نواندیشان
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

مقررات شهرسازی مرتبط با شهرداری ها

مقررات شهرسازی مرتبط با شهرداری ها

کتاب مقررات شهرسازی مرتبط با شهرداری ها از سری منابع آموزشی شهرداری می باشد که توسط عبدالرضا عباس زاده، شهاب عباس زاده و مهرداد قربان زاده در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است و فایل PDF آن را در ۲۲۵ صفحه از لینک زیر می توانید دانلود کنید.

فهرست مطالب کتاب مقررات شهرسازی مرتبط با شهرداری ها :

فصل اول: مفاهیم

فصل دوم: قوانین مرتبط با شهرسازی

 • قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۲۲
 • قانون اصلاح تبصره ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۶۵/۹/۲۵
 • قانون اصلاح ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۸۸/۱/۲۳
 • قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب ۱۳۵۳/۴/۱۶
 • قانون اصلاح مواد ۴ و ۶ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب ۱۳۵۴/۳/۶
 • آیین نامه شورای برنامه ریزی و توسعه استان و کارگروه های تخصصی مصوب ۱۳۸۷/۶/۳
 • اصلاح آیین نامه شورای برنامه ریزی و توسعه استان و کارگروه های تخصصی مصوب ۱۳۸۷/۸/۱۵
 • اصلاح آیین نامه شورای برنامه ریزی و توسعه استان و کارگروه های تخصصی مصوب ۱۳۸۷/۸/۲۶
 • الگوی تهیه ضوابط و مقررات اجرایی طرح های جامع و هادی مصوب ۱۳۷۰/۲/۱۶، پیوست مصوبه ۱۳۷۰/۲/۹ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
 • ضوابط شهرسازی و معماری برای عبور معلولین مصوب ۱۳۶۸/۳/۸ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
 • ضوابط ملی آمایش سرزمین مصوب ۱۳۸۳/۸/۶
 • ضوابط و مقررات ارتقای کیفی سیما و منظر شهری (پاکسازی و بهسازی نماها و جداره ها، مناسب سازی معابر پیاده راهی و پیاده روها، ساماندهی به منظر شهری) مصوب مورخ ۸۷/۹/۲۵
 • ضوابط و مقررات افزایش تراکم و بلندمرتبه سازی مصوب ۱۳۶۹/۱۰/۲۴ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
 • قانون ایجاد شهرهای جدید مصوب ۱۳۸۰/۱۰/۱۶
 • آیین نامه اجرایی قاون ایجاد شهرهای جدید مصوب ۱۳۸۲/۵/۱۵
 • اصلاح آیین نامه اجرایی قانون ایجاد شهرهای جدید مصوب ۱۳۸۳/۹/۴
 • آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران محلی، ناحیه ای و منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب ۱۳۷۸/۱۰/۱۲
 • قانون احداث تونل مشترک شهری مصوب ۱۳۷۲/۱۱/۲۷
 • آیین نامه اجرایی قانون احداث تونل مشترک تأسیسات شهری مصوب ۱۳۸۴/۳/۱۱
 • قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب ۱۳۸۱/۵/۶
 • آیین نامه اجرایی قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب ۱۳۸۳/۳/۶
 • اصلاح ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی قانون منع فروش مصوب ۱۳۸۳/۱۲/۱۹
 • اصلاح ماده ۷ و ۱۶ آیین نامه اجرایی قانون منع فروش اراضی مصوب ۱۳۸۴/۵/۵
 • قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب ۱۳۸۴/۱۰/۱۴
 • قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۸۵/۵/۲۴
 • آیین نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۸۶/۱۰/۳۰
 • اصلاح ماده ۹ آیین نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۸۷/۹/۳
 • اصلاح روش های صدور پروانه ساختمان، گواهی عدم خلاف و پایان کار ساختمان در شهرداری ها مصوب ۱۳۷۱/۸/۱۳ شورای عالی اداری
 • ایجاد تسهیلات در نحوه صدور پروانه ساختمانی به اراضی و املاک در مواردی که سند مالکیت رسمی ارائه نمی گردد ۱۳۷۱/۶/۴ و ۱۳۷۱/۷/۲۲ شورای عالی اداری
 • رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری در مورد ابطال بند ۲ مصوبه شماره ۱۵۶۰ دش مورخ ۱۳۷۱/۸/۹ شورای عالی اداری
 • آیین نامه هماهنگی اقدامات عمرانی موسسات که خدمات آنها در داخل شهرها مستلزم حفاری معابر و احداث تأسیسات می باشد مصوب ۱۳۶۶/۱۱/۴
 • دستورالعمل تعیین مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز موضوع ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب ۱۳۸۵/۸/۱ مجلس شورای اسلامی
 • آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها، انهار، مسیل ها، مرداب ها، برکه های طبیعی و شبکه های آبرسانی، آبیاری و زهکشی مصوب ۱۳۷۹/۸/۱۱
 • قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲/۴/۱۵
 • آیین نامه اجرایی قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۳/۷/۲۲
 • قانون اصلاح موادی از قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۸۹/۱۲/۴
 • قانون اصلاح پاره ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷
 • قانون اصلاح پاره ای از مواد قوانین مربوط به شهرداری و نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۵۱/۴/۷
 • قانون الحاق دو تبصره به ماده ۵۵ و اصلاح تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها مصوب ۱۳۵۲/۵/۱۷
 • قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون شهرداری مصوب ۱۳۵۴/۷/۲۹
 • لایحه قانونی راجع به لغو برخی از مواد اصلاحی قانون شهرداری و اصلاح بند ب ماده ۴۴ آیین نامه مالی شهرداری ها مصوب ۱۳۵۹/۴/۲۴
 • قانون الحاق یک بند و ۳ تبصره به عنوان بند ۳ به ماده ۹۹ قانون شهرداری ها مصوب ۱۳۷۲/۱۲/۱
 • قانون تفسیر بند ۳ ماده واحده قانون الحاق یک بند و ۳ تبصره به عنوان بند ۳ به ماده ۹۹ قانون شهرداری ها مصوب ۱۳۷۳/۷/۱۰
 • قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۱۳۹۰/۱/۲۸
 • قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷/۹/۷
 • قانون الحاق یک تبصره به ماده ۲۶ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۳۵/۱۱/۱۹
 • قانون اصلاح ماده ۲۰ قانون نوسازی و عمران شهری و تبصره ۳ آن مصوب ۱۳۵۴/۲/۳۱
 • لایحه قانونی اصلاح تبصره ذیل ماده ۱۸ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۵۸/۷/۱۹
 • آیین نامه اجرایی ماده ۳۱ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۸/۸/۲۶
 • شرح خدمات تهیه طرح امکان سنجی، مکانیابی و احداث باغستان های کشور مصوب ۱۳۸۸/۱۲/۱۷ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

منابع و مآخذ

نام فایل: مقررات شهرسازی مرتبط با شهرداری ها

دانلود فایل: لینک مستقیم

پسورد: www.noandishaan.com

منبع: نواندیشان
محمد عارف خیابانی

اینجانب محمد عارف خیابانی کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری دارای 10 سال سابقه کاری در زمینه مدیریت سایت و 6 سال سابقه کاری در زمینه شهرسازی بوده و علاقه مند به مباحث شهرسازی، روانشناسی و تکنولوژی روز می باشم.

برای ارتباط ساده‌تر و سریع‌تر اپلیکیشن نواندیشان را دانلود کنید. دانلود اپلیکیشن

مطالب زیر را حتما بخوانید:

قوانین ارسال دیدگاه در سایت

 • چنانچه دارای سوال فنی درباره محصول خریداری شده هستید، لطفاً از بخش حساب کاربری، تیکت ارسال کنید.
 • چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه اشخاص مدیر، نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
 • چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
 • چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینک کوتاه:
کارایی بهتر در اندروید نواندیشان
escort izmir - escort mersin
0