نواندیشان
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

کتاب خاکشناسی عمومی دانشگاه پیام نور

کتاب خاکشناسی عمومی

کتاب خاکشناسی عمومی ویژه رشته اقتصاد کشاورزی که توسط دکتر مریم واروی پور در دانشگاه پیام نور تهیه شده است را با فرمت PDF در 336 صفحه از لینک زیر می توانید دانلود نمایید.

کتاب خاکشناسی عمومی در سال 1389 توسط دکتر مریم واروی پور در دانشگاه پیام نور تهیه شده است که در این مطلب از نواندیشان فایل PDF آن برای دانلود قرار داده شده است.

همچنین بخوانید: اسلاید اموزشی خاک شناسی

سرفصل های کتاب خاکشناسی عمومی :

فصل اول- تعريف و مفاهيم خاك

 • عوامل تشكيل دهند ي خاك
 • عوامل مؤثر خاكساز
 • عوامل اقليمي (آب و هوا) در تشكيل خاك
 • عامل سنگ مادر در تشكيل خاك
 • عامل پستي و بلندي در تشكيل خاك
 • عامل بيولوژيكي (موجودات زنده) در تشكيل خاك
 • عامل زمان در تشكيل خاك
 • نقش انسان در تشكيل خاك
 • تشكيل خاك و چگونگي شناسايي آن

فصل دوم: مرفولوژي خاك

 • نيمرخ خاك
 • بررسي افق هاي گوناگون (Horizon) در يك پروفيل خاك
 • عوامل تشكيل دهنده افق هاي گوناگون در خاك

فصل سوم: اصول فيزيكي خاك

 • بافت خاك
 • ساختمان خاك
 • اثر عمليات كشاورزي بر روي ساختمان خاك
 • ثبات خاك (Soil consistance)
 • رنگ خاك
 • وضعيت آب در خاك
 • رطوبت خاك
 • اندازه گيري رطوبت خاك
 • تقسيمات رطوبتي خاك
 • حدود مشخصه آب در خاك
 • پتانسيل آبي يا پتانسيل رطوبتي
 • ضرائب و حالت هاي مختلف آب در خاك
 • رابطه بين انرژي و فشار آب
 • خلاصه اي درباره شكل هاي مختلف آب در خاك
 • خلل و فرج خاك (منافذ خاک)
 • وزن مخصوص ظاهري خاك
 • وزن مخصوص حقيقي خاك
 • اندازه منافذ خاك و اهميت آن
 • قابليت نفوذپذيري آب و هدايت آبي خاك
 • تخلخل خاك

فصل چهارم: كلوئيدهاي مهم خاك (Colloide)

 • خواص كلوئيدهاي خاك
 • كلوئيد رس
 • كلوئيد هوموس
 • كلوئيد مختلط رس – هوموس (كمپلكس رس- هوموس)
 • كلوئيد هيدروكسيد آهن

فصل پنجم: اصول شيميايي خاك

 • تبادل كاتيوني
 • ماهيت تبادل كاتيوني
 • پديده تبادل كاتيون در كلوئيدها
 • ظرفيت تبادل كاتيون خاك (cations exchange capacity)
 • انواع و مقادير كاتيون هاي تبادلي
 • تبادل آنيوني
 • پديده تبادل آنيون در كلوئيدها
 • واكنش خاك
 • تعریف PH و طرز اندازه گيري آن
 • منابع يون هيدروژن و هيدروكسيل در خاك
 • بررسي خاك هاي ايران از نقطه نظر PH
 • اصلاح خاك هاي آهكي از نقطه نظر كاهش PH
 • اسيديته حقيقي – اسيديته كل
 • قدرت تامپون خاك (tampon)
 • نقش آلومينيم قابل تبادل در اسيديته خاك
 • نقش گاز كربنيك در اسيديته خاك
 • تغییرات PH خاک
 • PH و حاصلخيزي خاك
 • عوامل موثر در PH خاک
 • راه های کنترل PH

فصل ششم: عناصر شيميايي موجود در خاك

 • تركيب شيميايي عمده خاك
 • نيتروژن در خاك
 • فسفر در خاك
 • پتاسيم در خاك
 • كلسيم در خاك
 • منيزيم در خاك
 • گوگرد در خاك
 • آهن در خاك

فصل هفتم: خواص بيولوژيكي

 • عوامل موثر در فعاليت ميكروارگانيسم ها
 • انواع ميكروارگانيسم هاي خاك
 • فعاليت هاي بيولوژيكي خاك
 • ماكروارگانيسم هاي خاك
 • رابطه ي عمليات زراعي انسان و فعاليت بيولوژيكي خاك ها

فصل هشتم: خاك هاي شور و قليايي و درجه بندي آن ها

 • درجه بندي خاك هاي شور و قليايي
 • خاك هاي شور White Soil = Solonchak
 • خاك هاي قليائي Blackalkali- Solonetz= Sodic Soil
 • خاك هاي شور و قليايي Saline- Sodic Soils
 • طبقه بندي خاك هاي شور سديمي و روش اصلاح آن ها
 • معيار سنجش شوري و قليائيت خاك و آب
 • اصلاح خاك هاي شور
 • استفاده از آب هاي شور و قليايي براي آبياري
 • طبقه بندي آب هاي آبياري
 • منشا املاح محلول
 • اثرات سوء خاك هاي شور و سديك بر روي رشد نباتات
 • علل شور شدن خاك ها

