نواندیشان
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

دانلود مقالات چهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری

دسته بندی :مقالات شهرسازی 24 اردیبهشت 1393 پریسا 2609
مقالات چهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری

مقالات چهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری رو می تونید از لینک های داده شده دانلود کنید:

بررسی سطح سرمایه مکانی در فرم شهر بر پایه تئوری چیدمان فضایی نمونه موردی: شهر مشهد

انتخاب مکان بهینه برای توسعه فیزیکی آتی شهر نمین با استفاده از مدل همپوشانی وزنی در محیط GIS

شناخت عوامل فقرزدایی و بررسی خط فقر (مورد مطالعه: منطقه ۳ کلانشهر مشهد)

کدهای فرم بنیاد راهکاری برای توسعه شهری طراحی محور

ارزیابی نگرش مردم نسبت به میزان عملکرد مناطق مختلف شهرداری با رویکرد فازی (مطالعه موردی: منطقه ۱ شهرداری ساری)

ارزیابی اثربخشی دوره آموزش کارگاهی مدیریت بحران بر مدیریت شهری مدیران شهرداری های استان ایلام در سال ۱۳۹۰

ابعاد اقتصادی حاشیه نشینی در شهر اهواز

تحلیل الگوی استقرار بازنشستگان در شهر مشهد

تحلیل و تخمین تقاضای آب خانگی بر اساس بلوک بندی قیمت آب (مطالعه موردی شهر اهواز)

احیا و باززنده سازی بافت قدیم شهر یزد (مطالعه موردی: برزن شش بادگیر)

تحلیل راهبردی استفاده از فضاهای پیاده محور در طراحی شهری با تأکید بر کاهش آلاینده های شهری

بررسی مقایسه اقتصادی دو روش بازیافت و دفن بهداشتی پسماند شهری کنگاور

تحلیلی بر اجرای ماده ۵۰ قانون شهرداریها (انتخاب شهردار) در شهرهای میانی (نمونه موردی؛ شهر میانی نورآباد دلفان)

همکاری های بین بخشی رویکردی در زیباسازی مبلمان شهری

ارزیابی کیفیت خدمات رسانی شبکه های حمل و نقل عمومی مشهد در سال ۱۳۹۰

پهنه بندی خطر لغزش دامنه های مشرف بر شهر پاوه به روش آنبالاگان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS

ارزیابی طرح بهسازی و نوسازی قطاع ۲ بافت پیرامون حرم مطهر با تأکید بر حوزه کالبدی – عملکردی

سنجش میزان برخورداری نواحی مختلف شهر یزد از خدمات کتابخانه عمومی با استفاده از روش تاکسونومی عددی

بررسی نقش هتل های بوتیک در جذب گردشگر برای توسعه اقتصادی شهرها – نمونه موردی هتل صخره ای لاله کندوان

مکانیابی مراکز بهداشتی – درمانی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (نمونه موردی: منطقه چهار شهر شیراز)

سنجش همسویی استراتژی های فناوری اطلاعات با استراتژی های سازمان (مطالعه موردی: شهرداری کلانشهر اصفهان)

تحلیل الگوی تجمع و پراکندگی جمعیت و فعالیت در شهرها مطالعه موردی: شهر یزد

برنامه ریزی راهبردی محله چیذر با تلفیق دیدگاه های نوشهرسازی و شهرسازی سنتی ایران

تحلیل جایگاه شهرهای کوچک در کاهش مهاجرت روستاییان به کلانشهرها (مطالعه موردی: شهرستان مشهد)

ارایه یک مدل مفهومی از توسعه کارآفرینی در بستر مدیریت شهری

کلانشهر مشهد و توسعه پایدار بررسی طرح های توسعه و عمران با تأکید بر دیدگاه شهر فشرده

پهنه بندی جغرافیایی محدودیت های توسعه کالبدی شهر رشت با استفاده از GIS

Innovative spatialanalysis for comparing Mashhad in Iran with Melbourne in Australia

ارزیابی اثرات زیست محیطی احداث کارخانه سیمان تیس چابهار بر شهرستان سرباز با استفاده از روش Rating and Ranking

