نواندیشان
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

طرح جامع اژیه به همراه نقشه های طرح جامع

طرح جامع اژیه

طرح جامع اژیه از شهرهای استان اصفهان توسط مهندسین مشاور آرمان شار در سال ۱۳۸۸ تهیه شده است.

فایل PDF نقشه های این طرح جامع به همراه سه جلد گزارش مطالعات آن را از لینک های داده شده می توانید دانلود کنید.

فهرست مطالب طرح جامع اژیه :

جلد اول طرح جامع اژیه : مطالعات وضع موجود

بررسی کلی منطقه

 • مسایل جغرافیایی و اقلیمی
 • اوضاع و احوال فرهنگی، اجتماعی و تاریخی منطقه
 • نحوه توزیع جمعیت در منطقه
 • وضع ارتباطات در منطقه
 • اوضاع اقتصادی منطقه و نقش شهر در آن
 • برنامه های بخشی و منطقهای و تعیین سهم شهر در برنامههای مزبور
 • آبادی ها و مناطق واقع در حوزه نفوذ مستقیم شهر

بررسی حوزه نفوذ

 • خصوصیات جغرافیایی و اقلیمی حوزه نفوذ
 • منابع طبیعی
 • تعداد و نحوه استقرار آبادی ها
 • وضع ارتباطات بین آبادی ها، شهر و سیستم حمل و نقل موجود
 • وضع تأسیسات و تجهیزات زیربنایی، خدمات رفاهی و نحوه توزیع آن ها
 • موقعیت و خصوصیات مناطق و آثار باستانی
 • خصوصیات تاریخی، فرهنگی و اجتماعی
 • مشخصات جمعیتی (میزان و نحوه توزیع جمعیت، تفکیک جمعیت شهری و روستایی، میزان رشد و وضع کلی مهاجرت) با استفاده از آمار رسمی و اطلاعات موجود
 • خصوصیات اقتصادی (میزان تولید و وضع اشتغال در بخش های مختلف اقتصادی، استعدادها و امکانات بالقوه، قطب های جاذب اقتصادی و موانع عمده موجود در راه توسعه اقتصادی)
 • برنامه های عمرانی ملی و یا منطقه ای در زمینه رشد و توسعه، نحوه استقرار مراکز جمعیتی و همچنین، برنامه های بخشی – منطقه ای عمرانی (تاسیسات و تجهیزات زیربنایی و روبنایی و خدمات رفاهی) و تولیدی (صنعت،کشاورزی و غیره) همراه با مشخص نمودن اعتبارات و امکانات مالی و فنی مربوط هر بخش

بررسی و شناخت شهر

 • شناخت تاریخچه، علل پیدایش، چگونگی توسعه شهر و روند رشد آن در ادوار گذشته
 • موقعیت جغرافیایی شهر اژیه
 • خصوصیات جمعیتی و اجتماعی شهر اژیه
 • خصوصیات اقتصادی شهر اژیه
 • امکانات مالی، اعتباری، فنی و اداری شهرداری و سازمانهای مؤثر در عمران شهر اژیه
 • نحوه استفاده از اراضی شهر

جلد دوم طرح جامع اژیه : تجزیه و تحلیل و استنتاج از بررسی ها و طرح توسعه پیشنهادی حوزه نفوذ شهر اژیه

نتایج مربوط به حوزه نفوذ شهر

 • پیش بینی چگونگی عملکردهای اصلی اقتصادی در حوزه نفوذ شهر و تحولات کلی آن در آینده
 • چگونگی توزیع جمعیت در حوزه نفوذ و احتمالات رشد و تحول آن در آینده
 • برآورد کمبودهای اساسی در وضع موجود در زمینه تاسیسات زیربنایی (راه، آب آشامیدنی، برق و پست)، خدمات رفاهی (آموزشی، درمانی، بهداشتی و سایر نیازهای ضروری بسته به عرف و احتیاجات محلی) و سایر تجهیزات موثر در روند رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی حوزه نفوذ
 • پیش بینی امکانات تأمین منابع مالی و چگونگی مشارکت اهالی و نهادهای محلی، برای برآوردن نیازهای عمرانی حوزه نفوذ شهر
 • ارائه کلیات چارچوب پیشنهادی برای توسعه و عمران حوزه نفوذ شهر

