نواندیشان
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

مقالات همایش معماری شهرسازی و توسعه پایدار ۹۳

مقالات همایش معماری شهرسازی

مقالات همایش معماری شهرسازی و توسعه پایدار با محوریت خوانش هویت ایرانی – اسلامی که آبان ۹۳ در مشهد برگزار شد رو تو این تاپیک می تونید دانلود کنید.

لیست مقالات همایش معماری شهرسازی و توسعه پایدار :

احیا و باززنده سازی فضاهای تاریخی ارزشمند با رویکردتوسعه پایدار: نمونه موردی سبزه میدان بجنورد
ارتقاء حس تعلق به مکان مبتنی بربازشناسی هویت معماری بومی مازندران
ارتقا زیبایی شهرها باشناخت نشانه های شهری گذشته نمونه موردی تربت حیدریه
ارتقای فرهنگی شهرها با رویکرد جذب توریسم نمونه موردی شهر مشهد
ارزیابی میزان احساس امنیت درمحله های شهربراساس شاخصهای کالبدی شهری بابهره گیری ازروش تحلیل سلسله مراتبی نمونه موردی: شهرسمنان
ارزیابی نقش میادین شهری درآفرینش هویت و حس مکان نمونه موردی میدان صاحب الامر تبریز
ازمیادین کاربردی قدیم تاگره های درهم تنیده شهرهای ایرانی – اسلامی امروز
آزادی درطراحی مسکن: نگرشی به آزادی بهره برداردرشکل دهی به فضای سکونت
آشنایی با عوامل جاودانگی معماری گذشته ایران جهت دستیابی به هویت ملی برای معماری آینده ایران
بازافرینی هویت شهرها ازدریچه منظرشهری
بازتعریف فضاهای بیمارستان قلب با رویکرد هنردرمانی با تأکید بر وجوه اشتراک هعواری وهوسیقی سنتی ایران پارادایم هویت هعواری ایرانی-اسلامی
بازشناسی نمادشیروخورشیددرایران باستان درمقایسه ای تطبیقی باحضور این نمادپس ازاسلام
بازنگری تاثیر طراحی فرهنگسرا در پایداری هویت فرهنگی نمونه موردی شهر بوشهر
بازنگری سیرتحول مفاهیم نظری کالبد بازار درایران
بازیابی هویت گمشده درمعماری مساجد قدسی
بازیهای بومی، سنت و مدرنیته مقدمه ای براستانداردسازی بازیهای سنتی
بررسی ادراک خوانایی وجایگاه عابرپیاده درهویت بخشی به شهر
بررسی ارتباط دوسویه حس تعلق وهویت فضاباکیفیت سرمایه اجتماعی
بررسی ارتباط کیفیت عددپردازی درایجاد تقدس در بناهای آرامگاه میرقوام الدین مرعشی آمل و گنبد نظام الملک مسجد جامع اصفهان
بررسی ارزشهای میراث معماری و شهرسازی جهت دست یافتن به شهرسازی با هویت
بررسی الگوهایه فضاهای باز در محیط های آپارتمانی و مسکونی
بررسی آلودگی های بصری شهر با تاکید برمبلمان شهری نمونه موردی بلوار هفت تیر مشهد
بررسی امکان پذیری شیوه های بومی استفاده ازباد درجهت بهبود هویت در معماری مسکن روستایی امروز سیستان
بررسی انطباق محیط های پایدار محله ای با توانایی های ذهنی و ساختارهای فرهنگی ساکنان درایران و سایر کشورها نمونه موردی: محله جلفا
بررسی تاثیرآسایش اقلیمی بر طراحی فضای شهری پیاده مدار نمونه موردی: خیابان دانشگاه مشهد
بررسی تاثیر اسلام درهویت بخشیدن به سیما و کیفیت منظر شهری
بررسی تاثیر اصل سلسله مراتب فضایی در ارتقاء سطح رضایتمندی ساکنین مجتمع های مسکونی با افزایش حس خلوت
بررسی تاثیر انواع سامانه های ایستا برای افزایش آسایش در شهر مشهد
بررسی تاثیرات بافت فرسوده ی پیرامون حرم مطهر رضوی برنگرش رفتاری مردم وقوع جرم
بررسی تطبیقی اصول خوانایی درطراحی شهری بافت فرسوده نمونه موردی: شهرهمدان
بررسی تطبیقی خانه های مسکونی دوره قاجاریه سبزوار بافرهنگ و معماری بومی
بررسی تطبیقی هویت معماری ایرانی و موسیقی ایرانی پیوند آهنگ و رنگ
بررسی تعامل معماری و هویت با رویکردی به بستر طراحی
بررسی توانمندسازی روستاهای واقع درمحدوده شهرها نمونه موردی: روستای حسین آباد کرمانی ها در شهر مشهد
