نواندیشان
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

مقاله سیستمهای انبار و تخلیه مکانیزه

دسته بندی :مهندسی صنایع 12 تیر 1400 نواندیشان 1832
انبار مکانیزه

مقاله سیستمهای انبار و تخلیه مکانیزه

چكيده

جابجاكننده ها و سيستم هاي انبار و تخليه  نظير كاميونهاي صنعتي ، چرخهاي دستي، ليفت تراك ها و مسير های فعاليت آنها بيش از 40% فضاي كارخانه رااشغال مي نمايد. علاوه بر اينها، نياز به ابزارها و ماشين‌هاي گران‌قيمت، نگهداري دقيق در محيطهاي كاري و جلوگيري از صدمه‌پذيري نيز بعنوان معضل روشهاي سنتي، نظر هر مهندسي را به خود جلب خواهد نمود. روشي كه در اين مقاله ارائه خواهد شد تمامي مسائل فوق را حل نموده و مزايايي را جايگزين آنها خواهد نمود. در اين مقاله ابتدا پارامترهاي ضروري مكانيزه نمودن كارخانجات و سپس از اين ميان جابجايي بعنوان مهمترين معيار اتوماسيون صنايع انتخاب خواهد شد. بعد روش AS/RS بعنوان آخرين يافته علمي در زمينه انبار ، تخليه و جابجايي موادتعريف خواهد شد سپس نيازمندي سيستم هاي انبار و تخليه مكانيزه يا AS/RSبيان خواهد شد و نهايتا آخرين كاربرد روش فوق و مزاياي آن ارائه خواهد گرديد.

ديباچه

كارخانه مكانيزه، انتقال كنترل‌شونده و پيوسته مواد و فرايند ها را عملي مي‌كند. در واقع سيستم انتقال مواد، مناطق تومات شده که مانند جزير ه هايی در نقاط مختلف کارخانه متمرکز شده اند را بهم پيوند داده و توليد حداکثر را با صرف منابع حداقل به ارمغان می آورد ، بطور کلی نتايج اتوماسيون يک کارخانه در موارد زير خلاصه مي‌شود :

1ـ كاهش زمان سيكل

2ـ كاهش جزئيات كارها

3ـ كارخانه فيزيكي كوچكتر

4ـ استفاده بهينه از سرمايه و كارگر

واحدهاي توليدي بزرگ پروسه‌ها را با انواع نرخهاي عملياتي و قابليت اطمينان تركيب مي كند. در هر مسئله توليدي بايستي مواد در ايستگاههاي مختلف ذخيره شود لذا در اين مرحله اهميت سيستم هاي انبار و جابجايي مشخص مي‌گردد.  در يك كارخانه مكانيزه شش فرايند عمده جهت سهولت ساخت و توليد كه در آنها انتقال و جابجايي مواد، يك واحد ضروري بنظر مي رسد و باعمليات ديگري مرتبط است وجود دارد و عبارتند از:دريافت ،بازرسي، انتخاب ،توليد ، مونتاژ  و  فروش

پنج عمليات براي يك كارخانه مكانيزه در ارتباط با سيستم جابجايي و انبار وجود دارد.

1ـ اتوماسيون داده :

روشهاي سنتي جمع‌كردن دستي، ثبت، چك و كنترل، اصلاح و به روزكردن هزينه‌بر، كند و غيردقيق مي باشد و در اثر اين کار كنترل جزئيات به روز همه مواد در انبار و گذر با مشکلات عديده ای مواجه خواهد شد.  در كارخانه مكانيزه ، ورود و حس تجهيزات يا داده‌ها از روي پايانه صفحه كليد اسكنرها، كليدهاي محدودكننده، وند مغناطيسي و . . . سريع و دقيق خواهد بود.

2ـ كنترلهاي شبكه :

امروزه كنترل خودكار تجهيزات جا افتاده مي باشد ولي در كارخانجات مكانيزه، تجهيزات بايستي در تداخل و ارتباط مستقيم با داده‌هاي ديگر از تمامي عمليات مانند انبار و سيستم هاي انتقال، مديريت و … يك شبكه كنترل را تشكيل دهد.

3ـ اتوماسيون عمليات :

اتوماسيون عمليات شامل استفاده از ماشينهاي مكانيزه جهت جوشكاري ، ريخته‌گري ، رنگرزي، ماشينكاري، مونتاژ و سيستم حمل و نقل و …. مي باشد و در مورد  سيستم هاي مكانيزه جابجايي و انبار ، به دو مقوله تأمين خودكار ابزار و تأمين خودكار قطعه و انبار آن در بين عمليات توجه كافي بايستي مبذول شودكه مورد بحث اين تحقيق خواهد بود.

 

4ـ انعطاف‌پذيري  :

تقريباً 75% از تمامي ساخت‌ها در آمريكا در حال حاضر بصورت توليد انفرادي يادسته ای مي باشد و عنصر انعطاف‌پذيري در كارخانه مكانيزه خيلي  ضروري و اساسي به نظر مي رسد بطوريكه ،توانايي تغيير سريع در فرايندهاي كارخانه يك كار مقدماتي براي نصب سيستم‌هاي كنترل تجهيزات مكانيزه مي‌باشد. انعطاف‌پذيري همچنين توانايي جدايش ماشين‌ها موقعي كه نياز به تعمير و سرويس دارد بدون قطع كلي سيستم و جابجايي موثر مواد را بين ايستگاههاي كاري مقدور خواهد ساخت.

