نواندیشان
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

کتاب آموزش جامع MSP

کتاب آموزش جامع MSP

کتاب آموزش جامع MSP با عنوان راهنمای جامع Microsoft Porject 2013 توسط نادر خرمی راد تهیه شده است که تقریباً آموزش کاملی از نرم افزار MSP می باشد و فایل PDF آن را در ۸۴۴ صفحه از لینک داده شده می توانید دانلود نمایید.

مدیریت هر پروژه مهم ترین عامل در موفقیت یا شکست آن است. طبق آمار اکثر پروژه ها در زمان مقرر یا با هزینه و کیفیت مشخص شده تکمیل نمی شوند و معمولا عامل اصلی این شکست ضعف مدیریت پروژه است. برنامه ریزی و کنترل پروژه، یکی از مباحث مهم مدیریت پروژه است. برنامه ریزی و کنترل پروژه بدون ابزار مناسب کار ساده ای نیست و Project یکی از بهترین ابزارهای آن به شمار می رود.

فهرست مطالب کتاب آموزش جامع MSP :

فصل ۱: آشنایی با محیط نرم افزار

 • رابط کاربر
 • ریبون
 • تایم لاین
 • گزارش های داخلی
 • نما
 • جداول
 • انتخاب سلول ها
 • وارد کردن مقدار در سلول ها
 • لیست سلسله مراتبی

فصل ۲: تایپ فارسی و تاریخ شمسی

 • تایپ فارسی در ویندوز XP
 • تایپ فارسی در ویندوز ویستا
 • تایپ فارسی در ویندوز ۷
 • تایپ فارسی در ویندوز ۸
 • جهت متن
 • تاریخ شمسی

فصل ۳: اصول برنامه ریزی

 • برنامه ریزی پروژه چیست؟
 • چرخه حیات برنامه ریزی
 • نیاز به محیط ایده آل
 • مدلسازی پروژه
 • هدفمندی برنامه
 • تفصیل برنامه
 • ابزار برنامه ریزی
 • قواعد زمانبندی پروژه

فصل ۴: ساخت برنامه زمان بندی جدید

 • روش های ساخت برنامه جدید
 • ساخت فایل جدید
 • ساخت فایل با فایل های قبلی
 • ساخت فایل با الگو
 • تعیین نوع برنامه ریزی پروژه
 • تعیین نوع برنامه ریزی آیتم ها

فصل ۵: تدوین WBS و فعالیت ها

 • تنظیم WBS
 • ماهیت خلاصه فعالیت
 • خلاصه فعالیت پروژه
 • ساخت آیتم
 • ساخت همزمان چند آیتم
 • پاک کردن آیتم ها
 • تعیین سطح آیتم ها
 • جابجا کردن آیتم ها
 • کپی کردن آیتم ها
 • ساخت کپی وابسته
 • ساخت فعالیت های تکرار شوند
 • ارائه WBS
 • ساخت مایل ستون
 • ساخت فعالیت های وابسته
 • کنترل زمان ساخت آیتم

فصل ۶: تنظیم مدت زمان فعالیت ها

 • روش های تعیین مدت زمان
 • تاثیر نوع برنامه ریزی بر مدت زمان
 • واحدهای مدت زمان
 • مدت زمان های روزشمار
 • مدت زمان های تخمینی
 • وارد کردن مدت زمان
 • کنترل مدت زمان در نمودار گانت
 • تعیین شیوه تبدیل واحدها
 • مدت زمان خلاصه فعالیت ها

فصل ۷: تعریف روابط، قیدها و فرجه ها

 • مفاهیم کلی روابط
 • ماهیت روابط
 • انواع روابط
 • محدودیت های طراحی روابط
 • قاعده استفاده از انواع روابط
 • قاعده آزاد نبودن فعالیت ها
 • قاعده جامع بودن روابط
 • تحلیل و طراحی روابط
 • وارد کردن روابط
 • کنترل روابط
 • پاک کردن روابط
 • اصلاح خودکار روابط
 • روابط پی درپی
 • عملکرد قیدها
 • انواع قیدها
 • تاثیر قیدها در زمان بندی
 • مدیریت تناقض های ناشی از قیدها
 • تعریف قیدها
 • مرور قیدها
 • عملکرد فرجه
 • تعریف فرجه