بررسی حریم ورودی خانه های سبزوار دردوره قاجاریه
بررسی رابطه ادبیات عرفانی ومعماری اسلامی ایران دردوره ایلخانی و تیموری
بررسی رابطه بین هویت و پایداری در فضاهای شهری نمونه موردی: خیابان امام خمینی (ره) ارومیه
بررسی رابطه پایداری انرژی و فرهنگ در معماری کهن ایران
بررسی راهکارهای شکل گیری معماری نماهای ساختمانهای مسکونی مبتنی برفرهنگ نمونه موردی: خیابان میرزاکوچک خان شهرستان بجنورد
بررسی روند تولید اثرمعماری بابهره گیری ازعلوم زیستی
بررسی سیرتحول تاریخی ستون و زوال نقش آن درایجادفرم های معماری پویا
بررسی عناصر پایدار معماری ایران در آتشکده ها و مساجد
بررسی عوامل کالبدی موثربرشکل گیری حس معنوی درمساجد
بررسی عوامل موثربرایجادخلاقیت درفضاهای مرتبط با کودک
بررسی معیارهای مؤثر بر سرزندگی اجتماعی در بافتهای فرسوده شهری بافت فرسوده آبکوه، مشهد
بررسی منظرشبانه خیابان امام رضا (ع) با رویکرد ارتقا هویت و باتاکید بر نورپردازی
بررسی میزان تاثیر پذیری هویت شهری ازنشانه های شهر نمونه موردی: مشهد مقدس
بررسی نشانه های شهری گذشته برای تداوم خوانایی درشهرسازی امروز نمونه موردی بافت مرکزی شهرمشهد
بررسی نقش پیاده راه در هویت بخشی و سرزندگی محورهای تجاری نمونه ی موردی خیابان نصر تربت جام
بررسی نقش فضاهای نیمه بازمسکن سنتی برکیفیت طراحی آپارتمانهای امروزی نمونه موردی: شهرمشهد
بررسی نقش نور به عنوان یک عنصرهویت ساز در معماری مساجد معاصر مشهد
بررسی نقش هویت عناصر کالبدی بر معماری بازار سرپوشیده اصفهان
بررسی و تحلیل مولفه های کالبدی در حس تعلق به مکان نمونه مورد مطالعه : مجتمع مسکونی نسترن درشهر زاهدان
بررسی و نقش انعطاف پذیری در مسکن سنتی ایرانی – اسلامی نمونه موردی خانه حاج حسین غفوری قزوینی ها
برنامه ریزی توسعه محله ای با تاکید بر سرمایه اجتماعی مطالعه موردی محله عباسقلی خان زنجان
برنامه ریزی کیفیت گرا در محله های شهری
بکارگیری روانشناسی محیط و موسیقی درمانی معماری ایرانی – اسلامی درجهت تسریع بهبود بیماران بستری دربخش مراقبت های ویژه قلبی
بنای فرهنگی با رویکرد هویت ایرانی با طراحی نمونه موردی پردیس پوشاک ایرانی
بهبود و ارتقای تعاملات زنان بافضاهای بازشهری
تاثیر فضاهای فرهنگی – آموزشی درارتقاء هویت و معنابخشی بافت های تاریخی نمونه موردی: مرکزگردهمایی ارامنه ی جلفای نواصفهان
تاثیر مولفه های هویتی امامزادگان بر تاریخ محلی شهرها؛ هویت و کالبد شهر:نمونه موردی امامزاده بکشلو ارومیه
تاثیر هویت بربهسازی و نوسان بافت قدیمی با استفاده از spss نمونه موردی بازار سرشور مشهد مقدس
تامین آسایش و آرامش انسان با استفاده از راه کارهای بهره گیری اقلیمی نمونه موردی گرم و خشک
تبیین اصول پایداری درمعماری اسلامی ایران
تجزیه و تحلیل معیارهای آسایش شهرمشهد دربنا
تحلیل پراکنش فضای سبزشهری و مقایسه آن باتوزیع جمعیت درمدیریت راهبردی کلان شهر اصفهان
تحلیل و ارزیابی استراتژی های موثر بر برنامه ریزی توسعه پایدار گردشگری تاریخی شهر یزد با استفاده از مدل SWOT
تحلیل و بررسی مشخصات معماری و تزئینات بقعه شیخ حیدر شهرستان مشگین شهر
تحلیلی برجایگاه محله درشهرسازی ایرانی – اسلامی
تعامل فرم بصری از منظر زیبایی شناسی
توجه به ارزشهای معماری بومی؛ عاملی برای ارتقای هویت در سیمای شهری
جایگاه آموزه های اسلام در تزئینات معماری دوره صفویه
جایگاه مبانی انسان شناسی در هویت معماری اسلامی
جایگاه محرمیت در هویت و فرهنگ ایرانی اسلامی نمونه موردی: خانه رسولیان و مرتاض یزد
