نواندیشان
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک

دسته بندی :همایش و آزمون و دانشگاه 22 شهریور 1394 نواندیشان 2384
پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک

موضوعات و محورهای کنفرانس:

۱- حمل‌و‌نقل همگانی
۱-۱- طراحی شبکه‌های حمل‌ونقل همگانی
۱-۲- تحلیل ظرفیت سیستم‌های حمل‌و‌نقل همگانی
۱-۳- معرفی و ارزیابی سیستم‌های حمل‌و‌نقل همگانی
۱-۴- بهینه‌سازی ناوگان حمل‌و‌نقل همگانی

۲- سیستم‌های حمل‌و‌نقل هوشمند
۲-۱- سیستم های تصمیم یار برای کنترل ترافیک
۲-۲- مدیریت تصادف در سیستم های حمل و نقل هوشمند
۲-۳- سیستم مدیریت پیشرفته ترافیک و ایمنی
۲-۴- مدیریت وقایع اورژانسی
۲-۵- سیستم های حمل و نقل هوشمند برای سفر هوشمند
۲-۶- سیستم های حمل و نقل هوشمند در شهر پایدار
۲-۷- ارتباط بین سیستم های حمل و نقل هوشمند و مدیریت دانش
۲-۸- سرویس های انتقال شخصی در سیستم های حمل و نقل هوشمند
۲-۹- همجوشی داده ها در سیستم های حمل و نقل هوشمند
۲-۱۰- محاسبات سیار در سیستم های حمل و نقل هوشمند
۲-۱۱- زیرساخت های ارتباطی مورد نیاز برای سیستم های حمل و نقل هوشمند
۲-۱۲- سیستم های هوشمند دستیار راننده
۲-۱۳- معماری ملی سیستم های حمل و نقل هوشمند
۲-۱۴- استانداردهای سیستم های حمل و نقل هوشمند
۲-۱۵- ارزیابی سیستم های حمل و نقل هوشمند
۲-۱۶- سیستم های نرم افزاری توسعه معماری سیستم های حمل و نقل هوشمند مخصوصاً Turbo و Selection
۲-۱۷- مدیریت هوشمند ترافیک
۲-۱۸- اطلاع‌رسانی هوشمند
۲-۱۹- وسایل نقلیه هوشمند
۲-۲۰-سیستم‌های حمل‌و‌نقل همگانی هوشمند
۲-۲۱- سیستم‌های امنیتی هوشمند
۲-۲۲- سیستم‌های هوشمند مربوط به وسایل نقلیه‌ی تجاری
۲-۲۳- سیستم‌های هوشمند پرداخت کرایه
۲-۲۴- شهر الکترونیک و حمل‌ونقل شهری

۳- برنامه‌ریزی حمل‌و‌نقل و شهرسازی
۳-۱- مدل‌سازی و پیش‌بینی تقاضای حمل‌ونقل
۳-۲- مدل‌های فعالیت- مبنا (فعالیت- محور) حمل‌ونقل
۳-۳- برنامه‌ریزی حمل‌ونقل و کاربری زمین
۳-۴- برنامه‌ریزی حمل‌ونقل کالا
۳-۵- بررسی ساختارهای شهری
۳-۶- استفاده از GIS/GPS/GSM در مدل‌سازی تقاضای حمل‌
۳-۷- شیوه‌های جمع‌آوری اطلاعات جهت برنامه‌ریزی حمل‌ونقل
۳-۸- فناوری‌های ارتباطاتی و اطلاعاتی، سفرها و فعالیت‌ها

