مقالات معماری نشریه هنرهای زیبا دانشگاه تهران

بازدید: 6424 بازدید
مجله هنرهای زیبا

مقالات معماری شماره‌های مختلف نشریه هنرهای زیبا را با ورود به لینک داده شده می‌توانید دانلود کنید.

نشریه شماره 1 و 2 و 3 دوره 26 – بهار 1400 و تابستان 1400 و پاییز 1400 اضافه شد :

حفاظت، انطباق پذیری و استفاده مجدد از میراث معماری، رویکردی بر اساس کارآیی انرژی «تعیین فرآیند و تبیین اقدامات»

واکاوی ریشه‌های تحول و نقد دوره دوم آموزش معماری در دانشکده هنرهای زیبا (1347-1359)

منابع ایده پردازی معماری و سهم هر یک در فرایند طراحی دانشجویان و معماران (نمونه موردی: دانشجویان معماری دانشگاه شهید بهشتی)

بازتاب خواست قانون در نقد معماری و شهرهای پیشامدرن ایرانی در دوران مشروطه موردپژوهی: خاطرات عین‌السلطنه؛ از ۱۳۰۰ تا ۱۳۳۹ ه.ق

تأثیر داوری همراه با تأمل در ارتقاء کیفیت یادگیری دانشجویان معماری

بررسی و تبیین چگونگی تأثیر ساماندهی فضایی بر شکل گیری الگوهای معماری مسجد مدرسه های دوره قاجار در تبریز

بازخوانی فرمی پوسته های سین کلا ستیک در طبیعت و معماری

تبیین مدل ارزیابی استفاده مجدد سازگار از خانه‌های میراثی تهران (با استفاده از روش F’ANP)

سرخ‌فامی و تندرنگی در معماری قاجار، رنگ‌پژوهی بر روی 20 پوشانه‌ی حوضخانه‌های تبریز

طراحی پنلهای صوتی در جداره های فضای داخلی ساختمان با الگوبرداری از سازوکار سرخسها

نام فایل: مقالات معماری نشریه هنرهای زیبا دانشگاه تهران

دانلود فایل: لینک از تالار گفتگو

منبع: نواندیشان

ادامه مطلب