فصل ۸: کنترل شناوری ها

 • کنترل عنصر حاکم بر زمان بندی
 • مفهوم شناوری
 • شناوری کل
 • شناوری آزاد
 • شناوری شروع
 • شناوری پایان
 • تاثیر روابط غیر حاکم بر شناوری
 • تاریخ های شروع و پایان
 • شناوری منفی
 • فعالیت های بحرانی
 • مفهوم مسیر بحرانی
 • کنترل مسیر بحرانی
 • مشکلات مسیر بحرانی
 • مسیرهای بحرانی متعدد
 • کنترل مسیر فعالیت ها
 • کنترل عناصر حاکم بر زمان بندی

فصل ۹: تعریف و تخصیص منابع

 • مزایای استفاده از منابع
 • معایب استفاده از منابع
 • مفهوم منبع
 • اصول طراحی منبع
 • انواع منبع
 • شیوه های مصرف منابع مصرفی
 • تعریف منابع
 • تعیین مقدار دسترسی منابع کاری
 • تعیین مقدار دسترسی متغیر
 • اختصاص منابع به فعالیت ها
 • کنترل تخصیص ها
 • کنترل اضافه تخصیص ها
 • نمودار منابع
 • مفهوم کار
 • تأخیر تخصیص
 • توزیع تخصیص ها

فصل ۱۰ : تنظیم تقویم ها

 • انواع تقویم
 • طراحی تقویم
 • پیاده سازی راندمان کاری
 • تعیین تقویم پروژه
 • تعیین تقویم فعالیت ها
 • تعیین تقویم منابع
 • تعیین تقویم تخصیص ها
 • ساخت تقویم
 • ویرایش تقویم منابع
 • عملکرد تقویم ها
همچنین بخوانید: نکاتی از MSP

فصل ۱۱ : تعیین نوع فعالیت

 • تنظیم ها در برنامه های ساده
 • رابطه فعالیت ها و منابع
 • ارتباط ساده
 • ارتباط پیشرفته

فصل ۱۲ : تسطیح منابع

 • لزوم تسطیح منابع
 • کاربردهای تسطیح منابع
 • ابزار تسطیح منابع
 • تسطیح منابع یک فعالیت
 • تسطیح تمام منابع
 • حذف اثر تسطیح
 • تنظیم های تسطیح
 • فیلدهای مربوط به تسطیح

فصل ۱۳ : تعریف هزینه ها

 • روش های تعریف هزینه
 • مفهوم هزینه ثابت آیتم ها
 • تعریف هزینه ثابت آیتم ها
 • تعریف هزینه منابع
 • تعریف هزینه متغیر
 • مفهوم منابع هزینه
 • تعریف منابع هزینه
 • تعریف بودجه
 • بررسی بودجه مالی
 • بررسی بودجه کاری

فصل ۱۴ : تدوین انواع ساختار شکست

 • مفهوم ساختار شکست
 • ساختار شکست کار
 • ویرایش و اختصاصی سازی کد WBS
 • گروه بندی بر اساس فیلدهای ساده
 • تعریف ساختارهای شکست
 • گروه بندی کدهای ساختاری
 • ساختار شکست منابع
 • ساختار شکست تخصیص ها
همچنین بخوانید: آموزش نرم افزار msp

فصل ۱۵ : فیلتر کردن و مرتب سازی

 • مفهوم
 • مرتب سازی ابتدایی
 • مرتب سازی ساده
 • مرتب سازی پیشرفته
 • خنثی سازی مرتب سازی
 • مفهوم فیلتر کردن
 • فیلتر ساده
 • فیلتر پیشرفته
 • متمایز کردن به جای مخفی
 • حذف فیلتر

فصل ۱۶ : مدیریت زیرپروژه ها و روابط خارجی

 • ایجاد روابط خارجی
 • نمایش اطلاعات خارجی
 • به روزرسانی روابط خارجی
 • مسیر روابط خارجی
 • مفهوم زیرپروژه ها
 • درج پروژه در پروژه مادر

فصل ۱۷ : کار با خطوط مبنا

 • انواع خط مبنا
 • فیلدهای خط مبنا
 • ساختار Interim Plan
 • ذخیره خط مبنا
 • به روز سازی موضعی خط مبنا
 • کنترل خط مبنا
 • پاک کردن خط مبنا
 • نمایش خط مبنا
 • کنترل انحراف ها
 • محاسبه ارزش کسب شده