۴- ایمنی ترافیک
۴-۱- تحلیل اقتصادی تصادفات
۴-۲- مدل‌ها و روش‌های پیش‌بینی تصادفات شهری
۴-۳- ساختار مدیریت حوادث و امدادرسانی جاده‌ای
۴-۴- روش‌های نوین جهت ایمن‌سازی معابر
۴-۵- ممیزی ایمنی راه
۴-۶- شاخص ریسک و مدیریت آن در شبکه‌های حمل‌و‌نقل
۴-۷- بررسی رفتار رانندگان
۴-۸- ارزیابی اقدامات ایمن‌سازی
۴-۹- سیستم‌های ایمنی وسایل نقلیه‌ی موتوری
۴-۱۰- ارتقای ایمنی کاربران آسیب‌پذیر راه

۵- حمل‌ونقل و توسعه‌ی پایدار
۵-۱- پیاده- محوری و حمل‌ونقل انسان‌مدار
۵-۲- توسعه دوچرخه‌سواری
۵-۳- مصرف سوخت
۵-۴- آلودگی هوا و آلودگی صوتی
۵-۵- حمل‌و‌نقل و محیط‌های شهری
۵-۶- اثرات تخریبی حمل‌ونقل بر محیط زیست شهری
۵-۷- مصرف منابع محدود در حمل‌ونقل شهری
۵-۸- ضرورت‌های توسعه‌ی پایدار
۵-۹- استانداردها، ابزار پشتیبانی از شهروندان و محیط زیست شهری

۶- مهندسی ترافیک
۶-۱- مدل‌ها و نرم‌افزارهای شبیه‌سازی ترافیک سواره و پیاده
۶-۲- عارضه‌سنجی ترافیک
۶-۳- مدیریت و کنترل ترافیک در کشورهای در حال توسعه
۶-۴- مدل‌سازی ظرفیت معابر سواره، دوچرخه و عابر پیاده
۶-۵- مدل‌سازی ظرفیت تقاطعات
۶-۶- جایگاه مهندسی ترافیک در ساخت‌وساز شهری

۷- اقتصاد حمل و نقل
۷-۱- ارزیابی پروژه‌های حمل‌و‌نقل
۷-۲- قیمت‌گذاری معابر شهری
۷-۳- قیمت‌گذاری ارایه‌ی تسهیلات حمل‌ونقلی
۷-۴- مدل‌های اقتصادی در برنامه‌ریزی حمل‌و‌نقل
۷-۵- اثرات حمل‌ونقل بر شرایط اجتماعی و اقتصادی خانواده‌ها
۷-۶- ضرورت سهیم شدن مردم در هزینه‌ها و دستاوردهای حمل‌و‌نقلی
۷-۷- قیمت‌گذاری سوخت و مالیات
۷-۸- یارانه‌های بخش انرژی- یارانه‌های بخش حمل‌ونقل
۷-۹- تامین مالی پروژه‌ها و زیرساخت‌های حمل‌ونقلی از محل استفاده‌ی آن‌ها

۸- مدیریت سیستم‌های حمل‌ و‌ نقل و ترافیک
۸-۱- مدیریت تقاضای حمل‌و‌نقل
۸-۲- مدیریت اطلاعات و جمع‌آوری داده‌ها
۸-۳- مدیریت بحران و قابلیت اطمینان در شبکه‌های حمل‌ونقل
۸-۴- مدیریت زمان‌بندی اجرای پروژه‌های حمل‌ونقل
۸-۵- مدیریت کاربری زمین
۸-۶- مدیریت پارکینگ
۸-۷- مدیریت محوطه‌های کارگاهی
۸-۸- مدیریت حمل‌ونقل از دید گردشگری
۸-۹- مدیریت حمل‌ونقل در ایام خاص
۸-۱۰- سیاست‌گذاری در بخش حمل‌ونقل همگانی
۸-۱۱- ابزارهای ارتقای کارآیی سیستم‌های حمل‌ونقلی
۸-۱۲- بررسی روش‌ها و سیاست‌های مناسب، جهت افزایش عرضه‌ی سیستم حمل‌و‌نقل

