پروژه نهایی بررسی عملکرد سیستم زمین برج های خطوط انتقال در برابر صاعقه

بازدید: 4221 بازدید
عملکرد سیستم زمین برج های خطوط انتقال در برابر صاعقه

پروژه نهایی بررسی عملکرد سیستم زمین برج های خطوط انتقال در برابر صاعقه توسط مجید آذری و حامد بیاتی و زیر نظر دکتر منوچهر شمسینی غیاثوند برای دریافت درجه کارشناسی ناپیوسته برق قدرت از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب در سال ۱۳۸۴ ارائه شد که فایل PDF آن را از لینک داده شده می توانید دانلود نمایید.

فهرست مطالب پروژه بررسی عملکرد سیستم زمین برج های خطوط انتقال در برابر صاعقه :

فصل اول: مقدمه

 • کلیات
 • اهداف

فصل دوم: فیزیک صاعقه و پارامترهای جریان ناشی از آن

 • فیزیک صاعقه
 • شاخه های پیشرونده مرحله ای صاعقه
 • اختلاف پتانسیل بین ابر و زمین و انرژی موجود در صاعقه
 • رعد
 • جریان ناشی از اصابت صاعقه

فصل سوم: هدایت الکتریکی خاک

 • قابلیت هدایت الکتریکی خاک

فصل چهارم: طرح سیستم زمین برج های خطوط انتقال

 • مقدمه
 • مقاومت پای برج
 • کم کردن مقاومت پایه برج ها به وسیله اتصالات اضافی
 • نتایج آزمایش ها و تجربیات عملی اتصال زمین
 • طرح سیستم زمین برج های خطوط انتقال انرژی

فصل پنجم: تحلیه جوی الکتریکی بر خطوط انتقال

 • تخلیه جوی الکتریکی بر هادی های فاز
 • تخلیه جوی بر سیم های محافظ
 • تخلیه جوی مستقیم بر بدنه برج ها
 • تخلیه جوی مستقیم در مجاور پست های فشار قوی
 • انتشار موج در طول خطوط انتقال انرژی

فصل ششم: محاسبات اضافه ولتاژها در خطوط انتقال در اثر اصابت صاعقه

 • مقدمه
 • محاسبات اضافه ولتاژ در برج در اثر برخورد مستقیم صاعقه
 • محاسبه ولتاژ القایی در اثر برخورد صاعقه به اطراف خطوط انتقال

فصل هفتم: بررسی حادثه خط منتشر قائم – قزوین

 • شرح حادثه
 • علت حادثه
 • پیشنهادات
 • گزارشی از پست منتظر قائم

فصل هشتم: شبیه سازی

 • مدل زنجیره مقره
 • شبیه سازی برج
 • مدلسازی خط انتقال و پست های فشار قوی
 • شبیه سازی موج صاعقه
 • شبیه سازی حادثه
 • شبیه سازی شبکه با وجود سیم محافظ در مقابل برخورد صاعقه

فصل نهم: نتیجه گیری و پیشنهادات

 • نتایج
 • ارائه پیشنهادات

پیوست ها

 • تئوری ویلسون
 • تئوری سیمپسون
 • تئوری ورکمن

مراجع و مآخذ

نام فایل:پروژه نهایی بررسی عملکرد سیستم زمین برج های خطوط انتقال در برابر صاعقه

دانلود فایل: لینک مستقیم

پسورد: www.noandishaan.com

منبع: نواندیشان

ادامه مطلب