نتایج مربوط به شهر

 • تعیین عملکرد و نقش غالب اقتصادی شهر در وضع موجود
 • پیش بینی نقش و روند توسعه اقتصادی شهر در آینده
 • پیش بینی احتمالات رشد و تحولات جمعیت شهر در آینده
 • ارزیابی امکانات رشد کالبدی و توسعه شهر، تعیین جهات، حدود منطقی و مراحل مختلف توسعه شهر در آینده
 • پیش بینی امکانات مالی و فنی شهرداری در آینده و امکانات افزایش درآمدها و تأمین اعتبارات عمرانی توسط سایر سازمانهای موثر در عمران شهر
 • برآورد کمبودها (کمی و کیفی) و نیازهای عمرانی شهر در زمینه مسکن، تأسیسات زیربنایی (شبکه عبور و مرور و حمل و نقل، آب، برق، فاضلاب، دفع آب های سطحی، تلفن، گاز و غیره)، خدمات رفاهی (آموزشی، بهداشتی و درمانی، فرهنگی، مذهبی، ورزشی، فضای سبز و غیره) و سایر کارکردهای اصلی شهر (تجاری، اداری و غیره) و امکانات رفع نیازهای مزبور در آینده
 • تعیین معیارها و ضوابطی که باید در طرح ریزی کالبدی شهر مورد توجه قرار گیرد
 • جمع بندی، تنظیم و مقایسه راه حل های به دست آمده برای رشد و توسعه شهر و انتخاب بهترین راه حل و الگوی پیشنهادی، به منظور تبادل نظر با سازمان های مسئول (دفتر فنی استانداری، اداره کل مسکن و شهرسازی، شهرداری، جهاد سازندگی و سایر سازمان هایی که در رابطه با برنامه های عمرانی شهر قرار می گیرند)، و نهادهای محلی (شورای شهر، شوراهای محلی و معتمدین محل)، برای تائید و احتمالاً تعدیل الگوی نهایی توسعه شهر

طرح ها و برنامه های پیشنهادی شهر و حوزه نفوذ آن

تهیه طرح و برنامه های مربوط به حوزه نفوذ شهر

 • راه حل ها و پیشنهادهای مناسب برای حل مسائل و مشکلات حاد موجود در زمینه توسعه اقتصادی– اجتماعی و نیازهای فوری عمرانی حوزه نفوذ (تاسیسات زیربنایی، خدمات رفاهی و غیره)
 • پیشنهاد های عملی برای بالابردن سطح رشد و توسعه اقتصادی – اجتماعی و اقدامات عمرانی مورد نیاز حوزه نفوذ، به منظور توسعه و عمران شهر و ایجاد تعادل در توسعه شهر و مراکز جمعیتی واقع در حوزه نفوذ آن، با در نظر گرفتن امکانات بالقوه و بالفعل منطقه و سازمان های اجرایی مربوط
 • طرح میان مدت توسعه و عمران حوزه نفوذ : چگونگی استقرار تاسیسات زیربنایی (راه، آب آشامیدنی، برق و پست) و توزیع خدمات رفاهی (آموزشی، درمانی، بهداشتی و سایر نیازهای ضروری بسته به عرف و احتیاجات محلی)
 • پیش بینی کلی اعتبارات لازم برای اجرای طرح و پیشنهادهای ارائه شده، با در نظر گرفتن حدود اعتبارات و امکانات سازمان های اجرایی مربوط
 • اولویت ها و چگونگی اجرای پیشنهادهای ارائه شده

جلد سوم طرح جامع اژیه : طرح توسعه کالبدی شهر و ضوابط و مقررات ساختمانی و شهرسازی

تهیه طرح توسعه و عمران شهر (طرح توسعه کالبدی شهر)

 • نقشه نوع استفاده از اراضی شهر
 • نقشه مراحل مختلف توسعه آتی
 • نقشه عمومی تراکم مناطق و محلات مختلف شهر
 • نقشه محدوده های پیشنهادی شامل حریم شهر و محدوده قانونی شهر
 • نقشه شبکه ارتباطی شهر (خیابان های موجود و پیشنهادی)
 • نقشه درجه بندی و عرض خیابان ها
 • نقشه مرحله بندی اجرای پروژه خیابان ها و سایر پروژه های مربوط به شهرداری
 • نقشه شیب خیابان ها و نحوه دفع آب های رو زمینی در شهر
 • نقشه های مربوط به تفکیک وظایف شهرداری و سایر سازمان های موثر در عمران شهر
 • کلیات ضوابط و مقررات ساختمانی و شهرسازی در شهر و مناطق خاص شهری
 • منابع و مأخذ
 • پیوست

نام فایل:طرح جامع اژیه به همراه نقشه های طرح جامع

دانلود فایل: گزارش ها | نقشه های PDF (پارت اول) | نقشه های PDF (پارت دوم) | نقشه JPG کاربری اراضی پیشنهادی

پسورد: www.noandishaan.com

منبع: نواندیشان
آموزش سیتی انجین
محمد عارف

اینجانب محمد عارف خیابانی کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری دارای 10 سال سابقه کاری در زمینه مدیریت سایت و 6 سال سابقه کاری در زمینه شهرسازی بوده و علاقه مند به مباحث شهرسازی، روانشناسی و تکنولوژی روز می باشم.

برای ارتباط ساده‌تر و سریع‌تر اپلیکیشن نواندیشان را دانلود کنید. دانلود اپلیکیشن

مطالب زیر را حتما بخوانید:

قوانین ارسال دیدگاه در سایت

 • چنانچه دارای سوال فنی درباره محصول خریداری شده هستید، لطفاً از بخش حساب کاربری، تیکت ارسال کنید.
 • چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه اشخاص مدیر، نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
 • چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
 • چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینک کوتاه:
کارایی بهتر در اندروید نواندیشان
0