بکارگیری AHP و TOPSIS در مکانیابی و استقرار دستگاه های خودپرداز (مطالعه: استقرار دستگاه های خودپرداز بانک صادرات شهر بوشهر)

شناسایی ابعاد و راهکارهای تحقق مدیریت یکپارچه شهری با روش فراتلفیق

تحلیلی بر علل ساختاری مهاجرت، شهرنشینی و اسکان غیررسمی در ایران با نگرش ویژه بر کلانشهر مشهد

کاربرد تکنیک تاپسیس در مکانیابی پارکینگ های مکانیزه شهری (مطالعه موردی منطقه ۸ تهران)

جایگاه گردشگری در باغ شهر ابهر

مدلسازی کاربری اراضی شهری با استفاده از مدل Cellular Automata – نمونه موردی شهر اصفهان

بررسی و ارزیابی بازارهای میوه و ارزاق شهرداری با استفاده از برنامه ریزی چندمعیاری: مطالعه موردی بازارهای میوه و ارزاق شهرداری مشهد

بررسی قوانین و سیاست های زمین شهری پس از انقلاب اسلامی ایران

ارزیابی راهبردی و تدوین متدولوژی های بهینه حوزه خدمات شهری مدیریت محلی ایران با تأکید بر پسماند شهری (مطالعه موردی: شهر مشهد)

بازاریابی شهری زمینه ساز رسیدن به نشان ویژه پایدار شهر به منظور رقابت در عرصه جهانی (مطالعه موردی: شهر مشهد)

ارزیابی برنامه ریزی راهبردی بر اساس حکمروایی خوب شهری مطالعه تطبیقی برنامه ریزی های تهران و مشهد

بررسی مقایسه ای سرمایه اجتماعی در مناطق حاشیه نشین و غیرحاشیه نشین شهر شیراز

برنامه عملیاتی میان مدت سرمایه ای شهرداری ها؛ حلقه مفقوده برنامه های توسعه شهری در ایران

تأثیر اتخاذ مالیات بر ارزش زمین به عنوان منبع درآمدی پایدار بر اقتصاد مسکن شهری

مدیریت یکپارچه مادرشهرها از حکمروایی تا فراحکمروایی شهری

کاربرد مدل TOPSIS در ارایه الگوی مناسب مکان گزینی کاربری های آموزشی – دبیرستان (مطالعه موردی: شهر اردبیل)

بررسی عوامل موثر بر گسترش محدوده شهری در ایران

ساماندهی کاربری اراضی پیرامونی ایستگاه های مترو با استفاده از رویکرد TOD

حاشیه نشینی و مسائل اجتماعی – فرهنگی در شهرها (مطالعه موردی: شهر خمین)

تعیین موقعیت بهینه مکانی – فضایی پارک و فضای سبز شهری با استفاده از مدل SAW (مطالعه موردی: منطقه ۶ تهران)

بررسی تأثیر تصمیمات کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری در کنترل تخلفات ساختمانی

بررسی توزیع مکانی بافت فرسوده و ارایه الگوی بهینه مداخله در آن (مطالعه موردی: منطقه ۱۴ شهرداری تهران)

ارزیابی وضعیت فضای سبز شهری و مقایسه آن با سرانه های استاندارد نمونه موردی (منطقه ۱۰ شهرداری مشهد)

بررسی وضعیت مبلمان پارک ها و فضاهای سبز در شهر اهواز (نیمکت و سطل زباله) مطالعه موردی: پارک ها و فضاهای سبز سواحل رود کارون

الگوریتم انتخاب روش انتقال نانو فناوری به شهرداری ها

بررسی و تحلیل درجه توسعه یافتگی شهرستان های استان لرستان با استفاده از مدل TOPSIS

بررسی احساس امنیت و عوامل موثر بر آن در کشور

راهبردهای مناسب برای توسعه گردشگری دریاچه شورابیل اردبیل

ارائه مدلی مفهومی به منظور بررسی موانع سازمانی اجرای استراتژی و سلامت سازمانی در بستر فرهنگ سازمان

کنترل تقاضای سفر از طریق جانمایی صحیح عناصر شهری (مطالعه موردی: کاربری های ورزشی کلانشهر مشهد)