فصل ۱۸ : فرمول نویسی و فیلدهای اختصاصی

 • انواع فیلدهای اختصاصی
 • عملکرد فیلدهای اختصاصی
 • کاربرد فیلدهای اختصاصی
 • تنظیم فیلدهای اختصاصی
 • تعریف جدول مقادیر
 • تعریف فرمول
 • تعریف شیوه نمایش گرافیکی
 • توابع
 • مثال ۱: نامگذاری مختصرِ قیدها
 • مثال ۲: فیلد مدت زمان
 • مثال ۳: درصد پیشرفت زمانی خط مبنا
 • مثال ۴: تکمیل مثال ۳

فصل ۱۹ : ثبت اطلاعات واقعی

 • دوره کنترل پروژه
 • انواع فیلدها
 • تاثیر گروه های فیلدها بر یکدیگر
 • شرع فعالیت
 • تکمیل فعالیت
 • پیشرفت فعالیت
 • تنظیم های ثبت اطلاعات واقعی
 • ثبت هزینه ها
 • متود ۱
 • متود ۲
 • متود ۳
 • متود ۴
 • متود ۵

فصل ۲۰ : محاسبه پیشرفت فیزیکی

 • پیشرفت فعالیت ها
 • ضرایب وزنی فیزیکی
 • محاسبه پیشرفت
 • کنترل پیشرفت با فیلد %Work Complete
 • کنترل پیشرفت با فیلد BCWP
 • کنترل پیشرفت با فیلد اختصاصی
 • تهیه لیست فعالیت های دوره
 • پیشرفت برنامه ریزی شده دوره ای ترکیبی

فصل ۲۱ : تحلیل ارزش کسب شده

 • معایب ضرایب وزنی مبتنی بر هزینه
 • گستره تحلیل ارزش کسب شده
 • مبانی تحلیل ارزش کسب شده
 • فیلدهای تحلیل ارزش کسب شده
 • نیازهای تحلیل ارزش کسب شده
 • کاربرد تحلیل ارزش کسب شده

فصل ۲۲ : تحلیل زمان کسب شده

 • ارزیابی عملکرد زمانی
 • محاسبه تاریخ پایان تخمینی پروژه
همچنین بخوانید: اموزش نرم افزار MS project

فصل ۲۳ : سازماندهی و مدیریت عناصر

 • عناصر قابل انتقال
 • محل ذخیره سازی عناصر
 • سازماندهی و انتقال عناصر
 • اختصاصی سازی رابط کاربر

فصل ۲۴ : کار با جدول ها و نماها

 • فعال کردن نما
 • اختصاصی سازی جدول ها
 • انواع جدول
 • اختصاصی سازی پیشرفته جدول ها
 • تنظیم های کلی نماها
 • نمای Calendar
 • نمای Gantt with Timeline
 • نمای Gantt Chart
 • نمای Bar Rollup
 • نمای Detail Gantt
 • نمای Leveling Gantt
 • نمای Milestone Date Rollup
 • نمای Milestone Rollup
 • نمای Multiple Baseline Gantt
 • نمای Tracking Gantt
 • نمای Network Diagram
 • نمای Descriptive Network Diagram
 • نمای Relationship Diagram
 • نمای Task Sheet
 • نمای Task Form
 • نمای Task Details Form
 • نمای Task Name Form
 • نمای Task Usage
 • نمای Resource Usage
 • نمای Resource Form
 • نمای Resource Name Form
 • نمای Resource Sheet
 • نمای Resource Graph
 • نمای Resource Allocation
 • نمای Team Planner
 • نمای Timeline
 • نماهای دوتایی

فصل ۲۵ : اختصاصی سازی نماها

 • اختصاصی سازی نماهای خانواده گانت
 • اختصاصی سازی نماهای شبکه ای
 • اختصاصی سازی نمای Resource Graph
 • اختصاصی سازی نماهای Task Usage و Resource Usage
 • اختصاصی سازی نمای Team Planner

فصل ۲۶ : چاپ نماها

 • مفاهیم کلی
 • پیش نمایش چاپ
 • خروج از صفحه چاپ
 • تنظیم های عمومی چاپ
 • تنظیم Page Setup
 • تنظیم های چاپگر

