بررسی اتصالات سست در شبکه های توزیع با استفاده از ترموگرافی

بازدید: 2801 بازدید
بررسی اتصالات سست

پروژه بررسی اتصالات سست در شبکه های توزیع با استفاده از ترموگرافی

مقدمه
هر روزه گزارشات متعددی از خسارات ناشی از قطعی برق، خرابی تجهیزات، سوختن تابلوها، کلید فیوزها، کابلها و دیگر تجهیزات در شبکه های توزیع و همچنین تلفات انرژی در صنعت برق ( شرکت های توزیع نیروی برق ) انتشار می یابد . در حال حاضر سیستمهای نگهداری پیشگیرانه pm از طریق بازدیدهای دوره ای از تجهیزات بصورت بازرسی چشمی ( بصری )، نظافت تجهیزات، آچارکشی اتصالات و اندازه گیری بار اقدام عملی برای شناسایی نقاط ضعف و خرابی در تجهیزات شبکه های توزیع میباشد تا قبل از بروز حادثه یا خسارت، اقدامات پیشگیرانه برای تعمیر و یا اصلاح صورت پذیرد، اما آیا این موارد و اتفاقات تنها از طریق بازدیدهای دوره ای ساده و بدون کمک گرفتن از لوازم و سیستمهای مدرن کاملا قابل شناسایی، پیش بینی و نهایتا جلوگیری هستند ؟در پاسخ باید گفت : ” خیر ” زیرا امروزه در کشورهای پیشرفته، سیستمهای نگهداری پیشگیرانه ( pm ) به سیستمهای ( نگهداری پیشگیرانه و پیشگویانه [ ١] ) موسوم به ppm تبدیل شده اند و مبتنی بر استفاده از لوازم و سیستمهای مدرن و دقیق برای پیش بینی و پیشگیری از اتلاف و از دست رفتن سرمایه ها میباشند .

از جمله این لوازم میتوان به دوربین های ترموویژن و همچنین دوربین های کرونا اشاره کرد ، بطوریکه براحتی میتوان میزان عیب موجود و روند پیشرفت آنرا در تجهیزات مختلف تعیین نمود .از آنجا که عبور جریان الکتریکی از دستگاهها ، تجهیزات و اتصالات با تولید حرارت همراه میباشد اندازه گیری دقیق درجه حرارت تجهیزات مختلف و مقایسه آن با شرایط کار عادی و یا مقایسه با تجهیزات مشابه و مجاور و یا حداکثر دمای کارکرد تجهیزات، بعنوان روشی برای جلوگیری، پیش بینی و نهایتا پیشگیری از عیوب تجهیزات ناشی از اتصالات سست در شبکه های برق ( فشارقوی و فشارضعیف ) و بروز اتصالی در شبکه بوده و دوربینهای ترموویژن ( بازرسی مادون قرمز از طریق ترموگرافی ) با دارا بودن امکان اندازه گیری دقیق درجه حرارت بدون نیاز به تماس با تجهیزات و بدون اجرای خاموشی در شبکه، این شرایط را فراهم میکنند . این تحقیق ضمن توضیح تاریخچه ترموگرافی و بازرسی مادون قرمز در صنعت برق، با ارائه نمونه های خیلی شایع خرابیها در شبکه های توزیع که به دلیل وجود نقاط داغ ناشی از اتصالات سست بوجود می آیند و ارائه گزارش آماری موضوع را شفاف تر نموده و نهایتا با انجام محاسبات ریاضی، نحوه محاسبه میزان تلفات در این اتصالات را بیان کرده است .

 فهرسات مطالب

– تاریخچه و کاربردهای ترموگرافی یا بازرسی مادون قرمز در صنعت برق.
– مقره ها وبوشینگها.
– اتصالات..
-هادیها ، کابلها و سرکابلها
– کلیدها…
– سکسیونرها و کلیدهای جداساز…
-کنتاکتورها……….
– پایه فیوزها…….
-ضعیف بودن یا بالا بودن ولتاژ تغذیه….
– حرارت القایی……..
– ترانسفورماتورها …….
– ارائه راه حل مناسب…….
– نحوه رفع عیب …..
-مشخصات یک اتصال خوب ……
– ملاک سستی یا داغ بودن یک اتصال ..
– نحوه محاسبه اجزاء تلفات ناشی از اتصالات سست…..
– گزارشات آماری از اتصالات سست……
– نتیجه گیری .
مراجع

نام فایل:بررسی اتصالات سست در شبکه های توزیع با استفاده از ترموگرافی

دانلود فایل: لینک مستقیم

پسورد: www.noandishaan.com

منبع: نواندیشان

ادامه مطلب