کتاب مبانی و مفاهیم در معماری معاصر غرب

بازدید: 4405 بازدید
کتاب مبانی و مفاهیم در معماری معاصر غرب

کتاب مبانی و مفاهیم در معماری معاصر غرب نوشته وحید قبادیان یکی از منابع ارزشمند برای شناخت معماری معاصر غرب است که فایل PDF آن را از لینک داده شده می توانید دانلود نمایید.

فهرست مطالب کتاب مبانی و مفاهیم در معماری معاصر غرب :

بخش اول: معماری مدرن

فصل اول: مدرنیته

 • رنسانی
 • دین پیرایی
 • علم مداری
 • عصر روشنگری
 • انقلاب صنعتی
 • اولین ساختمان های مدرن
همچنین بخوانید: معماری مدرن

فصل دوم: معماری مدرن اولیه

 • مکتب شیکاگو
 • نهضت هنر نو
 • جنبش فوتوریسم

فصل سوم: معماری مدرن متعالی

 • مدرسه باهاس
 • کانستراکتیویم
 • لوکوربوزیه
 • معماری ارگانیک
همچنین بخوانید: معماری مدرن متعالی

فصل چهارم: معماری مدرن متأخر

همچنین بخوانید:  معماری مدرن متاخر

بخش دوم: معماری بعد از مدرن

فصل پنجم: پست مدرنیته

 • عقلانیت
 • ایدئولوژی
 • کثرت گرایی
 • تاریخ
 • رسانه ها
 • زبان
 • تکنولوژی

فصل ششم: معماری پست مدرن

همچنین بخوانید:  نظریه های پست مدرن

فصل هفتم: معماری های-تک و اکو-تک

فصل هشتم: معماری دیکانستراکشن

همچنین بخوانید: معماری دیکانستراکشن

فصل دهم: معماری فولدینگ

همچنین بخوانید: معماری فولدینگ

فصل یازدهم: معماری پیدایش کیهانی – غیرخطی

 • نظریه آشفتگی
 • هندسه نااقلیدسی، فراکتال
 • نظریه پیچیدگی
 • معماری پرش کیهانی
همچنین بخوانید:  سبک های معماری

پیوست ها

جهت رعایت حقوق ناشر، نسخه کامل کتاب را می توانید از کتابفروشی های معتبر تهیه نمایید.

منبع: نواندیشان

ادامه مطلب