۹- آموزش ترافیک
۹-۱- روا‌‌ن‌شناسی در ترافیک
۹-۲- جامعه‌شناسی در ترافیک
۹-۳- آموزش و فرهنگ‌سازی برای رفتار درست حمل‌ونقلی
۹-۴- تاثیر اخلاق شهروندی در رفتارهای ترافیکی
۹-۵- تاثیر آموزش و فرهنگ‌سازی بر ایمنی ترافیک

۱۰- قوانین و مقررات و مدیریت یکپارچه ترافیک
۱۰-۱- ساختاردهی و تعامل بین سازمانی در حیطه‌ی حمل‌ونقل شهری
۱۰-۲- قوانین و مقررات و روش‌های اعمال آن در حمل‌و‌نقل و ترافیک
۱۰-۳- سیاست‌گذاری‌های هماهنگ در بخش حمل‌ونقل
۱۰-۴- موانع مدیریتی در حمل‌ونقل شهری
۱۰-۵- اثرسنجی اعمال قانون بر رفتارهای ترافیکی
۱۰-۶- پیشنهاد بهبود قوانین و مقررات حمل‌ونقل در راستای افزایش کارآیی سیستم‌های حمل‌ونقلی

۱۱- طرح هندسی معابر
۱۱-۱- علائم افقی و عمودی در معابر
۱۱-۲- کنترل و مدیریت دسترسی ها
۱۱-۳- طراحی هندسی تقاطع ها، میادین و تبادل ها
۱۱-۴- طراحی تسهیلات حمل و نقل در معابر شهری (خطوط ویژه، عابر پیاده، خط دوچرخه و …)
۱۱-۵- کاربرد نرم افزارهای کامپیوتری در طراحی هندسی

۱۲- حمل و نقل غیرموتوری
۱۲-۱- استراتژی ها و سیاست های توسعه و بکارگیری حمل و نقل غیر موتوری
۱۲-۲- تجربه های موفق و ناموفق در زمینه توسعه حمل و نقل غیر موتوری
۱۲-۳- توسعه تسهیلات پیاده روی و پیاده راهها در شهرها
۱۲-۴- توسعه تسهیلات دوچرخه سواری در شهرها
۱۲-۵- برنامه های تشویقی استفاده از حمل و نقل غیر موتوری

تاریخ های مهم:

آغاز فراخوان مقاله ۳۰ تیر ماه ۹۴
پایان دریافت مقاله ۳۰ آذر ۹۴
آغاز ثبت نام در کنفرانس ۱۲ دی ماه ۹۴
آغاز ثبت نام در تورهای بازدید ۵ دی ماه ۹۴
اعلام نتایج داوری مقالات ۱۷ بهمن ماه ۹۴
زمان برگزاری کنفرانس ۱۱-۱۲ اسفند ماه ۹۴

وبسایت کنفرانس:

ictte.ir/fa

نواندیشان

انجمن نوانديشان ، یک انجمن علمی، غیردولتی و مستقل است که در حوزه های علمی و تخصصی مختلف، فعالیت خود را از شهریور 1388 شروع کرد. این انجمن در راستای نیل به کمک در بهبود وضعيت علمي و پژوهشي و تحقيقاتي کشور ایجاد شده است و به دنبال فراهم کردن بستر ارتباطی مناسب میان متخصصین ایرانی جهت آشنایی با همدیگر و گسترش همکاریها و راه هاي رسيدن از علم به عمل است.

برای ارتباط ساده‌تر و سریع‌تر اپلیکیشن نواندیشان را دانلود کنید. دانلود اپلیکیشن

مطالب زیر را حتما بخوانید:

قوانین ارسال دیدگاه در سایت

  • چنانچه دارای سوال فنی درباره محصول خریداری شده هستید، لطفاً از بخش حساب کاربری، تیکت ارسال کنید.
  • چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه اشخاص مدیر، نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
  • چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینک کوتاه:
کارایی بهتر در اندروید نواندیشان
0