5ـ جابجايي مكانيزه مواد :

عنصر كليدي در كارخانه مكانيزه، اتوماسيون جابجايي فيزيكي و كنترل مواد است. براساس نظر خيلي از متخصصين ، جابجايي مشخصه ضروري كارخانه مكانيزه است بدين دليل كه : تداخل عمومي با تمامي عمليات و فرايندها دارد. راهنمايي‌هاي ذيل جهت به كارگيري پروژه كارخانجات مكانيزه در ارتباط با جابجايي مكانيزه مواد پيشنهاد مي گردد.

دريافت

سختي هاي كار در دريافت سنتي معلوم و مشخص هستند و به نظر مي‌رسد كنترل زنده جهت محدوده دريافت سنتي غيرممكن است و در يك محدوده دريافت مكانيزه مواد دقيقاً در لحظه دريافت و كنترل، مديريت مي‌گردد. سيستم كنترل اطلاعات مستقيماً قادر به انبار مواد ، بازرسي ، انتخاب ، ساخت ، مونتاژ و توزيع مي‌باشد و حتي ممكن است كامپيوتر ليست مواد ضروري را بصورت بليط در اختيار كاربران قرار دهد. از طريق انبارهاي مكانيزه تقريباً فضاي اشغال شده يك سوم فضاي انبارهاي سنتي است.

بازرسي

مديريت سيستم اطلاعات مي‌تواند نياز و اندازه نمونه‌هايي را كه براي بازرسي مقدور است را تعيين كند، پس لازم نيست كليه قطعاتي كه به محدوده دريافت مي‌روند در هر حال انتظار بمانند و مي‌تواند قطعه از محدوده دريافت به كنترل كيفيت و پس از آن جهت ذخيره به انبار رود. با يكپارچه‌كردن سيستم هاي جابجايي و انبار مكانيزه، با فرايندهاي بازرسي استفاده از زمان به وسيله جريان موثر مواد حداكثر مي‌شود و نياز به انبار بزرگ جهت دپارتمان بازرسي بدليل حذف جابجايي مشابه و حركت تجهيزات مكانيزه و انبار مواد منتفي خواهد شد.

انتخاب

عمل انتخاب، كاري عميق و سنگين در انواع كارخانجات از جمله در بخش هاي بازرسي ، توليد، مونتاژ . . . مي باشد.عمل انتخاب سنتي معمولاً نياز به تعداد زيادي از كارگران دارد و ضمناً خطاي كاري هم زياد است . بعلاوه نظارت ، ثبت مرتب نتايج، كند و رفت و برگشت به محيط انتخاب زمان غيرتوليدي ايجادمي‌كند. همچنين شرايط جزئي رفاهي مثل گرما و نور بايستي در حد رضايتمندی كارگران باشد نه در جهت توليد زياد .

سيستم كامپيوتري مي‌تواند انتخاب را مستقيماً از روي يك CRT يا پرينت بليط يا انتخاب مواد و ارسال جهت محيط طراحي عملي كند به هر حال تعداد روش‌هاي انتخاب محدود است.

ساخت و توليد 

در جمله كوتاه ، سيستم هاي جابجايي و انبار مكانيزه، بهره وري فر ايند ساخت و توليد را به وسيله انتقال سريع و دقيق مواد از انبار به محيط كار مستقيماً تامين مي‌كند. گرچه نيازمند حركت عمودي و افقي پيچيده‌اي جهت يك چيدمان بزرگ است .

میتوانید متن کامل این مقاله را در 14 صفحه با فرمت ورد ، رایگان از لینک زیر دریافت کنید.

نام فایل: مقاله سیستمهای انبار و تخلیه مکانیزه

دانلود فایل: لینک مستقیم

پسورد: www.noandishaan.com

منبع: نواندیشان
مقالات، مطالب، طرح ها و پروژه های خود را برای قرارگیری در سایت علمی آموزشی نواندیشان از اینجا بفرستید.
نواندیشان

انجمن نوانديشان ، یک انجمن علمی، غیردولتی و مستقل است که در حوزه های علمی و تخصصی مختلف، فعالیت خود را از شهریور 1388 شروع کرد. این انجمن در راستای نیل به کمک در بهبود وضعيت علمي و پژوهشي و تحقيقاتي کشور ایجاد شده است و به دنبال فراهم کردن بستر ارتباطی مناسب میان متخصصین ایرانی جهت آشنایی با همدیگر و گسترش همکاریها و راه هاي رسيدن از علم به عمل است.

برای ارتباط ساده‌تر و سریع‌تر اپلیکیشن نواندیشان را دانلود کنید. دانلود اپلیکیشن

مطالب زیر را حتما بخوانید:

قوانین ارسال دیدگاه در سایت

  • چنانچه دارای سوال فنی درباره محصول خریداری شده هستید، لطفاً از بخش حساب کاربری، تیکت ارسال کنید.
  • چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه اشخاص مدیر، نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
  • چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینک کوتاه:
کارایی بهتر در اندروید نواندیشان
0