پهنه بندی و تحلیل بیوکلیمای انسانی استان خراسان رضوی با استفاده از شاخص بیکر به منظور طراحی شهری و توسعه پایدار

بررسی جایگاه طراحی در ایجاد حس امنیت در مجتمع های مسکونی

بررسی و ارزیابی جایگاه نظام حکمروایی خوب شهری در ساختار مدیریتی شهر شیراز

شناخت گروه های اولویت دار در آموزش روش های مناسب برخورد با بحران های شهری (مشهد)

پیاده راه ساحلی مطالعه موردی شهر تسالونیکی، یونان

بررسی عملکرد کمیسیون ماده ۷۷ مطالعه موردی بررسی شرکت ها در شهر اهواز

خوانش فراراهبردی متن فضایی زیارت و گردشگری در شهر مشهد (با تأکید بر مدیریت شهری)

مقایسه تطبیقی وضعیت مسکن در محله های نوساز و محله های ارگانیک و تاریخی (نمونه موردی: محله های ملک آباد و ملاصدرا واقع در شهر قزوین)

نقش نحوه عملکرد نهادهای دولتی و غیردولتی مردمی بر مشارکت مردمی در راستای بهسازی و نوسازی بافت فرسوده محله آیت الله دستغیب منطقه ۹ شهرداری تهران

طراحی مدلی استراتژیک برای مدیریت اثربخش شهری

تحلیل مرزبندی محلات قراردادی با استفاده از نقشه های شناختی ساکنین نمونه موردی: محله بندی شهرداری مشهد

امکان سنجی گسترش معابر پیاده در شهر مشهد

ارزیابی وضعیت آسیب پذیری لرزه ای ناشی از شبکه معابر شهری (نمونه موردی: شهر تبریز)

بررسی کیفیت خدمات ارائه شده به مراجعان مناطق شهری با بهره گیری از مدل سروکوال (مطالعه موردی: خدمات مناطق شهرداری مشهد)

حاشیه نشینی و مسائل اجتماعی و فرهنگی آن در شهرها مطالعه موردی: محله غلام تپه شهرستان آزاد شهر

فرآیند اجرایی جلب مشارکت مردم در بازه زمانی تهیه طرح تا اجرا (محله پشت باغ شهر یزد)

بررسی و تحلیل توزیع فضایی مراکز درمانی شهر مشهد با استفاده از GIS

تحلیلی بر جایگاه مشارکت شهروندان در توسعه پایدار شهری (مطالعه موردی شهر سبزوار)

تبیین پیشنهاداتی در راستای طراحی پوسته های بیرونی ساختمان های مسکونی شهر تبریز با رویکرد پایداری محیطی

بررسی سیر تحولات تاریخی فضاهای آموزشی در شهر به منظور بهبود جایگاه آن در نظام مدیریت شهری معاصر

بررسی تطبیقی شاخص های اجتماعی مسکن در محلات جدید (کوی معلم) و قدیم (ساربان محله) شهر بجنورد

مبانی و معیارهای تکنیک چیدمان فضا (کاربست تطبیقی: محلات دولتخانه و ملاصدرای شمالی اصفهان)

شاخص های محیطی موثر در توسعه فیزیکی شهر قروه

توریسم بین المللی و نقش آن در اقتصاد و توسعه شهری با تأکید بر کلانشهر مشهد

نام فایل: مقالات چهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری

دانلود فایل: لینک از تالار گفتگو

منبع: نواندیشان
مقالات، مطالب، طرح ها و پروژه های خود را برای قرارگیری در سایت علمی آموزشی نواندیشان از اینجا بفرستید.
پریسا

برای ارتباط ساده‌تر و سریع‌تر اپلیکیشن نواندیشان را دانلود کنید. دانلود اپلیکیشن

مطالب زیر را حتما بخوانید:

قوانین ارسال دیدگاه در سایت

  • چنانچه دارای سوال فنی درباره محصول خریداری شده هستید، لطفاً از بخش حساب کاربری، تیکت ارسال کنید.
  • چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه اشخاص مدیر، نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
  • چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینک کوتاه:
کارایی بهتر در اندروید نواندیشان
0