فصل ۲۷ : گزارش های خارجی

 • انواع گزارش در Project
 • گزارش های گروه Task Usage
 • گزارش های گروه Resource Usage
 • گزارش های گروه Assignment Usage
 • گزارش های گروه Task Summary
 • گزارش های گروه Resource Summary
 • گزارش های گروه Assignment Summary
 • کار با PivotTable های Excel
 • کار با PivotChart های Excel
 • کار با PivotDiagram های Visio

فصل ۲۸ : گزارش های داخلی

 • نمایش گزارش های داخلی
 • مرور گزارش های داخلی از پیش آماده
 • انواع عناصر بصری گزارش های داخلی
 • ساخت و ویرایش گزارش های داخلی
 • مدیریت گزارش های داخلی

جهت حمایت از حقوق نویسنده، لینک دانلود حذف شد.

آموزش کامل MS Project 2016 به صورت تصویری را همراه با نسخه کامل ۳۲ و ۶۴ بیتی نرم افزار Microsoft Office 2016 و فایل های تمرینی آموزشی می توانید از لینک زیر تهیه کنید.

آموزش تصویری MSP

منبع: نواندیشان
نواندیشان

انجمن نوانديشان ، یک انجمن علمی، غیردولتی و مستقل است که در حوزه های علمی و تخصصی مختلف، فعالیت خود را از شهریور 1388 شروع کرد. این انجمن در راستای نیل به کمک در بهبود وضعيت علمي و پژوهشي و تحقيقاتي کشور ایجاد شده است و به دنبال فراهم کردن بستر ارتباطی مناسب میان متخصصین ایرانی جهت آشنایی با همدیگر و گسترش همکاریها و راه هاي رسيدن از علم به عمل است.

برای ارتباط ساده‌تر و سریع‌تر اپلیکیشن نواندیشان را دانلود کنید. دانلود اپلیکیشن

مطالب زیر را حتما بخوانید:

قوانین ارسال دیدگاه در سایت

 • چنانچه دارای سوال فنی درباره محصول خریداری شده هستید، لطفاً از بخش حساب کاربری، تیکت ارسال کنید.
 • چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه اشخاص مدیر، نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
 • چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
 • چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.

 1. محمد گفته؛
  11:02 1398/03/20

  سلام
  کتاب آموزش کنترل پروژه را دریافت کردم
  بسیار عالی است
  از شما و استاد خرمی راد متشکرم

 2. مهدی گفته؛
  14:56 1398/09/21

  باسلام.
  در ابتدای کتاب گفته شده که باید برای استفاده از نسخه الکترونیکی هزینه پرداخت بشه. آیا فایلی که اینجا قرار داده شده با اجازه آقای خرمی راد هست یا خیر؟ باید در سایت خود ایشون پرداختی انجام بشه؟

  • سلام. با توجه به رایگان نبودن نسخه الکترونیکی، لینک دانلود جهت حمایت از حقوق نویسنده حذف شد.

 3. میلاد گفته؛
  02:20 1398/10/26

  با سلام وقت بخیر. امکانش هست که این فایل رو برام ایمیل کنید؟

  • سلام.
   شرمنده، همونطور که ذکر شده جهت حمایت از حقوق نویسنده، لینک دانلود حذف شده و متأسفانه امکان ارسالش نیست.

 4. امین گفته؛
  18:34 1398/11/24

  نه خودتون حقوق نویسنده امریکاییا در نظر گرفتین ، یترجمه کردین اینجام که ای بوکه بزار پنج تومن یمیلیون نفر بخرن کلی پول میشه دندون گرد

  • سلام دوست عزیز
   این کتاب تا جایی که اطلاع دارم تالیف هست و ترجمه نیست. ضمن اینکه ما اصلاً فروشنده کتاب نیستیم که بخوایم ازش درآمدی کسب کنیم یا به قول شما دندون گرد کنیم!

 5. ساختمون 24 گفته؛
  01:53 1400/05/12

  لینک دانلود را دیگر قرار نخواهید داد؟

  • باسلام و احترام
   با عرض پوزش، به دلیل رعایت حقوق کپی رایت خیر لینک دانلود قرار داده نمیشه

 6. 989395132603 گفته؛
  19:37 1401/04/10

  سلام، کتاب از چه طریق خریداری میشه؟ گزینه افزودن به سبد خرید وجود ندارد!

  • به دلیل رعایت حقوق مولف، لینک دانلود حذف شده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینک کوتاه:
کارایی بهتر در اندروید نواندیشان
0