جزوه طراحی الگوریتم دکتر سیدناصر رضوی

بازدید: 7439 بازدید
جزوه طراحی الگوریتم

جزوه طراحی الگوریتم دکتر سیدناصر رضوی که در دانشگاه تبریز تدریس شده است را در پنج فصل همراه با طراحی الگوریتم حل مسائل بازگشتی به صورت PDF از لینک زیر می توانید دانلود نمایید.

جزوه طراحی الگوریتم شامل پنج فصل می باشد که دکتر سیدناصر رضوی در سال 1385 به صورت پاورپوینت تهیه کرده است و در این مطلب از نواندیشان با فرمت PDF برای دانلود قرار داده شده است.

فهرست مطالب جزوه طراحی الگوریتم :

فصل اول – الگوريتم ها: كارايي، تحليل و مرتبه

 • الگوريتم ها
 • مسائل
 • پارامترها
 • مثال ها
 • الگوريتم
 • جستجوي ترتيبي
 • الگوريتم جستجوي ترتيبي
 • تفاوت هاي شبه كد با C++
 • جمع نمودن عناصر آرايه
 • الگوريتم جمع نمودن عناصر آرايه
 • مرتب سازي تعويضي
 • الگوريتم مرتب سازي تعويضي
 • ضرب ماتريس ها
 • الگوريتم ضرب ماتريس ها
 • اهميت توسعه الگوريتم هاي كارآ
 • جستجوي دودويي
 • الگوريتم جستجوي دودويي
 • و …

فصل دوم – رهيافت تقسيم و حل

 • رهيافت بالا به پايين
 • جستجوي دودويي
 • يك مثال
 • كل فرآيند جستجو
 • توسعه يك الگوريتم بازگشتي
 • الگوريتم جستجوي دودويي
 • پيچيدگي زماني: بدترين حالت
 • مرتب سازي ادغامي
 • الگوريتم مرتب سازي ادغامي
 • الگوريتم ادغام
 • پيچيدگي حافظه
 • رهيافت تقسيم و حل
 • مرتب سازي سريع
 • الگوريتم مرتب سازي سريع
 • الگوريتم بخش بندي
 • و …

فصل سوم – برنامه نويسي پويا

 • علت نا كارآمدي تقسيم و حل
 • مرور الگوريتم
 • مراحل
 • ضريب دو جمله اي
 • اثبات: بوسيله استقرا
 • استفاده از برنامه نويسي پويا
 • محاسبه دنباله سطرها
 • الگوريتم فلويد براي محاسبه كوتاه ترين مسير ها
 • مساله كوتاه ترين مسير
 • نمايش گراف
 • برنامه نويسي پويا براي مساله كوتاه ترين مسير
 • الگوريتم فلويد
 • و …

فصل چهارم: رهيافت حريصانه

 • ايده
 • مثال: باقيمانده پول
 • شكست رهيافت حريصانه
 • اضافه كردن يك عنصر به مجموعه
 • درخت هاي پوشاي كمينه
 • يافتن درخت پوشاي كمينه
 • الگوريتم پريم
 • يافتن نزديك ترين رأس
 • ماتريس مجاورتي
 • الگوريتم كروسكال
 • مقايسه الگوريتم هاي پريم و كروسكال
 • الگوريتم ديكسترا براي كوتاه ترين مسير تك مبدا
 • و …

فصل پنجم: عقبگرد

 • الگوريتم جستجوي اول عمق
 • جستجو براي علالامت هاي بن بست
 • عقبگرد
 • الگوريتم كلي
 • اجتناب از توليد گره هاي غير اميد بخش
 • الگوريتم بررسي اميد بخش بودن گره ها
 • درخت فضاي حالت
 • رنگ آميزي گراف
 • مساله دور هاي هاميلتوني
 • مساله كوله پشتي
 • و …

حل روابط بازگشتي: با كابردهايي براي تحليل روابط بازگشتي

 • حل روابط بازگشتي
 • حل روابط بازگشتي بوسيله استقراء
 • اثبات بوسيله استقراء
 • معادله مشخصه
 • روابط بازگشتي غير همگن
 • تغيير متغير
 • حل روابط بازگشتي با جايگذاري
 • حل روابط بازگشتي بوسيله قضيه اصلي
 • و …

نام فایل:جزوه طراحی الگوریتم دکتر سیدناصر رضوی

دانلود فایل: لینک مستقیم

پسورد: www.noandishaan.com

ادامه مطلب