصفهان

نگرش فرهنگی – اجتماعی

 • ظرف مکانی فرهنگ و روابط اجتماعی
 • خواندن معماري: عوامل غیرمادي تعیین‌کننده
 • چرا در یک مکان خاص اقلیمی ما گوناگونی اشکال یا فرم‌ها را داریم؟
 • عامل فرهنگی – اجتماعی
 • مرزهاي فرهنگی – اجتماعی و مرزهاي معماري
 • نتایج نگرش فرهنگی – اجتماعی
 • منشا ایجاد فرهنگ و معماري در بین اعراب
 • معماری بومی ایران و نقش فرھنگ در آن
 • نمونه‌ای از وجود معماری ایران در بین اعراب
 • معماري جهانی: حذف مرزهاي فرهنگ بومی
 • نحو فضاي معماري: تحلیل روابط اجتماعی فضا
 • معناي نحو در معماري
 • نگاه اجتماعی به معماري
 • ابزار خواندن بنا
 • جنو تایپ و فنوتایپ
 • نمودار توجیهی و اجزاء تشکیل‌دهنده آن
 • انواع نمودار فضا (الگوی خطی و چرخشی)
 • مشکلات مربوط به نمودارهاي توجیهی
 • بی‌توجھی به اھمیت فضاھای یک بنا و بی‌توجھی به فضاھای سه‌بعدی و دوبعدی بنا
 • بی‌توجھی به الگوی دسترسی در فصول مختلف و بی‌توجھی به اقلیم

نگرش فضاگرا

 • فضای معماری
 • برونو زوی
 • فضا به مثابه کلید فهم معماری
 • مرزشناسی فضای معماری
 • فضای معماری معیار ارزش بین معماری خوب و بد
 • فرهنگ واژه‌های فضاگرایی
 • معرفی مفاهیم فضایی مدرن به وسیله ابزار بصری
 • خواندن تاریخ معماری با معیار فضای داخلی
 • معماری روم، صدر مسیحیت و بیزانس
 • معماری گوتیک، رنسانس، باروک و مدرن
 • خواندن معماری و طراحی به زبان مدرن
 • تقابل زبان معماری مدرن و کلاسیک
 • اصل تبعیت فرم از کارکرد
 • هندسه، تقارن و پرسپکتیو
 • تجزیه نگری اجزای چهاربعدی (شکستن جعبه)
 • بعد چهارم معماری (زمان)
 • سازه آزاد
 • معماری مسیرها و معماری بدون بنا
 • ادغام و یکپارچگی فضایی
 • زیگفرید گیدئون
 • نظریه تصور فضایی
 • ارائه راه‌حل برای آشفتگی‌ها و نابسامانی‌های معماری معاصر
 • معیارهای نظریه تصور فضایی
 • تصویر فضایی و سیر تاریخی آن
 • عوامل مهم در کارهای گروپیوس و لوکوربوزیه در بکارگیری زمان در معماری
 • راه‌حل بحران: پیوستگی فضای داخلی و خارجی
 • کریستین نوربرگ شولتس
 • فضای معماری و ادراک محیط
 • انسان و فضای هستی
 • انسان و درک محیط
 • منصور فلامکی
 • سیدهادی میرمیران
 • مشکلات جریان تاریخ‌گرا در ایران
 • راه‌حل بحران: معماری بی‌زمان و بی‌مکان
 • اصول، مبانی و الگوهای معماری ایرانی
 • خواندن معماری از زاویه فضایی
 • وجوه اصلی فضایی و معیارها

خلاصه کتاب‌های دوران و کرایر

 • دسته‌بندی عناصر معماری داخلی
 • شکل‌گرایی و مرزهای معماری
 • نگاه و روش دوران و کرایر
 • گرامر و دستور زبان شکل
 • زبان معماری
 • نگاه استدمن به معماری
 • ساختار شکل و معماری
 • ابزار بصری و روش‌های انتقال پیام بصری
 • ابزار بصری تحلیل ساختار شکل
 • انتقال پیام با نقشه‌های معماری
 • محتوای ساختار شکل
 • حضور در فضا و درک ساختار شکل
 • لایه‌های شهر اسلامی
 • مقایسه شهرهای سمرقند، بخارا، خیوه در خراسان بزرگ (ازبکستان امروزه) با شهرهای مرکزی ایران
 • تجزیه فرهنگ معماری ایرانی با کاربرد زبان شکلی

نام فایل: جزوه سیری در مبانی نظری معماری دکتر دهقان

دانلود فایل: لینک مستقیم

پسورد: www.noandishaan.com

منبع: نواندیشان
مقالات، مطالب، طرح ها و پروژه های خود را برای قرارگیری در سایت علمی آموزشی نواندیشان از اینجا بفرستید.

ادامه مطلب