جایگاه هویت در بهسازی و نوسازی فضاهای کهن شهری در چهارچوب مفهوم پایداری با تاکید بر طراحی مسیرهای پیاده روی نمونه موردی محور تربیت تبریز
چالش های مبلمان شهری در شهر اردبیل
حدود مالکیت ناشی از شهرنشینی
خوانشی نو از سلسله مراتب رسش از شهر به بنای مسکونی سنتی دربیان محرمیت
روابط دین ، فرهنگ و توسعه فرهنگی با برنامه ریزی شهری
زیبایی شناسی پایدار در بافت های فرسوده نمونه موردی بافت فرسوده نمونه موردی بافت فرسوده اطراف حرم مطهر امام رضا(ع)
ساختمان های طبیعی و چگونگی تاثیر آنها برکاهش هزینه و مصرف انرژی
سمبولها و نمادهای باستان ارزشهای یک تمدن در معماری و فرش
شهر دوستدار سالمند مناسب سازی مراکز محله برای سالمندان
طراحی سایت حمل و نقل ترکیبی بندر خشک با رویکرد معماری اسلامی در بناهای غیرمذهبی
طراحی شهری همسو یا در تقابل ایجاد احساس امنیت در فرد نمونه موردی شهر دزفول
گونه شناسی خانه های دوره قاجار سبزوار
لزوم ایجاد فضاهایی با قابلیت ایجاد تعاملات دانشجویی در فضاهای دانشگاهی
مدرسه، خانه ای امن برای زندگی کردن و زندگی آموختن
مسجد و باززنده سازی معانی، مفاهیم و نمادهای ایرانی – اسلامی
مشخصه های هویت کالبدی دربناهای کهن از دیدگاه کریستوفر الکساندر نمونه موردی: بافت قدیم بوشهر
معماری سنتی، حفظ هویت تاریخی ایرانی – اسلامی
مفاهیم و فرم ها در طراحی شهرهای قدیمی
مقایسه تطبیقی کاربرد نور در مساجد و کلیساهای گوتیکی نمونه موردی: مسجد نصیرالملک شیراز و کلیسای نوتردام پاریس
مقایسه تطبیقی سازمان فضایی نیایشگاه دوره ساسانی و قرون اولیه اسلامی
نسبت هویت و پیوند با گذشته سیری در آراء و اندیشه ها
نشانه شناسی صورت و معنا در معماری باغ ایرانی
نظم در معماری مقایسه نقش نظم در عصر مدرن و پست مدرن
نقش آموزش درتبیین شهرالکترونیک مشهد
نقش المانهای شهری درکالبد شهر با رویکرد توسعه ی پایدار شهری نمونه موردی: مشهد مقدس
نقش رنگ از دیدگاه اسلام
نقش فضای بینابین در طراحی معماری
نقش فضای سبز و اهمیت آن در زندگی امروز
نقش معماری یادمانی در باززنده سازی هویت انسانی و شهری با تاکید برالگوی طراحی شده مقبره / یادمان زنده یادحسین پناهی (معماری صادقانه با شعر جاودانه)
نقش منظر شهری بر تقویت هویتمندی شهر نمونه موردی پارک ملت مشهد مقدس
نمادها، نشانه ها و هویت اسلامی در معماری و شهرسازی ایران
واکاوی تاثیر موسیقی با هویت ایرانی بر باغ ایرانی با رویکرد شفابخشی آهنگ سبز
واکاوی فاکتور هویت در حس مکان
همجواری مسکن در هویت اسلامی
هویت مفهومی قابل تامل در معماری امروز ایران
هویت؛ فرهنگ؛ خانه ی ایرانی بازخوانی مولفه های فرهنگی مسکن

نام فایل:مقالات همایش معماری شهرسازی و توسعه پایدار ۹۳

دانلود فایل: لینک از تالار گفتگو

منبع: نواندیشان
محمد عارف خیابانی

اینجانب محمد عارف خیابانی کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری دارای 10 سال سابقه کاری در زمینه مدیریت سایت و 6 سال سابقه کاری در زمینه شهرسازی بوده و علاقه مند به مباحث شهرسازی، روانشناسی و تکنولوژی روز می باشم.

برای ارتباط ساده‌تر و سریع‌تر اپلیکیشن نواندیشان را دانلود کنید. دانلود اپلیکیشن

مطالب زیر را حتما بخوانید:

قوانین ارسال دیدگاه در سایت

  • چنانچه دارای سوال فنی درباره محصول خریداری شده هستید، لطفاً از بخش حساب کاربری، تیکت ارسال کنید.
  • چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه اشخاص مدیر، نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
  • چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینک کوتاه:
کارایی بهتر در اندروید نواندیشان
0