فصل نهم: آلودگي خاك

 • تعريف آلودگي و انواع آن
 • آلودگي خاك ناشي از آفت كش ها
 • آلودگي خاك ناشي از عناصر سمي
 • آلودگي خاك ناشي از فضولات آلي
 • آلودگي ناشي از تركيبات راديواكتيو
 • آلودگي خاك ناشي از باران هاي اسيدي
 • آلودگي ناشي از مواد زائد صنعتي و فاضلاب ها
 • آلودگي خاك ناشي از دود كارخانه ها و سوخت موتورها
 • آلودگي ناشي از گازهاي طبيعي و نفت
 • آلودگي ناشي از عوامل بيماري زا در خاك
 • آلودگي خاك ناشي از استعمال كودهاي شيميايي
 • آلودگي خاك ناشي از شوينده ها

فصل دهم: فرسايش خاك و كنترل آن

 • فرسايش آبي
 • مبارزه با فرسايش آبي (حفظ خاك در مقابل اثر فرسايشي آب)
 • مبارزه با فرسايش خاك در آبخيرها (آبخیزداری)
 • مبارزه با فرسايش آبي خاك در زمين هاي زراعتي
 • فرسايش بادي
 • عوامل موثر در فرسايش بادي
 • كنترل فرسايش بادي
 • مبارزه با فرسايش بادي (جلوگيري از پيشروي بيابان)
 • تعريف بادشكن و انواع آن

فصل یازدهم: حاصلخيزي خاك

 • رشد گياه و عوامل مؤثر در آن
 • عناصر غذايي ضروري گياه
 • نقش عناصر غذايي در گياه و علائم كمبود آن

فصل دوازدهم: مشخصات كودهاي عمده رايج در ايران

 • كودهاي شيميايي
 • كودهاي آلي
 • گسترش و پخش كود حيواني در خاك
 • استفاده از بازمانده ي گياهان (كلش، در توليد كودهاي آلي)
 • كمپوست يا كود آلي تهيه شده از زباله و مواد متعدد
 • استفاده از زباله و مواد زائد منازل در توليد مواد آلي خاك
 • مواد و فراورده هاي ثانويه كارخانجات وابسته به صنعت كشاورزي
 • كود سبز
 • كودهاي آلي سنتزي و مصنوعي
 • نقش كودهاي آلي در حفاظت خاك
 • كودهاي معدني
 • كودهاي سه گانه
 • روش هاي مصرف كودهاي شيميايي
 • نقش كود دامي در حاصلخيزي خاك
 • نقش كود كلش در حاصلخيزي خاك
 • نقش كود سبز در حاصلخيزي خاك
 • نقش كود كمپوست

فصل سيزدهم: مواد آلي و رابطه ي آن با خصوصيات خاك

 • اهميت مواد آلي براي خاك و گياه
 • خصوصيات هوموس و رابط هي آن با خصوصيات فيزيكي و حاصلخيزي خاك
 • عوامل مؤثر بر مقدار مواد آلي خاك
 • چگونگي تأمين مواد آلي
 • اهميت مواد آلي و هوموس در خاك

منابع

نام فایل: کتاب خاکشناسی عمومی دانشگاه پیام نور

دانلود فایل: لینک مستقیم

پسورد: www.noandishaan.com

نواندیشان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

منبع: نواندیشان
مقالات، مطالب، طرح ها و پروژه های خود را برای قرارگیری در سایت علمی آموزشی نواندیشان از اینجا بفرستید.
نواندیشان

انجمن نوانديشان ، یک انجمن علمی، غیردولتی و مستقل است که در حوزه های علمی و تخصصی مختلف، فعالیت خود را از شهریور 1388 شروع کرد. این انجمن در راستای نیل به کمک در بهبود وضعيت علمي و پژوهشي و تحقيقاتي کشور ایجاد شده است و به دنبال فراهم کردن بستر ارتباطی مناسب میان متخصصین ایرانی جهت آشنایی با همدیگر و گسترش همکاریها و راه هاي رسيدن از علم به عمل است.

برای ارتباط ساده‌تر و سریع‌تر اپلیکیشن نواندیشان را دانلود کنید. دانلود اپلیکیشن

مطالب زیر را حتما بخوانید:

قوانین ارسال دیدگاه در سایت

 • چنانچه دارای سوال فنی درباره محصول خریداری شده هستید، لطفاً از بخش حساب کاربری، تیکت ارسال کنید.
 • چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه اشخاص مدیر، نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
 • چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
 • چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.

 1. رفیع الله گفته؛
  19:21 1402/07/05

  میخوام که کتاب خاکشناسی را باز نمایم پسورد میطلبت چطور باید کتاب را استفاده کنم

 2. محمد گفته؛
  00:55 1402/09/02

  سلام وقتی دانلود میشه هیچی داخلش نیست؟

  • یه فایل rar با پسورد آدرس سایت هست که داخلش یه فایل PDF هست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینک کوتاه:
کارایی بهتر در اندروید نواندیشان
0